Пробвайте сега. Можете да се откажете по всяко време.

Searching the Scriptures - Charles R. Swindoll
Searching the Scriptures - Charles R. Swindoll