Welkom bij Storytel!

Deze gebruiksvoorwaarden zijn belangrijk en regelen de relatie tussen uzelf en Storytel en hebben als zodanig invloed op uw wettelijke rechten en plichten. Dus neem alsjeblieft, voordat je de prachtige wereld van Storytel betreedt, een moment om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

STORYTEL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Storytel (hierna "Storytel" of "wij") biedt een digitale abonnementsservice met gepersonaliseerde functies (de "Service") waarmee U (hierna en afwisselend "U" of de "Gebruiker") luisterboeken, e-books en andere literaire inhoud (de "Inhoud) kunt streamen en tijdelijk kunt downloaden naar Uw mobiele telefoon of andere met internet verbonden apparaten. Door middel van het aanmaken van een account, een gratis proef- en/of een abonnement bij Storytel, door een Cadeaukaart te kopen en/of in te wisselen, door de Storytel-app of de Storytel-website te openen en/of te gebruiken, met behulp van een add-on service of product geleverd door Storytel of anderszins door toegang tot of gebruik van de Inhoud, of een van de functies van de Service geleverd door Storytel, sluit U een bindende overeenkomst met Storytel en gaat U ermee akkoord en aanvaardt U zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent en stemt ermee ook in dat Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid van Storytel.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waarop de Service voor U beschikbaar is en vervangen eerdere voorwaarden en condities die eerder zijn overeengekomen. Akkoord gaan is een vereiste voor Uw toegang tot en gebruik van de Service. Door ze te accepteren stemt U ermee in en aanvaardt U dat Storytel deze overeenkomst kan beëindigen of Uw toegang tot de Service op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan opschorten als U zich niet aan enige bepaling hiervan houdt. Als U niet instemt met de Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), mag U de Service, noch toegang tot of gebruik van enige Inhoud van Storytel gebruiken.

Voor sommige onderdelen van de Service gelden mogelijk aanvullende voorwaarden, zoals regels voor een bepaalde wedstrijd, extra diensten of andere activiteiten, of voorwaarden die horen bij bepaalde inhoud, producten of software die beschikbaar is/zijn via de Service. Als aanvullende voorwaarden vereist zijn, worden deze aan U bekend gemaakt in verband met de betreffende activiteiten of producten. Alle aanvullende voorwaarden van Storytel zijn complementair aan deze Voorwaarden en prevaleren boven deze Voorwaarden in geval van een conflict.

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van Storytel en eventuele aanvullende voorwaarden van Storytel worden hierna gezamenlijk de "Voorwaarden" genoemd.

De geldende versie van de Voorwaarden kan te allen tijde worden gevonden op de Storytel-website.

1. Leeftijdsgrens en geschiktheidsverklaring

1.1.
Om in aanmerking te komen voor het aangaan van de Voorwaarden, een abonnement of het opzetten van een account bij Storytel, moet U
  • a) minimaal achttien (18) jaar oud zijn en/of de (wettelijke) bevoegdheid hebben om deze overeenkomst bij wet aan te gaan in het land waar de Service aan U ter beschikking wordt gesteld;
  • b) een inwoner zijn van het land waar de Service aan U ter beschikking wordt gesteld; en
  • c) ermee instemmen om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.
1.2.
U moet Storytel ook voorzien van correcte informatie over U wanneer U een account bij ons registreert en correcte contactgegevens en een geldige betaalmethode opgeven. Het is een vereiste voor Uw toegang tot en gebruik van de Service om akkoord te gaan met de Voorwaarden en om dergelijke informatie te verstrekken. Als U niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag U de Service of de functies ervan niet gebruiken en evenmin de Inhoud gebruiken die in de Service wordt aangeboden.

2. De Service

2.1.
Storytel biedt een gepersonaliseerde digitale abonnementsservice waarmee U als abonnee audioboeken, e-boeken en andere literaire Inhoud kunt streamen en/of tijdelijk kunt downloaden naar Uw mobiele telefoon of via andere internettoegankelijke apparaten die toegankelijk zijn via de Storytel-app of andere vooraf geïnstalleerde Storytel-software. Daarnaast bevat de Service gepersonaliseerde aanbevelingen, berichten en functies die speciaal voor U zijn ontwikkeld en aangepast om Uw gebruikerservaring te verbeteren. Storytel kan ook van tijd tot tijd toegang bieden tot verschillende soorten sociale media forums, die al dan niet open zijn voor het publiek, om Uw gebruikerservaring verder te verbeteren en te verrijken. Tenzij anders overeengekomen in aanvullende voorwaarden of onder een abonnementsplan dat door Storytel aan U is aangeboden en waarmee U akkoord bent gegaan, mag de Service, zoals hierboven beschreven, alleen worden gebruikt voor niet-commercieel persoonlijk gebruik in overeenstemming met de Voorwaarden.
2.2.
Om gebruik te kunnen maken van de Service, moet U een op internet aangesloten apparaat gebruiken dat compatibel is met de technische vereisten van Storytel of een van de platforms van Storytel zakenparters waarop de app van Storytel is geïnstalleerd en ons, of onze zakenpartner, is voorzien van Uw gewenste betalingsmethode, zoals geaccepteerd door Storytel. Voor een volledige en bijgewerkte lijst van technische vereisten voor het gebruik van de Service, een volledige lijst van zakenpartners van Storytel en een lijst met de momenteel geaccepteerde betaalmethoden, bezoekt U de website van Storytel. Storytel behoudt zich echter het recht voor technische vereisten voor het gebruik van de Service aan te passen en van tijd tot tijd zakenpartners en betalingsmethoden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Storytel zal haar best doen om U, via e-mail of via push notificaties van de Service, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die Uw technische mogelijkheden om de Service te gebruiken kunnen beperken. Een dergelijke kennisgeving zal uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van een dergelijke wijziging worden verzonden. Storytel behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment een zakenpartner en betalingsoplossing toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan U.

3. Abonnements plan

3.1.
Storytel behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Service aan te bieden via verschillende soorten abonnementsplannen, dit zijn onder andere (maar zijn niet beperkt tot): promotieplannen, plannen verstrekt door (of gebundeld met) derden, plannen op basis van het aantal aangeboden gelijktijdige streams of plannen op basis van beperkingen in de geleverde Inhoud.
3.2.
Storytel behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, nieuwe plannen toe te voegen, bestaande plannen te verwijderen of van tijd tot tijd functies van dergelijke abonnementen te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging wezenlijk een bestaand abonnement schaadt ten nadelen van een Abonnee, zal de Abonnee hiervan op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben om de Dienst te beëindigen in overeenstemming met artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.
3.3.
Het aantal gelijktijdige streams aangeboden onder een abonnement is afhankelijk van het type abonnement dat u heeft ondertekend en zal in meer detail worden gespecificeerd in de aanvullende voorwaarden die afzonderlijk worden geaccepteerd.
3.4.
Kijk op de Storytel-website voor actuele informatie over prijzen en elk type abonnement dat van tijd tot tijd wordt aangeboden in het land waar U woont. Hier vindt U ook een presentatie van het huidige beschikbare abonnement(en) en de bijbehorende aanvullende voorwaarden (inclusief eventuele specifieke beperkingen) waarmee U, om toegang te krijgen tot dit plan, afzonderlijk moet instemmen.
3.5.
Informatie over Uw huidige abonnement is beschikbaar bij het inzien van Uw account op de Storytel-website (door u aan te melden bij uw Storytel-account met Uw gebruikersnaam en wachtwoord en door naar "mijn pagina's" te gaan).
3.6.
In het geval dat meer dan één abonnement aan U word aangeboden om uit te kiezen, kunt U Uw huidige abonnement wijzigen in een ander abonnement dat momenteel wordt aangeboden door Storytel in het land waar U woont. Een dergelijke wijziging kan echter pas van kracht gaan vanaf de dag dat de wijziging is geregistreerd en tot na Uw volgende terugkerende betalingsdatum voordat een nieuwe wijziging voor hetzelfde account kan worden geregistreerd. Uw oorspronkelijke betalingscyclus van dertig (30) dagen wordt niet gewijzigd door een wijziging tussen verschillende abonnementsplannen. U kunt Uw accountgegevens en abonnement gemakkelijk bekijken, beheren of wijzigen door naar Uw account te gaan (bijv. door U aan te melden bij Uw Storytel-account met Uw gebruikersnaam en wachtwoord en door naar "mijn pagina's" te gaan).

4. Inhoud Filters

4.1.
Alle vooraf geïnstalleerde Inhoud filters, zoals b.v. "Kids Mode" of andere soortgelijke filterfuncties die van tijd tot tijd worden aangeboden, worden aan een Gebruiker aangeboden als optionele functie. De metadata voor elke titel in de Inhoud waarvan Storytel afhankelijk is met betrekking tot bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen en identificatie van literaire genres worden geleverd door de uitgeefpartners van Storytel. Storytel neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor en garandeert niet dat U de filters op basis van dergelijke metadata tot uw volledige tevredenheid zult vinden. Bovendien kan Storytel op geen enkele manier garanderen dat dergelijke filters volledig accuraat zijn of dat ze met volledige zekerheid alle niet-relevante Inhoud hebben gefilterd in overeenstemming met wat is bedoeld. Als een filter niet naar Uw tevredenheid werkt, beëindig dan onmiddellijk het gebruik van het filter en laat ons weten hoe we het filter en de Service kunnen verbeteren om beter aan Uw verwachtingen te voldoen door contact op te nemen met Storytel via de Storytel-website. Storytel verwelkomt alle feedback met betrekking tot Inhoud die U ongeschikt vindt in het licht van de gebruikte filters of waarvan U vermoedt dat deze mogelijk inbreukmakende of anderszins wederrechtelijke functies bevatten. Storytel is afhankelijk van Uw feedback, zodat we onze filters en onze service na verloop van tijd kunnen verbeteren.
4.2.
Als en wanneer een vooraf geïnstalleerd "Kids Mode" filter wordt aangeboden aan U als Abonnee van de Service, zijn de instellingen van zo'n filter gemaakt op basis van metadata, waardoor alleen die Inhoud toegestaan wordt, die door de uitgever als geschikt wordt beschouwd voor kinderen van twaalf (12) jaar of jonger. Dit betekent dat de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld in de "Kids Mode" alle boeken en genres kunnen bevatten in de Storytel-inhoudscatalogus, bedoeld voor kinderen van alle leeftijden binnen deze leeftijdsgroep. Storytel kan op geen enkele manier garanderen dat het filter volledig accuraat is of dat het met volledige zekerheid alle niet-relevante Inhoud filtert in overeenstemming met de doelstelling.

5. Gratis Proefabonnement

5.1.
Uw Abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode ("Gratis Proefabonnement") van de Service. Het Gratis Proefabonnement duurt veertien (14) dagen, of zolang als aangegeven wanneer U zich abonneert, en is bedoeld als manier om Gebruikers de Service eenmalig gratis te laten uitproberen.
5.2.
Wanneer U zich aanmeldt voor een Gratis Proefabonnement wordt dit automatisch omgezet in een maandabonnement aan het einde van de gratis proefperiode, tenzij U Uw abonnement op de Service opzegt voordat de laatste dag van de gratis proefperiode is verstreken, in welk geval U geen kosten in rekening worden gebracht en Uw abonnement wordt geannuleerd.
5.3.
Het is de bedoeling van Storytel om U het Gratis Proefabonnement één keer aan te bieden. Een Gebruiker die al eerder een Gratis Proefabonnement heeft geactiveerd kan worden geblokkeerd voor het gebruik van meer Gratis Proefabonnementen. Of iemand in aanmerking komt voor een Gratis Proefabonnement wordt naar eigen goeddunken bepaald door Storytel, en Storytel mag de mogelijkheid van een gratis proefperiode beperken om misbruik van Gratis Proefabonnementen en/of inbreuk op de Voorwaarden te voorkomen. De Gebruiker mag het Gratis Proefabonnement niet combineren met andere aanbiedingen.

6. Prijzen en Betalingen

6.1.
Storytel werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten via welke al Uw betalingen worden overgemaakt.
6.2.
Abonnementen worden maandelijks vooraf betaald totdat het abonnement is beëindigd. In het geval van maandelijkse betalingen wordt de rekening van de Gebruiker eens in de dertig (30) dagen belast, vanaf de datum waarop de Gebruiker een abonnement activeert of, in het geval dat het abonnement is begonnen met een Gratis Proefabonnement, vanaf de datum dat het Gratis Proefabonnement is verlopen, tenzij het abonnement vóór die tijd door U is beëindigd. In sommige gevallen kan de datum waarop de rekening van de Gebruiker wordt belast worden gewijzigd, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om de geldigheidsdatum op de bankpas van de Gebruiker te controleren.
6.3.
Prijzen worden weergegeven op de website van Storytel. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via creditcard/betaalkaart of andere betaalwijze (inclusief maar niet gelimiteerd tot in-app betalingen) waarover Storytel de Gebruiker op elk gewenst moment informeert. Met betrekking tot creditcards wordt U erop gewezen dat Storytel creditcards kan weigeren of blokkeren die niet zijn uitgegeven in het land waar de dienst aan U wordt aangeboden. Storytel behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken bepaalde typen creditcards te weigeren.
6.4.
Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert Storytel dit op de website van Storytel in verband met de algemene prijsinformatie. Verder zijn prijzen exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen U en de betreffende provider.
6.5.
Als U in gebreke blijft met betalen behoudt Storytel zich het recht voor om Uw toegang tot de Service te beëindigen. Als dit gebeurt, log dan in op de Storytel website met Uw gebruikersnaam en wachtwoord en activeer Uw abonnement opnieuw vanuit Uw Storytel account onder het gedeelte 'Mijn pagina's'. In het geval van een vertraagde betaling heeft Storytel echter het recht om wettelijke rente, aanmaningskosten en, indien van toepassing, wettelijke incassokosten in rekening te brengen.

7. Annulering tijdens de bedenktijd

7.1.
Wanneer U zich aanmeldt als Gebruiker van de Service, heeft U recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen in overeenstemming met de Nederlandse wet met betrekking tot overeenkomsten op afstand. De bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat de overeenkomst met Storytel tot stand is gekomen.
7.2.
Als U begint met het beluisteren van een luisterboek of lezen van een e-book of de Service op enige andere wijze gebruikt binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen, dan verliest U het recht om af te zien van Uw aankoop van de Service uit hoofde van het recht op bedenktijd zoals beschreven in artikel 8.1 hierboven. In dat geval zal de Service beëindigd kunnen worden in overeenstemming met artikel 12 hieronder.
7.3.
Als U de Service wilt annuleren tijdens de bedenktijd, raden wij U aan om ons hiervan op de hoogte te stellen via het formulier op https://www.storytel.nl of het herroepingsformulier van de Nederlandse Consumentenautoriteit (de ACM) op https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping- 2014.pdf en dit formulier te verzenden vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd voor Uw account, of op andere wijze aan Storytel te laten weten dat U binnen de bedenktijd van Uw aankoop wilt afzien.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1.
Het auteursrecht van de Service is ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers of licentienemers en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago's en andere intellectuele-eigendomsrechten in de Service of in de Inhoud die voor U beschikbaar is binnen de Service zijn het eigendom van ons of onze licentiegevers of licentienemers of gelieerde ondernemingen. Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming hiervoor geven mag geen enkel element van de Service of de bijbehorende Inhoud worden gebruikt of geëxploiteerd op enige andere wijze dan als onderdeel van de Service die aan U onder deze Voorwaarden wordt geleverd. Ook al bent U de eigenaar van de fysieke dragers waarop elementen van de Service aan U worden geleverd, wij behouden de volledige en algehele eigendom van de Service en alle daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten. We dragen geen rechten of eigendom van enig deel van de Service noch rechten of eigendom van een deel van de Inhoud die beschikbaar wordt gesteld binnen de Service aan U over. Niets dat wordt geleverd onder een merk dat eigendom is van of in licentie is gegeven door Storytel mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van, impliciet of anderszins, een licentie of recht van gebruik van een handelsmerk dat voor U zichtbaar is op of binnen de Service.

9. Inhoud en Softwarelicentie

9.1.
De Inhoud die U via de Service wordt aangeboden, kan van variëren van tijd tot tijd en tussen de verschillende landen en regio's waar de Service beschikbaar is. De Inhoud kan ook variëren afhankelijk van Uw locatie wanneer U toegang krijgt tot de Service. Storytel garandeert niet dat de Service of de Inhoud die toegankelijk is via de Service, beschikbaar is voor gebruik in een ander land dan het land van Uw woonplaats waarin de Service aan U beschikbaar wordt gesteld. Bezoek de Storytel-website voor informatie over welke Inhoud momenteel beschikbaar is in Uw land. Houd er rekening mee dat Storytel niet verplicht is om U op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de aangeboden Inhoud.
9.2.
De Service is geconfigureerd om het gebruik mogelijk te maken van de software van de Service, alsmede de bijbehorende Inhoud, virtuele items of andere materialen die het eigendom zijn van ons of in licentie zijn gegeven door ons. Wij verlenen U hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet in sub-licentie te geven, niet- overdraagbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de software van de Service en de bijbehorende Inhoud, virtuele items of andere materialen, doch uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
9.3.
Als Gebruiker van de Service gaat u ermee akkoord dat U geen van de materialen en/of onderdelen van de Service, geheel of gedeeltelijk, aan derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de weergave en verspreiding van het materiaal via een website van derden) zult kopiëren, reproduceren, verveelvoudigen, veranderen, weergeven, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, verzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sub-licentie geven, in omloop brengen of er afgeleide werken van maken of deze anderszins exploiteren voor doeleinden (commercieel of anderszins) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Storytel of tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder toepasselijk recht.
9.4.
Als Gebruiker van de Service gaat U, of iedereen die toegang heeft tot de Service via Uw Account, ermee akkoord, erkent U en garandeert U, dat U niet: (1) enig inhoudsbeveiligingssysteem of enige technologie voor het beheer van digitale rechten in de Service zal verspreiden, omzeilen of uitschakelen; (2) enige Service zal decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins terugbrengen tot een menselijk leesbare vorm; (3) enige kennisgeving van identificatie, auteursrecht of eigendomsrecht zal verwijderen; of (4) toegang zal verkrijgen tot de Service of de Service gebruiken op onwettige of onrechtmatige wijze of op zodanige wijze dat een associatie met onze producten, diensten of merken wordt gesuggereerd.
9.5.
Dit artikel 10 is van toepassing op iedereen die toegang heeft tot de Service.

10. Inhoud en links van derden

10.1.
De weergave van externe hyperlinks en/of andere elementen gegenereerd door derden die toegankelijk zijn via de Service, onze website en alle forums die door Storytel zowel binnen als buiten de Service worden aangeboden, houdt niet in dat Storytel en/of haar gelieerde ondernemingen de meningen of standpunten die deze derden op of buiten hun websites/sociale mediaplatforms delen onderschrijven. Storytel oefent geen controle uit op, doet geen aanbevelingen ter zake van, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de inhoud op de sites van deze derden. Storytel is evenmin verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van de producten of diensten die worden aangeboden, gebruikt, verkregen of gepromoot op de sites of sociale mediaplatforms van deze derden. Storytel is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud op de website/sociale mediaplatform van welke derden dan ook en Storytel is dan ook in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk, aantasting van eer en goede naam, inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, veroorzaakt door de publicatie, verspreiding of exploitatie van enige informatie of inhoud op de gelinkte websites of sociale mediaplatforms van deze derden.
10.2.
De Service kan integreren in, geïntegreerd zijn in, of worden aangeboden in connectie met diensten en inhoud van derden. Storytel heeft geen invloed op dergelijke diensten of inhoud van derden. U dient alle overeenkomsten of gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsmaatregelen die aan U worden voorgelegd en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en/of inhoud van derden zorgvuldig te lezen.

11. Duur en beëindiging

11.1.
Zodra U een account bij Storytel hebt geregistreerd en U uzelf hebt aangemeld om een maandelijkse Abonnee te worden of om een Gratis Proefabonnement uit te proberen, zal Uw abonnement bij Storytel maandelijks worden voortgezet totdat het abonnement door U of door Storytel wordt beëindigd. Tenzij U Uw abonnement opzegt, geeft U ons daarmee toestemming om de abonnementskosten van de volgende maand in rekening te brengen in overeenstemming met de Voorwaarden en de betaalmethode die U hebt gekozen en geregistreerd bij Storytel toen U zich aanmeldde voor de Service, of via andere instructies van U aan ons.
11.2.
Om de Service te beëindigen voordat een nieuwe maand is toegevoegd aan Uw abonnementsperiode, moet U de Service uiterlijk de dag voordat een nieuwe maandelijkse periode begint beëindigen, anders gaat het abonnement door en moet U nog een maand betalen voordat het wordt beëindigd.
11.3.
Om op te zeggen, gaat U naar de website en logt U in. Klik op "Mijn Pagina’s" en "Mijn Account", selecteer de optie "Abonnement beëindigen" en volg de instructies. U kunt de Service ook annuleren door op andere wijze contact op te nemen met Storytel.
11.4.
In aanvulling op de beëindigingsrechten uit artikelen 5.3, 6.5 en 14.2 of elders in de Voorwaarden, behoudt Storytel zich het recht voor om naar eigen goeddunken Uw gebruik van de Service te beëindigen of te beperken als Storytel een reden heeft om te vermoeden dat U (of iemand wie U toegang heeft verleent tot de Service) deze Voorwaarden schendt of anderszins betrokken bent (of ervan wordt verdacht betrokken te zijn) bij onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Service, waardoor schade toe wordt gebracht aan Storytel of een derde partij.

12. Rechten en verantwoordelijkheden van Storytel

12.1.
Als onderdeel van de levering van de Service mag Storytel contact met de Gebruiker opnemen per post, telefoon, SMS, MMS, e-mail of rechtstreeks via de Service voor mededelingen met betrekking tot de functionaliteit (inclusief het verzenden van reminders over creditcard verval data) en de Inhoud van de Service. Indien toepasselijk mag Storytel ook contact met de Gebruiker opnemen per post, telefoon, SMS, MMS, e-mail of rechtstreeks via de Service voor aanbiedingen of soortgelijke activiteiten en evenementen in verband met de Service, tenzij de Gebruiker hiervoor geen toestemming heeft gegeven.
12.2.
Als U dit afzonderlijk hebt aanvaard en geaccepteerd, kan Storytel ook contact met U opnemen via elk ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld via sociale mediaplatformen van derden.
12.3.
Alle communicatie tussen Storytel en de Gebruiker zal in overeenstemming zijn met het Privacy Beleid van Storytel.
12.4.
Storytel is niet aansprakelijk voor storingen in mobiele netwerken of in de dienstverlening van internetproviders.
12.5.
De Service is de gehele dag beschikbaar zeven (7) dagen per week. Storytel biedt echter geen garantie dat de Service altijd vrij van fouten of storingen zal zijn. Als zich fouten of storingen voordoen die van invloed zijn op de Service zal Storytel in de gelegenheid worden gesteld om deze te verhelpen zonder dat hierbij sprake is van contractbreuk, ofwel inbreuk op deze Voorwaarden. Storytel heeft ook het recht om, binnen de grenzen van het redelijke, de Service te sluiten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud.
12.6.
Storytel heeft onder deze Voorwaarden het recht om zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Storytel heeft ook het recht om onderaannemers in te schakelen om zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden uit te voeren. Dergelijke wijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met het privacybeleid van Storytel worden afgehandeld.
12.7.
Storytel kan naar eigen goeddunken wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen. Wanneer Storytel materiële wijzigingen aanbrengt in de Voorwaarden ten nadelen van U, zal dit aan U worden meegedeeld, bijvoorbeeld door een bericht in de Service weer te geven of door U uiterlijk dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht gaan een e-mail, sms of een pushmelding via de Service te sturen. In sommige gevallen zullen we om Uw uitdrukkelijke toestemming vragen en in sommige gevallen zullen we U van tevoren op de hoogte stellen en blijft Uw gebruik van de service Uw aanvaarding van de wijzigingen. Het is daarom belangrijk dat U ieder bericht of melding van ons zorgvuldig leest. Als U op enig moment wilt stoppen met het gebruik van de Service vanwege dergelijke updates of wijzigingen in de Voorwaarden kunt U uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door de instructies uit artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden te volgen.

13. Rechten en verantwoordelijkheden van de Gebruiker

13.1.
Tenzij anders volgt uit toepasselijke aanvullende voorwaarden, mag de Gebruiker uitsluitend voor privé- en niet-commercieel gebruik, luisterboeken beluisteren, e-books lezen en de Inhoud van de Service gebruiken. Gebruikers van de Service kunnen bijvoorbeeld geen audioboeken voor een publiek of op een openbare plek afspelen. Uw account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen.
13.2.
De Gebruiker zal de technische beperkingen die zijn ingesteld om te voorkomen dat de Inhoud van de Service wordt gekopieerd niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal geen luisterboeken, e-books of andere Inhoud van de Service geheel of gedeeltelijk kopiëren, ook niet voor privégebruik.
13.3.
U erkent en stemt ermee in dat Uw toegang tot en gebruik van de Service in overeenstemming zullen zijn met de Voorwaarden. U erkent en stemt hiermee ook in voor iedereen die U toegang verleent tot de Service via Uw account. Toegang tot een andere gebruiker kan alleen door U worden verleend in overeenstemming met de Voorwaarden.
13.4.
Als U dertig (30) dagen of langer offline bent en tijdelijk Inhoud gedownload heeft in de app, mag Storytel van U eisen online te gaan om te controleren of U nog steeds een actief abonnement op de Service heeft en om de Inhoud in de Service bij te werken. Als de Gebruiker weigert dit te doen, behoudt Storytel zich het recht voor om verder gebruik van de Service door de Gebruiker op te schorten totdat is geverifieerd dat de Gebruiker een actief account bij Storytel heeft. Als het account niet kan worden geverifieerd, kan Storytel naar eigen goeddunken de Service blijven opschorten of het account van de Gebruiker beëindigen.
13.5.
U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan Storytel worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. U bent verantwoordelijk voor het op de hoogte te stellen van Storytel van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name van Uw e- mailadres. Elke e-mail die Storytel naar Uw e-mailadres stuurt, wordt geacht door U te zijn ontvangen binnen twee (2) dagen na verzending van de e-mail.
13.6.
U bent verantwoordelijk voor het beheer van Uw account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de Service krijgt en U verbindt zich ertoe Uw wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van U zijn gekoppeld geheim te houden zolang U geabonneerd bent op de Service.
13.7.
In alle beoordelingen van luisterboeken en e-books die de Gebruiker schrijft, is de Gebruiker ervoor verantwoordelijk dat de meningen van de Gebruiker worden geuit met respect voor anderen en dat de Gebruiker geen woorden of formuleringen gebruikt die kunnen worden opgevat als discriminerend of onnodig grievend of aanstootgevend in forums die met Storytel geassocieerd kunnen worden. De Gebruiker is er voor verantwoordelijk om geen intellectueel eigendom van derden te posten, te gebruiken of te delen en ook om geen inhoud of opmerkingen te posten, te gebruiken of te delen welke illegaal zijn of wellicht als illegaal kunnen worden bestempeld, zoals lasterlijke inhoud, haatdragende opmerkingen online of materialen waarin seksueel misbruik wordt afgebeeld of gesuggereerd.
13.8.
De Gebruiker heeft niet het recht om zijn/haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, tenzij de Gebruiker hiertoe schriftelijke toestemming van Storytel heeft gekregen.
13.9.
De Gebruiker mag de Service op geen enkele wijze gebruiken waardoor de Service op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of verzwakt of het risico bestaat dat dit gebeurt. U begrijpt dat U, en niet Storytel, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en Inhoud die vanaf Uw apparaat naar ons wordt verzonden en dat U de Service, Uw apparaat en onze website en alle forums die door Storytel worden geleverd, zowel binnen als buiten de Service, alleen mag gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere onrechtmatige activiteit of voor het verzenden, gebruiken of hergebruiken van enig materiaal dat niet Uw eigendom is; of dat illegaal, aanstootgevend (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met seksueel expliciete inhoud of materiaal dat racisme, haat of fysiek geweld stimuleert), bedrieglijk, misleidend, grof, onfatsoenlijk, intimiderend, beledigend, lasterlijk, obsceen of pornografisch is, of inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, geheimhouding, privacy of enige andere gevoelige informatie of eigendomsrechten; of anderszins schadelijk is voor derden.
13.10.
In het geval dat de Service, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, wordt U verzocht contact op te nemen met Storytel via het contact formulier op de website van Storytel, vanaf het e-mailadres dat voor Uw account is geregistreerd of op andere wijze om ons te informeren of om een klacht in te dienen.
13.11.
De Gebruiker erkent dat de Service ook inhoud bevat die niet bedoeld of geschikt is voor minderjarigen. U gaat er derhalve mee akkoord dat U, ongeacht of U een Inhoud filter heeft gekozen (zoals bijvoorbeeld het Kids Mode filter) minderjarigen geen toegang tot de Service geeft, behalve als zij onder Uw toezicht staan.

14. Contractspartij

14.1.
De Service wordt aan U aangeboden en ter beschikking gesteld onder de Voorwaarden van Storytel NL B.V., een besloten vennootschap opgericht in Nederland met KvK-nummer 58216111 en bedrijfsadres Herengracht 168 1016BP Amsterdam. Neem contact op met ons of onze klantenservice door een e-mail te sturen naar support.nl@storytel.com.

15. Diversen

15.1.
De Service wordt uitsluitend aan U geleverd voor niet-commerciële, amusement, informatieve en andere soortgelijke doeleinden.
15.2.
Deze Voorwaarden worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Deze Voorwaarden beperken echter niet de rechten die U uit hoofde van wetgeving inzake consumentenbescherming heeft onder dwingend recht van het land waarin U woonachtig bent, indien dit een ander land is dan het hierboven vermelde land.
15.3.
In geval van een geschil tussen Storytel en de Gebruiker zullen de partijen proberen het geschil gezamenlijk op te lossen. Als de partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde instantie.
15.4.
Daarnaast biedt de Europese Commissie een website voor online geschilbeslechting, bedoeld om klanten en handelaars te helpen om hun geschillen zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Deze website is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15.5.
Als U niet tevreden bent over de Service, de beschikbare Inhoud of de Voorwaarden, is Uw enige en exclusieve rechtsmiddel het beëindigen van toegang tot of gebruik van de Service.
15.6.
Als U meer wilt weten over de Service of als U hulp nodig hebt met de functionaliteiten of met Uw account, neem dan contact op met support.nl@storytel.com.

Laatst gewijzigd op 4 mei 2020

Storytel NL B.V.