STORYTEL UNLIMITED SUBSCRIPTION ("SUS")

Nämä SUS-ehdot täydentävät Storytel Käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä sekä kaikkia muita lisäehtoja, jotka saattavat soveltua Palvelun osiin ajoittain. Ristiriitatilanteissa nämä SUS-ehdot ovat ensisijaisia suhteessa Käyttöehtoihin. Kaikki muutokset ja korjaukset näihin SUS-ehtoihin tehdään Käyttöehtojen mukaisesti. Kaikkia SUS-tilaukseen liittyviä henkilötietoja käsitellään Storytelin Tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja Storytelin palvelusta yleisesti ja tarjotuista eri tilauspaketeista saat vierailemalla Storytelin verkkosivujen FAQ-osiossa.

1. Määritelmät

1.1.
"Tilaaja" tarkoittaa ketä tahansa, jolla on voimassa oleva Storytel-tili ja pääsy Palveluun voimassa olevan tilauspaketin kautta.
1.2.
"Käyttäjä" tarkoittaa ketä tahansa, jolla on pääsy Palveluun riippumatta siitä, onko hän Tilaaja, kuten esimerkiksi Tilaajan lapsi. Käyttäjän tulee olla osa samaa kotitaloutta kuin Tilaajan.

2. Storytel Unlimited Subscription Plan

2.1.
SUS-tilauspaketti antaa yhdelle Tilaajalle pääsyn Palveluun. Tilaajalla on pääsy kaikkeen Storytelin tarjontaan. Tilaaja voi jakaa SUS-tilauksen yhdelle Käyttäjälle kotitaloutensa sisällä. Tilaaja ja Käyttäjä voivat käyttää Palvelua samanaikaisesti, mutta vain Tilaaja voi käyttää koko Storytelin sisältöä, kun taas Käyttäjällä on pääsy vain nimikkeisiin Kids mode - tilassa, kuten Käyttöehdoissa on määritelty. SUS-tilaus tarkoittaa siis sitä, että samanaikaisesti voi olla kaksi (2) käyttöyhteyttä: yksi täyteen sisältöön ja yksi Kids mode -sisältöön.

3. SUS toiminnallisuudet

3.1.
Aloittaakseen tilauksen käytön, Tilaajan on luotava käyttäjätili Storytelin verkkosivuilla.
3.2.
SUS-tilausta voi hallinnoida Storytelin verkkosivuilla "omat sivut" -osiossa. Tilaaja voi tehdä siellä muutoksia tilaukseen, tilin tietoihin, maksutapaan tai halutessaan lopettaa tilauksen.

Viimeksi tarkistettu: 2. marraskuuta 2018

Storytel Oy