campaign-banner

Слушай аудиокниги 60 дни безплатно

Използвай своя промо код от Lidl Plus и започни безплатния си 60-дневен тестови период в Storytel. Слушай неограничено хиляди аудиокниги, подкасти и аудио сериали абсолютно безплатно цели 2 месеца. Офертата е валидна за нови и неактивни потребители на Storytel от 14 април до 4 май, 2022 г.

Регистрирай се тук

Избирай измежду хиляди заглавия

Слушай онлайн или офлайн, когато си в движение или докато си почиваш

Прекрати абонамента си по всяко време

Пробвай Storytel сега

Условия за ползване Политика на поверителност

Добре дошли в “Сторител”!

Настоящите Условия за използване са важни и регулират отношенията между Вас и "Сторител" и като такива засягат Вашите законни права и задължения. Затова моля, преди да влезете в прекрасния свят на "Сторител", отделете малко време и прочетете внимателно тези условия.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “СТОРИТЕЛ”

"Сторител" (оттук нататък наричано "Сторител", "нас", "наш" или "ние") предлага абонаментна услуга с персонализирани функции ("Услугата"), която Ви позволява (оттук нататък и взаимнозаменяемо "Вие" или "Абонатът") достъп до аудиокниги, електронни книги и друго литературно съдържание ("Съдържанието"), предавано през интернет до Вашия мобилен телефон или към друго съвместимо устройство с достъп до интернет. С регистрирането на свой акаунт, Безплатен пробен период и/или абонаментен план в "Сторител", като закупите и/или осребрите Подаръчна карта, като изтегляте, осъществявате достъп до и/или използвате приложението “Сторител” или уебсайта на "Сторител" , като използвате допълнителна услуга или продукт, предлаган от "Сторител", или като по друг начин осъществите достъп до или използвате Съдържанието, или някоя от характеристиките или функционалностите на Услугата, предоставени от "Сторител", според случая, Вие сключвате обвързващо споразумение със "Сторител" и се съгласявате и приемате да спазвате настоящите Условия за използване. По този начин Вие също така потвърждавате и приемате "Сторител" да обработва Вашите лични данни в съответствие с Политиката за защита на личните данни на "Сторител".

Настоящите Условия за използване описват условията, при които Услугата е достъпна за Вас и заместват всички предварително договорени условия. Приемането им е изискване, за да можете да имате достъп и да ползвате Услугата. Приемайки ги, Вие се съгласявате и приемате, че "Сторител" може да прекрати това споразумение или да прекрати Вашия достъп до Услугата по всяко време и без предварително уведомление, ако не спазвате някоя от разпоредбите на настоящите Условия. Ако не сте съгласни с Условията (както е определено по-долу), Вие не можете да използвате Услугата, нито да осъществявате достъп, нито да ползвате Съдържание, предоставено от “Сторител”.

В допълнение към това, за някои части на Услугата е възможно да се прилагат допълнителни условия за използване, напр. по отношение на правила за конкретно състезание, допълнителни общи условия за допълнителни услуги или други дейности, или за определено допълнително съдържание, относно отделни абонаментни планове, продукти или софтуер, достъпни чрез Услугата. Ако се изискват допълнителни общи условия, те ще Ви бъдат представени във връзка със съответните дейности или продукти. Всички допълнителни общи условия, предоставени от "Сторител", са в допълнение към настоящите Условия за използване и в случай на конфликт ще имат предимство пред настоящите Условия за използване.

Настоящите Условия за използване, Политиката за защита на личните данни на "Сторител" и всички допълнителни и/или допълващи условия от "Сторител" оттук нататък заедно се наричат “Условията”.

Актуалната редакция на Условията може по всяко време да бъде открита на уебсайта на “Сторител”.

1. Възрастова граница и допустимост на профила

1.1.
За да имате право да сключите Условията и да си създадете акаунт, или да сключите абонамент с "Сторител", Вие трябва
 • да сте на възраст поне 18 години и/или по друг начин да имате дееспособност и правоспособност да сключите това споразумение съгласно законите в държавата, в която Ви се предоставя Услугата;
 • да сте местно лице в държавата, в която Ви се предоставя Услугата; и
 • да се съгласявате да бъдете обвързани от Условията.
1.2.
Вие също така трябва да предоставите на “Сторител” точна информация за себе си, когато регистрирате акаунт при нас и да предоставите точни данни за контакт и валиден начин на плащане. Приемането на Условията и предоставянето на тази информация е изискване за Вашия достъп и ползване на Услугата. Ако не приемате Условията, Вие не можете да използвате нито Услугата, нито нейните функции и функционалности, както и да ползвате Съдържание, предоставено в Услугата.

2. Услугата

2.1.
"Сторител" предоставя персонализирана цифрова абонаментна услуга, чрез която Вие като Абонат можете да слушате в реално време (стриймвате) и/или временно да изтегляте аудиокниги, електронни книги и друго литературно съдържание на Вашия мобилен телефон или чрез други устройства с достъп до интернет, достъпни чрез приложението “Сторител” или друг предварително инсталиран софтуер на “Сторител”. Освен това, Услугата включва персонализирани препоръки, съобщения и функции, разработени и модифицирани специално за Вас, с цел да подобрите потребителското си преживяване. "Сторител" може също така периодично да предлага достъп до различни видове форуми на социални медии, които могат да са или да не са публично достъпни, с цел допълнително да подобри и обогати потребителския Ви опит. Освен ако е уговорено друго в допълнителни условия или в абонаментен план, предложен Ви от “Сторител”, който сте приели, Услугата, както е описано по-горе, може да бъде използвана само за Ваши некомерсиални лични цели в съответствие с Условията.
2.2.
За да използвате Услугата, трябва да използвате свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания на “Сторител” или на платформата на някой от бизнес партньорите на “Сторител”, върху която е инсталирано приложението на “Сторител” и да предоставите на нас или на нашия бизнес партньор с Вашия избор относно начин на плащане, приет от "Сторител" и приложим периодично. За пълен и актуализиран списък на техническите изисквания за използване на Услугата, пълен списък на бизнес партньорите на “Сторител” и списък на приеманите в момента начини на плащане, моля посетете уеб сайта на “Сторител”. "Сторител" обаче си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на Услугата и периодично да променя, добавя или премахва бизнес партньори и начини на плащане. "Сторител" ще полага максимални усилия, за да Ви уведоми по електронна поща или чрез уведомление от Услугата за всички промени, които могат да ограничат Вашата техническа възможност да използвате Услугата. Такова уведомление ще бъде изпратено не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на съответната промяна. "Сторител" си запазва правото по всяко време да добавя или премахва бизнес партньор и платежен метод без предварително уведомление за Вас.

3. Абонаментни планове

3.1.
"Сторител" си запазва правото по своя собствена преценка да предлага Услугата чрез различни видове абонаментни планове, които могат да означават и включват, но не се ограничават до: промоционални планове, планове, предоставени от (или в комбинация с) трети лица, планове, базирани на броя предлагани едновременни потоци, или планове, основаващи се на ограничения в предоставеното Съдържание.
3.2.
"Сторител" си запазва правото по своя преценка да добавя нови планове, да премахва съществуващи планове или периодично да променя функциите или функционалностите на тези абонаментни планове. Когато такава промяна съществено засяга съществуващ абонаментен план в ущърб на определен Абонат, Абонатът ще бъде информиран за това и ще има възможност да прекрати Услугата в съответствие с раздел 12 от настоящите Условия за използване.
3.3.
Броят едновременни стриймвания, предлагани съгласно абонаментен план, зависи от вида на Вашия абонаментен план и ще бъде определен по-подробно в допълнителните общи условия, които се приемат отделно.
3.4.
За актуална информация относно цените и всички видове абонаментни планове, предлагани периодично във Вашата държава на пребиваване, моля, вижте уебсайта на "Сторител". Тук ще откриете и представяне на предлагания(те) в момента абонаментен(и) план(ове) и техните съответни допълнителни условия (включително всички конкретни ограничения), които Вие трябва да приемете отделно, за да имате достъп до такъв план.
3.5.
Информация за текущия абонаментен план е достъпна чрез достъп до Вашия акаунт в уебсайта на "Сторител" (т.е. като влезете във Вашия акаунт в "Сторител" с Вашето потребителско име и парола и като отворите "моите страници").
3.6.
В случай че Ви се предлага повече от един абонаментен план, Вие можете да промените текущия си абонаментен план с друг абонаментен план, предлаган в момента от "Сторител" във Вашата държава на пребиваване. Всяка такава промяна обаче може да влезе в сила от деня, в който е регистрирана и едва след следващата Ви периодична дата за плащане ще може да бъде регистрирана нова промяна за същия акаунт. Първоначалният Ви период на плащане от тридесет (30) дни няма да бъде променян поради промяна между различни абонаментни планове. Можете лесно да преглеждате, управлявате или променяте Вашите данни за акаунта Ви и абонаментния Ви план, като влезете в акаунта си (т.е. като влезете в своя акаунт в "Сторител" с Вашето потребителско име и парола и отворите "моите страници”).

4. Филтри на съдържание

4.1.
Всички предварително инсталирани филтри на Съдържание, като например "Режим за деца" или други подобни филтърни функции, които е възможно да се предлагат периодично, се предлагат на потребителя като функция по избор. Метаданните за всяко заглавие в Съдържанието, на което "Сторител" се позовава по отношение например на възрастови ограничения и идентификация на литературни жанрове, се осигуряват от издателите-бизнес партньори на “Сторител”. Поради това "Сторител" не носи отговорност и не гарантира, че филтрите, базирани на такива метаданни, напълно ще са удовлетворителни лично за Вас. Освен това "Сторител" по никакъв начин не може да гарантира, че такива филтри са изцяло точни или че с пълна сигурност са филтрирали всяко нерелевантно Съдържание в съответствие с намеренията. Ако даден филтър не работи удовлетворително за Вас, моля, прекратете незабавно използването на филтъра и ни уведомете как можем да подобрим филтъра и Услугата, за да отговорим по-добре на Вашите очаквания, като се свържете със "Сторител" чрез неговия уебсайт. "Сторител" приветства всяка обратна връзка относно Съдържание, което смятате за неподходящо или неуместно в светлината на използваните филтри или за което Вие предполагате, че по друг начин може да съдържа увреждащи или други незаконни функции. "Сторител" разчита на отзивите Ви, за да подобрим нашите филтри и нашата Услуга с течение на времето.
4.2.
Ако и когато като Абонат на Услугата Ви се предлага предварително инсталиран филтър "режим за деца", настройките на такъв филтър са направени така, че метаданните да показват само такова Съдържание, каквото се счита от неговия издател за подходящо за деца на възраст дванадесет (12) години или по-малки. Това означава, че Съдържанието, предоставено в "Режим за деца", може да включва всички книги и жанрове в каталога със съдържание на "Сторител", предназначени за деца от всички възрасти в тази възрастова група. "Сторител" по никакъв начин не може да гарантира, че филтърът е напълно точен или че с пълна сигурност е филтрирал цялото нерелевантно Съдържание в съответствие с намеренията.

5. Безплатен пробен период

5.1.
Абонаментът Ви може да започне с безплатен пробен период ("Безплатен пробен период") на Услугата. Безплатният пробен период продължава четиринадесет (14) дни или както е посочено, когато се регистрирате, като е предназначен да позволи на потребителите да пробват Услугата.
5.2.
Когато се регистрирате за Безплатен пробен период, Вие потвърждавате и се съгласявате, че автоматично ще бъдете прехвърлени на месечен абонаментен план в края на Безплатния пробен период, освен ако прекратите Вашия абонамент за Услугата преди последния ден от Безплатния пробен период, в който случай няма да бъдете таксувани и абонаментът Ви ще бъде прекратен.
5.3.
Ако Ви бъде предложен Безплатен пробен период, намерението на “Сторител” е да предложи такъв Безплатен пробен период еднократно. По този начин потребител, който вече е активирал какъвто и да е вид оферта за Безплатен пробен период, може да бъде блокиран от ползване на допълнителни Безплатни пробни периоди. Правото на Безплатен пробен период се определя от “Сторител” по негова собствена преценка, като "Сторител" може да ограничи това право с цел да предотврати злоупотреба с Безплатен пробен период и/или нарушение на Условията. "Сторител" си запазва правото да отмени или прекрати Безплатен пробен период, ако по своя собствена преценка установи, че даден потребител не отговаря на условията за него. Потребителят не може да комбинира оферта за Безплатния пробен период с други оферти.

6. Цени и плащания

6.1.
“Сторител” сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, чрез които ще бъдат извършени всички Ваши плащания преди да бъдат уредени със “Сторител”.
6.2.
Абонаментите се изплащат месечно предварително, до прекратяване на абонамента. Що се отнася до това кога се извършват месечните плащания, Вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки тридесет (30) дни, считано от датата, на която активирате Вашия абонамент или – в случай, когато абонаментът е започнал с Безплатен пробен период – от датата на изтичане на срока от този Безплатен пробен период, освен ако абонаментът е прекратен от Вас или "Сторител" преди този момент. В някои случаи датата, на която ще бъдете таксувани, ще се променя, например, ако не е възможно да се потвърди датата на валидност на информацията относно избрания от Вас начин на плащане, като например данните за кредитната Ви карта.
6.3.
Цените се показват на уебсайта на "Сторител". Всички цени включват данък върху добавената стойност (ДДС). Плащането може да бъде извършено с кредитна/ дебитна карта или друг начин на плащане (включително, но не само, плащания в рамките на приложението), за който "Сторител" може по всяко време да Ви информира. Що се отнася до кредитните карти, Ви информираме, че "Сторител" може да откаже или да блокира кредитни карти, които не са издадени в държавата, в която Ви се предлага Услугата. “Сторител” си запазва правото по всяко време и по своя преценка да откаже определени видове кредитни карти.
6.4.
Цените могат да варират в зависимост от вида на използвания метод на плащане. Ако цените бъдат променени, "Сторител" ще съобщи това на своя уебсайт във връзка с общата информация относно цените. Освен това цените не включват никакви разходи или такси за предаване на данни, които Вашият доставчик на интернет или телекомуникационни услуги може да предяви съгласно договора Ви с него.
6.5.
При неизпълнение или забавено плащане "Сторител" си запазва правото да преустанови или прекрати достъпа Ви до Услугата. Ако това се случи, моля, влезте в уебсайта на "Сторител" с Вашето потребителско име и парола и активирайте отново абонамента си от Вашия акаунт в "Сторител" в секцията "Моите страници". В случай на забавено плащане "Сторител" има право да Ви начисли разумни наказателни лихви, такси за напомняне и, където е приложимо, такси за събиране на дължими вземания.

7. Подаръчни карти

7.1.
“Сторител” може да предлага различни видове Подаръчни карти. Някои Подаръчни карти могат да бъдат конкретно за определен продукт, което означава, че такава Подаръчна карта е свързана с конкретен абонаментен план, определен от купувача по време на покупката му. Всяка такава Подаръчна карта може да се използва само в съответствие с условията, приложими за този план.
7.2.
Когато се регистрирате като Абонат на Подаръчната карта на "Сторител", Вие се съгласявате и приемате Условията по същия начин, по който прави това всеки платец-абонат на Услугата, без да се налагат посочените тук разпоредби за плащане.
7.3.
Като потребител на Подаръчната карта на "Сторител" Вие ще имате пълен достъп до Услугата в съответствие със съответния абонаментен план през целия срок на Подаръчната карта. При изтичане на този срок, Услугата ще бъде прекратена автоматично, освен ако активно се регистрирате като платец-абонат или осребрите нова Подаръчната карта на "Сторител". Ако обаче активирате Подаръчната карта на "Сторител", когато вече сте абонат на Услугата, "Сторител" временно ще преустанови изискването за плащане на Услугата до изтичане срока на Подаръчната карта, при което Вие автоматично ще бъдете прехвърлени отново като клиент-платец на Услугата и ще Ви бъде възобновен планът за месечен абонамент. Ако в такъв случай Подаръчната карта, която Вие сте активирали, е с друг абонаментен план, различен от този, за който първоначално сте се абонирали, Вие ще бъдете автоматично прехвърлени обратно към най-използвания от Вас абонаментен план. Ако обаче този абонаментен план се основава на подаръчна карта за определен продукт, автоматично ще бъдете прехвърлени обратно в най-използвания от Вас предишен абонаментен план въз основа на начин на плащане, за който не се използва Подаръчна карта.

8. Отказ през периода за размисъл

8.1.
Когато се регистрирате като Абонат на Услугата, независимо от това кой абонаментен план изберете, Вие имате право на четиринадесет (14)-дневен период за размисъл в съответствие със Закона за защита на потребителите на Република България. Срокът за размисъл се прилага от датата на подписване на абонаментен план.
8.2.
Ако започнете да слушате или четете аудиокнига или електронна книга, или използвате Услугата по друг начин, Вие се съгласявате, че губите правото да се откажете от извършената от Вас покупка на Услугата съгласно правата за срок за размисъл, посочени в раздел 8.1 по-горе. Вие обаче имате право на прекратяване на Услугата в съответствие с раздел 12 по-долу.
8.3.
Ако искате да се откажете от Услугата по време на периода за размисъл, Ви препоръчваме да ни уведомите за това, като използвате формуляра на уебсайта на “Сторител”, или формуляра за упражняване на право отказ на Комисията за защита на потребителите, наличен на kzp.bg, и го изпратите от имейл адреса, регистриран в профила Ви. Можете обаче да използвате и други средства, за да уведомите "Сторител", че желаете да се откажете от покупката в рамките на периода за размисъл.
8.4.
Ако сте неправилно таксувани, сумата ще Ви бъде възстановена в рамките на четиринадесет (14) дни от деня, в който "Сторител" получи Вашето уведомление за това.

9. Права на интелектуална собственост

9.1.
Услугата е наша собственост със защитени авторски права и съдържа собственост със защитени авторски права на нашите лицензодатели или лицензополучатели и всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, търговско оформление и други права върху интелектуалната собственост, свързани с Услугата или Съдържанието, които Ви се предоставят чрез Услугата, са наша собственост, на нашите лицензодатели или лицензополучатели или свързани с тях лица. Освен ако ние конкретно се съгласим в писмена форма, никой елемент от Услугата или нейното съдържание не може да бъде използван или експлоатиран по какъвто и да е друг начин, освен като част от Услугата, предлагана Ви съгласно Условията. Вие може да притежавате физическото устройство, на което се доставят елементи от Услугата, но ние запазваме пълна собственост върху Услугата и всички права на интелектуална собственост, придобити във връзка с нея. Ние не Ви прехвърляме права или право на собственост върху която и да е част от Услугата, нито прехвърляме каквито и да било права или право на собственост върху която и да е част от съдържанието, предоставено Ви чрез Услугата. Нищо, предоставено от марка, собственост на или лицензирана от "Сторител", не трябва да се тълкува като предоставящо Ви по подразбиране или по друг начин лиценз или право на ползване на която и да е търговска марка, показвана на или в рамките на Услугата.

10. Съдържание и софтуерен лиценз

10.1.
Съдържанието, предлагано Ви чрез Услугата, може да се различава периодично и в отделните държави и региони, където се предлага Услугата. Съдържанието може също така да варира в зависимост от местоположението Ви, когато осъществите достъп до Услугата. "Сторител" не декларира, че Услугата или Съдържанието, достъпно чрез Услугата, ще бъде достъпно за ползване в друга държава, различна от Вашата държава на пребиваване, в която Услугата Ви се предоставя. За информация относно съдържанието, налично в момента във Вашата държава, моля посетете уебсайта на "Сторител". Информираме Ви, че "Сторител" няма задължение да Ви уведомява за промени в предлаганото Съдържание.
10.2.
Услугата е конфигурирана така, че да позволи използването на софтуера на Услугата, неговото съдържание, виртуални елементи или други материали, притежавани или лицензирани от нас. С настоящото Ви предоставяме ограничен, отменим, неизключителен, несублицензируем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на софтуера на Услугата, неговото съдържание, виртуални елементи или други материали само за Ваше лично, нетърговско ползване.
10.3.
Вие потвърждавате, гарантирате и приемате, че Вие или всеки, на когото Вие разрешите достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да извършва копиране, възпроизвеждане, дублиране, промяна, създаване на производни произведения, показване, публикуване, дистрибуция, разпространение, излъчване, предаване, продажба, наемане, отдаване под наем, заемане, сублицензиране, циркулиране или по друг начин използване за каквато и да е цел (търговска или друга) на всякакви материали и/или част от или цялата Услуга, на трето лице (включително без ограничение, показването и дистрибуцията на материалите чрез уебсайт на трето лице) без изричното предварително писмено съгласие на "Сторител" или – освен ако изрично е разрешено друго – съгласно приложимото императивно законодателство.
10.4.
Вие също така потвърждавате, гарантирате и се съгласявате, че нито Вие, нито някой, на когото разрешавате достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да: (1) разпространява, заобикаля или изключва система за защита на съдържание или технология за управление на цифрови права, използвана в Услугата; (2) декомпилира, извършва обратен инженеринг, разглобява или по друг начин свежда Услугата до четима от човека форма; (3) премахва идентификация, съобщения за авторски или други права на собственост; или (4) да извършва достъп до или използва Услугата по незаконен или неразрешен начин или по начин, който предполага асоциация с наши продукти, услуги или марки.
10.5.
Настоящият раздел 10 се прилага и за всеки, който има достъп до Услугата.

11. Съдържание и връзки на трети лица

11.1.
Появата на достъпни от Услугата външни хипервръзки и/или други генерирани от трети лица елементи на нашия уебсайт и на всички форуми, предоставени от “Сторител” както във, така и извън Услугата, не представлява препоръчване от “Сторител” и/или свързаните с него дружества на мненията или възгледите, изразени от тези трети лица на или извън техните уеб сайтове/ платформи на социални медии. "Сторител" не извършва проверка и препоръчване, нито носи отговорност за точността, актуалността, пълнотата или качеството на съдържанието на сайтовете на тези трети лица. Освен това "Сторител" не носи отговорност за качеството или доставката на продукти или услуги, които се предлагат, достъпват, придобиват или рекламират на сайтове на трети лица/ платформи на социални медии. По този начин, "Сторител" не носи отговорност за съдържанието на уебсайт/ платформи на социални медии на трети лица, а също така "Сторител" при никакви обстоятелства не носи отговорност за преки или непреки загуби или други вреди, независимо дали произтичащи от небрежност, нарушаване на договор, клевета, нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост, причинено от представянето, разпространението или използването на всякаква информация или съдържание в тези свързани с хипервръзки уебсайтове / платформи на социални медии.
11.2.
Услугата може да се интегрира, да бъде интегрирана или да бъде предоставена във връзка с услуги и съдържание на трети лица. "Сторител" не контролира услугите на тези трети лица, нито съдържанието им. Трябва внимателно да прочетете всяко представено пред Вас споразумение или условия за използване и политики за защита на личните данни, отнасящи се за такива услуги и/или съдържание на трети лица.

12. Продължителност и прекратяване

12.1.
Веднага след като сте регистрирали акаунт в "Сторител" и се регистрирате, за да станете месечен абонат по Абонаментен план, или да пробвате оферта за Безплатен пробен период, Вашият абонамент в “Сторител” ще продължи всеки следващ месец до прекратяване от Вас или от "Сторител". Освен в случай че отмените абонамента си, Вие следователно ни разрешавате да Ви начисляваме абонаментната такса за следващия месец в съответствие с Условията и чрез начина на плащане, който сте избрали и регистрирали в "Сторител", когато сте се регистрирали за Услугата или по друг начин, съгласно последните Ви указания към нас.
12.2.
За да прекратите Услугата преди да бъде добавен нов месец към Вашия абонаментен срок, Вие трябва да прекратите Услугата не по-късно от деня преди започването на нов месечен период, в противен случай абонаментът продължава и Ви начисляваме такса за още един месец, преди тя да бъде прекратена.
12.3.
За да се отпишете, моля, обърнете се към уебсайта на "Сторител" и влезте в акаунта си. Кликнете върху "Моите страници" и "Моят профил", изберете опцията "Отписване" и следвайте инструкциите. Можете също така да отмените Услугата, като се свържете със "Сторител" по друг начин.
12.4.
В допълнение към правата на “Сторител” във връзка с прекратяване в раздели 5.3, 6.5 и 14.4 или другаде в Условията, "Сторител" има право да прекрати или да ограничи използването на Услугата от Вас незабавно, ако "Сторител" има основания да предполага, че Вие (или лице, на което сте разрешили достъп до Услугата) сте нарушили Условията или приложимите закони, подзаконови актове и правилници. Това е в сила и в случай че използвате Услугата по друг начин така, че е възможно да бъдат причинени вреди на "Сторител" или на трето лице.

13. Права и отговорности на “Сторител”

13.1.
При предоставяне на Услугата, “Сторител” може да се свърже с Вас по пощата, по телефона, чрез SMS, MMS, имейл или директно посредством Услугата, с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите (включително изпращане на напомняне за изтичане срока на кредитна карта) и Съдържанието на Услугата. Ако е приложимо, “Сторител” може също, освен ако Вие откажете такъв контакт, да се свърже с Вас по пощата, по телефона, чрез SMS, MMS, имейл или директно посредством Услугата, във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Услугата.
13.2.
Ако Вие отделно сте се съгласили и сте приели, “Сторител” би могло също да осъществи контакт с Вас чрез други средства за комуникация, например чрез социалните медийни платформи на трети лица.
13.3.
Цялата комуникация между “Сторител” и Абоната е в съответствие с политиката за защита на личните данни на “Сторител”.
13.4.
“Сторител” не носи отговорност за смущения на мобилните мрежи или на услугите на Интернет доставчици.
13.5.
Услугата се предлага денонощно, седем (7) дни в седмицата. Независимо от това, „Сторител“ не дава гаранция, че Услугата винаги ще бъде предоставяна безпроблемно и без прекъсвания. При евентуални неизправности или прекъсвания на Услугата, „Сторител“ има възможност да ги отстрани, без това да се разглежда като нарушение на договора, т.е. на тези Условия. Освен това „Сторител“ има правото, в разумна степен, временно да спре предоставянето на Услугата, за целите на надграждане и поддръжка.
13.6.
“Сторител” има право, изцяло или частично, да прехвърли своите права и задължения по настоящите Условия на трети лица. „Сторител“ има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията си по тези Условия. Всички такива промени, касаещи обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с политиката за защита на личните данни на „Сторител“.
13.7.
“Сторител” би могло, по собствена преценка, да измени Условията. В случай, че “Сторител” въведе съществени промени в Условията във Ваш ущърб това ще Ви бъде съобщено, например чрез визуализацията на уведомление в Услугата или чрез изпращането до Вас на имейл, СМС или push- уведомление чрез Услугата, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на измененията. В някои случаи ще поискаме изричното Ви съгласие, докато в други ще Ви уведомим предварително и Вашето продължаващо използване на Услугата ще съставлява приемане на измененията. Затова е важно да прочетете всяко известие или съобщение от нас внимателно. Ако в някакъв момент, Вие пожелаете да преустановите използването на Услугата поради такива актуализации или изменения в Условията, можете да прекратите Вашия абонамент по всяко време като следвате инструкциите, дадени в чл. 12 от настоящите Условия за използване.

14. Права и отговорности на Абоната

14.1.
Освен ако противното следва от приложими допълнителни условия, Абонатът може да слуша аудио книги, да чете електронни книги и да използва Съдържанието на Услугата, само за лично нетърговско ползване. Потребителите на Услугата не могат, например, да пускат аудио книги пред публика или на обществено място. Вашите профилни данни (включително, но не само, данните за логин) са лични и не могат да се споделят с други лица.
14.2.
Абонатът се задължава да не заобикаля, нито да се опитва да заобиколи техническите и други ограничения, използвани за предотвратяване възпроизвеждането на Съдържанието на Услугата, както и да не копира изцяло или частично аудио книги, електронни книги или друго съдържание, включващо се в Услугата, дори за лично ползване.
14.3.
Вие приемате и се съгласявате с това, че Вашият достъп до и използване на Услугата следва да отговарят на Условията. Вие приемате и се съгласявате с това за всеки, на когото позволите достъп до Услугата чрез Вашия профил. Достъп на всеки друг потребител би могъл да бъде предоставен от Вас единствено в съответствие с Условията.
14.4.
В случай, че Вие сте офлайн от Услугата за период от тридесет (30) дни или повече и временно сте изтеглили съдържание в приложението, “Сторител” може да изиска от Вас да влезете онлайн, за да се увери, че Вие все още имате активен абонамент за Услугата и да актуализира Съдържанието на Услугата. Ако Вие откажете да сторите това, “Сторител” си запазва правото да преустанови по-нататъшното ползване на Услугата, докато Вие не потвърдите, че имате активен абонамент със “Сторител”. Ако абонаментът не бъде потвърден, “Сторител” може по собствена преценка да продължи да не предоставя Услугата или да прекрати Вашия профил.
14.5.
Вие сте отговорни да се уверите, че информацията, предоставена при регистрацията е вярна и че всички лични данни, предоставени на “Сторител”, включително Вашият адрес на електронна поща, са верни. Вие носите отговорността да информирате “Сторител” за всяко изменение в предоставените данни, особено в предоставения Ваш адрес на електронна поща. Всеки имейл, който “Сторител” изпраща до Вашия адрес на електронна поща се счита получен от Вас в рамките на два (2) дни от изпращането на имейла .
14.6.
Вие сте отговорни за упражняването на контрол върху Вашия профил, за недопускането на неправомерен достъп до Услугата, като се задължавате да не разкривате паролата и други персонализирани данни, свързани с Вашия профил, докато сте абонирани за Услугата.
14.7.
При всеки коментар по отношение на аудио книги, електронни книги или друго литературно съдържание, написан от Абоната, Абонатът е длъжен да се увери, че мненията на Абоната са изразени в съответствие с приложимите закони и с уважение към другите и, че Абонатът не използва думи или фрази, които могат да бъдат възприети като дискриминационни или ненужно агресивни или нежелателни във форуми, които могат да бъдат асоциирани със „Сторител“. Освен това Абонатът носи отговорност да гарантира, че няма да публикува, използва или споделя обекти на интелектуална собственост, принадлежаща на трета страна, или да публикува, използва или споделя съдържание или коментари, които са или е възможно да бъдат тълкувани като незаконосъобразни, напр. клеветническо съдържание, материали, изобразяващи или предполагащи сексуално посегателство или онлайн коментари, свързани с омраза.
14.8.
Абонатът няма право да прехвърли неговите/нейните права и задължения по Условията, освен ако Абонатът притежава писменото съгласие на “Сторител” за това.
14.9.
Абонатът не може да използва Услугата по начин, който води или е вероятно да доведе до прекъсването, повреждането или увреждането на Услугата по някакъв начин. Наясно сте, че Вие, а не „Сторител“, отговаряте за всички електронни съобщения и съдържание, изпратени до нас от Вашето устройство, и следва да използвате Услугата, устройството си и нашия уебсайт, както и всички форуми, предоставени от „Сторител“ в рамките на или извън Услугата правилно и единствено за законосъобразни цели. Допълнително се съгласявате и да не използвате уебсайта за измамнически цели или във връзка с престъпление или друга незаконна дейност, да не изпращате, използвате или повторно да използвате материал, който не Ви принадлежи, или е незаконен, обиден (включително, но не само, материал със сексуално съдържание или насърчаващ расизъм, омраза или физическо увреждане), измамлив, подвеждащ, насилствен, неприличен, причиняващ тормоз, клеветнически, нецензурен, порнографски или нарушаващ авторското право, търговската марка, поверителността, неприкосновеността или друга собствена информация или право, или по друг начин причиняващ вреди на трети лица.
14.10.
В случай, че Услугата, или части от нея, са неточни или неизправни, Ви приканваме да се свържете със “Сторител” чрез формуляра за контакт на уебсайта на “Сторител”, чрез адреса на електронна поща, регистриран във Вашия профил или като използвате всички други средства, за да ни информирате или да подадете оплакване.
14.11.
Абонатът приема, че Услугата включва Съдържание, което не е подходящо за непълнолетни. Затова се съгласявате, независимо от това дали сте избрали да използвате филтър на Съдържанието (като например, филтър режим за деца), да не позволявате на непълнолетните лица да имат достъп до Услугата, освен под Вашия контрол.

15. Страна по договора

15.1.
Услугата се предоставя и е достъпна за Вас съгласно Условията от “Сторител България” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в България, с ЕИК 202130119, регистрирано по ЗДДС, със седалище в гр. София и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1000, Столична община, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 41, ет. 5, ап. 7. За да се свържете с нас или нашия отдел за обслужване на клиенти, моля изпратете имейл на support.bg@storytel.com.

16. Разни

16.1.
Предоставянето на Услугата е само за нетърговски цели, за ползване за развлечение, информация и други подобни цели.
16.2.
Условията се уреждат и тълкуват в съответствие с приложимото законодателство на Република България с изключение на стълкновителните му норми. Въпреки това, Условията не ограничават правата за защита на потребителите, които имате съгласно императивното законодателство на държавата Ви на пребиваване, ако последната е различна от посочената по-горе.
16.3.
В случай на спор между “Сторител” и Абоната, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София, 1000, пл. „Славейков“ 4A kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.
16.4.
Освен това, Европейската комисия предоставя уебсайт за онлайн разрешаване на спорове, предназначен да помогне на потребители и търговци да разрешат споровете си извънсъдебно, достъпен на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
16.5.
В случай, че не сте доволни от Услугата, Съдържанието или тези Условия, Вашето единствено и изключително средство за защита е преустановяване на достъпа до или ползването на Услугата.
16.6.
За повече информация относно Услугата или ако Ви е необходимо съдействие по отношение на някоя от функционалностите или на Вашия профил, моля да се обърнете към support.bg@storytel.com.

Последно прегледано на 2 ноември 2018 г.

„Сторител България“ ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СТОРИТЕЛ“

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1.
„Сторител“ е Интернет базирана цифрова абонаментна услуга, която Ви предоставя („Вие“ или „Потребителят“) достъп до уебсайта, аудио книгите, електронните книги и друго литературно съдържание на Сторител на мобилния Ви телефон или таблет или на друго устройство („Услугата“) съгласно Условията за използване, настоящата Политика за защита на личните данни и всички допълнителни условия, които могат да уреждат използването от Ваша страна на конкретен абонаментен план за Сторител („Условията“). Услугата се предоставя от „Сторител България“ ЕООД, ЕИК 202130119 (наричано по-долу за краткост „Сторител“ или „ние“).
1.2.
В настоящата политика за защита на личните данни са разяснява стандартната практика на „Сторител“ във връзка с извършваното от нас събиране, съхраняване, използване и оповестяване на определена информация, включително и на личните Ви данни, при извършваното от нас предоставяне на Услугата към Вас. Настоящата политика за защита на личните данни също така се отнася за лица, които посещават нашия уебсайт или свалят и използват нашето приложение. Тя също така служи да Ви информира относно извършваното от нас обработване на Вашите лични данни, като Ви гарантира, че се отнасяме към тях с необходимата грижа и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при използване на Услугата.
1.3.
Вие можете винаги да се чувствате защитени, когато споделяте със „Сторител“ Вашите лични данни. „Сторител“ е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да осигури защитата на личните Ви данни по-специално от неоторизиран достъп или оповестяване, използване, модификация и унищожаване и загуба. Ако имате опасения във връзка със съдържанието в настоящата Политика за защита на личните данни, Вие винаги можете да се въздържате от използването на Услугата.

2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1.
Storytel Sweden AB и „Сторител България“ ЕООД са администраторите при обработката на Вашите лични данни, извършвана от „Сторител“. Можете да се свържете с всяко от двете дружества, например относно въпроси, свързани с добросъвестност и лична неприкосновеност. Информация за връзка с нас може да намерите в т. 13.

3. КОГА И ОТКЪДЕ „СТОРИТЕЛ“ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ?

3.1.
„Сторител“ събира лични данни, когато:
 • Вие създавате акаунт в „Сторител“ и/или използвате Услугата;
 • Вие поръчвате допълнителна услуга или продукт, предлагани от „Сторител“;
 • Вие инсталирате и/или използвате приложение, включено в Услугата, със или без съответен абонаментен план,
 • Вие посещавате уебсайта
 • Вие се регистрирате като абонат за бюлетина на „Сторител“;
 • Вие уведомявате за грешки, неправомерни или по друг начин неподходящи материали, или осъществявате контакт по друг повод с отдела за клиентско обслужване на „Сторител“;
 • Вие свързвате Услугата към Ваш акаунт във Facebook или към друга подобна услуга, предоставяна от трето лице, например за да улесните достъпа си до Услугата, като в този случай ние получаваме данни от тази услуга, предоставяна от трето лице;
 • Вие попълвате анкета, включително, но не само, въпросници за удовлетвореността на клиентите или маркетингови проучвания, или отговаряте на съобщение, изпратено от „Сторител“, или
 • е налице друга необходимост от управляване на отношенията между Вас и „Сторител“.
3.2.
„Сторител“ събира информация и чрез наши бисквитки или бисквитки на трети лица и други подобни начини за проследяване (включително, но не само маяци, тагове и пиксели), с които могат да се проследяват Вашите дейности и направените избори, т.е. когато сваляте нашето приложение, използвате Услугата или посещавате нашия уебсайт. Това е например с цел улесняване на вписването, запаметяване на Вашите предпочитани настройки, изпращане на съобразени с Вас маркетинг съобщения и измерване успеха на рекламата. Допълнителна информация за използването на бисквитки от „Сторител“ е предоставена в Политиката за бисквитки на уебсайта на „Сторител“.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА „СТОРИТЕЛ“?

4.1.
Когато Вие създавате профил в „Сторител“ или когато се свързвате с отдела за обслужване на клиенти на „Сторител“, тогава „Сторител“ събира лични данни за Вас. Основните потребителски данни, събирани от „Сторител“, включват Вашите данни за контакт, като например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и Вашите данни във връзка с плащания, като например вида и валидността на Вашата кредитна карта. „Сторител“ може да събира и данни за Вашата дата на раждане, пол и допълнителни данни за контакт, като например Вашия адрес. „Сторител“ може също да събира предоставена от Вас лична информация относно членове на Вашето семейство (включително имената на членове на Вашето семейство, дати на раждане и какви са техните интереси). Ако изберете да предоставите такива лични данни, Вие сте отговорни за наличие на право да направите това с тяхно съгласие и Вие също така трябва да ги информирате за извършваното от нас обработване.
4.2.
Когато използвате Услугата или допълнителни услуги и продукти на „Сторител“, както и когато посещавате уебсайта и приложението на „Сторител“, е възможно „Сторител“ също така да събира данни за използването (като например избор на заглавия и заявки за търсене), за визуализация (например съдържание, което се разглежда) и технически данни (например уникални идентификации на платформи, версии на телефона и платформата, IP адрес на устройството, версия на приложението на „Сторител“, езикови настройки, информация за URL, парола (кодирана), бисквитки и вид браузър. Ако при регистрацията Ви като клиент на „Сторител“ сте заявили и издаване на фактури, е възможно на „Сторител“ да е необходимо да събира и обработва и част от данните, които предоставяте на доставчика на платежни услуги на „Сторител“, за улесняване на това фактуриране.
4.3.
Ако решите да свържете Услугата с Facebook или с друга подобна услуга, предоставяна от трето лице, което самостоятелно администрира личните данни, „Сторител“ може да събира и администрира лични данни, за които Вие сте предоставили на Facebook или на съответното трето лице разрешение за споделяне със „Сторител“. „Сторител“ Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица.
4.4.
Освен това е възможно „Сторител“ също така да събира и обработва лични данни, които предоставяте в публични форуми на уебсайта на „Сторител“ или директно на „Сторител“, когато използвате уебсайта на „Сторител“, сайтовете на „Сторител“ на платформи на трети лица, като например магазини за приложения, сайтове на социални мрежи, или свързвате Вашия потребителски профил към сайт или платформа на трето лице с използване на Вашия личен акаунт.
4.5.
„Сторител“ може също така да събира и обработва определени лични данни във връзка с това дали имате право да използвате съответната Услуга и избрания от Вас начин на плащане. Понеже „Сторител“ си сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, които работят самостоятелно с отделени от „Сторител“ системи, от „Сторител“ няма да бъдат съхранявани пълни данни за плащанията, като например пълните номера на кредитни карти. „Сторител“ Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица-доставчици на платежни услуги.

5. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ДАННИТЕ?

5.1.
„Сторител“ ще съхранява Вашите лични данни само за такъв срок, какъвто е необходим предвид целите на съответната дейност по обработването им.
5.2.
Това означава, че личните данни, събрани и обработвани за маркетингови цели, ще се съхраняват толкова време, колкото време Вие сте Абонат и дванадесет (12) месеца след приключване на абонамента Ви, освен ако доброволно сте дали съгласие на „Сторител“ да продължи да обработва тези данни.
5.3.
За да изпълняваме нашите договорни задължения, да наблюдаваме и документираме използването на Подаръчните карти и Безплатните пробни периоди, както и други допълнителни услуги, ние ще съхраняваме личните данни, които Вие сте ни предоставили при регистрацията си (например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и данните във връзка с плащане) за толкова време, колкото време Вие сте Абонат, потребител на Подаръчна карта и Безплатен пробен период и за срок от двадесет и четири (24) месеца след края на абонамента Ви, ползването на Подаръчна карта или Безплатен пробен период – което от тях настъпи най-късно.
5.4.
Ние ще съхраняваме Вашата лична информация за библиотеката Ви с аудио/електронни книги в „Сторител“ толкова време, колкото време Вие сте Абонат и за срок от двадесет и четири (24) месеца след тона, за улесняване на подобряване на Вашето преживяване, в случай че решите да се завърнете като Абонат в рамките на този период.
5.5.
Когато се свържете със „Сторител“, за да получите услуга по поддръжка или за други цели, ние ще съхраним Вашите лични данни двадесет и четири (24) месеца след разрешаването на последната Ви заявка за поддръжка (например въпроси и искания).
5.6.
Вашите лични данни се обработват за аналитични цели по време на Вашия абонаментен период и в продължение на двадесет и четири (24) месеца след това.
5.7.
„Сторител“ може да съхранява лични данни и за по-дълъг от горепосочените периоди от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция.

6. КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1.
Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени в държавата, където е установена Страната по договора (съгласно определението в Условията за използване). Личните данни се съхраняват и в Швеция, където се намира главното управление на "Сторител". За международни трансфери, "Сторител" прилага мерки за сигурност, описани по-долу в точка 10.5.

7. ЗАЩО „СТОРИТЕЛ“ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

7.1.
„Сторител“ обработва Вашите лични данни за различни цели. По-специално, обработва Вашите лични данни, за да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да изпълнява своите законови задължения. Възможно е личните Ви данни да се обработват и за извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методологично развитие на „Сторител“, с цел да развива и персонализира Услугата и нейните характеристики.
7.2.
„Сторител“ също така обработва Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги. „Сторител“ извършва това и за да намали риска от това да Ви бъде изпратена нерелевантна реклама или друг вид нерелевантен маркетинг материал. Личните данни могат например да бъдат обработвани, свързвани, сегментирани и анализирани, за да може чрез целенасочен маркетинг – например по имейл, push-уведомления в приложението и реклами на канали на трети лица – да предоставя информация, предложения или препоръки по отношение на предлаганите от „Сторител“ или от неговите партньори стоки и услуги, които да бъдат съобразени с Вашите предпочитания, поведение, потребности или начин на живот. Възможно е също така те да се използват като основа за целенасочен маркетинг към аудитории, които са подобни на съществуващите потребители на „Сторител“. Това може например да включва обработка на лични данни с цел създаване на персонализирана аудитория на платформи на трети лица, като например Facebook и Google. „Сторител“ може също да анализира и комбинира информацията за Вас, до която има достъп чрез предоставяната Услуга от Вашите онлайн посещения или други налични записи (например от Facebook или от други подобни доставчици на социални медии) за целите, посочени в тази точка.
7.3.
В допълнение към гореизложеното, „Сторител“ обработва Вашите лични данни с цел предотвратяване, откриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама, както и за прилагане на нашите Условия за използване (напр. за определяне дали имате право на Безплатен пробен период или друга оферта или маркетингова кампания, в зависимост от случая).

8. КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ?

8.1.
По-голямата част от обработваните от „Сторител“ лични данни за Вас, са необходими във връзка с изпълнението на Условията от страна на „Сторител“, т.е. за да може „Сторител“ да предоставя и администрира Услугата и нейните функционалности. Такъв е и случаят, когато „Сторител“ обработва, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или Вашия телефонен номер, както и информация от доставчика на платежни услуги.
8.2.
Част от личните данни, обработвани от „Сторител“, се обработват на основата на преценка за баланса на интереси, т.е. законният интерес на „Сторител“ по отношение на обработването на данните се ползва с предимство пред евентуалното въздействие и риск, които обработването на данните може да има спрямо Вас. Такъв е случаят, когато „Сторител“ обработва Ваши лични данни с цел поддръжка (напр. заявки за обща поддръжка) или определени маркетингови цели, различни от директен маркетинг, и когато съхраняваме информацията за библиотеката Ви с аудио/ електронни книги в „Сторител“ (включително и друго литературно съдържание) след изтичане на Вашия абонамент.
8.3.
Също така, някои данни се обработват въз основа на Вашето съгласие. Такъв е случаят с обработването на данните, до които „Сторител“ има достъп чрез акаунта Ви във Facebook, както и за целите на директен маркетинг на стоки и услуги, предлагани от „Сторител“ или партньори на „Сторител“. Ако предоставяте лични данни на други физически лица, например членове на Вашето семейство, Вие носите отговорност за тяхното съгласие за обработката на личните им данни.
8.4.
До степента, в която единственото правно основание за обработването на данните е дадено съгласие, даването на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и можете, по всяко време, изцяло или частично, да оттеглите Вашето съгласие.

9. СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

9.1.
Сигурността, цялостността и поверителността на Вашите лични данни са важни за нас. Внедрили сме мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни по-специално срещу неоторизиран достъп или оповестяване, използване, промени, унищожаване и загуба. Ние периодично разглеждаме нашите процедури за сигурност, за да преценим необходимостта от прилагане на допълнителни мерки или да направим технически подобрения на съществуващите процедури. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от наша страна големи усилия, малко мерки за сигурност са напълно непробиваеми, и затова Ви молим да ни информирате незабавно за всякакви подозрителни действия, които забележите в процеса на ползване на Услугата.

10. ПРЕД КОГО „СТОРИТЕЛ“ РАЗКРИВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

10.1.
„Сторител“ може да разкрие Ваши лични данни на свои свързани лица – т.е. пред дружества в рамките на групата „Сторител“, пред бизнес партньори, доставчици и други трети лица, с цел да изпълни споразумението с Вас или да изпълни договори с доставчици и бизнес партньори на „Сторител“, или по друг начин в съответствие с целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни. Такъв може да е случаят, когато предоставяме информация напр. на Вашата банка, за да докажем спазване на изисквания и да изясним недоразумения и т.н.
10.2.
„Сторител“ може също така да разкрие Ваши лични данни на трети лица с цел да Ви изпраща съобразени с Вас реклами и маркетинг съобщения, за да избегне изпращането на нерелевантни реклами или други нерелевантни маркетинг съобщения, с цел измерване на успеха и обсега на нашия дигитален маркетинг, както и за други промоционални цели. Такъв е случаят, когато „Сторител“ използва функциите за ремаркетинг и импресии, отчетите за интереса и демографските данни в Google Analytics, когато качва персонализирани аудитории напр. във Facebook и Google и когато информираме нашите бизнес партньори, като например Facebook и Google, че определена маркетингова мярка е генерирала нов конкретен клиент или определен брой нови клиенти, според случая.
10.3.
„Сторител“ може също така да разкрие лични данни на дружества, обработващи лични данни от наше име, като напр. нашите доставчици на ИТ системи, дружества за обслужване на клиенти и свързани с тях лица. Ако на такива дружества, обработващи личните данни от името на „Сторител“, бъдат предоставяни лични данни, „Сторител“ сключва с тях договори за обработване на данните, за да се осигури поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.
10.4.
Лични данни могат също така да бъдат разкрити, ако е необходимо, за да бъдат спазени законови изисквания или изисквания от страна на компетентните органи или агенции, за защита на законните интереси на „Сторител“ или за откриване, предотвратяване или привличане на вниманието към евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.
10.5.
ато дружество, извършващо международна дейност, е възможно да съхраняваме Ваши лични данни в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на други места. Когато Вашите лични данни се прехвърлят между различните държави, прехвърлянето се извършва към описаните по-горе категории получатели, за целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни..
 • В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени или съхранявани извън ЕС/ЕИП, ще бъдат предприети специални мерки за сигурност, за да се осигури извършването на това прехвърляне в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, например чрез използване на договори за прехвърляне на данни, включващи стандартизирани клаузи за прехвърлянето на данните по образец, одобрен от Европейската комисия, наличен на уебсайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ УЕБСАЙТОВЕ

11.1.
Предоставените от „Сторител“ данни могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани или притежавани от лице, различно от „Сторител“. „Сторител“ не носи отговорност за обработването на лични данни, извършвано от такива уебсайтове. „Сторител“ Ви приканва да се запознаете с информацията относно практиките относно личната неприкосновеност на администраторите на лични данни на съответния уебсайт.

12. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1.
Настоящата политика за защита на личните данни подлежи на периодичен преглед. В случай че „Сторител“ направи значителни промени в политиката за защита на личните данни, „Сторител“ ще Ви уведоми по имейл, с SMS или посредством Услугата преди промените да влязат в сила. Политиката за защита на личните данни се публикува и на уебсайта на „Сторител“. Когато за дадена промяна е необходимо Вашето съгласие, „Сторител“ ще поиска това ново съгласие от Вас. Насърчаваме Ви да преглеждате настоящата Политиката за защита на личните данни редовно, за да сте информирани относно нашите практики, свързани с обработка на данни.

13. ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРАВОТО НА ЕС/ЕИП

13.1.
Ако се намирате в ЕС/ЕИП или ако Вашите лични данни се обработват по друг начин от организация на „Сторител“ в рамките на ЕС/ЕИП, Вие имате следните права (в допълнение към оттегляне на Вашето съгласие):
 • Право на достъп: Имате право да попитате дали имаме лични данни за Вас и, ако това е така, да поискате информация за това какви лични данни имаме за Вас, защо и как ги обработваме.
 • Право на коригиране: От нас се изисква да коригираме неточни лични данни, или да допълним лични данни, които са непълни, при поискване.
 • Право за заличаване (право да бъдете забравени): При определени обстоятелства от нас се изисква да заличим Вашите лични данни по Ваше искане.
 • Право на ограничаване на обработката: При определени обстоятелства от нас се изисква да ограничим използването на Вашите лични данни по Ваше искане. В такива случаи можем да използваме личните данни само за определени ограничени цели, определени със закон.
 • Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите личните данни, до които имаме достъп, в структуриран, често използван и машинно четим формат и право да предавате тези данни на друго лице.
 • Право на възражение: В някои случаи можете да възразите срещу използването от нас на Ваши лични данни. Тогава от нас може да се изисква да преустановим използването на личните данни. Например, това може да е приложимо, при използването на лични данни с цел маркетинг и профилиране.
13.2.
Моля, обърнете внимание, че някои от горепосочените права могат да се упражняват само в определени ситуации, напр. правото на преносимост на данните, което се прилага само когато обработването на данните се извършва въз основа на споразумение или съгласие, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин, както и правото на заличаване на данни, което се прилага само когато данните се обработват въз основа на баланс на интереси или съгласие. В случай че имате въпроси относно начина, по който „Сторител“ обработва Вашите лични данни, желаете да упражните някое от Вашите права или да научите повече за правата, можете да се свържете с нас както е посочено по-долу.
 • Имейл адрес: privacy@storytel.com
 • Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 41, ет. 5, ап. 7, район Възраждане, гр. София 1000, България
13.3.
Ако не желаете „Сторител“ да обработва Вашите лични данни за целите на директен маркетинг, можете да изпратите писмено уведомление за това до „Сторител“. В допълнение към това, както и във всеки изпратен до Вас информационен бюлетин, ще бъдете информирани, че можете да се откажете от получаването на нови бюлетини. По отношение на push-уведомленията, Вие можете (при повечето мобилни и таблетни устройства) да се откажете от получаването на такива уведомления, като отидете в "Настройки" на устройството си и кликнете върху "Уведомления", след което промените тези настройки за някои или всички приложения на Вашето устройство. Що се отнася до бисквитките, Вашите възможности за изключване са описани в политиката на „Сторител“ относно бисквитките.
13.4.
Вие също така имате право да подадете оплакване пред компетентен орган, ако считате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ако сте местно лице, ако работното Ви място е в, или ако предполаганото нарушение на закона за защита на данните е било извършено в България, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Последен преглед: 2 ноември 2018 г.

„Сторител България“ ЕООД