Mendutil Default Mode - Yashwant Velankar

Mendutil Default Mode

Narrator: Yashwant Velankar
Format: As audiobook

Mendutil Default Mode

Narrator: Yashwant Velankar
Format: As audiobook
19Min
Marathi
4.42
मनःशांतीसाठी मनाला जाणणे आवश्यक आहे आणि मन जाणण्यासाठी मेंदूचे कार्य कसे चालते हे पहाणेही आवश्यक आहे. मेंदूचे कार्य कसे चालते याची माहिती घेऊन मेंदूचा डिफॉल्ट मोड कळला की मन प्रसन्न राखण्यासाठी त्याला कशा सूचना द्यायच्या याच्या माईंडफूलनेस तंत्राची माहिती यश वेलणकर यांनी येथे दिली आहे.
Original name: मेंदूतील डिफॉल्ट मोड
More information about the audiobook:
Publisher: Storyside IN
Published: 2020-08-02
19Min
Marathi
4.42

Always have a good book lined up - Listen and read whenever you want

Read and listen to as many books as you like! Download books offline, listen to several books continuously, choose stories for your kids, or try out a book that you didn't thought you would like to listen to. The best book experience you'd ever had.

Free trial for 14 days