ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СТОРИТЕЛ“

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1.
„Сторител“ е Интернет базирана цифрова абонаментна услуга, която Ви предоставя („Вие“ или „Потребителят“) достъп до уебсайта, аудио книгите, електронните книги и друго литературно съдържание на Сторител на мобилния Ви телефон или таблет или на друго устройство („Услугата“) съгласно Условията за използване, настоящата Политика за защита на личните данни и всички допълнителни условия, които могат да уреждат използването от Ваша страна на конкретен абонаментен план за Сторител („Условията“). Услугата се предоставя от „Сторител България“ ЕООД, ЕИК 202130119 (наричано по-долу за краткост „Сторител“ или „ние“).
1.2.
В настоящата политика за защита на личните данни са разяснява стандартната практика на „Сторител“ във връзка с извършваното от нас събиране, съхраняване, използване и оповестяване на определена информация, включително и на личните Ви данни, при извършваното от нас предоставяне на Услугата към Вас. Настоящата политика за защита на личните данни също така се отнася за лица, които посещават нашия уебсайт или свалят и използват нашето приложение. Тя също така служи да Ви информира относно извършваното от нас обработване на Вашите лични данни, като Ви гарантира, че се отнасяме към тях с необходимата грижа и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при използване на Услугата.
1.3.
Вие можете винаги да се чувствате защитени, когато споделяте със „Сторител“ Вашите лични данни. „Сторител“ е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да осигури защитата на личните Ви данни по-специално от неоторизиран достъп или оповестяване, използване, модификация и унищожаване и загуба. Ако имате опасения във връзка със съдържанието в настоящата Политика за защита на личните данни, Вие винаги можете да се въздържате от използването на Услугата.

2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1.
Storytel Sweden AB и „Сторител България“ ЕООД са администраторите при обработката на Вашите лични данни, извършвана от „Сторител“. Можете да се свържете с всяко от двете дружества, например относно въпроси, свързани с добросъвестност и лична неприкосновеност. Информация за връзка с нас може да намерите в т. 13.

3. КОГА И ОТКЪДЕ „СТОРИТЕЛ“ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ?

3.1.
„Сторител“ събира лични данни, когато:
 • Вие създавате акаунт в „Сторител“ и/или използвате Услугата;
 • Вие поръчвате допълнителна услуга или продукт, предлагани от „Сторител“;
 • Вие инсталирате и/или използвате приложение, включено в Услугата, със или без съответен абонаментен план,
 • Вие посещавате уебсайта
 • Вие се регистрирате като абонат за бюлетина на „Сторител“;
 • Вие уведомявате за грешки, неправомерни или по друг начин неподходящи материали, или осъществявате контакт по друг повод с отдела за клиентско обслужване на „Сторител“;
 • Вие свързвате Услугата към Ваш акаунт във Facebook или към друга подобна услуга, предоставяна от трето лице, например за да улесните достъпа си до Услугата, като в този случай ние получаваме данни от тази услуга, предоставяна от трето лице;
 • Вие попълвате анкета, включително, но не само, въпросници за удовлетвореността на клиентите или маркетингови проучвания, или отговаряте на съобщение, изпратено от „Сторител“, или
 • е налице друга необходимост от управляване на отношенията между Вас и „Сторител“.
3.2.
„Сторител“ събира информация и чрез наши бисквитки или бисквитки на трети лица и други подобни начини за проследяване (включително, но не само маяци, тагове и пиксели), с които могат да се проследяват Вашите дейности и направените избори, т.е. когато сваляте нашето приложение, използвате Услугата или посещавате нашия уебсайт. Това е например с цел улесняване на вписването, запаметяване на Вашите предпочитани настройки, изпращане на съобразени с Вас маркетинг съобщения и измерване успеха на рекламата. Допълнителна информация за използването на бисквитки от „Сторител“ е предоставена в Политиката за бисквитки на уебсайта на „Сторител“.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА „СТОРИТЕЛ“?

4.1.
Когато Вие създавате профил в „Сторител“ или когато се свързвате с отдела за обслужване на клиенти на „Сторител“, тогава „Сторител“ събира лични данни за Вас. Основните потребителски данни, събирани от „Сторител“, включват Вашите данни за контакт, като например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и Вашите данни във връзка с плащания, като например вида и валидността на Вашата кредитна карта. „Сторител“ може да събира и данни за Вашата дата на раждане, пол и допълнителни данни за контакт, като например Вашия адрес. „Сторител“ може също да събира предоставена от Вас лична информация относно членове на Вашето семейство (включително имената на членове на Вашето семейство, дати на раждане и какви са техните интереси). Ако изберете да предоставите такива лични данни, Вие сте отговорни за наличие на право да направите това с тяхно съгласие и Вие също така трябва да ги информирате за извършваното от нас обработване.
4.2.
Когато използвате Услугата или допълнителни услуги и продукти на „Сторител“, както и когато посещавате уебсайта и приложението на „Сторител“, е възможно „Сторител“ също така да събира данни за използването (като например избор на заглавия и заявки за търсене), за визуализация (например съдържание, което се разглежда) и технически данни (например уникални идентификации на платформи, версии на телефона и платформата, IP адрес на устройството, версия на приложението на „Сторител“, езикови настройки, информация за URL, парола (кодирана), бисквитки и вид браузър. Ако при регистрацията Ви като клиент на „Сторител“ сте заявили и издаване на фактури, е възможно на „Сторител“ да е необходимо да събира и обработва и част от данните, които предоставяте на доставчика на платежни услуги на „Сторител“, за улесняване на това фактуриране.
4.3.
Ако решите да свържете Услугата с Facebook или с друга подобна услуга, предоставяна от трето лице, което самостоятелно администрира личните данни, „Сторител“ може да събира и администрира лични данни, за които Вие сте предоставили на Facebook или на съответното трето лице разрешение за споделяне със „Сторител“. „Сторител“ Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица.
4.4.
Освен това е възможно „Сторител“ също така да събира и обработва лични данни, които предоставяте в публични форуми на уебсайта на „Сторител“ или директно на „Сторител“, когато използвате уебсайта на „Сторител“, сайтовете на „Сторител“ на платформи на трети лица, като например магазини за приложения, сайтове на социални мрежи, или свързвате Вашия потребителски профил към сайт или платформа на трето лице с използване на Вашия личен акаунт.
4.5.
„Сторител“ може също така да събира и обработва определени лични данни във връзка с това дали имате право да използвате съответната Услуга и избрания от Вас начин на плащане. Понеже „Сторител“ си сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, които работят самостоятелно с отделени от „Сторител“ системи, от „Сторител“ няма да бъдат съхранявани пълни данни за плащанията, като например пълните номера на кредитни карти. „Сторител“ Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица-доставчици на платежни услуги.

5. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ДАННИТЕ?

5.1.
„Сторител“ ще съхранява Вашите лични данни само за такъв срок, какъвто е необходим предвид целите на съответната дейност по обработването им.
5.2.
Това означава, че личните данни, събрани и обработвани за маркетингови цели, ще се съхраняват толкова време, колкото време Вие сте Абонат и дванадесет (12) месеца след приключване на абонамента Ви, освен ако доброволно сте дали съгласие на „Сторител“ да продължи да обработва тези данни.
5.3.
За да изпълняваме нашите договорни задължения, да наблюдаваме и документираме използването на Подаръчните карти и Безплатните пробни периоди, както и други допълнителни услуги, ние ще съхраняваме личните данни, които Вие сте ни предоставили при регистрацията си (например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и данните във връзка с плащане) за толкова време, колкото време Вие сте Абонат, потребител на Подаръчна карта и Безплатен пробен период и за срок от двадесет и четири (24) месеца след края на абонамента Ви, ползването на Подаръчна карта или Безплатен пробен период – което от тях настъпи най-късно.
5.4.
Ние ще съхраняваме Вашата лична информация за библиотеката Ви с аудио/електронни книги в „Сторител“ толкова време, колкото време Вие сте Абонат и за срок от двадесет и четири (24) месеца след тона, за улесняване на подобряване на Вашето преживяване, в случай че решите да се завърнете като Абонат в рамките на този период.
5.5.
Когато се свържете със „Сторител“, за да получите услуга по поддръжка или за други цели, ние ще съхраним Вашите лични данни двадесет и четири (24) месеца след разрешаването на последната Ви заявка за поддръжка (например въпроси и искания).
5.6.
Вашите лични данни се обработват за аналитични цели по време на Вашия абонаментен период и в продължение на двадесет и четири (24) месеца след това.
5.7.
„Сторител“ може да съхранява лични данни и за по-дълъг от горепосочените периоди от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция.

6. КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1.
Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени в държавата, където е установена Страната по договора (съгласно определението в Условията за използване). Личните данни се съхраняват и в Швеция, където се намира главното управление на "Сторител". За международни трансфери, "Сторител" прилага мерки за сигурност, описани по-долу в точка 10.5.

7. ЗАЩО „СТОРИТЕЛ“ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

7.1.
„Сторител“ обработва Вашите лични данни за различни цели. По-специално, обработва Вашите лични данни, за да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да изпълнява своите законови задължения. Възможно е личните Ви данни да се обработват и за извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методологично развитие на „Сторител“, с цел да развива и персонализира Услугата и нейните характеристики.
7.2.
„Сторител“ също така обработва Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги. „Сторител“ извършва това и за да намали риска от това да Ви бъде изпратена нерелевантна реклама или друг вид нерелевантен маркетинг материал. Личните данни могат например да бъдат обработвани, свързвани, сегментирани и анализирани, за да може чрез целенасочен маркетинг – например по имейл, push-уведомления в приложението и реклами на канали на трети лица – да предоставя информация, предложения или препоръки по отношение на предлаганите от „Сторител“ или от неговите партньори стоки и услуги, които да бъдат съобразени с Вашите предпочитания, поведение, потребности или начин на живот. Възможно е също така те да се използват като основа за целенасочен маркетинг към аудитории, които са подобни на съществуващите потребители на „Сторител“. Това може например да включва обработка на лични данни с цел създаване на персонализирана аудитория на платформи на трети лица, като например Facebook и Google. „Сторител“ може също да анализира и комбинира информацията за Вас, до която има достъп чрез предоставяната Услуга от Вашите онлайн посещения или други налични записи (например от Facebook или от други подобни доставчици на социални медии) за целите, посочени в тази точка.
7.3.
В допълнение към гореизложеното, „Сторител“ обработва Вашите лични данни с цел предотвратяване, откриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама, както и за прилагане на нашите Условия за използване (напр. за определяне дали имате право на Безплатен пробен период или друга оферта или маркетингова кампания, в зависимост от случая).

8. КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ?

8.1.
По-голямата част от обработваните от „Сторител“ лични данни за Вас, са необходими във връзка с изпълнението на Условията от страна на „Сторител“, т.е. за да може „Сторител“ да предоставя и администрира Услугата и нейните функционалности. Такъв е и случаят, когато „Сторител“ обработва, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или Вашия телефонен номер, както и информация от доставчика на платежни услуги.
8.2.
Част от личните данни, обработвани от „Сторител“, се обработват на основата на преценка за баланса на интереси, т.е. законният интерес на „Сторител“ по отношение на обработването на данните се ползва с предимство пред евентуалното въздействие и риск, които обработването на данните може да има спрямо Вас. Такъв е случаят, когато „Сторител“ обработва Ваши лични данни с цел поддръжка (напр. заявки за обща поддръжка) или определени маркетингови цели, различни от директен маркетинг, и когато съхраняваме информацията за библиотеката Ви с аудио/ електронни книги в „Сторител“ (включително и друго литературно съдържание) след изтичане на Вашия абонамент.
8.3.
Също така, някои данни се обработват въз основа на Вашето съгласие. Такъв е случаят с обработването на данните, до които „Сторител“ има достъп чрез акаунта Ви във Facebook, както и за целите на директен маркетинг на стоки и услуги, предлагани от „Сторител“ или партньори на „Сторител“. Ако предоставяте лични данни на други физически лица, например членове на Вашето семейство, Вие носите отговорност за тяхното съгласие за обработката на личните им данни.
8.4.
До степента, в която единственото правно основание за обработването на данните е дадено съгласие, даването на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и можете, по всяко време, изцяло или частично, да оттеглите Вашето съгласие.

9. СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

9.1.
Сигурността, цялостността и поверителността на Вашите лични данни са важни за нас. Внедрили сме мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни по-специално срещу неоторизиран достъп или оповестяване, използване, промени, унищожаване и загуба. Ние периодично разглеждаме нашите процедури за сигурност, за да преценим необходимостта от прилагане на допълнителни мерки или да направим технически подобрения на съществуващите процедури. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от наша страна големи усилия, малко мерки за сигурност са напълно непробиваеми, и затова Ви молим да ни информирате незабавно за всякакви подозрителни действия, които забележите в процеса на ползване на Услугата.

10. ПРЕД КОГО „СТОРИТЕЛ“ РАЗКРИВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

10.1.
„Сторител“ може да разкрие Ваши лични данни на свои свързани лица – т.е. пред дружества в рамките на групата „Сторител“, пред бизнес партньори, доставчици и други трети лица, с цел да изпълни споразумението с Вас или да изпълни договори с доставчици и бизнес партньори на „Сторител“, или по друг начин в съответствие с целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни. Такъв може да е случаят, когато предоставяме информация напр. на Вашата банка, за да докажем спазване на изисквания и да изясним недоразумения и т.н.
10.2.
„Сторител“ може също така да разкрие Ваши лични данни на трети лица с цел да Ви изпраща съобразени с Вас реклами и маркетинг съобщения, за да избегне изпращането на нерелевантни реклами или други нерелевантни маркетинг съобщения, с цел измерване на успеха и обсега на нашия дигитален маркетинг, както и за други промоционални цели. Такъв е случаят, когато „Сторител“ използва функциите за ремаркетинг и импресии, отчетите за интереса и демографските данни в Google Analytics, когато качва персонализирани аудитории напр. във Facebook и Google и когато информираме нашите бизнес партньори, като например Facebook и Google, че определена маркетингова мярка е генерирала нов конкретен клиент или определен брой нови клиенти, според случая.
10.3.
„Сторител“ може също така да разкрие лични данни на дружества, обработващи лични данни от наше име, като напр. нашите доставчици на ИТ системи, дружества за обслужване на клиенти и свързани с тях лица. Ако на такива дружества, обработващи личните данни от името на „Сторител“, бъдат предоставяни лични данни, „Сторител“ сключва с тях договори за обработване на данните, за да се осигури поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.
10.4.
Лични данни могат също така да бъдат разкрити, ако е необходимо, за да бъдат спазени законови изисквания или изисквания от страна на компетентните органи или агенции, за защита на законните интереси на „Сторител“ или за откриване, предотвратяване или привличане на вниманието към евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.
10.5.
ато дружество, извършващо международна дейност, е възможно да съхраняваме Ваши лични данни в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на други места. Когато Вашите лични данни се прехвърлят между различните държави, прехвърлянето се извършва към описаните по-горе категории получатели, за целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни..
 • В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени или съхранявани извън ЕС/ЕИП, ще бъдат предприети специални мерки за сигурност, за да се осигури извършването на това прехвърляне в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, например чрез използване на договори за прехвърляне на данни, включващи стандартизирани клаузи за прехвърлянето на данните по образец, одобрен от Европейската комисия, наличен на уебсайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ УЕБСАЙТОВЕ

11.1.
Предоставените от „Сторител“ данни могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани или притежавани от лице, различно от „Сторител“. „Сторител“ не носи отговорност за обработването на лични данни, извършвано от такива уебсайтове. „Сторител“ Ви приканва да се запознаете с информацията относно практиките относно личната неприкосновеност на администраторите на лични данни на съответния уебсайт.

12. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1.
Настоящата политика за защита на личните данни подлежи на периодичен преглед. В случай че „Сторител“ направи значителни промени в политиката за защита на личните данни, „Сторител“ ще Ви уведоми по имейл, с SMS или посредством Услугата преди промените да влязат в сила. Политиката за защита на личните данни се публикува и на уебсайта на „Сторител“. Когато за дадена промяна е необходимо Вашето съгласие, „Сторител“ ще поиска това ново съгласие от Вас. Насърчаваме Ви да преглеждате настоящата Политиката за защита на личните данни редовно, за да сте информирани относно нашите практики, свързани с обработка на данни.

13. ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРАВОТО НА ЕС/ЕИП

13.1.
Ако се намирате в ЕС/ЕИП или ако Вашите лични данни се обработват по друг начин от организация на „Сторител“ в рамките на ЕС/ЕИП, Вие имате следните права (в допълнение към оттегляне на Вашето съгласие):
 • Право на достъп: Имате право да попитате дали имаме лични данни за Вас и, ако това е така, да поискате информация за това какви лични данни имаме за Вас, защо и как ги обработваме.
 • Право на коригиране: От нас се изисква да коригираме неточни лични данни, или да допълним лични данни, които са непълни, при поискване.
 • Право за заличаване (право да бъдете забравени): При определени обстоятелства от нас се изисква да заличим Вашите лични данни по Ваше искане.
 • Право на ограничаване на обработката: При определени обстоятелства от нас се изисква да ограничим използването на Вашите лични данни по Ваше искане. В такива случаи можем да използваме личните данни само за определени ограничени цели, определени със закон.
 • Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите личните данни, до които имаме достъп, в структуриран, често използван и машинно четим формат и право да предавате тези данни на друго лице.
 • Право на възражение: В някои случаи можете да възразите срещу използването от нас на Ваши лични данни. Тогава от нас може да се изисква да преустановим използването на личните данни. Например, това може да е приложимо, при използването на лични данни с цел маркетинг и профилиране.
13.2.
Моля, обърнете внимание, че някои от горепосочените права могат да се упражняват само в определени ситуации, напр. правото на преносимост на данните, което се прилага само когато обработването на данните се извършва въз основа на споразумение или съгласие, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин, както и правото на заличаване на данни, което се прилага само когато данните се обработват въз основа на баланс на интереси или съгласие. В случай че имате въпроси относно начина, по който „Сторител“ обработва Вашите лични данни, желаете да упражните някое от Вашите права или да научите повече за правата, можете да се свържете с нас както е посочено по-долу.
 • Имейл адрес: privacy@storytel.com
 • Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 41, ет. 5, ап. 7, район Възраждане, гр. София 1000, България
13.3.
Ако не желаете „Сторител“ да обработва Вашите лични данни за целите на директен маркетинг, можете да изпратите писмено уведомление за това до „Сторител“. В допълнение към това, както и във всеки изпратен до Вас информационен бюлетин, ще бъдете информирани, че можете да се откажете от получаването на нови бюлетини. По отношение на push-уведомленията, Вие можете (при повечето мобилни и таблетни устройства) да се откажете от получаването на такива уведомления, като отидете в "Настройки" на устройството си и кликнете върху "Уведомления", след което промените тези настройки за някои или всички приложения на Вашето устройство. Що се отнася до бисквитките, Вашите възможности за изключване са описани в политиката на „Сторител“ относно бисквитките.
13.4.
Вие също така имате право да подадете оплакване пред компетентен орган, ако считате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ако сте местно лице, ако работното Ви място е в, или ако предполаганото нарушение на закона за защита на данните е било извършено в България, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Последен преглед: 2 ноември 2018 г.

„Сторител България“ ЕООД