ברוך הבא אל Storytel

בהרשמתך לחשבון Storytel, אתה מתקשר בהסכם מחייב מבחינה משפטית עם Storytel. לפני כניסתך לעולם הסיפורים הנפלא, אנא הקדש רגע וקרא בעיון את תנאי השימוש הללו. תנאי שימוש אלה חשובים מכיוון שהם מסדירים את הקשר בינך לבין Storytel – ולכן משפיעים על הזכויות והחובות המשפטיות שלך.

תנאי השימוש של Storytel

Storytel Sweden AB והחברות המסונפות לה (להלן "Storytel", "אותנו", "שלנו" או "אנחנו") מציעות שירות מינויים עם תכונות ופונקציות מותאמות אישית ("השירות") המאפשר למשתמשים שלנו (להלן "אתה") לגשת לספרי שמע, לספרים אלקטרוניים ולתכנים אחרים ("התוכן") הזמינים דרך האינטרנט באמצעות השירות עבור מכשיר תואם עם גישה לאינטרנט.

כדי לגשת לשירותים שלנו, אתה זקוק לחשבון Storytel פעיל. בעת יצירת חשבון, עליך להסכים לתנאי שימוש אלה ולקבל אותם. נוסף על כך, נדרש מינוי פעיל כדי להשתמש בשירות. רוב המינויים מוסדרים באמצעות תנאים נוספים ספציפיים למינוי ("תנאי המינוי") שאתה מקבל בעת ההרשמה למינוי זה. מידע על תוכניות המינוי המוצעות זמין באתר האינטרנט של Storytel המקומי שלך.

מלבד תנאי שימוש אלה, ההסכם שלך עם Storytel מוסדר גם על ידי: (1) המידע שאתה מקבל במהלך הרכישה; וכן (2) כל תנאי מינוי שאתה מקבל עבור המינוי הספציפי שלך. יחדיו, כל המידע המסדיר את מערכת היחסים שלך עם Storytel נקרא "ההסכם".

Storytel מספקת את השירות בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם. אם אינך מסכים להסכם, אינך רשאי להשתמש בשירות או לגשת אל תוכן כלשהו המסופק באמצעות השירות או לצרוך אותו.

הגרסאות התקפות של תנאי השימוש ושל תנאי המינוי זמינות באתר האינטרנט של Storytel.

מידע נוסף זמין באתר האינטרנט של Storytel ובמרכז העזרה שלנו.

1. הגבלת גיל וזכאות לחשבון

1.1.
כדי להיות זכאי להתקשר בהסכם ולהגדיר חשבון או להיכנס לתוכנית מינוי עם Storytel עליך:
  • להיות בן שמונה עשרה (18) לפחות ו/או בעל הרשאה וסמכות חוקית אחרת להתקשר בהסכם זה על פי חוק במדינה שבה השירות זמין עבורך;
  • להיות תושב המדינה שבה השירות זמין לך;
  • לספק מידע אישי נכון היכן שהתבקשת לעשות זאת;
  • לספק אמצעי תשלום תקף;
  • להסכים לציית להסכם.

2. השירות

2.1.
חברת Storytel מספקת שירות מינוי דיגיטלי מותאם אישית שדרכו ניתן להזרים ו/או להוריד באופן זמני (לקריאה והאזנה לא מקוונות של תוכן המאוחסן באפליקציה בלבד) את התוכן באמצעות מכשיר תואם עם גישה לאינטרנט. ניתן לגשת לשירות באמצעות אפליקציית Storytel או כל תוכנה אחרת מותקנת מראש של Storytel, וניתן להשתמש בו רק לשימוש אישי לא מסחרי שלך בהתאם להסכם.
2.2.
כדי להשתמש בשירות, עליך להשתמש (1) במכשיר התואם לדרישות הטכניות של Storytel, ו/או (2) באחת מהפלטפורמות השותפות העסקיות של Storytel, שבהן מותקנת אפליקציית Storytel או כל תוכנת Storytel אחרת. הפונקציות הזמינות בשירות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר או לפלטפורמה. לקבלת רשימה של הדרישות הטכניות לשימוש בשירות, רשימה של השותפים העסקיים של Storytel, ורשימה של שיטות התשלום המקובלות נכון להיום, יש לבקר באתר האינטרנט של Storytel.
2.3.
Storytel מעדכנת את האפליקציה באופן קבוע, כדי להבטיח את אבטחת האפליקציה וכן לעדכון ושיפור חוויית המשתמש. משום כך, Storytel עשויה לעיתים לדרוש ממך לעדכן לגרסה חדשה יותר של האפליקציה.
2.4.
Storytel שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את הדרישות הטכניות לשימוש בשירות ולשנות, להוסיף או להסיר שותפים עסקיים ואמצעי תשלום. כל שינוי מעין זה יפורסם באתר האינטרנט של Storytel.

3. תוכניות מינוי

3.1.
Storytel מציעה תוכניות מינוי שונות, כפי שיתוקנו מעת לעת. מידע על תוכניות המינוי ש-Storytel מספקת כיום זמין באתר האינטרנט של Storytel.
3.2.
השירות שנספק לך יהיה תלוי בסוג תוכנית המינוי שנרשמת אליה.
3.3.
Storytel שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה, להסיר תוכניות מינוי קיימות או לשנות תכונות או פונקציות כלשהן של תוכניות המינוי שלה. שינויים בתוכנית המינוי יכולים להתבסס על גורמים שונים, למשל על שיפור/ניהול השירות, על עמידה בדרישות בעלי הזכויות או בדרישות משפטיות או טכניות. כאשר שינויים כאלה משפיעים לרעה על מינוי קיים ביותר מדרך מוגבלת, יודיעו לך על כך ותהיה לך אפשרות לסיים את המינוי, ראה את סעיף 11 ואת תנאי המינוי שלך.

4. מסנני תוכן

4.1.
כל מסנני התוכן המותקנים מראש, כגון "מצב ילדים" או פונקציות סינון דומות אחרות שעשויות להיות מוצעות בשירות מעת לעת, מוצעים לך כפונקציה אופציונלית. מאחר שהמידע שהמסננים מבוססים עליו מסופק ל-Storytel על ידי גורמים אחרים, כגון המפרסמים של התוכן, Storytel אינה נוטלת כל אחריות על הדיוק או על ההתאמה של מסננים אלה ואינה יכולה להבטיח שמסננים אלה יפעלו לשביעות רצונך האישית.
4.2.
אם וכאשר מוצע לך מסנן "מצב ילדים" מותקן מראש, ההגדרות של מסנן זה נעשו על סמך מידע שנמסר על ידי המפרסמים של התוכן, לפיו תוכן זה מתאים לילדים בני שתים עשרה (12) ומטה. משמעות הדבר היא שהתוכן הזמין ב"מצב ילדים" עשוי לכלול כל תוכן וז'אנר בקטלוג התוכן של Storytel המיועד לילדים עד גיל 12. Storytel אינה יכולה בשום אופן להבטיח שהמסנן מדויק לחלוטין או שסינן בוודאות מוחלטת את כל התוכן שאינו רלוונטי בהתאם לייעודו.

5. ניסיון בחינם ומבצעים אחרים

5.1.
המינוי שלך עשוי להתחיל בתקופת ניסיון בחינם של השירות ("ניסיון בחינם") או במבצע אחר. הניסיון בחינם והמבצעים האחרים נועדו לאפשר למשתמשים לנסות תחילה את השירות בחינם או במחיר מוזל. לפיכך, לא ניתן להשתמש בניסיון בחינם יותר מפעם אחת לאדם. הזכאות לניסיון בחינם ו/או למבצע נקבעת על ידי Storytel על פי שיקול דעתה הבלעדי ו-Storytel עשויה להגביל את הזכאות למניעת ניצול לרעה של הניסיון בחינם או של המבצע. Storytel שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסיים ניסיון בחינם או מבצע אם Storytel, על פי שיקול דעתה הבלעדי, קובעת כי משתמש אינו זכאי. אינך רשאי לשלב ניסיון בחינם או הצעות מבצע עם מבצעים אחרים.
5.2.
כאשר אתה נרשם לניסיון בחינם, אתה מאשר ומסכים כי תועבר באופן אוטומטי לתוכנית מינוי בתשלום בסוף תקופת הניסיון בחינם, אלא אם אתה תבטל את המינוי שלך לפני התשלום הראשון, ובמקרה זה אתה לא תחויב והמינוי שלך יבוטל.

6. מחירים ותשלומים

6.1.
המחירים מוצגים באתר האינטרנט של Storytel ויימסרו לך באופן ברור כאשר תירשם למינוי. המחירים עשויים להשתנות בהתאם לסוג תוכנית המינוי ו/או שיטת התשלום שנעשה בה שימוש. אם המחירים משתנים, Storytel תמסור הודעה על כך באתר האינטרנט של Storytel בקשר למידע הכללי על המחירים. המחירים אינם כוללים עלויות או עמלות תקשורת נתונים אשר ספק שירותי האינטרנט או התקשורת שלך עשוי לתבוע במסגרת החוזה שלך עם ספק שירות כזה.
6.2.
אתה רשאי, בכל עת, לעבור בין תוכניות מינוי שונות. Storytel עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למעברים כאלה להתרחש לפני תום תקופת המינוי הנוכחית.
6.3.
Storytel עשויה לבצע שינויים במחיר השירות על ידי מתן הודעה בכתב לפחות 30 יום מראש. הודעה כזו תמיד תעניק לך מספיק זמן כדי לבטל את המינוי שלך לפני שהמחיר החדש ייכנס לתוקף. אי-ביטול המינוי שלך יהווה אישור מצידך למחיר החדש עבור השירות. שינויים במחיר יכולים להתבסס על גורמים שונים, למשל שיפור/ניהול השירות או תיקון פיצוי לבעלי זכויות.
6.4.
המינויים משולמים מראש (או כפי שהוסכם אחרת) עד לביטול המינוי. Storytel אינה מספקת החזרים או זיכויים חלקיים או מלאים לאחר תחילת המינוי, למעט כפי שצוין אחרת בהסכם.
6.5.
בכל הקשורלכרטיסי אשראי, חשוב לזכור כי Storytel עשויה לסרב לקבל או לחסום כרטיסי אשראי אשר לא הונפקו במדינה שבה השירות מוצע לך. Storytel גם שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב לקבל סוגים מסוימים של כרטיסי אשראי.

7. כרטיסי מתנה

7.1.
Storytel עשויה להציע סוגים שונים של כרטיסי מתנה. חלק מכרטיסי המתנה עשויים להיות ספציפיים למוצר מסוים. כלומר, כרטיס מתנה זה קשור לתוכנית מינוי ספציפית. כל כרטיס מתנה ניתן לשימוש רק בשילוב עם תוכנית כזו. כאשר אתה מפעיל כרטיס מתנה בזמן שיש לך מינוי בתשלום, המינוי בתשלום יושהה למשך תקופת המינוי של כרטיס המתנה.

8. זכויות קניין רוחני

8.1.
השירות והתוכן הם הרכוש המוגן בזכויות יוצרים שלנו ו/או של בעלי הרישיונות שלנו. כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, המראה והעיצוב, שמות הדומיינים, הפטנטים, ההמצאות, הסודות המסחריים, זכויות היוצרים, זכויות מסדי הנתונים וכל זכויות הקניין הרוחני או התעשייתי האחרות (כולל ידע טכני), שנמצאים בשירות או בתוכן נמצאים בבעלותנו או בבעלות בעלי הרישיונות שלנו או בבעלות כל חברה המסונפת אלינו או אל בעלי הרישיונות שלנו. אין להשתמש באף רכיב בשירות או בתוכן בכל דרך שאינה חלק מהשירות המוצע לך ובמידה המותרת במפורש על פי ההסכם, או לנצל אותו. איננו מעבירים כל זכות (כולל זכויות קניין רוחני) או בעלות לשירות או לכל חלק ממנו אליך, ואיננו מעבירים כל זכות או בעלות כאמור לתוכן או לכל חלק ממנו. בנוסף, אין לפרש דבר כקביעה כי Storytel מעניקה, בין אם באופן מרומז או בכל אופן אחר, כל רישיון או זכות שימוש בכל סימן מסחרי המוצג בשירות או בתוכן או בתוכם.

9. רישיון תוכן ותוכנה

9.1.
התוכן בשירות מתפתח כל הזמן ומתעדכן באופן קבוע כדי, למשל, לשפר את השירות או לציית לדרישות משפטיות, לזכויות קניין רוחני, לבקשות בעלי זכויות או למדיניות התוכן הפנימי שלנו. משמעות הדבר היא שהתוכן המוצע לך באמצעות השירות עשוי להשתנות מעת לעת ובין המדינות והאזורים השונים שבהם השירות זמין, ושהתוכן כפוף לשינוי, להסרה או לעדכון ללא הודעה מוקדמת. התוכן עשוי גם להשתנות בהתאם למיקום הנוכחי שלך בעת הגישה לשירות. לקבלת מידע על התוכן הזמין כעת בארץ שלך, אנא בקר באפליקציית Storytel.
9.2.
השירות מוגדר כדי לאפשר את השימוש בתוכנת השירות ובתוכן שבבעלותנו או שמועברים ברישיון על ידינו. בכפוף לתנאי ההסכם ולתשלום של כל עמלה רלוונטית על ידיך, Storytel מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, לא בלעדי, לא ניתן לרישוי משנה, שאינו ניתן להעברה, לגשת ולהשתמש בתוכנת השירות ובתוכן (בתוך השירות בלבד) לשימוש אישי לא מסחרי שלך באמצעות מכשיר תואם עם גישה לאינטרנט.
9.3.
אתה מאשר, מתחייב ומסכים להבטיח כי אתה ו/או כל אדם שלו אתה מתיר לגשת לשירות באמצעות חשבונך, לא תעתיקו, תיצרו מחדש, תשכפלו, תשנו, תתאימו, תיצרו עבודות נגזרות, תציגו, תפרסמו, תפיצו, תשדרו, תמכרו, תשכירו, תחכירו, תלוו, תעניקו רישיון משנה או תשלחו או תנצלו בכל דרך אחרת לכל מטרה (מסחרית או אחרת) כל חומר, תוכן ו/או חלק מהשירות או כולו (לרבות, בין היתר, התצוגה וההפצה של התוכן, השירות ו/או כל חומר אחר באמצעות אתר אינטרנט של צד שלישי או בכל דרך אחרת).
9.4.
אתה גם מאשר, מתחייב ומסכים להבטיח כי אתה ו/או כל אדם שלו אתה מתיר לגשת לשירות באמצעות החשבון שלך תצייתו בכל עת להסכם, ובאופן ספציפי תימנעו: (1) מהפצה מחדש, מעקיפה או מהשבתה של כל מערכת להגנה על תוכן או על טכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטליות שבה נעשה שימוש בשירות; (2) מדקומפילציה, מהנדסה לאחור, מפירוק או מצמצום בכל דרך אחרת של כל השירות לצורה הניתנת לקריאה על ידי אדם; (3) מהסרת כל זיהוי, זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות; או (4) מגישה לשירות או משימוש בו באופן בלתי חוקי או בלתי מורשה או באופן המצביע על שיוך למוצרים, לשירותים או למותגים שלנו.
9.5.
השימוש בשירותים ו/או בתוכן תוך הפרה של סעיף 9 זה ייחשב תמיד כהפרה יסודית של הסכם זה ועלול להיות עילה לתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים.

10. תוכן וקישורים של צד שלישי

10.1.
Storytel אינה נושאת בכל אחריות ואינה מעניקה כל התחייבות לאיכות או לבטיחות של קישורים ו/או מרכיבים אחרים כלשהם שנוצרו על ידי גורמי צד שלישי הנגישים מהשירות, מאתר האינטרנט שלנו ו/או מכל אחד מהפורומים המסופקים על ידי Storytel, הן בתוך השירות והן מחוצה לו.
10.2.
השירות עשוי לשלב בתוכו שירותים או תכנים של גורמי צד שלישי, להיות משולב באלה או להינתן באופן הקשור בהם. Storytel אינה שולטת בשירותי צד שלישי אלה או בתוכן שלהם, ושירותים אלה עשויים להיות כפופים לתנאים ו/או למדיניות נפרדים. עליך לקרוא בעיון כל הסכם, תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות המוצגים לך וחלים על שירותים ו/או תוכן של צד שלישי כאמור.

11. משך וסיום

11.1.
סעיף 11 להלן יחול אלא אם צוין אחרת בעת ההרשמה לשירות או בתנאי מינוי כלשהם.
11.2.
Storytel עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע ללקוחות לעיתים להשהות את המינוי הנוכחי שלהם.
11.3.
אם תסיים את המינוי שלך, הוא יפוג בסוף תקופת המינוי הנוכחית שלך. אם ניצלת הצעה לתקופת ניסיון בחינם שטרם פג תוקפה, המינוי יסתיים באופן מיידי.
11.4.
Storytel רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי בכל עת וללא הודעה מוקדמת אם לא תציית להסכם או לכל חוק, כלל או תקנה חלים, או אם אתה משתמש בשירות בכל אופן אחר בדרך של הונאה או באופן שעלול לגרום נזק ל-Storytel, לחברות המסונפות אליה או לצד שלישי כלשהו.
11.5.
לסיום ההסכם לא תהיה כל השפעה על זכויות הצדדים או על התחייבויותיהם לפי סעיף 8 ("זכויות קניין רוחני"), לפי סעיף ‎13.7 (תוכן מבוסס משתמשים) או לפי תנאים אחרים של ההסכם אשר מטבעם נשארים בתוקף גם לאחר סיום ההסכם. עם פקיעת תוקף ההסכם או עם סיומו, מכל סיבה שהיא, כל הרישיונות יפסיקו לחול ויחזרו ל-Storytel באופן אוטומטי וללא צורך בפעולות נוספות.

12. הזכויות ותחומי האחריות של Storytel

12.1.
Storytel עשויה לעיתים ליצור איתך קשר. כל התקשורת בין Storytel לבינך תהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של Storytel.
12.2.
אנו שואפים להפוך את השירות לזמין מסביב לשעון, שבעה (7) ימים בשבוע. עם זאת, Storytel אינה מבטיחה כי השירות יהיה תמיד חף משגיאות או מהפרעות. אם יהיו תקלות או הפרעות כלשהן המשפיעות על השירות, Storytel תקבל הזדמנות לתקן אותן מבלי שהדבר ייחשב כהפרה של ההסכם. ל-Storytel גם עומדת הזכות, בגבולות הסביר, לסגור את השירות, למשל, אם יש צורך לבצע שדרוגים ותחזוקה.
12.3.
ל-Storytel עומדת הזכות להעביר, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה וחובותיה בהתאם להסכם לגורמי צד שלישי. ל-Storytel עומדת גם את הזכות להתקשר עם קבלני משנה כדי לבצע את התחייבויותיה על פי ההסכם. כל שינוי כזה שעשוי להשפיע על עיבוד המידע האישי שלך יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של Storytel.
12.4.
Storytel רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע שינויים בהסכם. כאשר Storytel תבצע שינויים מהותיים בהסכם שמשפיעים לרעה על השירות או על המינוי שלך, תימסר לך הודעה לגביהם, למשל, באמצעות הודעת דוא"ל, הודעת טקסט או הודעה שתפורסם בשירות. הודעה מעין זו תישלח על ידי Storytel לפחות שלושים (30) יום לפני כניסת השינויים לתוקף, באופן שיאפשר לך לבטל את המינוי לפני השינויים אם תרצה בכך. המשך השימוש שלך בשירות ייחשב כהסכמתך לשינויים. לכן חשוב שתקרא היטב כל הודעה שתקבל מאיתנו. אם ברצונך לסיים את המינוי שלך בשל עדכונים או שינויים מעין אלה בהסכם, תוכל לעשות זאת על-ידי ביצוע ההוראות המפורטות בסעיף 11 ובתנאי המינוי שלך.

13. הזכויות ותחומי האחריות שלך

13.1.
אתה רשאי להשתמש בשירות אך ורק עבור שימושך האישי והלא מסחרי בהתאם לתנאי ההסכם וכפי שהותר במפורש לפי סעיף 9. לדוגמה, אינך רשאי להפעיל ספרי שמע עבור קהל או במקום ציבורי ואינך רשאי, בשום אופן, להפוך את השירות ו/או את התוכן לזמינים ו/או לנגישים לכל אדם אחר, בין אם באופן פיזי או דיגיטלי.
13.2.
אתה אחראי לשמור על השליטה הבלעדית בחשבון שלך ולמנוע גישה בלתי מורשית לשירות. כמו כן, אתה מתחייב לציית לכל דרישה בנוגע לאבטחת סיסמה ולא לחשוף את הסיסמה שלך או כל פרט מותאם אישית אחר הקשור לחשבון שלך בפני כל אדם כל עוד אתה מנוי לשירות. אם אדם אחר מורשה לגשת לשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה, אתה תבטיח כי מי שייגש לשירותים או ישתמש בהם יקיים את תנאי ההסכם הזה על כל היבטיו ואתה תישא באחריות לכל הפרה של תנאי הסכם זה מצד אדם זה.
13.3.
אם לא תתחבר לשירות במשך תקופה של שלושים (30) ימים או יותר, Storytel עשויה לחסום את הגישה שלך לשירות עד שתתחבר אליו שוב. פעולה זו נועדה להבטיח שעדיין יש לך מינוי פעיל לשירות ולסייע בניהול עדכוני התוכן.
13.4.
באחריותך להודיע ל-Storytel על כל שינוי במידע שסיפקת בעת הרשמתך ו/או בעת הרכישה, במיוחד בכל הקשור לכתובת הדואר האלקטרוני או למספר הטלפון שבעזרתם יצרת את חשבונך.
13.5.
אתה אחראי לכל התוכן מבוסס המשתמשים (למשל ביקורות ותמונת פרופיל) שאתה יוצר ומשתף בשירות או בכל פלטפורמה הקשורה לשירות (למשל ערוצי מדיה חברתית) ("תוכן מבוסס משתמשים"). כמו כן, אתה אחראי להבטיח כי אתה מחזיק בכל הזכויות (כולל כל זכויות הקניין הרוחני) לתוכן זה וכי תוכן מבוסס משתמשים זה יעמוד בתנאי הסכם זה ובמדיניות הקהילה של Storytel. אינך רשאי לשתף כל תוכן מבוסס משתמשים שנחשב, או שישנו סיכון שייחשב, לבלתי חוקי, למעליב, לפוגעני, למטריד, למגונה, למשמיץ, למפלה, להפרת פרטיות או להפרת זכויות כלשהן של צד שלישי. אתה מאשר ומסכים כי ל-Storytel יש את הזכות לנטר, לסקור, להסיר או להשבית את הגישה לכל תוכן מבוסס משתמשים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של Storytel. אנו מבקשים ממך לשמור במידה הרבה ביותר האפשרית על שיח מכבד ורלוונטי בערוצי השירות והתקשורת שלנו.
13.6.
אתה מעניק בזאת ל-Storytel זכות נצחית, ברחבי העולם, חופשית מתמלוגים, לא בלעדית, לא ניתנת לביטול, בלתי מוגבלת, ניתנת להעברה וניתנת לרישוי משנה לשימוש, לרבות, בין היתר, לארח, לשכפל, לשנות, להפיץ, להציג ובכל דרך אחרת להפוך לזמין לציבור את כל התוכן מבוסס המשתמשים שלך בכל מדיה קיימת או עתידית למטרות מסחריות או בכל דרך אחרת, לרבות, בין היתר, לצורך שיווק Storytel, השירות, התוכן ו/או מעניקי הרישיונות ו/או השותפים העסקיים שלה.
13.7.
אין לך כל זכות להעביר את זכויותיך וחובותיך על פי ההסכם, אלא אם קיבלת את הסכמתה בכתב של Storytel לעשות זאת.
13.8.
אסור לך להשתמש בשירות בכל דרך שגורמת, או שסביר להניח שתגרום להפרעה, לנזק או לפגיעה בשירות בכל דרך שהיא. נוסף על כך, אתה לא תשתמש בשירות או במכשיר שלך לכל מטרה בלתי חוקית או להונאה.
13.9.
אתה מאשר כי השירות כולל תוכן שאינו מתאים או הולם לקטינים. לכן אתה מסכים, בין אם בחרת להשתמש במסנן תוכן (כגון מסנן מצב ילדים) או לא, שלא לאפשר לקטינים לגשת לשירות אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח שלך.

14. סנקציות ובקרת ייצוא

14.1.
אינך רשאי להשתמש בשירות, לגשת אליו או לייצא אותו או לייצא אותו מחדש בכל דרך אחרת, למעט כפי שאושר על ידי חוקי ארה"ב וחוקי תחום השיפוט שבו הושג השירות. ובפרט, אך ללא הגבלה, אין לייצא את השירות, לייצא אותו מחדש או להפוך אותו לזמין בכל דרך אחרת (א) לכל מדינה או אזור שמוטל עליהם חרם על ידי ממשלת ארה"ב, או (ב) לכל אדם הנמצא ברשימת האזרחים הזרים בעלי הסיווג המיוחד של משרד האוצר האמריקאי או ברשימת האנשים המסורבים או ברשימת הישויות המסורבות של מחלקת המסחר של ארה"ב או ברשימת הסנקציות המאוחדת של האיחוד האירופי עם אנשים בעלי סיווג מיוחד. בעצם השימוש בשירות, אתה מצהיר ומתחייב שאינך נמצא באף מדינה כזו או ברשימה כזו.

15. אספקת השירות

15.1.
השירות מוגש לך בכפוף להסכם על ידי Storytel Sweden AB, המאוגדת בשוודיה עם מספר זהות תאגידי 556696-2865, שכתובתה Box 24167, 104 51 Stockholm.
15.2.
אם אתה רוכש את המינוי שלך דרך אתר האינטרנט של Storytel, השירות נמכר לך על ידי iCast Ltd (51-374645-3).
15.3.
אם אתה רוכש את המינוי שלך באמצעות צד שלישי, כגון מפעיל טלפון, השירות נמכר לך על ידי אותו צד שלישי, אלא אם צוין אחרת על ידי הצד השלישי.

16. פרטי קשר

16.1.
תוכל ליצור עימנו קשר באמצעות הערוצים שלהלן:
  • מרכז העזרה של Storytel
  • כתובת דוא"ל: support.il@storytel.com
  • כתובת: רחוב השלושה 3, כניסה ב', תל אביב, 6706061, ישראל.

17. החוק החל ויישוב סכסוכים

17.1.
ההסכם יהיה כפוף לחוקי שוודיה ויפורש לאורם, למעט עקרונות מתקל הדינים שלה. עם זאת, ההסכם לא יגביל כל זכות להגנת הצרכן שאתה עשוי להיות זכאי לה על פי החוקים המחייבים של מדינת המגורים שלך אם היא עומדת בניגוד לאמור לעיל.
17.2.
אם אינך מרוצה מהשירות, מהתוכן הזמין בו או מההסכם, הסעד היחיד והבלעדי שלך הוא להפסיק את השירות. Storytel לא תישא בכל חבות בגין נזקים עקיפים כלשהם ואתה מסכים שכל חבות בשם Storytel תהיה בכל המקרים מוגבלת לסכום ששולם על ידיך ל-Storytel במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לתביעה שלך. Storytel אינה אחראית להפרעה כלשהי בגישה שלך לאינטרנט.
17.3.
במקרה של מחלוקת בינך לבין Storytel שלא ניתנת לפתרון בין הצדדים, המחלוקת תיושב על ידי בית המשפט הכללי של שוודיה.

עדכון אחרון: 13 בספטמבר 2023

אייקאסט בע“מ