НЕОГРАНИЧЕН СЕМЕЕН АБОНАМЕНТ ЗА„СТОРИТЕЛ” ("НСАС")

Тези условия за НСАС допълват Условията за ползване и Политиката на поверителност на „Сторител” и всички други допълнителни условия, които периодично може да се прилагат за някои части от Услугата. В случай на противоречие, настоящите условия за НСАС са с предимство пред Условията за ползване. Промените и измененията на този План за НСАС ще се извършват в съответствие с Условията за ползване. Всички лични данни съгласно Плана за НСАС ще се обработват в съответствие с Политиката на поверителност на „Сторител”. За по-подробна информация по принцип за Услугата на „Сторител” и за различните абонаментни планове, които се предлагат, посетете секцията „Често задавани въпроси”на интернет сайта на „Сторител”.

1. Дефинирани изрази

1.1.
„Абонат” означава всяко лице с активен акаунт в „Сторител”, който има достъп до Услугата чрез активен абонаментен план.
1.2.
„Потребител” означава всяко лице, което има достъп до Услугата,независимо дали е Абонат, напр. детето на даден Абонат. Потребителят трябва да бъде част от същото домакинство на Абоната.
1.3.
„Администратор на плана” означава Абонатът, който активира Плана за НСАС и който отговаря за плащането по този план.

2. Неограничен семеен абонаментен план за „Сторител”

2.1.
Планът за НСАС позволява на двама Абонати, които са част от еднои също домакинство, да споделят един абонаментен план при едноплащане. Всеки Абонат може да споделя Плана за НСАС в рамките на своето домакинство с още един Потребител, но само Абонатът може да стриймва пълното съдържание от каталога, а Потребителят може да стриймва само заглавия в „Режима за деца”съгласно дефиницията в Условията за ползване. Това означава, че се разрешават общо четири (4) едновременни стриймвания: две стриймвания на пълното съдържание и две в „Режим за деца”.

3. Функционалността на НСАС

3.1.
Когато си закупува или се присъединява към План за НСАС, всеки Абонат приема Условията за ползване и Политиката на поверителност на „Сторител”, както и тези условия за НСАС.
3.2.
На интернет страницата на „Сторител” в секцията „моите страници” Администраторът на плана може да извършва промени в текущия абонаментен план и може да прекрати абонаментния план и да управлява поканите за включване към Плана за НСАС.
3.3.
Администраторът на плана може да отмени правомощията за достъп на поканен Абонат, който е приел поканата за участие в плана. Когато достъпът на поканен Абонат е анулиран, този Абонат вече не може да ползва Услугата, без да започне нов самостоятелен абонаментен план.
3.4.
Поканеният Абонат може по всяко време да реши да напусне Планаза НСАС чрез „моите страници” на интернет сайта.

4. Плащане

4.1.
Когато се абонирате за Плана за НСАС, при условие че вече сте Абонат по даден абонаментен план с по-малко обединени акаунта отколкото се предлагат от Плана за НСАС, Администраторът на плана ще плати за Плана за НСАС в момента на промяна на абонаментния план.
4.2.
Когато се абонирате за План за НСАС като нов Абонат, на Администратора на плана се начислява такса, ако абонаментът не стартира с опция за безплатен пробен период, в който случай Администраторът на плана ще бъде таксуван при изтичането на този пробен период.
4.3.
Ако Администраторът на плана не изпълни своето задължение за заплащане на Услугата, всички Абонати и Потребители на Плана заНСАС ще имат блокиран достъп до Услугата докато не се осигури валиден начин на плащане.

Последна редакция: 4 август 2020 г.

„Сторител България“ ЕООД