Welkom bij Storytel

Door u aan te melden voor een Storytel-account gaat u een juridisch bindende overeenkomst aan met Storytel. Neem voordat u de prachtige wereld van verhalen betreedt even de tijd om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk omdat ze de relatie tussen uzelf en Storytel reguleren - en als zodanig van invloed zijn op uw wettelijke rechten en verplichtingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN STORYTEL

Storytel Sweden AB en haar gelieerde ondernemingen (hierna “Storytel”, “ons”, “onze” of “wij”) bieden een abonnementsdienst met gepersonaliseerde functies en functionaliteiten (de “Dienst”) waarmee onze gebruikers (hierna “u”) toegang hebben tot audioboeken, e-books en andere inhoud (de “Inhoud”) die op het internet beschikbaar wordt gesteld via de Dienst op een compatibel apparaat dat toegankelijk is voor internet.

Om toegang te krijgen tot onze Diensten hebt u een actief Storytel-account nodig. Bij het aanmaken van een account moet u akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden en deze accepteren. Daarnaast is een actief abonnement vereist om de Dienst te gebruiken. De meeste abonnementen worden gereguleerd door aanvullende abonnementspecifieke voorwaarden (“Abonnementsvoorwaarden”) die u accepteert wanneer u zich voor dat abonnement aanmeldt. Informatie over de aangeboden abonnementen is te vinden op uw lokale Storytel-website.

Naast deze gebruiksvoorwaarden wordt uw overeenkomst met Storytel ook geregeld door: (i) de informatie die u tijdens de aankoop krijgt; en (ii) eventuele Abonnementsvoorwaarden die u accepteert voor uw specifieke abonnement. Samen wordt alle informatie die uw relatie met Storytel regelt de “Overeenkomst” genoemd.

Storytel biedt de Dienst aan onder de algemene voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst, mag u de Dienst niet gebruiken en geen Inhoud openen of gebruiken die via de Dienst wordt verstrekt.

De effectieve versie van de gebruiksvoorwaarden en van de Abonnementsvoorwaarden is te vinden op de website van Storytel.

U kunt meer informatie vinden op de website van Storytel en in ons Helpcentrum.

1. Leeftijdslimiet en geschiktheid voor account

1.1.
Om in aanmerking te komen om de Overeenkomst aan te gaan en een account aan te maken of een abonnement aan te gaan met Storytel moet u:
  • ten minste achttien (18) jaar oud zijn en/of anderszins toestemming en wettelijke bevoegdheid hebben om deze wettelijke Overeenkomst aan te gaan in het land waar de Dienst aan u beschikbaar wordt gesteld;
  • inwoner zijn van het land waar de Dienst aan U ter beschikking wordt gesteld;
  • de juiste persoonlijke informatie verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd;
  • een geldige betaalmethode verstrekken;
  • akkoord gaan met naleving van de Overeenkomst.

2. De Dienst

2.1.
Storytel biedt een gepersonaliseerde digitale abonnementsdienst waarmee u de Inhoud kunt streamen en/of tijdelijk kunt downloaden (alleen voor offline lezen en luisteren in de app) via een compatibel apparaat met internettoegang. De Dienst is toegankelijk via de Storytel-toepassing of enige andere vooraf geïnstalleerde software van Storytel en mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke niet-commerciële gebruik in overeenstemming met de Overeenkomst.
2.2.
Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u ofwel i) een apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van Storytel, en/of ii) een van de platformen gebruiken voor zakenpartners van Storytel, waarop de Storytel-toepassing of andere Storytel-software is geïnstalleerd. De Dienst heeft mogelijk niet dezelfde functionaliteiten op alle apparaten en platforms. Ga voor een lijst met de technische vereisten voor het gebruik van de Dienst, een lijst met zakenpartners van Storytel en een lijst met de momenteel geaccepteerde betaalmethoden naar de website van Storytel.
2.3.
Storytel werkt zijn applicatie regelmatig bij, om de veiligheid van de applicatie te waarborgen, evenals voor het bijwerken en verbeteren van de gebruikerservaring. Om deze redenen kan Storytel soms vereisen dat u een update uitvoert naar een nieuwere versie van de applicatie.
2.4.
Storytel behoudt zich het recht voor om op elk moment de technische vereisten voor het gebruik van de Dienst te wijzigen en om zakelijke partners en betaalmethoden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Dergelijke wijzigingen en aanpassingen worden op de website van Storytel geplaatst.

3. Abonnementen

3.1.
Storytel biedt verschillende abonnementen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Informatie over de abonnementen die momenteel door Storytel worden verstrekt, is te vinden op de website van Storytel.
3.2.
De aan u geleverde Dienst is afhankelijk van het type abonnement waarvoor u zich hebt aangemeld. Sommige abonnementen kunnen een extra stream bevatten ("Storytel Kids-stream"). Dit betekent dat het abonnement het gelijktijdig streamen van één reguliere stream en één “Storytel Kids”-stream mogelijk maakt. De stream “Storytel Kids” werkt alleen met een inhoudsfilter “Kindermodus” (zie paragraaf 4.2).
3.3.
Storytel behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestaande abonnementsplannen te verwijderen of functies of functionaliteiten van haar abonnementen te wijzigen. Wijzigingen in het abonnementsplan kunnen gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals het verbeteren/beheren van de Dienst, het voldoen aan de vereisten van de rechthebbenden of wettelijke of technische vereisten. Wanneer dergelijke wijzigingen een meer dan beperkt negatief effect hebben op een bestaand abonnement, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en hebt u de mogelijkheid om het abonnement te beëindigen, zie sectie 11 en uw abonnementsvoorwaarden.

4. Inhoudsfilters

4.1.
Alle vooraf geïnstalleerde inhoudsfilters, zoals bijv. “Kindermodus” of andere soortgelijke filterfuncties die van tijd tot tijd in de Dienst kunnen worden aangeboden, worden u aangeboden als een optionele functie. Aangezien de informatie waarop de filters zijn gebaseerd door andere partijen aan Storytel wordt verstrekt, zoals de uitgevers van de Inhoud, neemt Storytel geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of toereikendheid van deze filters en kan Storytel niet garanderen dat deze filters naar uw persoonlijke tevredenheid zullen werken.
4.2.
Als en waar een vooraf geïnstalleerd "Kindermodus"-filter aan u wordt aangeboden, zijn de instellingen van dit filter gemaakt op basis van informatie van de uitgevers van de Inhoud dat dergelijke Inhoud geschikt is voor kinderen van twaalf (12) jaar of jonger. Dit betekent dat de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld in de "Kindermodus" alle inhoud en genres in de Storytel-inhoudscatalogus kan omvatten die bedoeld zijn voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Storytel kan op geen enkele wijze garanderen dat het filter volledig accuraat is of alle niet relevante inhoud met volledige zekerheid heeft gefilterd in overeenstemming met wat is bedoeld.

5. Gratis proefperiode en andere campagnes

5.1.
Uw Abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode van de Dienst (“Gratis proefperiode”) of een andere campagne. De Gratis proefperiode en andere campagnes zijn bedoeld om gebruikers in staat te stellen de Dienst de eerste keer gratis of tegen een gereduceerde prijs te proberen. Als zodanig mag een Gratis proefperiode niet meer dan één keer per persoon worden gebruikt. De geschiktheid voor een Gratis proefperiode en/of campagne bepaalt Storytel naar eigen goeddunken en Storytel kan de geschiktheid beperken om misbruik van een Gratis proefperiode of campagne te voorkomen. Storytel behoudt zich het recht voor om een Gratis proefperiode of campagne in te trekken of te beëindigen als Storytel naar eigen goeddunken bepaalt dat een gebruiker niet in aanmerking komt. U mag geen Gratis proefperiode of campagneaanbiedingen combineren met andere aanbiedingen.
5.2.
Wanneer u zich aanmeldt voor een Gratis proefperiode, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u automatisch wordt overgezet naar een betaald abonnement aan het einde van de Gratis proefperiode, tenzij u uw abonnement opzegt vóór de eerste betaling, in welk geval er geen kosten in rekening worden gebracht en uw abonnement wordt geannuleerd.

6. Prijzen en betalingen

6.1.
Prijzen worden weergegeven op de website van Storytel en worden duidelijk aan u meegedeeld wanneer u zich aanmeldt voor een Abonnement. Prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type abonnement en/of de gebruikte betaalmethode. Als de prijzen variëren, zal Storytel dit communiceren op de website van Storytel in verband met de algemene informatie over prijzen. Prijzen zijn exclusief kosten voor gegevenscommunicatie of vergoedingen die uw internet- of telecommunicatiedienstverlener kan claimen op grond van uw contract met een dergelijke dienstverlener.
6.2.
U kunt op elk moment overstappen op andere abonnementen. Storytel kan naar eigen goeddunken toestaan dat dergelijke wijzigingen plaatsvinden vóór het einde van de lopende abonnementsperiode.
6.3.
Storytel kan wijzigingen aanbrengen in de prijs van de Dienst door u ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Een dergelijke kennisgeving geeft u altijd voldoende tijd om uw abonnement op te zeggen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Door uw abonnement niet te annuleren, accepteert u de nieuwe prijs voor de Dienst. Prijswijzigingen kunnen gebaseerd zijn op verschillende factoren, zoals het verbeteren/beheren van de Dienst of het wijzigen van de vergoeding aan rechthebbenden.
6.4.
Abonnementen worden vooruitbetaald (of zoals anderszins overeengekomen) totdat het abonnement wordt opgezegd. Storytel verstrekt geen gedeeltelijke of volledige terugbetalingen of kredieten zodra het abonnement is gestart, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
6.5.
Met betrekking tot creditcards, moet u er rekening mee houden dat Storytel creditcards kan weigeren of blokkeren die niet zijn uitgegeven in het land waarin de Dienst aan u wordt aangeboden. Storytel behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken bepaalde soorten creditcards te weigeren.

7. Cadeaubonnen

7.1.
Storytel kan verschillende soorten cadeaubonnen aanbieden. Sommige cadeaubonnen kunnen productspecifiek zijn, wat betekent dat een dergelijke cadeaubon is gekoppeld aan een specifiek abonnement. Een dergelijke cadeaubon kan alleen samen met een dergelijk specifiek abonnement worden gebruikt. Wanneer u een cadeaubon activeert terwijl u een betaald abonnement hebt, wordt het betaalde abonnement gepauzeerd voor de duur van de cadeaubonperiode.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1.
De Dienst en de Inhoud is ons auteursrechtelijk beschermde eigendom en/of dat van onze licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago, domeinnamen, octrooien, uitvindingen, handelsgeheimen, auteursrechten, databaserechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten (inclusief knowhow), in de Dienst of de Inhoud zijn eigendom van ons of onze licentiegevers, of van enige aan ons of aan onze licentiegevers gelieerde bedrijven. Geen enkel element van de Dienst of de Inhoud mag worden gebruikt of geëxploiteerd op een andere manier dan als onderdeel van de Dienst die aan u wordt aangeboden en voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst. We dragen geen rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) of titel van de Dienst of een deel daarvan over aan u, noch dragen we dergelijke rechten of eigendomsrechten over aan de Inhoud of een deel daarvan. Bovendien mag niets worden opgevat als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht van een handelsmerk dat op of binnen de Dienst of de Inhoud aan u wordt weergegeven.

9. Licentie voor Inhoud en software

9.1.
De Inhoud van de Dienst ontwikkelt zich voortdurend en wordt regelmatig bijgewerkt om bijv. de Dienst te verbeteren of te voldoen aan wettelijke vereisten, intellectuele eigendomsrechten, verzoeken van rechthebbenden of ons interne inhoudsbeleid. Dit betekent dat de Inhoud die via de Dienst aan u wordt aangeboden van tijd tot tijd kan variëren en kan variëren tussen de verschillende landen en regio's waar de Dienst beschikbaar is, en dat de Inhoud zonder kennisgeving kan worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt. De Inhoud kan ook variëren afhankelijk van uw huidige locatie bij het openen van de Dienst. Ga voor informatie over de Inhoud die momenteel beschikbaar is in uw land naar de Storytel-app.
9.2.
De Dienst is geconfigureerd om het gebruik van de Dienstsoftware en de Inhoud, eigendom van ons of door ons in licentie gegeven, mogelijk te maken. Onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst en uw betaling van enige toepasselijke vergoeding, verleent Storytel u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Dienstsoftware en de Inhoud (alleen binnen de Dienst) voor uw niet-commercieel persoonlijk gebruik via een compatibel apparaat met internettoegang.
9.3.
U erkent, garandeert en stemt ermee in dat u ervoor zorgt dat u, en/of iedereen aan wie u toegang tot de Dienst toestaat via uw account, het materiaal, de Inhouden/of een deel of het geheel van de Dienst (inclusief, zonder beperking, de weergave en distributie van de Inhoud, de Dienst en/of ander materiaal via een website van derden of anderszins)niet zult/zullen kopiëren, reproduceren, dupliceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken creëren, weergeven, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of verspreiden of anderszins exploiteren voor enig doel (commercieel of anderszins).
9.4.
U erkent ook, garandeert en stemt ermee in, dat u en/of iemand aan wie u toegang tot de Dienst toestaat via uw account, zich te allen tijde zal/zullen houden aan de Overeenkomst en in het bijzonder: (1) enig beschermingssysteem voor de Inhoud of beheertechnologie voor digitale rechten die in de Dienst wordt gebruikt, niet zal/zullen herdistribueren, omzeilen of onklaar maken; (2) een Dienst niet zal/zullen decompileren, reverse engineeren, ontmantelen of anderszins verminderen tot een voor mensen leesbare vorm; (3) geen identificaties, auteursrechten of andere eigendomsverklaringen zal/zullen verwijderen; en (4) geen toegang zal/zullen nemen tot of gebruikmaken van de Dienst op een onrechtmatige of onbevoegde manier of op een wijze die een verband suggereert met onze producten, diensten of merken.
9.5.
Het gebruik van de Diensten en/of Inhoud in strijd met dit artikel 9 zal te allen tijde worden beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst en kan aanleiding geven tot claims inzake inbreuk op het auteursrecht.

10. Inhoud en links van derden

10.1.
Storytel is niet verantwoordelijk voor en garandeert niet de kwaliteit of veiligheid van hyperlinks en/of andere elementen die worden gegenereerd door derden en die toegankelijk zijn via de Dienst, onze website en/of forums die door Storytel worden aangeboden, zowel binnen als buiten de Dienst.
10.2.
De Dienst kan integreren met, worden geïntegreerd in, of worden geleverd in verband met, diensten en inhoud van derden. Storytel heeft geen controle over die diensten van derden noch over hun inhoud, en dergelijke diensten kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden en/of beleidslijnen. U dient alle overeenkomsten, gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleidslijnen die aan u worden gepresenteerd en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en/of inhoud van derden, zorgvuldig te lezen.

11. Duur en beëindiging

11.1.
Het onderstaande artikel 11 is van toepassing tenzij anders aangegeven bij het aanmelden voor de Dienst of in abonnementsvoorwaarden.
11.2.
Storytel kan, naar eigen goeddunken, klanten soms aanbieden om hun lopende abonnement te pauzeren.
11.3.
Als u uw abonnement beëindigt, vervalt het aan het einde van uw lopende abonnementsperiode. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald. Als u gebruik hebt gemaakt van een Gratis proefperiode-aanbieding die nog niet is verlopen, wordt het abonnement onmiddellijk beëindigd.
11.4.
Storytel kan de Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen als u de Overeenkomst of toepasselijke wetten, regels of voorschriften niet naleeft, of als u de Dienst anderszins op frauduleuze wijze gebruikt of op een manier die schade kan toebrengen aan Storytel, haar gelieerde ondernemingen of een derde partij.
11.5.
Beëindiging heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van de partijen op grond van artikel 8 ("Intellectuele eigendomsrechten"), artikel 13.7 (Door gebruiker gegenereerde Inhoud) of andere voorwaarden van de Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven, zelfs na beëindiging van de Overeenkomst. Bij het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn alle licenties automatisch en zonder verdere handelingen niet langer van toepassing en zullen ze terugkeren naar Storytel.

12. De rechten en verantwoordelijkheden van Storytel

12.1.
Storytel kan nu en dan contact met u opnemen. Alle communicatie tussen Storytel en u zal in overeenstemming zijn met het privacybeleid van Storytel.
12.2.
We streven ernaar om de Dienst 24 uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar te stellen. Storytel geeft echter geen garantie dat de Dienst altijd vrij zal zijn van fouten of onderbrekingen. Als er fouten of onderbrekingen zijn die van invloed zijn op de Dienst, zal Storytel de mogelijkheid krijgen om deze te corrigeren zonder de Overeenkomst te schenden. Storytel heeft ook het recht om, in redelijkheid, de Dienst te sluiten, bijvoorbeeld indien nodig om upgrades en onderhoud uit te voeren.
12.3.
Storytel heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Storytel heeft ook het recht om onderaannemers in te schakelen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Dergelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Storytel.
12.4.
Storytel kan naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomst. Wanneer Storytel materiële wijzigingen aanbrengt in de Overeenkomst die een negatieve invloed hebben op de Dienst of uw Abonnement, wordt dit aan u meegedeeld, bijvoorbeeld door u een e-mail, sms-bericht of een kennisgeving via de Dienst te sturen. Dergelijke communicatie wordt ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden door Storytel verzonden, zodat u het Abonnement voorafgaand aan de wijzigingen kunt annuleren als u dat wilt. Uw voortgezet gebruik van de Dienst houdt in dat u de wijzigingen accepteert. Het is daarom belangrijk dat u elke kennisgeving of bericht van ons zorgvuldig leest. Als u uw Abonnement wilt beëindigen vanwege dergelijke updates of wijzigingen in de Overeenkomst, kunt u dit doen door de instructies te volgen die zijn uiteengezet in artikel 11 en uw Abonnementsvoorwaarden.

13. Uw rechten en verantwoordelijkheden

13.1.
U mag de Dienst alleen gebruiken voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en zoals uitdrukkelijk toegestaan onder artikel 9. U mag bijvoorbeeld geen audioboeken afspelen voor een publiek of op een openbare plaats en u mag op geen enkele manier de Dienst en/of de Inhoud beschikbaar en/of toegankelijk maken voor iemand anders, noch fysiek noch digitaal.
13.2.
U bent verantwoordelijk voor het behouden van de volledige controle over uw account en voor het voorkomen van onnodige toegang tot de Dienst. U verbindt zich er ook toe om alle vereisten inzake wachtwoordbeveiliging te volgen en uw wachtwoord of andere gepersonaliseerde gegevens die aan uw account zijn gekoppeld niet aan iemand te onthullen zolang u zich abonneert op de Dienst. Als een andere persoon toegang krijgt tot de Dienst volgens deze Gebruiksvoorwaarden, dient u ervoor te zorgen dat degenen die toegang hebben tot/gebruik maken van de Diensten de voorwaarden van deze Overeenkomst in alle opzichten naleven en bent u aansprakelijk voor elke schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door een dergelijke persoon.
13.3.
Als u gedurende een periode van dertig (30) dagen of langer offline bent van de Dienst, kan Storytel uw toegang tot de Dienst blokkeren totdat u weer online gaat. Dit is om ervoor te zorgen dat u nog steeds een actief abonnement op de Dienst hebt en om updates van de Inhoud te beheren.
13.4.
Het is uw verantwoordelijkheid om Storytel op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de gegevens die u bij aanmelding en/of bij aankoop hebt verstrekt, met name van het e-mailadres of telefoonnummer waarmee u uw account hebt aangemaakt.
13.5.
U bent verantwoordelijk voor alle door gebruikersgegenereerde inhoud (bijv. beoordelingen en profielfoto) die u aanmaakt en deelt in de Dienst of op platforms die verband houden met de Dienst (bijv. sociale mediakanalen) (“Door gebruiker gegenereerde inhoud”). U bent er ook verantwoordelijk voor dat u over alle rechten daartoe (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) beschikt en dat dergelijke Door gebruiker gegenereerde inhoud in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en het beleid van de Storytel-gemeenschap. U mag geen Door gebruiker gegenereerde inhoud delen die als illegaal, beledigend, aanmatigend, intimiderend, obsceen, lasterlijk, discriminerend, een inbreuk op de privacy of inbreuk op rechten van derden wordt beschouwd of kan worden beschouwd. U erkent en aanvaardt dat Storytel het recht heeft om de toegang tot Door gebruiker gegenereerde inhoud op elk moment en naar goeddunken Storytel te controleren, te beoordelen, te verwijderen of uit te schakelen. Wij vragen u onze service- en communicatiekanalen zo respectvol en relevant mogelijk te houden.
13.6.
U verleent Storytel hierbij een levenslang, wereldwijd, royalty-vrij, niet-exclusief, niet-herroepbaar, overdraagbaar en sublicentieerbaar onbeperkt gebruiksrecht, inclusief maar niet beperkt tot het hosten, reproduceren, wijzigen, distribueren, weergeven en anderszins openbaar maken van al uw Door de gebruiker gegenereerde Inhoud in bestaande of toekomstige media voor commerciële doeleinden of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot marketing van Storytel, de Dienst, de Inhoud en/of haar licentiegevers en/of zakenpartners.
13.7.
U hebt geen recht om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, tenzij u de schriftelijke toestemming van Storytel hebt om dit te doen.
13.8.
U mag de Dienst niet gebruiken op een manier die ervoor zorgt, of er waarschijnlijk voor zal zorgen, dat de Dienst wordt onderbroken, beschadigd of aangetast op welke manier dan ook, noch zult u de Dienst of uw apparaat gebruiken voor onwettige of frauduleuze doeleinden.
13.9.
U erkent dat de Dienst Inhoud bevat die niet geschikt of geschikt is voor minderjarigen. U gaat er daarom mee akkoord, ongeacht of u al dan niet hebt gekozen voor het gebruik van een inhoudsfilter (zoals het Kids-modusfilter), om minderjarigen geen toegang te geven tot de Dienst, tenzij zij onder uw toezicht staan.

14. Sancties en exportcontrole

14.1.
U mag de Dienst niet gebruiken, openen of anderszins exporteren of wederuitvoeren, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wetgeving en de wetten van het rechtsgebied waarin de Dienst werd verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag de Dienst niet worden geëxporteerd, wederuitgevoerd of anderszins beschikbaar worden gesteld (a) naar een land of regio onder embargo van de Amerikaanse overheid, of (b) aan iemand op de lijst met speciaal aangewezen staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst met geweigerde personen of entiteiten van het Amerikaanse ministerie van Handel, geconsolideerde sanctielijst van de EU met aangewezen personen. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt.

15. Levering van Dienst

15.1.
De Dienst wordt aan u beschikbaar gesteld onder de Overeenkomst door Storytel Sweden AB, opgericht in Zweden met bedrijfsidentiteitsnummer 556696-2865 en met adres Postbus 24167, 104 51 Stockholm.
15.2.
Als u uw abonnement koopt via de website van Storytel, wordt de Dienst aan u verkocht door Storytel NL B.V. (KvK-nummer 58216111).
15.3.
Als u uw abonnement koopt via een derde partij, zoals een telefoondienst, wordt de Dienst aan u verkocht door die derde partij, tenzij anders aangegeven door de derde partij.

16. Contactgegevens

16.1.
U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande kanalen:

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1.
De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. De Overeenkomst beperkt echter geen consumentenbeschermingsrechten waarop u mogelijk recht hebt op grond van de verplichte wetten van uw land van verblijf indien in strijd met het bovenstaande.
17.2.
Als u ontevreden bent over de Dienst, de inhoud die erop beschikbaar is, of over de Overeenkomst, is beëindiging van de Dienst uw enige en exclusieve rechtsmiddel. Storytel is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade en u gaat ermee akkoord dat elke aansprakelijkheid namens Storytel in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat u aan Storytel hebt betaald gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan uw claim. Storytel is niet aansprakelijk voor enige verstoring van uw internettoegang.
17.3.
In geval van een geschil tussen u en Storytel dat niet tussen de partijen kan worden opgelost, zal het geschil worden beslecht door de algemene rechtbank in Nederland.
17.4.
De Europese Commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting opgezet, die consumenten en ondernemers moet helpen hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen. Deze is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Laatst beoordeeld: 27 september 2022

Storytel NL B.V.