Intel·ligència emocional - Daniel Goleman

Intel·ligència emocional

Intel·ligència emocional

5 1 5 Autor: Daniel Goleman
Libro electrónico.
El Quocient dIntel·ligència (QI), determina el nostre destí? En aquest fascinant i persuasiu llibre, Daniel Goleman defensa que la nostra visió de la intel·ligència humana és estreta, atès que defuig un ampli ventall de capacitats essencials per a la vida. Defuig allò que ell anomena intel·ligència emocional.
Recolzant-se en la més moderna investigació sobre el cervell i la conducta, l'autor explica per quina raó persones amb un quocient intel·lectual alt fracassen en les seves empreses vitals, mentre que daltres, amb un QI més modest, triomfen clarament. La intel·ligència emocional és una manera dinteractuar amb el món que té molt en compte els sentiments i engloba habilitats com ara el control dels impulsos, l'autoconsciència, la motivació, lentusiasme, la perseverança, lempatia, lagilitat mental, etcètera. Aquestes habilitats configuren trets de caràcter com lautodisciplina, la compassió o laltruisme, que són indispensables per a una bona i creativa adaptació social.
El dèficit dintel·ligència emocional repercuteix en mil aspectes de la vida quotidiana, des de problemes matrimonials fins a trastorns de salut. (L'angoixa crònica, per exemple, constitueix un factor de risc tan rellevant com el fet de fumar un cigarret darrere laltre). La negligència de la intel·ligència emocional pot arruïnar moltes carreres i, en el cas de nens i adolescents, pot dur a la depressió, els trastorns alimentaris, lagressivitat i la delinqüència.
Ara bé, tots podem fomentar i enfortir la nostra intel·ligència emocional, i lautor ens proporciona una àmplia i detallada guia per aconseguir-ho. Basant-se en la manera com els nens aprenen a modelar els seus circuits cerebrals, Goleman ens ensenya també un programa pedagògic per al desenvolupament integral de lésser humà. El futur no està escrit enlloc: la intel·ligència emocional no és un paràmetre fixat des del moment del naixement: cal desenvolupar-la, tenir-ne cura, fomentar-la.
Idioma: Català Categoría: No ficción Colecciones: Assaig: 1 Traductor: Maria Àngels Asensio Viñas, Montserrat Ribas Casellas, Jordi Solà Coll

Editorial: Editorial Kairós
Publicado: 2011-12-01
ISBN: 9788499881287
Comentarios

¡Escucha lo que quieras cuando quieras!

Una gran variedad de contenido para escuchar a tu manera. Descarga los audiolibros en tu móvil en modo sin conexión, cambia de título tantas veces como quieras, comparte un libro con tus amigos y encuentra tu momento Storytel.

Prueba gratuita de 14 días