Добре дошли в Storytel

Чрез регистрацията Ви за акаунт в Storytel, сключвате правно обвързващо споразумение със Storytel. Преди да влезете в прекрасния свят на историите, моля, отделете малко време и прочетете внимателно тези Условия за ползване. Тези Условия за ползване са важни, тъй като регулират отношенията между Вас и Storytel, и съобразно с това засягат Вашите законни права и задължения.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА STORYTEL

Storytel Sweden AB и нейните филиали (наричани по-долу „Storytel“, „нас“, „наш ият/нашата/нашите“ или „ние“) предлагат абонаментна услуга с персонализирани характеристики и функции („Услугата“), която позволява на нашите потребители (наричани по-долу „Вие“) достъп до аудиокниги, електронни книги и друго съдържание („Съдържанието“), предоставено по интернет чрез Услугата на съвместимо устройство с достъп до интернет.

За да имате достъп до нашите Услуги, Вие се нуждаете от активен акаунт в Storytel. Трябва да се съгласите със и да приемете тези Условия за ползване при създаване на акаунт. Освен това е необходим активен абонамент за използване на Услугата. Повечето абонаменти се регулират от допълнителни условия, специфични за даден абонамент („Условия за абонамент“), които приемате при регистрацията Ви за него. Информация за предлаганите абонаментни планове може да бъде намерена на Вашия местен уебсайт на Storytel.

Освен тези Условия за ползване, Вашето споразумение със Storytel се регулира също от: (i) информацията, която Ви е предоставена по време на покупката; и (ii) всички Условия за абонамент, които приемате за Вашия специфичен абонамент. Цялата информация, която регулира отношенията Ви със Storytel, се нарича общо „Споразумение“.

Storytel предоставя Услугата според правилата и условията, посочени в Споразумението. Не можете да използвате Услугата, нито да осъществявате достъп до или да използвате Съдържание, предоставено чрез Услугата, ако не сте съгласни със Споразумението.

Валидната версия на Условията за ползване и на Условията за абонамент може да бъде намерена на уебсайта на Storytel.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Storytel и в нашия Помощен център.

1. Ограничение за възраст и пригодност за акаунт

1.1.
За да имате право да сключите Споразумението и да създадете акаунт или да сключите абонаментен план със Storytel, Вие трябва:
  • да сте на възраст най-малко осемнадесет (18) години и/или да имате разрешение по друг начин и правомощие да сключите законно това споразумение в държавата, в която Услугата е налична за Вас;
  • да пребивавате в държавата, в която Услугата е налична за Вас;
  • да предоставите правилна лична информация, когато се изисква;
  • да предоставите валиден метод на плащане;
  • да се съгласите да спазвате Споразумението.

2. Услугата

2.1.
Storytel предоставя персонализирана услуга за дигитален абонамент, чрез която можете да предавате и/или временно да изтегляте (само за кеширано офлайн четене и слушане в приложението) Съдържанието чрез съвместимо устройство с достъп до интернет. Услугата е достъпна чрез приложението или друг предварително инсталиран софтуер на Storytel и може да се използва само за Ваше лично използване с нетърговска цел в съответствие със Споразумението.
2.2.
За да използвате Услугата, трябва да използвате i) устройство, което отговаря на техническите изисквания на Storytel, и/или ii) една от платформите за бизнес партньори на Storytel, на които е инсталирано приложението или друг софтуер на Storytel. Услугата може да няма еднакви функционалности на всички устройства и платформи. Моля, посетете уебсайта на Storytel за списък на техническите изисквания за използване на Услугата, списък на бизнес партньорите на Storytel и списък на приетите понастоящем методи на плащане.
2.3.
Storytel актуализира редовно приложението си, за да гарантира неговата сигурност, както и за актуализиране и подобряване на потребителското изживяване. Поради тези причини Storytel може понякога да изисква да актуализирате с по-нова версия на приложението.
2.4.
Storytel си запазва правото да променя по всяко време техническите изисквания за използването на Услугата и да променя, добавя или премахва бизнес партньори и методи на плащане. Такива изменения и промени ще бъдат публикувани на уебсайта на Storytel.

3. Абонаментни планове

3.1.
Storytel предлага различни абонаментни планове с периодичните им изменения. Информация за абонаментните планове, предоставени понастоящем от Storytel, може да бъде намерена на уебсайта на Storytel.
3.2.
Предоставената на Вас Услуга ще зависи от типа на абонаментния план, за който сте се регистрирали.
3.3.
Storytel си запазва правото да премахва по своя преценка налични абонаментни планове или да променя характеристики или функции на своите абонаментни планове. Промените в абонаментния план може да се основават на различни фактори, напр. подобряване/управление на Услугата, спазване на изискванията на притежателите на права или правни или технически изисквания. Когато такива промени се отразят отрицателно на наличен абонамент по повече от ограничен начин, ще бъдете информирани и ще имате възможност да прекратите абонамента, вижте раздел 11 и Условия за Вашия абонамент.

4. Филтри за съдържание

4.1.
Всички предварително инсталирани филтри за съдържание, като например „Режим за деца“ или други подобни функции за филтриране, които може да се предлагат понякога в Услугата, се предлагат на Вас като незадължителна функция. Тъй като информацията, на която се основават филтрите, се предоставя на Storytel от други страни, като издателите на Съдържанието, Storytel не поема никаква отговорност за точността или адекватността на тези филтри и не може да гарантира, че ще функционират по удовлетворителен за Вас начин.
4.2.
Ако и където за Вас се предлага предварително инсталиран „Режим за деца“, настройките на този филтър са направени въз основа на информация от издателите на Съдържанието, че такова Съдържание е подходящо за деца на възраст на или под дванадесет (12) години. Това означава, че Съдържанието, предоставено в „Режим за деца“, може да включва всяко и цялото съдържание и жанрове в каталога със съдържание на Storytel, предназначен за деца до 12-годишна възраст. Storytel не може да гарантира по никакъв начин, че филтърът е напълно точен или че е филтрирал с пълна сигурност цялото нерелевантно съдържание в съответствие с предназначението.

5. Безплатен пробен период и други кампании

5.1.
Вашият Абонамент може да започне с безплатен пробен период на Услугата („Безплатен пробен период“) или друга кампания. Безплатният пробен период и други кампании са предназначени да позволят на потребителите да изпробват за първи път Услугата безплатно или на по-ниска цена. Съобразно с това, безплатен пробен период не може да се използва повече от веднъж на човек. Пригодността за безплатния пробен период и/или кампания се определя по преценка на Storytel и Storytel може да ограничи пригодността за предотвратяване на злоупотреба с безплатен пробен период или кампания. Storytel си запазва правото да отмени или прекрати безплатен пробен период или кампания, ако определи по своя преценка, че съответният потребител не отговаря на условията. Не можете да комбинирате предложения за безплатен пробен период или кампания с други оферти.
5.2.
Когато се регистрирате за безплатен пробен период, Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще преминете автоматично към платен абонаментен план в края на безплатния пробен период, освен ако неотмените Вашия абонамент преди първото плащане, в който случай няма да бъдете таксувани и абонаментът Ви ще бъде отменен.

6. Цени и плащания

6.1.
Цените са представени на уебсайта на Storytel и ще Ви бъдат съобщени ясно, когато се регистрирате за Абонамент. Цените може да варират в зависимост от типа на използвания абонаментен план и/или метод на плащане. Ако цените варират, Storytel ще съобщи това на уебсайта на Storytel във връзка с общата информация за цените. Цените не включват разходи за съобщаване на данни или такси, които Вашият доставчик на интернет или телекомуникационни услуги може да предяви според Вашия договор с такъв доставчик на услуги.
6.2.
Можете да променяте по всяко време плана си с различни абонаментни планове. Storytel може да позволи по своя преценка такива промени да се извършват преди края на текущия абонаментен период.
6.3.
Storytel може да направи промени в цената на Услугата, като Ви изпрати най-малко 30-дневно писмено предизвестие. Такова известие ще позволява винаги достатъчно време да отмените абонамента си преди влизане в сила на новата цена. Вие приемате новата цена за Услугата, ако не отмените абонамента си. Промените в цената може да се основават на различни фактори, напр. подобряване/управление на Услугата или изменение на компенсацията за притежателите на права.
6.4.
Абонаментите се заплащат предварително (или както е договорено по друг начин), докато абонаментът не бъде отменен. Storytel не предоставя никакви частични или пълни възстановявания или кредитирания след започване на абонамента, освен ако не е посочено друго в Споразумението.
6.5.
По отношение на кредитни карти, моля, имайте предвид, че Storytel може да откаже или блокира кредитни карти, които не са издадени в държавата, в която Услугата се предлага на Вас. Storytel си запазва също правото да отказва по всяко време и по своя преценка определени типове кредитни карти.

7. Подаръчни карти

7.1.
Storytel може да предлага различни типове подаръчни карти. Някои подаръчни карти може да бъдат за специфичен продукт, което означава, че такава подаръчна карта е свързана с конкретен абонаментен план. Всяка такава подаръчна карта може да се използва само заедно със съответния план. Когато активирате подаръчна карта докато имате платен абонамент, платеният абонамент ще бъде преустановен докато продължава абонаментният период на подаръчната карта.

8. Права на интелектуална собственост

8.1.
Услугата и Съдържанието са наша собственост и/или защитена с авторски права собственост на нашите лицензодатели. Всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, търговски облик, имена на домейни, патенти, изобретения, търговски тайни, авторски права, права върху база данни и всички други права на интелектуална или индустриална собственост (включително ноу-хау) по отношение на Услугата или Съдържанието са собственост на нас или на нашите лицензодатели, или на компании, свързани с нас или нашите лицензодатели. Нито един елемент от Услугата или Съдържанието не може да се използва или потребява по друг начин, освен като част от предлаганата на Вас Услуга и доколкото е разрешено изрично съгласно Споразумението. Ние не прехвърляме на Вас права (включително права на интелектуална собственост) или право на собственост по отношение на Услугата или част от нея, както и не прехвърляме такива права или право на собственост по отношение на Съдържанието или част от него. Освен това не трябва да се тълкува, че Storytel Ви предоставя по подразбиране или по друг начин лиценз или право на използване на търговска марка, показана на или в рамките на Услугата или Съдържанието.

9. Лиценз за съдържание и софтуер

9.1.
Съдържанието в Услугата се развива непрекъснато и се актуализира редовно, например за подобряване на Услугата или за спазване на законовите изисквания, правата върху интелектуалната собственост, исканията на притежателите на права или нашите вътрешни политики за съдържание. Това означава, че Съдържанието, предлагано на Вас чрез Услугата, може понякога да е различно за различните държави и региони, където е налична Услугата и че Съдържанието може да бъде променяно, премахвано или актуализирано без предизвестие. Съдържанието може да е различно също в зависимост от текущото Ви местоположение при осъществяване на достъп до Услугата. За информация относно наличното понастоящем Съдържание във Вашата страна, моля, посетете приложението Storytel.
9.2.
Услугата е конфигурирана да позволява използването на софтуера за Услугата и Съдържанието, притежавано или лицензирано от нас. Съгласно условията на Споразумението и Вашето плащане на приложима такса, Storytel с настоящото Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране, непрехвърлим лиценз за достъп и използване на софтуера за Услугата и Съдържанието (само в рамките на Услугата) за Ваша лична нетърговска употреба чрез съвместимо устройство с достъп до интернет.
9.3.
Вие потвърждавате, гарантирате и се съгласявате да осигурите, че Вие и/или всеки, на когото разрешите достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да копира, възпроизвежда, размножава, променя, адаптира, създава производни произведения, показва, публикува, разпространява, разпраща, излъчва, предава, продава, наема, отдава на лизинг, заема, подлицензира, популяризира или използва по друг начин за каквато и да е цел (търговска или друга) какъвто и да е материал, Съдържание и/или част от или цялата Услуга (включително, без ограничение, показването и разпространението на Съдържанието, Услугата и/или друг материал, чрез уебсайт на трета страна или по друг начин).
9.4.
Вие също така потвърждавате, гарантирате и се съгласявате да осигурите, че Вие и/или всеки, на когото разрешавате достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, ще спазва по всяко време Споразумението и по-конкретно няма; (1) да пренасочва, заобиколя или деактивира съответна система за защита на съдържанието или технология за управление на цифрови права, използвана в Услугата; (2) да декомпилира, извършва обратен инженеринг, деасемблира или привежда по друг начин определена Услуга в четима от човека форма; (3) да премахва данни за идентификация, авторски права или други известия за собственост; или (4) да осъществява достъп до или използва Услугата по незаконен или неупълномощен начин или по начин, който предполага връзка с нашите продукти, услуги или марки.
9.5.
Използването на Услугите и/или Съдържанието в нарушение на настоящия раздел 9 ще се счита винаги за съществено нарушение на настоящото Споразумение и може да бъде причина за искове за нарушение на авторски права.

10. Съдържание и връзки на трети страни

10.1.
Storytel не носи отговорност за и не гарантира качеството или безопасността на хипервръзки и/или други елементи, генерирани от трети страни, достъпни от Услугата, нашия уебсайт и/или форуми, предоставени от Storytel, както в рамките на, така и извън Услугата.
10.2.
Услугата може да включва, да бъде включена в или да се предоставя във връзка с услуги и съдържание на трети страни. Storytel не контролира тези услуги на трети страни, нито тяхното съдържание, и тези услуги може да са предмет на отделни условия и/или политики. Трябва да прочетете внимателно всяко споразумение, условия за ползване и/или политики за поверителност, които се отнасят до такива услуги и/или съдържание на трети страни.

11. Продължителност и прекратяване

11.1.
Раздел 11 по-долу ще се прилага, освен ако не е посочено друго при регистрация за Услугата или в съответните Условия за абонамент.
11.2.
Storytel може понякога по своя преценка да предлага на клиентите да преустановят текущия си абонамент.
11.3.
Ако прекратите абонамента си, той ще изтече в края на текущия Ви абонаментен период. Ако сте се възползвали от оферта за безплатен пробен период, който все още не е изтекъл, абонаментът ще завърши незабавно.
11.4.
Storytel може да прекрати Споразумението с незабавен ефект по всяко време и без предизвестие, ако не спазвате Споразумението или приложимите закони, правила или разпоредби, или ако използвате Услугата по измамен начин или по начин, който може да причини щети на Storytel, нейните филиали или трета страна.
11.5.
Прекратяването няма да има ефект върху правата или задълженията на страните съгласно Раздел 8 („Права върху интелектуална собственост“), Раздел 13.7 (Съдържание, създадено отпотребителя) или други условия на Споразумението, които по своето естество остават в сила дори след неговото прекратяване. При изтичане или прекратяване на Споразумението по каквато и да е причина, всички лицензи стават неприложими автоматично и без по-нататъшни действия, и се връщат на Storytel.

12. Права и отговорности на Storytel

12.1.
Storytel може понякога да се свързва с Вас. Цялата комуникация между Storytel и Вас ще бъде в съответствие с политиката за поверителност на Storytel.
12.2.
Ние се стремим да направим Услугата налична денонощно, седем (7) дни в седмицата. Въпреки това, Storytel не дава гаранция, че Услугата ще бъде винаги без грешки или прекъсвания. В случаи на неизправности или прекъсвания във връзка с Услугата, на Storytel трябва да бъде дадена възможност да ги коригира без това да представлява нарушение на Споразумението. Storytel също така има право в рамките на разумното да преустанови Услугата, например, ако е необходимо за извършване на надстройки и поддръжка.
12.3.
Storytel има право да прехвърля изцяло или частично своите права и задължения според Споразумението на трети страни. Storytel има също правото да ангажира подизпълнители за изпълнение на задълженията си според Споразумението. Всички такива промени, които може да засегнат обработването на Вашителични данни, ще бъдат направени в съответствие с Политиката за поверителност на Storytel.
12.4.
Storytel може да прави промени в Споразумението по своя преценка. Когато Storytel направи съществени промени в Споразумението, които засягат негативно Услугата или Вашия Абонамент, това ще Ви бъде съобщено, напр. чрез изпращане на имейл, текстово съобщение или известие чрез Услугата. Такова съобщение ще бъде изпратено от Storytel най-малко тридесет (30) дни преди влизането в сила на промените, което Ви позволява да отмените Абонамента преди промените, ако желаете. По-нататъшното използване на Услугата от Ваша страна ще представлява приемане на промените от Вас. Ето защо е важно да прочетете внимателно всяко известие или съобщение от нас. Ако желаете да прекратите Вашия Абонамент поради такива актуализации или промени в Споразумението, можете да го направите, като следвате инструкциите, посочени в раздел 11 и Условията за Вашия абонамент.

13. Вашите права и отговорности

13.1.
Можете да използвате Услугата само за Ваша лична нетърговска употреба в съответствие с условията на Споразумението и както е разрешено изрично в раздел 9. Например, не можете да възпроизвеждате аудиокниги за аудитория или на обществено място и по никакъв начин не можете да предоставяте Услугата и/или Съдържанието на разположение и/или достъпни за други лица, независимо дали физически или цифрово.
13.2.
Вие носите отговорност за поддържането на самостоятелен контрол върху Вашия акаунт и за предотвратяването на неправомерен достъп до Услугата. Вие се задължавате да спазвате всяко изискване за сигурност на паролата и да не разкривате на никого паролата си или други персонализирани данни във връзка с Вашия акаунт, докато сте абонирани за Услугата. Ако е разрешен достъп на друго лице до Услугата съгласно настоящите Условия за ползване, Вие трябва да гарантирате, че лицата, които имат достъп до/използват Услугите, спазват във всяко отношение условията на настоящото Споразумение и Вие носите отговорност за всяко нарушение на условията на настоящото Споразумение от такова лице.
13.3.
Ако сте офлайн от Услугата за период от тридесет (30) дни или повече, Storytel може да блокира достъпа Ви до Услугата, докатоне бъдете отново онлайн. Това се прави за гарантиране, че все още имате активен абонамент за Услугата и за управлениe на актуализации в Съдържанието.
13.4.
Ваша отговорност е да информирате Storytel за всички промени в данните, предоставени от Вас при регистриране и/или при покупка, особено на имейл адреса или телефонния номер, с който сте създали акаунта си.
13.5.
Вие носите отговорност за цялотогенерирано от потребителя съдържание (напр. отзиви и профилна снимка), което създавате и споделяте в Услугата или на платформи, свързани с Услугата (напр. канали в социалните медии) („Съдържание, генерирано от потребителя“). Вие носите отговорност също да гарантирате, че притежавате всички права (включително всички права върху интелектуална собственост) в тази връзка и че такова Съдържание, генерирано от потребителя, ще бъде в съответствие с условията на настоящото Споразумение и Политиката на общността на Storytel. Нямате право да споделяте каквото и да е Съдържание, създадено от потребителя, което е или е изложено на риск да бъде счетено за незаконно, обидно, оскърбително, тормозещо, неприлично, опозорително, дискриминационно, представляващо нарушаване на поверителността или нарушаване на права на трети страни. Вие потвърждавате и приемате, че Storytel има право да наблюдава, преглежда, премахва или деактивира достъпа до всяко Съдържание, генерирано от потребителя, по всяко време и по преценка на Storytel. Молим Ви да поддържате нашите канали за обслужване и комуникация възможно най-почтителни и уместни.
13.6.
С настоящото предоставяте на Storytel постоянно, световно, безвъзмездно, неизключително, неотменимо, прехвърляемо и подлицензируемо неограничено право на използване, включително, но не само, да хоствате, възпроизвеждате, променяте, разпространявате, показвате и да предоставяте публично по какъвто и да е друг начин всяко и цялото Ви Съдържание, генерирано от потребителя, във всеки наличен понастоящем или бъдещ носител за търговски цели или по друг начин, включително, но не само, за целите на маркетинга на Storytel, Услугата, Съдържанието и/или съответните лицензодатели и/или бизнес партньори.
13.7.
Нямате право да прехвърляте правата и задълженията си според Споразумението, освен ако нямате писменото съгласие на Storytel за тази цел.
13.8.
Не трябва да използвате Услугата по никакъв начин, който причинява или е вероятно да причини прекъсване, нарушаване или възпрепятстване на Услугата по какъвто и да е начин, нито да използвате Услугата или Вашето устройство за незаконни или измамни цели.
13.9.
Вие потвърждавате, че Услугата включва Съдържание, което не е уместно или подходящо за непълнолетни лица. Следователно Вие се съгласявате, независимо дали сте избрали да използвате филтър за съдържание (като филтъра за режим за деца), да не позволявате на непълнолетни лица да имат достъп до Услугата, освен ако не са под Ваш надзор.

14. Санкции и контрол на износа

14.1.
Вие не можете да използвате, осъществявате достъп до или по друг начин да експортирате или реекспортирате Услугата, освен както е разрешено от законите на Съединените американски щати и законите на юрисдикцията, в която е получена Услугата. По-конкретно, но без ограничение, Услугата не може да бъде експортирана, реекспортирана или по друг начин предоставяна на разположение (а) в държава или регион с наложено ембарго от правителството на САЩ, или (б) на никого от списъка на специално определените граждани на Министерството на финансите на САЩ, списъка на лишените от права физически или юридически лица на Министерството на търговията на САЩ, консолидирания списък на санкциите на ЕС с определени лица. Използвайки Услугата, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в такава държава или в такъв списък.

15. Предоставяне на Услуга

15.1.
Услугата се предоставя на Вас според Споразумението от Storytel Sweden AB, регистрирана в Швеция с корпоративен идентификационен номер 556696-2865 и с адрес: Box 24167, 104 51 Stockholm.
15.2.
Ако закупите абонамента си чрез уебсайта на Storytel, Услугата се продава на Вас от Storytel Bulgaria EOOD (ЕИК 202130119).
15.3.
Ако закупите абонамента си чрез трета страна, като например телефонен оператор, Услугата се продава на Вас от тази трета страна, освен ако не е посочено друго от третата страна.

16. Данни за контакт

16.1.
Можете да се свържете с нас чрез каналите, посочени по-долу:
  • Помощен център на Storytel
  • Имейл адрес: support.bg@storytel.com
  • Адрес: България, гр. София, п.к. 1000, Столична община, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 41, ет. 5, ап. 7

17. Приложимо право и разрешаване на спорове

17.1.
Споразумението се управлява и тълкува в съответствие със законите на Швеция, с изключение на принципите за конфликт на закони. Въпреки това, Споразумението няма да ограничава правата за защита на потребителите, на които може даимате право съгласно действащите закони на страната, в която пребивавате, ако са в противоречие с горепосоченото.
17.2.
Ако не сте доволни от Услугата, наличното в нея съдържание или от Споразумението, можете да прекратите Услугата. Доколкото е разрешено от закона, Storytel не носи отговорност за косвени щети и Вие се съгласявате, че всяка отговорност от името на Storytel във всички случаи ще бъде ограничена до сумата, платена от Вас на Storytel през дванадесетте месеца, предхождащи Вашия иск. Storytel не носи отговорност за каквито и да било смущения в достъпа Ви до интернет.
17.3.
В случай на спор между Васи Storytel, който не може да бъде разрешен между страните, спорът може да бъде отнесен до компетентнатаОбща помирителна комисия в рамките на българската Комисия за защита на потребителите, https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya. В противен случай спорът ще бъде уреден от общия съд в България.
17.4.
Освен това Европейската комисия предоставя уебсайт за онлайн решаване на спорове, предназначен за подпомагане на потребителите и търговците да разрешават своите спорове по извънсъдебен начин, наличен на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Прегледано за последен път: 13 Септември 2023 г.

„Сторител България“ ЕООД