Elena G. Popkova, Tatiana N. Litvinova, Bruno S. Sergi, Aleksei V. Bogoviz