Welkom bij Storytel

Neem voordat je de prachtige wereld van verhalen betreedt even de tijd om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden voor een Storytel-account ga je een juridisch bindende overeenkomst aan met Storytel. Ze zijn belangrijk omdat ze van toepassing zijn op de verhouding tussen jou en Storytel en als zodanig van invloed zijn op je wettelijke rechten en verplichtingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STORYTEL

Storytel Sweden AB en de daaraan gelieerde ondernemingen (hierna "Storytel", "ons", "onze" of "wij") bieden een abonnementsdienst met gepersonaliseerde eigenschappen en functionaliteiten (de "Dienst") aan waarmee gebruikers (hierna "jij") toegang hebben tot luisterboeken, e-books en andere inhoud (de "Inhoud").

Om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van onze Diensten heb je een actief Storytel-account nodig. Bij het aanmaken van een account moet je akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en deze accepteren.

In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden is op je verhouding met Storytel ook de informatie van toepassing die wij u in verband met je aankoop verstrekken (hierna gezamenlijk te noemen de "Overeenkomst"). Indien je de Overeenkomst niet accepteert, mag je de Dienst niet gebruiken en heb je geen toegang tot (het gebruik van) de Inhoud die via de Dienst wordt verstrekt.

De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Storytel. Alle persoonsgegevens worden door Storytel in overeenstemming met het privacyreglement (Privacy Policy) van Storytel verwerkt.

1. Leeftijdsgrens en geschiktheid voor account

1.1.
Om de Overeenkomst te kunnen sluiten, een account aan te maken of abonnement van Storytel af te nemen, moet je:
  • ten minste achttien (18) jaar oud zijn en/of anderszins toestemming en wettelijke bevoegdheid hebben om deze Overeenkomst wettig te kunnen aangaan in het land waarin de Dienst aan u ter beschikking wordt gesteld;
  • inwoner zijn van het land waarin de Dienst aan je ter beschikking wordt gesteld;
  • de juiste persoonlijke informatie verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd;
  • een geldige betaalmethode verstrekken;
  • akkoord gaan met naleving van de Overeenkomst.

2. Algemene informatie over abonnementsvormen van Storytel

2.1.
Storytel biedt verschillende abonnementsvormen aan, die kunnen worden gewijzigd. Informatie over de thans door Storytel aangeboden abonnementsvormen in het land waarin je bent gevestigd, is te vinden op de website van Storytel. Storytel behoudt zich het recht voor een abonnement te beëindigen indien Storytel meent dat de gebruiker niet is gevestigd in het land waarin een dergelijk abonnement wordt aangeboden.
2.2.
De aan je geleverde Dienst is afhankelijk van de abonnementsvorm waarvoor jij je hebt aangemeld (zie onderstaande artikelen 3-5). Voor informatie over de looptijd van je abonnementsvorm log je via de website van Storytel in op jouw account.
2.3.
Je kunt naar een andere abonnementsvorm overstappen door contact met Storytel op te nemen, de website van Storytel te bezoeken of – indien je het abonnement via een derde aangaat – de kanalen van de derde te volgen. Storytel kan, naar eigen goeddunken, toestaan dat een dergelijke overstap vóór het einde van de huidige abonnementsperiode geschiedt.
2.4.
Storytel behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, bestaande abonnementsvormen op te heffen of eigenschappen of functionaliteiten van de abonnementsvormen te wijzigen. Redenen voor wijziging in de abonnementsvorm kunnen bijvoorbeeld zijn: het verbeteren/beheren van de Dienst, het voldoen aan vereisten van de rechthebbenden, wettelijke of technische vereisten. Indien dergelijke wijzigingen van negatieve invloed zijn op een bestaand abonnement (anders dan een beperkte negatieve invloed), dan wordt je hiervan op de hoogte gesteld en heb je de mogelijkheid het abonnement te beëindigen, zie artikel 8.

3. Storytel Unlimited

3.1.
Dit abonnement biedt toegang tot de Dienst aan één abonnee. De abonnee heeft toegang tot de Storytel-catalogus die van tijd tot tijd beschikbaar is voor hen in het land waarin de Dienst wordt gebruikt.

4. Storytel Family en Storytel Family+

4.1.
Het Storytel Family abonnement biedt toegang tot de Dienst aan twee (2) abonnees die tot hetzelfde huishouden behoren. Het Storytel Family+ abonnement biedt toegang tot de Dienst aan drie (3) abonnees die tot hetzelfde huishouden behoren. De abonnees hebben toegang tot de Storytel-catalogus die van tijd tot tijd voor hen beschikbaar is in het land waarin de Dienst wordt gebruikt.
4.2.
De persoon die voor het abonnement heeft betaald, wordt de beheerder van dit abonnement. De abonnementsbeheerder kan andere leden van het huishouden uitnodigen om het abonnement te gebruiken. Alle gebruikers hebben een Storytelaccount nodig. Ook kan de abonnementsbeheerder de uitnodiging intrekken van een persoon die dit abonnement thans gebruikt. Dit kan worden beheerd via de website van Storytel.

5. Storytel Basis

5.1.
Dit abonnement biedt toegang tot de Dienst aan één abonnee. De abonnee heeft elke maand voor een beperkte hoeveelheid tijd toegang tot de Storytel-catalogus die op dat moment beschikbaar is in het land waarin de Dienst wordt gebruikt. Wanneer de tijdslimiet is bereikt, kun je de rest van de betaalperiode geen luisterboeken of e-books meer gebruiken. Ongebruikte tijd wordt niet overgedragen naar de volgende maand. De tijdslimiet wordt op de dag van je maandelijkse betaling vernieuwd.
5.2.
Je kiest jouw tijdslimiet wanneer jij je voor de Dienst aanmeldt.
5.3.
Wanneer je uisterboeken beluistert, wordt de tijd berekend op basis van de normale luistersnelheid (1,0x). Dit betekent dat je ongeacht de snelheid waarmee je luistert toegang hebt tot hetzelfde gedeelte van een boek. Luister je bijvoorbeeld met een snelheid 2.0x, dan kun je maar half zoveel uren luisteren als met snelheid 1.0x.
5.4.
Wanneer je een e-book leest, wordt de tijd berekend op basis van het aantal letters en afbeeldingen die worden getoond op elke pagina die je bekijkt. Dat betekent dat dezelfde hoeveelheid tijd wordt verbruikt, ongeacht de snelheid waarmee je een pagina leest.

6. Gratis proefperiode en andere acties

6.1.
Jouw abonnement op de Dienst kan beginnen met een Gratis Proefperiode ("Gratis Proefperiode") of andere actie. De Gratis Proefperiode en andere acties zijn bedoeld om gebruikers in staat te stellen de Dienst de eerste keer gratis of tegen een gereduceerde prijs uit te proberen. Als zodanig mag een Gratis Proefperiode ten hoogste één keer per persoon worden gebruikt. Of je voor een Gratis Proefperiode en/of actie in aanmerking komt, wordt bepaald door en naar goeddunken van Storytel of de derde waarbij je het abonnement aangaat; de aanspraak kan worden beperkt om misbruik van de Gratis Proefperiode of actie te voorkomen. Storytel behoudt zich het recht voor een Gratis Proefperiode of actie in te trekken of te beëindigen indien Storytel, of de derde waarbij je het abonnement aangaat, naar eigen goeddunken bepaalt dat een gebruiker daartoe niet in aanmerking komt. Je kunt Gratis Proefperiodes of acties niet combineren met andere aanbiedingen.
6.2.
Wanneer jij je aanmeldt voor een Gratis Proefperiode, erkent u en stem je ermee in dat je aan het einde van de Gratis Proefperiode automatisch overgaat op een volledig betaald abonnement, tenzij je het abonnement vóór de eerste betaling opzegt, in welk geval de prijs, afhankelijk van de promotie, helemaal niet of slechts gedeeltelijk in rekening wordt gebracht en jouw abonnement wordt beëindigd.

7. Gift cards

7.1.
Storytel kan verschillende soorten cadeaubonnen (Gift cards) aanbieden. Sommige cadeaubonnen zijn productspecifiek. Dit betekent dat zij aan een specifiek abonnement zijn gekoppeld. Een dergelijke cadeaubon kan alleen worden gebruikt in combinatie met een dergelijk abonnement. Wanneer je een cadeaubon activeert terwijl je direct bij Storytel (niet via derden) een betaald abonnement hebt, wordt dit specifieke abonnement voor de abonnementsduur van de cadeaubon gepauzeerd.

8. Prijzen, betaling, looptijd en beëindiging

8.1.
Indien je het abonnement via een wederverkoper aangaat (zie onderstaand artikel 10, lid 2), zijn in plaats van dit artikel 8, de voorwaarden van deze wederverkoper van toepassing.
8.2.
De prijzen worden op de website van Storytel getoond en bij aanmelding voor een abonnement aan je meegedeeld. De prijzen kunnen afhankelijk van het type abonnement en/of de gehanteerde betaalmethode variëren. Prijzen zijn exclusief eventuele datacommunicatiekosten of vergoedingen die je internet- of telecomprovider conform jouw overeenkomst met een dergelijke serviceprovider in rekening brengt.
8.3.
Storytel kan de prijs van de Dienst wijzigen door je daarvan ten minste 30 dagen tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Dit kan rechtstreeks gebeuren of via de agent bij wie je het abonnement aangaat. De kennisgeving geschiedt altijd zodanig dat je voldoende tijd hebt om je abonnement op te zeggen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Door jouq abonnement niet vóór de wijziging op te zeggen, accepteer je de nieuwe prijs voor de Dienst. Prijswijzigingen kunnen zijn gebaseerd op verschillende factoren, bijvoorbeeld: inflatie, verbeteringen/beheer van de Dienst of een hogere vergoeding voor de rechthebbenden.
8.4.
De abonnementsvergoeding wordt vooraf in rekening gebracht voor de (door je bij aanmelding gekozen) abonnementsperiode, beginnend op de datum waarop je het abonnement activeert of, ingeval het abonnement met een Gratis Proefperiode is begonnen, vanaf de datum waarop de Gratis Proefperiode afloopt. Wanneer jij je aanmeldt voor jouw Storytelabonnement, verzoek je dat de levering van de Dienst onmiddellijk tijdens de bedenktijd begint. Storytel biedt geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling of creditering nadat het abonnement is gestart, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
8.5.
Tenzij anders overeengekomen, wordt je abonnement automatisch met een bijkomende abonnementsperiode (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) verlengd. Indien je jouw abonnement niet voor de verlengingsdatum opzegt, zijn wij/is onze agent bevoegd het abonnementsgeld voor de volgende abonnementsperiode conform de Overeenkomst met de door jouw gekozen betaalmethode bij je in rekening te brengen.
8.6.
Houd er rekening mee dat wanneer de betaling rechtstreeks aan Storytel geschiedt, Storytel creditcards of andere betaalmethoden die niet zijn uitgegeven in het land waar de Dienst aan je wordt aangeboden, kan weigeren of blokkeren. Storytel behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken bepaalde soorten creditcards en andere betaalmethoden te weigeren. Indien je het abonnement via een agent aangaat (zie onderstaand artikel 10, lid 2), zijn de betalingsvoorwaarden van de agent van toepassing.
8.7.
In geval van wanbetaling of niet-tijdige betaling behoudt Storytel zich het recht voor jouw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen. Als dit gebeurt, kun je het abonnement opnieuw activeren door op de website van Storytel op je account in te loggen. Als je het abonnement via een agent bent aangegaan (zie onderstaand artikel 10, lid 2), neem dan contact op met de agent om jouw abonnement opnieuw te activeren. In geval van niet-tijdige betaling of wanbetaling heeft Storytel het recht om je in redelijkheid boeterente, aanmaningskosten en, indien van toepassing, wettelijke incassokosten in rekening te brengen.
8.8.
Indien je het abonnement opzegt, verstrijkt het aan het einde van je huidige abonnementsperiode. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald. Indien je gebruik maakt van een Gratis Proefperiode die nog niet is verlopen, eindigt het abonnement onmiddellijk.
8.9.
Om je af te melden, log je in op je account op de website van Storytel. Je kunt hiervoor nadere ondersteuning vinden in het Storytel Help Center. Je kunt de Dienst ook opzeggen door op de hierna omschreven wijze contact met Storytel op te nemen. Indien je je via een agent voor het abonnement heeft aangemeld (zie onderstaand artikel 10, lid 2) dan moet je het abonnement via die agent opzeggen.

9. Herroepingsrecht

9.1.
Indien je het abonnement bij een derde hebt afgesloten (zie onderstaand artikel 10, lid 2) zijn in plaats van dit artikel 9 de algemene voorwaarden van die derde van toepassing.
9.2.
Je hebt het recht om je aankoop van een Storytelabonnement binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van je aankoop ("de herroepingstermijn") te herroepen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Storytel een ondubbelzinnige verklaring sturen dat u de Overeenkomst wenst te herroepen. Het bericht kan per e-mail aan het hierna in artikel 21 vermelde adres worden verstuurd en moet door ons vóór het einde van de herroepingstermijn zijn ontvangen. Je kunt het herroepingsformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden gebruiken om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, maar dit is niet verplicht.
9.3.
Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht zal Storytel het door je betaalde bedrag aan je terugbetalen en kan zij op de terugbetaling een bedrag in mindering brengen dat in verhouding staat tot het gebruik dat je tijdens de herroepingsperiode van de Dienst heeft gemaakt. De terugbetaling zal zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen geschieden na de dag waarop je Storytel informeert dat jij je herroepingsrecht wenst uit te oefenen. Voor de terugbetaling wordt dezelfde betaalmethode als bij de aankoop gehanteerd, tenzij wij anders overeenkomen.

10. Levering van Dienst

10.1.
Indien je jouw abonnement via de website van Storytel aangaat, wordt de Dienst aan je verkocht door Storytel NL B.V. (KvK-nummer 58216111).
10.2.
Indien jij jouw abonnement aangaat bij een derde als wederverkoper wordt de Dienst aan je verkocht door die derde. Indien jij jouw abonnement aangaat bij een derde die agent is, wordt de Dienst namens Storytel via die agent aan jou verkocht.
10.3.
De vennootschap die de Dienst na het aangaan van een abonnement aan u ter beschikking stelt, is Storytel Sweden AB, een in Zweden gevestigd bedrijf met registratienummer 556696-2865 en met als adres Box 24167, 104 51 Stockholm (Zweden).

11. Gebruik van de Dienst

11.1.
Storytel biedt een gepersonaliseerde digitale abonnementsdienst waarmee je de Inhoud kunt streamen en/of tijdelijk kunt downloaden (alleen voor offline lezen en luisteren in de app) via een compatibel apparaat met internettoegang. De Dienst is toegankelijk via de Storytel-applicatie of enige andere vooraf geïnstalleerde software van Storytel en is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door uzelf in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst bestemd.
11.2.
Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet je ofwel: i) een apparaat dat compatibel is met de technische vereisten van Storytel gebruiken ofwel ii) een platform van een zakenpartner van Storytel gebruiken waarop de Storytelapplicatie of andere software van Storytel is geïnstalleerd. De Dienst heeft mogelijk niet op alle apparaten en platforms dezelfde functionaliteiten. Raadpleeg de website van Storytel voor een lijst van de technische vereisten voor het gebruik van de Dienst, een lijst met zakenpartners van Storytel en een lijst van de thans geaccepteerde betaalmethoden.
11.3.
Storytel werkt haar applicatie regelmatig bij om de veiligheid van de applicatie te waarborgen en de gebruikerservaring bij te werken en te verbeteren. Om deze redenen kan Storytel soms vereisen dat je een update uitvoert naar een nieuwere versie van de applicatie.
11.4.
Storytel behoudt zich het recht voor om op elk moment de technische vereisten voor het gebruik van de Dienst aan te passen en zakenpartners en betaalmethoden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Dergelijke aanpassingen en wijzigingen worden op de website van Storytel geplaatst.

12. Inhoudsfilters

12.1.
Storytel kan van tijd tot tijd vooraf geïnstalleerde inhoudfilters als optionele functie van de Dienst aanbieden, bijvoorbeeld "Kids Mode" of andere soortgelijke filterfuncties. Storytel gaat voor dergelijke Inhoudfilters uit van informatie die afkomstig is van derden, zoals uitgevers van Inhoud, en draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of toereikendheid daarvan en garandeert niet dat de filters naar jouw persoonlijke tevredenheid zullen werken.
12.2.
Indien een vooraf geïnstalleerd "Kids Mode" filter aan je wordt aangeboden, zijn de instellingen van dit filter gebaseerd op informatie van de uitgevers van de Inhoud dat deze geschikt is voor kinderen van twaalf (12) jaar of jonger. Dit betekent dat de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld in de "Kids Mode" alle inhoud en genres in de Storytel-inhoudscatalogus kan omvatten die bedoeld zijn voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Storytel kan geenszins garanderen dat het filter volledig juist is of met volledige zekerheid alle niet-relevante inhoud overeenkomstig hetgeen bedoeld is, heeft gefilterd.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1.
De Dienst en de Inhoud vormen auteursrechtelijk beschermde eigendom van ons en/of onze licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, handelsimago, domeinnamen, octrooien, uitvindingen, handelsgeheimen, auteursrechten, naburige rechten, databaserechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten (inclusief knowhow) in de Dienst of de Inhoud zijn eigendom van ons of onze licentiegevers, of van enige aan ons of aan onze licentiegevers gelieerde bedrijven. Geen enkel element van de Dienst of de Inhoud mag worden gebruikt of geëxploiteerd op een andere manier dan als onderdeel van de Dienst die aan je wordt aangeboden en voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst. Wij dragen geen rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) of aanspraken aan je over met betrekking de Dienst of enig deel daarvan, noch dragen wij dergelijke rechten of aanspraken over met betrekking tot de Inhoud of enig deel daarvan. Ook kan niets worden opgevat als het stilzwijgend of anderszins verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een handelsmerk dat op of binnen de Dienst of de Inhoud aan u wordt getoond.

14. Licentie op Inhoud en software

14.1.
De Inhoud in de Dienst is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgewerkt om bijvoorbeeld de Dienst te verbeteren of te voldoen aan wettelijke vereisten, intellectuele eigendomsrechten, verzoeken van rechthebbenden of ons interne inhoudsbeleid. Dit betekent dat de Inhoud die je via de Dienst wordt aangeboden van tijd tot tijd en tussen de verschillende landen en regio's waarin de Dienst beschikbaar is, kan variëren en dat Inhoud zonder kennisgeving kan worden gewijzigd, verwijderd of bijgewerkt. De Inhoud kan ook variëren afhankelijk van de locatie waar u zich bevindt wanneer je toegang verkrijgt tot de Dienst. Ga voor informatie over de thans in jouw land beschikbare Inhoud naar de Storytel-app.
14.2.
De Dienst is zodanig geconfigureerd dat gebruik kan worden gemaakt van Dienstsoftware en Inhoud die eigendom zijn van ons of die door ons onder licentie worden verstrekt. Onder voorbehoud van het bepaalde in de Overeenkomst en betaling van de geldende vergoeding verleent Storytel je hierbij een beperkte, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder recht van sublicentie om toegang te verkrijgen tot en (alleen binnen de Dienst) gebruik te maken van de Dienstsoftware en de Inhoud voor persoonlijke, niet-commerciële toepassing door jou zelf via een compatibel apparaat met internettoegang.
14.3.
Je erkent, garandeert en stemt ermee dat je en eenieder aan wie je via jouw account toegang tot de Service verleent geen materiaal, Inhoud of de Dienst of een deel daarvan zal kopiëren, verveelvoudigen, dupliceren, wijzigen, aanpassen, daarvan afgeleide werken zal vervaardigen, zal weergeven, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, verzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sublicentie zal geven of in omloop zal brengen, zal gebruiken voor tekst- en datamining als bedoeld in EU-richtlijn 2019/790 inzake auteursrecht en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (zoals geïmplementeerd in de lidstaten), of anderszins voor enig (commercieel of ander) doel zal exploiteren (met inbegrip van maar niet beperkt tot het weergeven en verspreiden van de Inhoud, de Dienst en/of enig ander materiaal via een website van derden of anderszins).
14.4.
Je erkent, garandeert en stemt er tevens mee in dat je en/of eenieder aan wie je via jouw account toegang tot de Dienst verleent, zich steeds aan deze Overeenkomst zal houden en in het bijzonder: (1) enig beschermingssysteem voor de Inhoud of techniek voor het beheer van digitale rechten die in de Dienst wordt gebruikt, niet zal herdistribueren, omzeilen of onklaar maken; (2) een Dienst niet zal decompileren, aan reverse-engineering zal onderwerpen, zal deassembleren of anderszins in een voor de mens leesbare vorm zal omzetten; (3) geen identificatie-, auteursrechtelijke of andere eigendomsvermeldingen zal verwijderen; of (4) geen onrechtmatige of onbevoegde toegang tot de Dienst te zullen verkrijgen of daarvan op zodanige wijze gebruik te zullen maken dan wel te suggereren dat daarmee een verband met onze producten, diensten of merken bestaat.
14.5.
Het Gebruik van de Dienst en/of Inhoud in strijd met dit artikel 14 wordt altijd als materiële schending van deze Overeenkomst beschouwd en kan aanleiding geven tot claims wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

15. Inhoud, koppelingen en services van derden

15.1.
Storytel is niet verantwoordelijk voor en garandeert niet de kwaliteit of veiligheid van hyperlinks en/of andere elementen die worden gegenereerd door derden en die toegankelijk zijn via de Dienst, onze website en/of forums die door Storytel worden aangeboden, zowel binnen als buiten de Dienst.
15.2.
De Dienst kan integreren met, worden geïntegreerd in, of worden geleverd in verband met, diensten en inhoud van derden. Storytel heeft geen zeggenschap over die diensten van derden noch over hun inhoud, en dergelijke diensten kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden en/of richtlijnen. Je dient alle overeenkomsten, gebruiksvoorwaarden en/of privacyreglementen die aan je worden gepresenteerd en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en/of inhoud van derden, zorgvuldig te lezen.

16. Duur en beëindiging

16.1.
Storytel kan de Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen als je de Overeenkomst of toepasselijke wetten, regels of voorschriften niet naleeft, of als je de Dienst anderszins op frauduleuze wijze gebruikt of op een manier die schade kan toebrengen aan Storytel, haar gelieerde ondernemingen of derden.
16.2.
Beëindiging heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van de partijen op grond van artikel 13 ("Intellectuele Eigendomsrechten"), artikel 18.4 (Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud) of andere voorwaarden van de Overeenkomst die door hun aard van kracht blijven, zelfs na beëindiging van de Overeenkomst. Bij afloop of beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, komen alle licenties automatisch en zonder nadere handeling te vervallen en komen alle rechten weer toe aan Storytel.

17. Rechten en verantwoordelijkheden van Storytel

17.1.
Storytel kan van tijd tot tijd contact met je opnemen. Alle communicatie tussen Storytel en jou zal in overeenstemming met het privacyreglement (Privacy Policy) van Storytel geschieden.
17.2.
Wij streven ernaar om de Dienst 24 uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar te stellen. Storytel geeft echter geen garantie dat de Dienst altijd vrij zal zijn van fouten of onderbrekingen. Indien fouten of onderbrekingen optreden die van negatieve invloed zijn op de Dienst, zal Storytel de mogelijkheid krijgen deze te herstellen maar geldt dit niet als tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Storytel heeft, in redelijkheid, ook het recht de Dienst te sluiten, indien dit bijvoorbeeld nodig is om service-upgrades en onderhoud uit te voeren.
17.3.
Indien je gedurende een periode van dertig (30) dagen of meer offline bent, kan Storytel jouw toegang tot de Dienst blokkeren totdat je weer online gaat. Dit geschiedt om ervoor te zorgen dat je nog steeds een actief abonnement op de Dienst hebt en om updates van de Inhoud te beheren.
17.4.
Storytel heeft het recht om haar rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Storytel heeft ook het recht om bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst onderaannemers in te schakelen. Al dergelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met het privacyreglement (Privacy Policy) van Storytel worden behandeld.
17.5.
Storytel kan, naar eigen goeddunken, wijzigingen in de Overeenkomst aanbrengen. Wanneer Storytel materiële wijzigingen in de Overeenkomst aanbrengt die van negatieve invloed op de Dienst of jouw abonnement zijn, zal dit aan je worden meegedeeld, bijvoorbeeld door je een e-mail, sms-bericht of een kennisgeving via de Dienst te sturen. Storytel zal een dergelijke mededeling ten minste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen versturen, zodat je desgewenst de gelegenheid hebt je abonnement voor de inwerkingtreding van de wijzigingen op te zeggen. In geval je het gebruik van de Dienst voortzet, aanvaardt je daarmee de wijzigingen. Het is daarom belangrijk dat je alle kennisgevingen of berichten van ons zorgvuldig doorleest. Indien je jouw abonnement naar aanleiding van dergelijke updates of wijzigingen in de Overeenkomst wenst te beëindigen, kun je dit doen door de in artikel 8.9 vermelde instructies te volgen.

18. Je rechten en verantwoordelijkheden

18.1.
Je mag de Dienst alleen gebruiken: voor persoonlijke, niet-commerciële toepassing door jezelf, in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en zoals uitdrukkelijk in artikel 14 is toegestaan. Je mag bijvoorbeeld geen luisterboeken voor een publiek of op een openbare plaats afspelen of de Dienst en/of de Inhoud op enigerlei wijze, fysiek of digitaal, voor anderen beschikbaar en/of toegankelijk maken.
18.2.
Je bent verantwoordelijk voor het behouden van de exclusieve controle over jouw account en het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot de Dienst. Je verbindt zich er ook toe alle vereisten met betrekking tot wachtwoordbeveiliging na te leven en jouw wachtwoord of andere persoonsgegevens met betrekking tot je account aan niemand bekend te maken zolang je op de Dienst geabonneerd bent. Indien een andere persoon in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden toegang tot de Dienst heeft, dien je ervoor te zorgen dat degene die toegang krijgt tot/gebruik maakt van de Dienst in alle opzichten de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft en ben je aansprakelijk voor elke overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst door een dergelijke persoon.
18.3.
Het is je verantwoordelijkheid om Storytel in kennis te stellen van wijzigingen in de gegevens die je hebt opgegeven bij aanmelding en/of het aangaan van een abonnement, in het bijzonder in het e-mailadres of telefoonnummer waarmee jij je account hebt aangemaakt.
18.4.
Je bent verantwoordelijk voor alle door gebruikers gegenereerde inhoud (bijvoorbeeld recensies en profielfoto) die je binnen de Dienst of op enig platform in verband met de Dienst (bijvoorbeeld sociale mediakanalen) aanmaakt en deelt ("Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud"). Ook is het jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je over alle rechten daarop (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten) beschikt en dat dergelijke Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en het beleid van de Storytel-gemeenschap is. Je mag geen Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud delen die als illegaal, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, obsceen, lasterlijk, discriminerend, inbreuk op de privacy of inbreuk op de rechten van derden wordt beschouwd of kan worden beschouwd. Je erkent en aanvaardt dat Storytel het recht heeft om op elk moment en naar eigen goeddunken Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud te monitoren, te beoordelen, te verwijderen of de toegang daartoe uit te schakelen. Wij vragen je om onze Dienst en communicatiekanalen zo respectvol en relevant mogelijk te houden.
18.5.
Je verleent Storytel hierbij een royalty-vrij recht om Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud direct of via een derde, zonder tijds- of plaatsbeperking, in originele of gewijzigde vorm binnen de Dienst te gebruiken. Je kunt jouw Door Gebruikers Gegenereerde Inhoud te allen tijde uit de Dienst verwijderen. De aan Storytel verleende rechten omvatten ook het recht om jouw recensies (zonder je afbeelding of naam) op alle soorten media en platforms te gebruiken voor de marketing van Storytel, de Dienst, de Inhoud en/of haar licentiegevers en/of onze zakenpartners.
18.6.
Je hebt niet het recht jouw rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst over te dragen, tenzij je daartoe schriftelijk toestemming van Storytel heeft verkregen.
18.7.
Je mag de Dienst niet gebruiken op een manier die ervoor zorgt, of er waarschijnlijk voor zal zorgen, dat de Dienst wordt onderbroken, beschadigd of aangetast op welke manier dan ook, noch zul je de Dienst of je apparaat gebruiken voor onwettige of frauduleuze doeleinden.
18.8.
Je erkent dat de Dienst Inhoud bevat die niet bestemd of geschikt is voor minderjarigen. Je stemt er daarom mee in minderjarigen geen toegang tot de Dienst te verlenen, ongeacht of je voor het gebruik van een inhoudsfilter hebt gekozen (zoals indien beschikbaar het filter "Kids Mode"), behoudens minderjarigen die onder jouw toezicht staan.

19. Sancties en uitvoerbeperkingen

19.1.
Je mag de Dienst niet gebruiken, openen of anderszins exporteren of wederuitvoeren, behoudens voor zover dit krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de Dienst werd verkregen, is toegestaan. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, mag de Dienst niet worden geëxporteerd of weder worden uitgevoerd naar of anderszins ter beschikking worden gesteld aan: a) een land of regio waarvoor de Amerikaanse regering een embargo heeft ingesteld, of (b) een persoon die is vermeld op de lijst met speciaal aangewezen staatsburgers van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de lijst met geweigerde personen of entiteiten van het Amerikaanse Ministerie van Handel dan wel de door de EU opgestelde geconsolideerde sanctielijst met aangewezen personen. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart en garandeer je dat je je niet in een dergelijk land bevindt of op een dergelijke lijst wordt vermeld.

20. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

20.1.
De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. Dit beperkt echter geen consumentenbeschermingsrechten waarop je mogelijk recht hebt op grond van de verplichte wetten van jouw land van verblijf indien in strijd met het bovenstaande.
20.2.
Als je ontevreden bent over de Dienst, de daarop beschikbare inhoud, of over de Overeenkomst, bestaat je enige en exclusieve rechtsmiddel uit het beëindigen van de Dienst. Storytel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en je gaat ermee akkoord dat elke aansprakelijkheid van Storytel in alle gevallen beperkt zal zijn tot het bedrag dat je aan Storytel hebt betaald gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan jouw claim, een en ander voor zover toegestaan onder dwingend recht. Storytel is niet aansprakelijk voor enige verstoring van je internettoegang.
20.3.
In geval van een geschil tussen jou en Storytel dat niet tussen de partijen kan worden opgelost, zal het geschil worden beslecht door een rechtbank in Nederland.
20.4.
Tevens kun je de website van de Europese Commissie raadplegen voor online geschillenbeslechting, die bedoeld is om consumenten en ondernemers te helpen hun geschillen buiten rechte op te lossen en die beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

21. Contactgegevens

21.1.
Je kunt contact met ons opnemen via de onderstaande kanalen:

22. Formulier voor uitoefening herroepingsrecht

22.1.
Hierbij geef ik te kennen dat ik mijn koopovereenkomst met betrekking tot het volgende abonnement herroep:
  • Aankoopdatum:
  • Naam:
  • E-mail:
  • Handtekening (alleen bij verzending per post):
  • Datum:

Laatste herziening op: 26 januari 2024

Storytel NL B.V.