Få 14 dager gratis + studentrabatt!

Som student får du nå 50 kr i rabatt på månedsprisen!

Abonner nå

Registrer deg

Vilkår Personvernvilkår

Velkommen til Storytel!

Disse brukervilkårene er viktige og regulerer forholdet mellom deg og Storytel og påvirker dermed dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Før du går inn i Storytels fantastiske verden, les derfor disse vilkårene nøye.

STORYTELS BRUKERAVTALE

Storytel (heretter «Storytel», «oss», «vår» eller «vi») tilbyr en abonnementstjeneste med personlig tilpassede funksjoner («Tjenesten») som gir deg (heretter «du» eller «Abonnenten») mulighet til å få tilgang til lydbøker, e-bøker og annet litterært innhold («Innholdet») streamet over internett til mobiltelefonen din eller til en annen kompatibel enhet med internett tilgang. Ved å opprette en konto, en Gratis Prøveperiode og/eller en abonnementsplan med Storytel, ved å kjøpe og/eller innløse et Gavekort, ved å laste ned, få tilgang til og/eller bruke Storytel-appen eller Storytels hjemmeside, ved bruk av en tilleggstjeneste eller et produkt levert av Storytel eller på annen måte få tilgang til eller bruke Innholdet, egenskapene eller funksjonene i Tjenesten som Storytel tilbyr, inngår du en bindende avtale med Storytel der du aksepterer og godtar å overholde disse brukervilkårene. Du bekrefter og godtar også at Storytel behandler dine personopplysninger i samsvar med Storytels personvernpolicy.

Disse Vilkårene beskriver på hvilke betingelser Tjenesten gjøres tilgjengelig for deg og erstatter tidligere avtalte vilkår og betingelser. Å godta disse er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten. Ved å akseptere dem aksepterer og godtar du at Storytel kan si opp avtalen eller suspendere din tilgang til Tjenesten når som helst og uten forvarsel dersom du ikke overholder alle bestemmelsene her. Hvis du ikke godtar Vilkårene (som definert nedenfor), kan du ikke bruke Tjenesten, og hverken få tilgang til eller bruke Innhold levert av Storytel.

Utover dette kan ytterligere vilkår gjelde for enkelte deler av Tjenesten, som for eksempel regler for en bestemt konkurranse, særskilte betingelser for tilleggstjenester eller andre aktiviteter, eller for enkelte former for ekstra Innhold, eller for de forskjellige abonnementsplaner, og for andre produkter og programvarer som er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Hvis tilleggsbetingelser er påkrevd, vil disse bli opplyst i forbindelse med relevante aktiviteter eller produkter. Eventuelle tilleggsbetingelser gitt av Storytel kommer i tillegg til disse Vilkårene, og vil ved eventuell motstrid gjelde foran disse Vilkårene.

Disse brukervilkårene, Storytels personvernpolicy og eventuelle andre tilleggsvilkår fra Storytel er i det følgende omtalt i fellesskap som «Vilkårene».

Den til enhver tid gjeldende versjon av Vilkårene vil alltid være tilgjengelig på Storytels hjemmeside.

1. Aldersgrense og betingelser for å kunne ha en konto

1.1.
For å være kvalifisert til å akseptere Vilkårene og opprette en konto eller inngå en abonnementsplan med Storytel, må du
 • a) være minst atten (18) år gammel og/eller på annen måte ha fullmakt og rettslig myndighet til å inngå denne avtalen ved lov i det landet der Tjenesten blir gjort tilgjengelig for deg;
 • b) være bosatt i landet der Tjenesten er tilgjengelig for deg; og
 • c) godta å være bundet av Vilkårene.
1.2.
Du må også gi Storytel riktige opplysninger om deg selv når du oppretter en konto hos oss, oppgi riktig kontaktinformasjon og en gyldig betalingsmåte. Å godta Vilkårene og gi slik informasjon er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten. Hvis du ikke godtar Vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten eller dets funksjoner eller bruke slikt Innhold som leveres med Tjenesten.

2. Tjenesten

2.1.
Storytel tilbyr en personlig digital abonnementstjeneste der du som Abonnent kan streame og/eller midlertidig laste ned lydbøker, e-bøker og annet litterært Innhold til mobiltelefonen din eller via andre enheter med Internett tilgang som er tilgjengelige via Storytel-appen eller annen Storytel-forhåndsinstallert programvare. I tillegg inneholder Tjenesten personlige anbefalinger, meldinger og funksjoner som er utviklet og endret spesielt for deg for å forbedre din brukeropplevelse. Storytel kan også til enhver tid tilby tilgang til ulike typer sosiale medier, som kan være åpne for publikum eller lukkede, for ytterligere å forbedre og berike din brukeropplevelse. Med mindre annet er avtalt gjennom tilleggsbetingelser eller under en abonnementsplan som tilbys deg av Storytel, kan Tjenesten, som beskrevet ovenfor, bare brukes til din ikke-kommersielle personlige bruk i samsvar med Vilkårene.
2.2.
For å kunne bruke Tjenesten må du bruke en Internett-tilkoblet enhet som er kompatibel med Storytels tekniske krav eller en av Storytels forretningspartnerplattformer som Storytels applikasjon er installert på, og oppgi til oss eller vår forretningspartner ditt valg av en betalingsmåte som er akseptert av Storytel og som til enhver tid er gjeldende. Besøk Storytels hjemmeside for en fullstendig og oppdatert liste over de tekniske kravene til bruk av Tjenesten, en fullstendig liste over Storytels forretningspartnere og en liste over de aksepterte betalingsmåtene. Storytel forbeholder seg imidlertid retten til når som helst å endre de tekniske kravene til bruken av Tjenesten og til å endre, legge til eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Storytel vil gjøre sitt beste for å varsle deg, via e-post eller via push-melding fra Tjenesten, om eventuelle endringer som kan begrense din tekniske mulighet til å bruke Tjenesten. Slik melding vil bli sendt innen tretti (30) dager før ikrafttredelsen av endringene. Storytel forbeholder seg retten til når som helst å legge til eller fjerne en forretningspartner og betalingsløsning uten forvarsel.

3. Abonnementsplan

3.1.
Storytel forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å tilby Tjenesten gjennom ulike typer abonnementsplaner, noe som kan bety å inkludere, men ikke er begrenset til: salgsfremmende planer, planer levert av (eller sammen med) tredjeparter, planer basert på antall tilbudte samtidige strømmer, eller planer basert på begrensninger i Innholdet som tilbys.
3.2.
Storytel forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å legge til nye planer, fjerne eksisterende planer eller endre noen funksjoner eller funksjonaliteter i slike abonnementsplaner. Dersom en slik endring har vesentlig påvirkning på en eksisterende abonnementsplan til skade for en Abonnent, vil Abonnenten bli informert om dette og ha mulighet til å si opp tjenesten i henhold til § 12 i disse Vilkårene.
3.3.
Antall samtidige strømminger som tilbys under en abonnementsplan, vil avhenge av hvilken type abonnementsplan du har registrert deg for, og vil bli nærmere omtalt i tilleggsbetingelser som aksepteres separat.
3.4.
Vennligst se Storytels nettside for oppdatert prisinformasjon og hvilken type abonnementsplan som til enhver tid tilbys i ditt hjemland. Her finner du også en presentasjon av gjeldende tilgjengelige abonnementsplan(er) og tilhørende tilleggsbetingelser (inkludert eventuelle begrensninger) som du må akseptere separat for å få tilgang til en slik plan.
3.5.
Informasjon om din nåværende abonnementsplan får du ved å gå inn på kontoen din på Storytels nettside (det vil si ved å logge inn på din Storytel-konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «mine sider»).
3.6.
Dersom du tilbys flere forskjellige abonnementsplaner å velge mellom, kan du bytte fra din nåværende abonnementsplan til en annen abonnementsplan som Storytel måtte tilby i ditt hjemland. Enhver slik endring vil kunne tre i kraft den dagen da endringen ble registrert og må vare frem til din neste faste betalingsdato, før en ny endring kan registreres for samme konto. Din opprinnelige betalingssyklus på tretti (30) dager vil ikke bli endret ved et bytte mellom ulike abonnementsplaner. Du kan enkelt se gjennom, administrere eller endre kontoinformasjonen din og abonnementsplanen ved å gå inn på kontoen din (dvs. ved å logge deg på din Storytel-konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «mine sider»).

4. Innholdsfilter

4.1.
Eventuelle forhåndsinstallerte Innholdsfiltre, for eksempel «Kids Mode» eller andre lignende filterfunksjoner som til enhver tid måtte tilbys, vil tilbys til brukeren som en valgfri funksjon. Metadataene for hver tittel i Innholdet som Storytel er avhengig av med hensyn til f.eks. aldersgrenser og identifikasjon av litterære sjangere, er gitt av Storytels publiseringspartnere. Storytel tar derfor ikke ansvar for, og garanterer ikke for at du vil oppleve at filtrene basert på slike metadata fungerer helt slik som du skulle ønske. Videre kan Storytel på ingen måte garantere at slike filtre er helt nøyaktige, eller at de helt sikkert har filtrert alt ikke-relevant Innhold i samsvar med hensikten. Hvis du ikke er tilfreds med et slikt filter, må du straks avbryte bruken av filteret og gi oss beskjed om hvordan vi kan forbedre filteret og Tjenesten for i større grad å imøtekomme dine forventninger, ved å kontakte Storytel via Storytels nettside. Storytel setter pris på å få tilbakemelding om innhold som du finner upassende eller uegnet i lys av filtre som brukes, eller som du ellers mistenker kan inneholde krenkende eller ellers ulovlige funksjoner. Storytel er avhengig av din tilbakemelding slik at vi over tid kan forbedre våre filtre og vår Tjeneste.
4.2.
Hvis et forhåndsinstallert «barnemodus»-filter tilbys deg som Abonnent på Tjenesten, og der dette er gjort, har innstillingene til et slikt filter blitt basert på metadataene for kun å tillate slikt Innhold som utgiveren anser som egnet for barn i alderen tolv (12) år eller yngre. Dette betyr at Innholdet som er tilgjengelig i «Kids Mode», kan omfatte alle bøker og sjangere i Storytels Innholdskatalog beregnet for barn i alle aldre i denne aldersgruppen. Storytel kan på ingen måte garantere at filteret er helt nøyaktig eller at det helt sikkert har filtrert alt ikke-relevant Innhold i samsvar med hensikten.

5. Gratis prøveperiode

5.1.
Abonnementet ditt kan starte med en gratis prøveperiode («prøveperiode») av Tjenesten. Prøveperioden varer i fjorten (14) dager, eller som angitt på annen måte når du registrer deg, og er ment som en måte å gi brukere mulighet til å prøve Tjenesten.
5.2.
Når du registrerer deg for en prøveperiode, bekrefter du og sier deg enig i at du automatisk blir overført til en månedlig abonnementsplan ved slutten av prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet på Tjenesten før den siste dagen i prøveperioden. I så fall vil du ikke bli belastet, og abonnementet ditt blir avsluttet/kansellert.
5.3.
Dersom en prøveperiode tilbys, er Storytels hensikt å tilby deg en slik prøveperiode én gang. Dermed kan en bruker som allerede har aktivert en hvilken som helst form for prøveperiode bli blokkert fra å bruke flere prøveperioder. Betingelsene for å få en prøveperiode bestemmes etter Storytels eget skjønn, og Storytel kan begrense adgang til en prøveperiode for å forhindre misbruk og/eller brudd på Vilkårene. Storytel forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller avslutte en prøveperiode dersom Storytel, etter eget skjønn, fastslår at en bruker ikke er kvalifisert. Brukeren kan ikke kombinere prøveperioden med andre tilbud.

6. Priser og betaling

6.1.
Alle dine betalinger går gjennom en tredjeparts betalingsleverandør som Storytel samarbeider med, før de blir overført til Storytel.
6.2.
Abonnementet forhåndsbetales månedlig frem til abonnementet er sagt opp. Det vil si fra den dato du aktiverer ditt abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp av deg eller Storytel før dette. I noen tilfeller vil datoen for når du blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å få bekreftet gyldighetsdato og øvrig informasjonen forbundet med betalingsmetoden du har valgt, som f.eks. opplysningene om ditt kredittkort.
6.3.
Prisene vises på Storytels nettside. Betaling skjer med kreditt-/debetkort eller annen betalingsmetode (inkludert, men ikke begrenset til betalinger via app) som Storytel til enhver tid måtte informere deg om. Ved bruk av kredittkort kan Storytel nekte eller blokkere kredittkort som ikke er utstedt i det landet Tjenesten er tilbudt Brukeren. Storytel forbeholder seg retten til å til enhver tid og etter eget forgodtbefinnende å nekte visse typer kredittkort.
6.4.
Prisene kan variere avhengig av hvilken betalingsmetode som brukes. Hvis prisene varierer, vil Storytel kommunisere dette på Storytels nettside i forbindelse med generell informasjon om priser. Videre inkluderer ikke prisene datakommunikasjonskostnader eller gebyrer som din internett- eller telekommunikasjonsleverandør kan kreve i henhold til din avtale med en slik tjenesteleverandør.
6.5.
Ved uteblitt eller forsinket betaling forbeholder Storytel seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten. Om dette skulle inntreffe, logg inn på Storytels nettside med brukernavn og passord og reaktiver ditt abonnement fra din Storytel-konto under «mine sider». Ved for sen betaling har Storytel rett til å belaste deg en rimelig forsinkelsesrente, purregebyr, og der det er aktuelt, lovfestede innkrevingsgebyrer.

7. Gavekort

7.1.
Storytel kan tilby ulike typer Gavekort. Noen Gavekort kan være produktspesifikke, noe som betyr at et slikt Gavekort er koblet til en bestemt abonnementsplan, som er valgt av kjøperen på kjøpstidspunktet. Et slikt Gavekort kan kun brukes i samsvar med vilkårene som gjelder for den aktuelle planen.
7.2.
Når du registrer deg som Abonnent med et Storytel-Gavekort, godtar og aksepterer du disse Vilkårene på de samme vilkår som et betalende medlem av Tjenestene gjør, med unntak for betalingsbestemmelsene.
7.3.
Som bruker av et Storytel Gavekort vil du få full tilgang til Tjenesten i perioden som fremgår på Gavekortet, og i henhold til den aktuelle abonnementsplanen. Ved utløpet av Gavekortet blir tjenesten automatisk avsluttet med mindre du registrerer deg som betalende Abonnent eller løser inn et nytt Storytel Gavekort. Hvis du aktiverer et Storytel Gavekort når du allerede er Abonnent på tjenesten, vil Storytel stanse kravet på betaling for Tjenesten midlertidig frem til Gavekortet utløper, hvorpå du automatisk blir ført tilbake som betalende kunde til Tjenesten og fortsetter den månedlige abonnementsbetalingen. Hvis Gavekortet du aktiverte i et slikt tilfelle gjelder for en annen abonnementsplan enn den du opprinnelig abonnerte på, blir du automatisk ført tilbake til din tidligere abonnementsplan. Men hvis en slik abonnementsplan er basert på et produktspesifikt Gavekort, blir du automatisk overført tilbake til din abonnementsplan, basert på en betalingsmåte som ikke bruker et Gavekort.

8. Avbestilling når du har angrerett

8.1.
Når du registrerer deg som Abonnent på Tjenesten, uavhengig av hvilket abonnement du velger, har du fjorten (14) dagers angrerett i samsvar med den norske angrerettsloven. Angrerettsfristen begynner å løpe på datoen for tegning av abonnementsplanen.
8.2.
Hvis du begynner å lytte eller lese en lydbok eller e-bok, eller bruke Tjenesten på annen måte, godtar du at du mister retten til å kansellere kjøpet av Tjenesten i henhold til angrefristen nevnt i punkt 8.1 ovenfor. Du har imidlertid rett til si opp Tjenesten i henhold til punkt 12 nedenfor.
8.3.
Hvis du vil si opp Tjenesten før angrefristen utløper, anbefaler vi at du informerer oss ved å bruke skjemaet som er tilgjengelig på nettsiden til Storytel eller angrerettskjemaet fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet som er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564, og at du sender det til support.no@storytel.com fra e-postadressen som er registrert på din konto. Du kan imidlertid også bruke andre måter å melde fra til Storytel om at du ønsker å avbestille kjøpet innenfor angrefristen.
8.4.
Hvis du er belastet feil, vil du bli kreditert det belastede beløpet innen fjorten (14) dager fra den dagen Storytel mottok meldingen din.

9. Immaterielle rettigheter

9.1.
Tjenesten er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom og inneholder opphavsrettsbeskyttet eiendom til våre lisensgivere eller rettighetshavere, og alle varemerker, servicemerker, handelsnavn, handelsmerker og andre immaterielle rettigheter i Tjenesten eller i Innholdet som er tilgjengelig for deg fra Tjenesten eies av oss eller våre lisensgivere eller rettighetshavere eller tilknyttede selskaper. Unntatt ved skriftlig samtykke fra oss, kan ikke noe element i Tjenesten eller dets Innhold brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av Tjenesten som tilbys til deg under Vilkårene. Du kan eie de fysiske enhetene der levering av elementer av Tjenesten til deg skjer, men vi beholder fullt og helt eierskap til Tjenesten og alle immaterielle rettigheter i den tilknytning. Vi overfører ikke rettigheter eller eierskap til noen del av Tjenesten til deg, og vi overfører heller ikke noen rettigheter eller eierskap til noen del av Innholdet som er tilgjengelig fra Tjenesten til deg. Ingenting som leveres av et merke som eies eller lisensieres av Storytel, skal tolkes som å gi, underforstått eller på annen måte, lisens eller bruksrett til et varemerke som vises på eller innenfor Tjenesten til deg.

10. Innhold og programvarelisens

10.1.
Innholdet som tilbys deg via Tjenesten, kan variere fra tid til annen og mellom de forskjellige land og regioner der Tjenesten er tilgjengelig. Innholdet kan også variere avhengig av hvor du befinner deg når du åpner tjenesten. Storytel kan ikke garantere at Tjenesten eller Innholdet som er tilgjengelig gjennom Tjenesten, vil være tilgjengelig for bruk i et annet land enn ditt bostedsland der Tjenesten er tilgjengelig for deg. For informasjon om Innholdet som er tilgjengelig i ditt land, vennligst besøk Storytels nettsider. Vær oppmerksom på at Storytel ikke har noen plikt til å varsle deg om eventuelle endringer i Innholdet som tilbys.
10.2.
Tjenesten er konfigurert til å muliggjøre bruk av Tjeneste-programvaren, dets Innhold, virtuelle elementer eller annet materiale som eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjeneste-programvaren, dens Innhold, de virtuelle elementene eller annet materiale for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk.
10.3.
Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; kopiere, reprodusere, duplisere, modifisere, lage avledede verk fra, vise, publisere, distribuere, formidle, kringkaste, overføre, selge, leie, lease, låne, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte noe materiale og/eller deler av eller hele Tjenesten til en tredjepart (herunder, uten begrensning, visning og distribusjon av materialet via en tredjeparts nettsted) uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Storytel, eller med mindre annet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende og ufravikelige lov.
10.4.
Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; (1) omfordele, omgå eller deaktivere et Innholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighetsadministrasjonsteknologi som brukes i Tjenesten; (2) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere enhver tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) logge inn eller bruke Tjenesten ulovlig eller uautorisert eller på en måte som tyder på en tilknytning til våre produkter, tjenester eller merker.
10.5.
Dette kapittel 10 gjelder også for enhver som har tilgang til Tjenesten.

11. Tredjeparts Innhold og lenker

11.1.
Eksterne hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra Tjenesten, vår nettside og eventuelle fora levert av Storytel både innenfor og utenfor Tjenesten, er ikke en godkjenning fra Storytel og/eller dets tilknyttede selskaper av meninger eller synspunkter uttrykt av slike tredjeparter på eller utenfor deres nettsteder/sosiale medie-plattformer. Storytel verifiserer ikke, godkjenner ikke eller er ansvarlig for nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på Innholdet på disse tredjeparts nettstedene. Videre er Storytel ikke ansvarlig for kvaliteten på eller levering av produkter eller tjenester som tilbys, tilgjengeliggjøres, innhentes av eller annonseres på slike tredjeparts nettsider/sosiale medier. Storytel er ikke ansvarlig for Innhold levert på noen tredjeparts nettside/sosiale medie-plattform, og Storytel er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller annen skade, uavhengig av om det oppstår ved uaktsomhet, kontraktbrudd, ærekrenkelse, brudd på opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, forårsaket av visning, distribusjon eller utnyttelse av informasjon eller Innhold som finnes på disse tredjeparts hyperkoblede nettsteder/sosiale medie-plattformer.
11.2.
Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og Innhold fra tredjepart. Storytel kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller Innholdet. Du bør lese nøye alle avtaler eller bruksvilkår og retningslinjer for personvern du mottar som gjelder for tredjepartstjenester og/eller Innhold.

12. Storytels rettigheter og ansvar

12.1.
Som en del av Tjenesten, kan Storytel kontakte deg via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten for å kommunisere om funksjonaliteten (inkludert å sende påminnelser om utløpsdato til kredittkort) og Innholdet i Tjenesten. Der det er aktuelt kan Storytel også, med mindre du har avslått slik kontakt, ta kontakt med deg via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten vedrørende kampanjer eller lignende aktiviteter, produkter og hendelser som er relatert til Tjenesten.
12.2.
Hvis du har særskilt avtalt og akseptert det, kan Storytel også kontakte deg via andre kommunikasjonsmidler, f.eks. via tredjepartsplattformer for sosiale media.
12.3.
All kommunikasjon mellom Storytel og Abonnenten skal være i samsvar med Storytels personvernpolicy.
12.4.
Storytel er ikke ansvarlig for forstyrrelser i mobilnettet eller tjenester fra internettleverandører.
12.5.
Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Storytel garanterer imidlertid ikke at Tjenesten alltid vil være uten feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller forstyrrelser som påvirker Tjenesten, vil Storytel ha mulighet til å rette opp disse uten at det foreligger kontraktsbrudd, det vil si brudd på Vilkårene. Storytel har også rett til, innen rimelighetens grenser, å lukke Tjenesten, for eksempel for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.
12.6.
Storytel har rett til, helt eller delvis, å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til en tredjepart. Storytel har også rett til å engasjere underleverandører for å utføre sine forpliktelser i henhold til Vilkårene. Eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Storytels personvernpolicy.
12.7.
Storytel kan etter eget forgodtbefinnende gjøre endringer i Vilkårene. Når Storytel gjør vesentlige endringer i Vilkårene til ulempe for deg, vil dette bli formidlet til deg, f.eks. ved å fremvise en melding i Tjenesten eller ved å sende deg en e-post, SMS eller et push-varsel via tjenesten senest tretti (30) dager før endringene trer i kraft. I noen tilfeller vil vi be om ditt uttrykkelig samtykke, og i noen tilfeller vil vi varsle deg på forhånd og din fortsatte bruk av Tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene. Det er derfor viktig at du leser enhver meddelelse eller melding fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte din bruk av Tjenesten på grunn av slike oppdateringer eller endringer i Vilkårene, kan du når som helst si opp abonnementet ditt på nettsiden, eller sende oss en e-post. Vær oppmerksom på at en e-post krever lengre behandlingstid, så den raskeste og sikreste løsningen er å gjøre det på nett.

13. Brukerens rettigheter og ansvar

13.1.
Med mindre annet følger av eventuelle tilleggsbetingelser, kan Abonnenten kun lytte til lydbøker, lese e-bøker og bruke Innholdet i tjenesten for Abonnentens private, ikke-kommersielle bruk. Brukere av Tjenesten kan f.eks. ikke spille lydbøker for et publikum eller på et offentlig sted. Kontoopplysningene dine (inkludert, men ikke begrenset til innloggingsdetaljer) er personlige og de kan ikke deles med andre.
13.2.
Abonnenten forplikter seg til å ikke omgå eller forsøke å omgå tekniske eller andre begrensninger som er på plass for å hinder kopiering av Innholdet i Tjenesten, og å ikke kopiere, helt eller delvis, lydbøker, e-bøker eller annet Innhold i Tjenesten, selv for privat bruk.
13.3.
Du erkjenner og godtar at din tilgang til og bruk av Tjenesten må skje i samsvar med Vilkårene. Du anerkjenner og godtar også at det samme gjelder for alle som du tillater tilgang til Tjenesten via kontoen din. Tilgang til annen bruker kan bare gis av deg i henhold til Vilkårene.
13.4.
Hvis du er offline fra Tjenesten i en periode på tretti (30) dager eller mer og midlertidig har lastet ned Innhold i appen, kan Storytel kreve at du skal gå online for å sikre at du fortsatt har et aktivt abonnement på Tjenesten og for å oppdatere Innholdet i Tjenesten. Hvis du nekter å gjøre dette, forbeholder Storytel seg retten til å stanse ytterligere bruk av Tjenesten inntil du har bekreftet at du har et aktivt abonnement hos Storytel. Hvis et slikt abonnement ikke kan bekreftes, kan Storytel, etter eget forgodtbefinnende, fortsette å suspendere Tjenesten eller avslutte kontoen din.
13.5.
Du er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt ved registrering, er korrekt, og at alle personopplysninger gitt til Storytel, inkludert din e-postadresse, er korrekte. Du er ansvarlig for å informere Storytel om enhver endring i opplysningene, spesielt din e-postadresse. Eventuell e-post som Storytel sender til din e-postadresse, anses å være mottatt av deg innen to (2) dager etter at e-posten er sendt.
13.6.
Du er ansvarlig for å opprettholde kontroll over din konto for å hindre uønsket tilgang til Tjenesten, og forplikter deg til ikke å røpe ditt passord eller andre personlig informasjon som er knyttet til din konto, så lenge du abonnerer på Tjenesten.
13.7.
I eventuelle vurderinger av lydbøker, e-bøker eller annet litterært Innhold som Abonnenten skriver, er Abonnenten ansvarlig for at Abonnentens meninger uttrykkes i henhold til gjeldende lover og med respekt for andre, og at Abonnenten ikke bruker ord eller uttrykk som kan oppfattes som diskriminerende eller unødvendig støtende eller upassende i fora som kan knyttes til Storytel. Det er videre Abonnentens ansvar å sørge for at Abonnenten ikke legger inn, bruker eller deler immateriell eiendom tilhørende tredjepart, eller poster, bruker eller deler Innhold eller kommentarer som er eller sannsynligvis kan tolkes som ulovlig, f.eks. ærekrenkende Innhold, materiale som skildrer eller foreslår seksuelt misbruk eller kommentarer på nettet.
13.8.
Abonnenten har ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene, med mindre Abonnenten har Storytels skriftlige samtykke til å gjøre det.
13.9.
Abonnenten kan ikke bruke Tjenesten på noen måte som forårsaker eller kan forårsake at Tjenesten avbrytes, skades eller svekkes på noen måte. Du forstår at du, og ikke Storytel, er ansvarlig for all elektronisk kommunikasjon og Innhold som sendes fra enheten til oss, og du kan bare bruke Tjenesten, enheten din og vår nettside og alle forum som Storytel tilbyr både i og utenfor Tjenesten til passende og lovlige formål. Deretter godtar du å ikke bruke nettstedet til uredelige formål eller i forbindelse med kriminell handling eller annen ulovlig aktivitet eller for å sende, bruke eller gjenbruke materiale som ikke tilhører deg eller ulovlig, støtende (inkludert, men ikke begrenset til, materiale med seksuelt eksplisitt Innhold eller som fremmer rasisme, hat eller fysisk skade), villedende, misvisende, fornærmende, uanstendig, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller som krenker opphavsrett, varemerker, konfidensialitet, personvern eller annen proprietær informasjon eller rett; eller ellers er skadelig for tredjeparter.
13.10.
Dersom Tjenesten, eller deler av denne, er uriktig eller feil, oppfordres du til å kontakte Storytel ved hjelp av kontaktskjemaet på Storytels nettside, fra e-postadressen som er registrert på din konto eller ved hjelp av andre midler for å informere oss eller å sende inn en klage.
13.11.
Abonnenten bekrefter at Tjenesten inneholder Innhold som ikke er egnet for mindreårige. Du samtykker derfor i, uavhengig av om du har valgt å bruke et Innholdsfilter eller ikke (som f.eks. et «Kids Mode» filter), ikke å la mindreårige få tilgang til Tjenesten med mindre de er under ditt tilsyn.

14. Avtalepart

14.1.
Tjenesten leveres og gjøres tilgjengelig under Vilkårene fra Storytel Norway AS, et aksjeselskap etablert i Norge med organisasjonsnummer 913 211 421, og forretningsadresse Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo. For å kontakte oss eller vår kundeserviceavdeling, vennligst send en e-post til support.no@storytel.com.

15. Diverse

15.1.
Tjenesten leveres til deg utelukkende med et ikke-kommersielt formål om underholdning, informasjon og andre lignende formål.
15.2.
Vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett, med unntak for norske lovvalgsregler. Vilkårene vil imidlertid ikke begrense eventuelle forbrukerrettigheter som du kan ha rett til i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland hvis det er forskjellig fra det som er nevnt ovenfor.
15.3.
Ved en tvist mellom Storytel og Abonnenten skal partene først forsøke å løse tvisten ved avtale. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten henvises til Forbrukerrådet ved å fylle ut en klage her: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0061/. Ellers skal tvisten avgjøres av domstolene i Norge.
15.4.
I tillegg har EU-kommisjonen en nettside for tvisteløsning på nettet, dedikert til å hjelpe forbrukere og selgere med å løse tvister utenom domstolene, som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
15.5.
Hvis du er misfornøyd med Tjenesten, Innholdet som er tilgjengelig der, eller med Vilkårene, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte din tilgang til og bruk av Tjenesten.
15.6.
For å få mer informasjon om Tjenesten, eller hvis du trenger hjelp med en hvilken som helst funksjon eller med din konto, vennligst kontakt support.no@storytel.com.

Sist revidert 4. mai 2020

Storytel Norway AS

PERSONVERNPOLICY FOR STORYTEL

1. GENERELT

1.1.
Storytel er en internettbasert digital abonnementstjeneste som gir deg (“du/deg” eller “Brukeren”) tilgang til Storytels nettside, lydbøker, e-bøker og annet litterært innhold på din mobiltelefon, på ditt nettbrett eller andre enheter (“Tjenesten”) i henhold til Brukeravtalen, denne Personvernpolicy og øvrige tilleggsvilkår og betingelser som måtte gjelde for din bruk av den enkelte Abonnementsplan for Storytel (“Vilkårene”). Tjenesten leveres av Storytel Norway AS, med organisasjonsnummer 913 211 421, (”Storytel” eller “vi/oss”).
1.2.
Personvernpolicyen inneholder en beskrivelse av Storytels praksis med hensyn til innsamling, lagring, bruk og utlevering av bestemt informasjon, herunder dine personopplysninger i forbindelse med at vi leverer Tjenesten til deg. Denne personvernpolicyen gjelder også personer som besøker vår nettside eller laster ned og bruker applikasjonen vår. Den informerer deg om vår behandling av dine personopplysninger og sikrer deg at dine personopplysninger blir behandlet med respekt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning når du benytter Tjenesten.
1.3.
Du skal alltid føle deg trygg når du deler dine personopplysninger med Storytel. Storytel har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er egnet for å sikre at dine personopplysninger blir beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk, endring, ødeleggelse og tap. Dersom du ikke er komfortabel med innholdet i denne Personvernpolicyen, kan du alltid velge å avstå fra å benytte Tjenesten.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGER

2.1.
Storytel Sweden AB og Storytel Norway AS er felles behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger i Storytel. Du kan kontakte begge selskapene om for eksempel integritet og personvern. Informasjon om hvordan du kontakter oss finnes i punkt 13.

3. NÅR OG FRA HVOR SAMLER STORYTEL INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1.
Storytel samler inn personopplysninger om deg når:
 • Du oppretter en konto hos Storytel og/eller benytter Tjenesten,
 • Du bestiller en tilleggstjeneste eller et produkt fra Storytel,
 • Du installerer og/eller benytter en applikasjon inkludert i Tjenesten med eller uten en underliggende abonnementsplan,
 • Du besøker nettsiden,
 • Du registrerer deg som abonnent på Storytels nyhetsbrev,
 • Du rapporterer feil, krenkende eller upassende innhold, eller kontakter Storytels kundetjeneste av hvilken som helst årsak,
 • Du kobler Tjenesten til din Facebook-konto eller en lignende tredjeparts tjeneste, f.eks. for å logge inn på Tjenesten, med den følge at vi mottar opplysninger fra slik tredjeparts tjeneste,
 • Du besvarer en undersøkelse, inkludert men ikke begrenset til, kundetilfredshetsundersøkelser eller markedsundersøkelser eller svar på kommunikasjon fra Storytel, eller Det uansett er nødvendig å administrere forholdet mellom deg og Storytel.
3.2.
Storytel samler også inn informasjon gjennom våre egne eller tredjeparts cookies og lignende sporingsteknologi (inkludert, men ikke begrenset til, beacons, tags og pixler) som kan spore dine aktiviteter og valg, f.eks. når du laster ned vår applikasjon, benytter Tjenesten eller besøker vår nettside. Dette skjer for eksempel for å forenkle innloggingen, huske dine foretrukne innstillinger, sende deg skreddersydd markedsføringsmateriale og for å måle effekten av markedsføringen. Ytterligere informasjon om Storytels bruk av cookies er oppgitt i Storytels cookie policy, som du finner på Storytels nettside.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER STORYTEL INN?

4.1.
Når du oppretter en konto hos Storytel eller kontakter Storytels kundeservice, samler Storytel inn personopplysninger om deg. Grunnleggende brukeropplysninger som Storytel samler inn omfatter dine kontaktdetaljer, slik som navn og/eller brukernavn, e-postadresse og/eller telefonnummer og dine betalingsdetaljer slik som kredittkorttype og utløpsdato på kortet. Storytel kan også samle inn opplysninger om fødselsdato, kjønn og ytterligere kontaktdetaljer, slik som din adresse. Storytel kan også samle inn personlige opplysninger som du oppgir angående dine familiemedlemmer (inkludert familiemedlemmenes navn, e-post, fødselsdato og interesser). Dersom du velger å oppgi slike personopplysninger er du ansvarlig for å ha rett til å gjøre dette med deres tillatelse, og du bør også informere dem om våre behandlingsaktiviteter.
4.2.
Når du benytter Tjenesten eller andre Storytel tjenester og produkter, og besøker Storytels nettside eller app, kan Storytel også samle inn opplysninger om bruk (slik som valg av titler og bruk av søkeord), visningsinformasjon (slik som hvilket innhold som vises) og tekniske opplysninger (slik som unik plattform ID, telefon og plattformversjoner, enhetens IP adresse, Storytel app versjon, språkinnstillinger, URL informasjon, passord (kryptert), cookie-informasjon og nettlesertype). Dersom du da du registrerte deg som kunde hos Storytel registrerte deg som en fakturakunde, kan Storytel også måtte samle inn og behandle noe av informasjonen du oppgir til Storytels betalingstjenesteleverandør for å forenkle slik fakturering.
4.3.
Dersom du velger å koble Tjenesten til Facebook eller en lignende tredjeparts tjeneste som behandler personopplysninger, kan Storytel samle inn og behandle personopplysninger som du har gitt til Facebook, eller en slik tredjepart, tillatelse til å dele med Storytel. Storytel oppfordrer deg til å søke informasjon om slike tredjeparters personvernpraksis.
4.4.
Videre kan Storytel også samle inn og behandle personopplysninger som du oppgir i offentlige fora på Storytels nettside eller til Storytel når du bruker Storytels nettside, Storytels nettsteder på tredjeparts plattformer slik som app-butikker, sosiale nettverkstjenester, eller koble din profil på en tredjeparts nettsted eller plattform med din personlige konto.
4.5.
Storytel kan også samle inn og behandle visse opplysninger knyttet til din berettigelse til å benytte Tjenesten og hvilken betalingsmetode du har valgt. Men ettersom Storytel samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som opererer uavhengig i systemer separat fra Storytel, vil ingen fullstendige betalingsopplysninger, slik som fullstendige kredittkortnumre, bli lagret av Storytel. Storytel oppfordrer deg til å søke informasjon om slike tredjeparts betalingsleverandørers personvernpraksis.

5. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

5.1.
Storytel oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålet med den enkelte behandlingsaktiviteten.
5.2.
Dette betyr at personopplysninger som er samlet inn og behandlet for markedsføringsformål vil bli lagret så lenge du er Abonnent og tolv (12) måneder etter at ditt abonnement er avsluttet, med mindre du har gitt Storytel ditt samtykke til å fortsette å behandle slike opplysninger.
5.3.
For å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser, og for å overvåke og dokumentere bruken av Gavekort og Gratis Prøveperioder og andre tilleggstjenester, lagrer vi de personopplysninger du oppga da du registrerte deg (slik som ditt navn og/eller brukernavn, e-postadresse og /eller telefonnummer og betalingsdetaljer) så lenge du forblir Abonnent, Gavekortbruker eller benytter en Gratis Prøveperiode, og dernest for en periode på tjuefire (24) måneder etter at ditt abonnement, ditt kjøp av Gavekort eller din Gratis Prøveperiode er avsluttet, avhengig av hva som inntreffer sist.
5.4.
Vi vil beholde informasjon om ditt personlige Storytel lydbok-/e-bokbibliotek så lenge du forblir Abonnent, og deretter i en periode på tjuefire (24) måneder for å kunne forenkle og forbedre din opplevelse dersom du skulle ønske å returnere som Abonnent innen den ovennevnte tidsperioden.
5.5.
Når Du kontakter Storytel for å få hjelp av andre årsaker, vil vi deretter lagre dine personopplysninger i tjuefire (24) måneder etter å ha avsluttet din siste forespørsel om bistand (f.eks. ved problemer og spørsmål).
5.6.
Dine personopplysninger blir behandlet for analytiske formål i din abonnementsperiode og deretter i tjuefire (24) måneder.
5.7.
Storytel kan lagre dine personopplysninger i en lengre periode enn nevnt ovenfor dersom det er påkrevet ved lov, eller for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

6. HVOR LAGRES PERSONOPPLYSNINGENE?

6.1.
Dine personopplysninger lagres på servere lokalisert der Kontraktsparten (som definert i Brukervilkårene) er etablert. Personopplysninger blir også lagret I Sverige, hvor Storytels hovedvirksomhet befinner seg. Ved internasjonale overføringer benyttes Storytels sikkerhetsforanstaltninger som beskrevet nedenfor i 10.5.

7. HVORFOR BEHANDLER STORYTEL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

7.1.
Storytel behandler dine personopplysninger for ulike formål. Først og fremst behandler Storytel dine personopplysninger for å kunne forvalte kundeforholdet med deg og for å oppfylle sine rettslige forpliktelser. Dine personopplysninger kan også bli behandlet for markedsføring og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsovervåking og forretnings- og metodisk utvikling for Storytel for å kunne utvikle og tilpasse Tjenesten og dens egenskaper.
7.2.
Storytel behandler også dine personopplysninger for å kunne yte bedre og mer individuelt tilpassede tilbud og tjenester. Storytel behandler også dine personopplysninger for å redusere risikoen for å sende deg irrelevant reklame eller andre typer irrelevant markedsføring. Personopplysninger kan for eksempel bli behandlet, koblet, segmentert og analysert, ved målrettet markedsføring via for eksempel e-post, i app push varsler og markedsføring i tredjeparts kanaler, for å tilby informasjon, tilbud eller anbefalinger rundt Storytels produkter og tjenester, som er skreddersydd for dine preferanser, din atferd, dine behov eller din livsstil. De kan også benyttes som et grunnlag for målrettet markedsføring mot publikum som tilsvarer Storytels eksisterende brukere. Dette kan f.eks. omfatte behandling av personopplysninger i den hensikt å skape skreddersydde mottakergrupper på tredjeparts-plattformer slik som Facebook og Google. Storytel kan også analysere og kombinere opplysningene om deg som Storytel har tilgang til via Tjenesten fra dine nettbesøk eller andre registre (f.eks. Facebook eller andre lignende leverandører av sosiale medier), for formål spesifisert i dette punkt.
7.3.
I tillegg til det ovennevnte behandler Storytel dine personopplysninger for å forhindre, oppdage og undersøke potensielle forbudte eller ulovlige aktiviteter, inkludert svindel, og for å håndheve våre Vilkår (f.eks. å avgjøre om du er kvalifisert for en Gratis Prøveperiode eller til annet aktuelt tilbud eller markedsføringskampanjer).

8. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

8.1.
De fleste personopplysninger Storytel behandler om deg, behandles fordi det er nødvendig for at Storytel skal kunne oppfyllelse av Vilkårene, det vil si for at Storytel skal kunne levere og administrere Tjenesten og dens funksjoner. Dette er tilfellet når Storytel f.eks. behandler din kontaktinformasjon, slik som din e-postadresse eller ditt telefonnummer og informasjon fra leverandøren av betalingstjenesten.
8.2.
Noen av personopplysningene som Storytel behandler, blir behandlet basert på en interesseavveining, det vil si at Storytels berettigede interesse i å behandle opplysningene veier tyngre enn virkningen og risikoen behandlingen kan ha for din integritet. Dette er tilfelle når Storytel behandler dine opplysninger for hjelpeformål (f.eks. alminnelige forespørsler om bistand) eller enkelte markedsføringsformål (unntatt direkte markedsføring) og når vi lagrer din Storytel lyd-/e-bok (herunder litterært innhold) biblioteksinformasjon etter at ditt abonnement er avsluttet.
8.3.
I tillegg behandles noen personopplysninger basert på ditt samtykke. Dette gjelder behandling av slike personopplysninger som Storytel får tilgang til via din Facebook-konto, for direkte markedsføring av Storytel eller Storytels partneres produkter og tjenester. Dersom du oppgir personopplysninger for andre fysiske personer, som f.eks. dine familiemedlemmer, er du ansvarlig for å sørge for at disse samtykker til behandlingen av sine personopplysninger.
8.4.
I den utstrekning behandlingen utføres med samtykke som eneste rettslig grunnlag, er det frivillig for deg å gi slikt samtykke og du kan når som helst, helt eller delvis, trekke tilbake ditt samtykke.

9. PERSONVERN OG INTEGRITET

9.1.
Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten for dine personopplysninger er veldig viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte dine personopplysninger, særlig mot uautorisert tilgang eller utlevering, bruk, endring, ødeleggelse og tap. Fra tid til annen vurderer vi våre sikkerhetsprosedyrer for å kunne vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak eller foreta tekniske oppgraderinger på eksisterende prosedyrer. Vær oppmerksom på at selv om vi gjør vårt beste, er det få sikkerhetstiltak som er ugjennomtrengelige, og vi ber derfor om at du informerer oss umiddelbart om mistenkelige aktiviteter som du oppdager i Tjenesten.

10. HVEM UTLEVERER STORYTEL PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

10.1.
Storytel kan utlevere dine personopplysninger til sine tilknyttede selskaper, det vil si til selskaper innen Storytel-konsernet, forretningspartnere, leverandører og andre tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen med deg eller for å oppfylle avtaler med Storytels leverandører og forretningspartnere eller i henhold til formålene oppgitt i denne personvernpolicyen. Dette kan være tilfelle når vi oppgir informasjon til f.eks. din bank for å bekrefte overholdelse og oppklare misforståelser etc.
10.2.
Storytel kan også utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for det formål å sende deg skreddersydd reklame og markedsføring, for å unngå å sende deg irrelevant reklame eller andre typer av irrelevant markedsføring, for å måle effekten og rekkevidden av vår digitale markedsføring, og for andre markedsføringsformål. Dette er tilfellet når Storytel benytter remarketing-funksjoner og antall visninger, interesse og demografisk rapportering i Google Analytics, opplasting av tilpassede mottakergrupper til f.eks. Facebook og Google og når vi informerer våre forretningspartnere, slik som Facebook og Google, at et spesielt markedsføringstiltak genererte en spesifikk ny kunde eller eventuelt et visst antall nye kunder.
10.3.
Storytel kan også utlevere personopplysninger til selskaper som behandler personopplysninger på våre vegne, slik som våre IT-systemleverandører, kundetjenesteselskaper og tilknyttede selskaper. Dersom personopplysninger blir utlevert til slike selskaper som behandler opplysninger på Storytels vegne, går Storytel inn i avtaler om behandling av personopplysninger med slike parter, for å kunne sikre at et høyt nivå av sikkerhet for dine personopplysninger blir ivaretatt.
10.4.
Personopplysninger kan også utleveres, dersom nødvendig, for å overholde lovfestede krav eller krav fra myndigheter eller organer, for å sikre Storytels juridiske interesser eller for å oppdage, forebygge eller være oppmerksom på svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske spørsmål.
10.5.
Som et internasjonalt selskap kan vi lagre dine personopplysninger innenfor EU eller EØS eller andre steder. Når dine personopplysninger overføres mellom ulike land, gjøres overføringen til de tidligere nevnte kategorier av mottakere og for de formål nevnt i denne personvernpolicyen. Dersom dine personopplysninger er overført eller lagret utenfor EU/EØS, vil det bli tatt spesielle sikkerhetshensyn, vi vil f.eks. påse at slik overføring utføres i samsvar med denne personvernpolicyen og som tillatt etter gjeldende lovverk om personvern, for eksempel gjennom bruk av dataoverføringsavtaler som inkluderer de standardiserte EU-modell klausuler for overføring av opplysninger opptatt av EU-Kommisjonen, og som er tilgjengelige på EU-Kommisjonens nettside https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. LINKER TIL EKSTERNE NETTSIDER

11.1.
Informasjon gitt av Storytel kan inneholde linker til nettsider som drives eller eies av andre enn Storytel. Storytel er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer på disse nettsidene. Storytel oppfordrer deg til å oppdatere deg på personvernpraksisen til de behandlingsansvarlige for de enkelte nettsidene.

12. ENDRINGER I PERSONVERNPOLICYEN

12.1.
Denne personvernpolicyen kan til enhver tid endres. Dersom Storytel gjør noen vesentlige endringer i personvernpolicyen, vil Storytel informere deg via e-post, SMS eller gjennom Tjenesten før endringene trer i kraft. Den siste versjonen av vår personvernpolicy vil også bli publisert på Storytels nettside. Dersom en endring krever ditt samtykke, vil Storytel be om slikt samtykke fra deg. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernpolicyen relativt hyppig for å holde deg oppdatert på vår personvernpraksis.

13. DINE RETTIGHETER UNDER EU/EEA’S LOVVERK

13.1.
Dersom du befinner deg i EU/EØS, eller dersom dine personopplysninger blir behandlet av en Storytel enhet i EU/EØS, har du følgende rettigheter (i tillegg til å trekke tilbake ditt samtykke):
 • Rett til innsyn: Du har rett til å spørre om vi har personopplysninger om deg eller ikke, og dersom det er tilfellet, be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler dem.
 • Rett til retting: Vi er på forespørsel forpliktet til å rette personopplysninger som er feil, eller å komplettere personopplysninger som er ufullstendige.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): I noen tilfeller er vi forpliktet å slette dine personopplysninger etter forespørsel fra deg.
 • Rett til begrensning av behandling: I noen tilfeller er vi pålagt å begrense vår bruk av dine personopplysninger på din forespørsel. I slike tilfeller kan vi kun benytte personopplysninger for enkelte begrensede formål i henhold til lov.
 • Rett til dataportabilitet: I visse tilfeller kan du ha rett til å motta de personopplysninger som vi har tilgang til i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å få overført opplysningene til andre.
 • Rett til å protestere: I visse tilfeller kan du protestere mot vår bruk av dine personopplysninger. Vi kan da bli pålagt å stoppe bruken av dine personopplysninger. Et eksempel på når dette kan være tilfellet, er når personopplysningene blir benyttet for markedsførings- og profileringsformål.
13.2.
Vær oppmerksom på at enkelte av rettighetene ovenfor kun kan utøves i visse situasjoner. F.eks. kan retten til dataportabilitet kun utøves når behandlingen skjer på det grunnlag at den er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, eller på grunnlag av samtykke og behandlingen er automatisert. Tilsvarende vil retten til å få opplysninger slettet kun gjelder når opplysningene er behandlet på grunnlag av en interesseavveining eller på grunnlag av samtykke. Dersom du har spørsmål om hvordan Storytel behandler dine personopplysninger, ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller å vite mer om dine rettigheter, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.
 • E-postadresse: privacy@storytel.com
 • Adresse: Storytel AS, Attention: Support, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo, Norge
13.3.
Hvis du ikke ønsker at Storytel skal behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring kan du gi beskjed til om dette til Storytel. I tillegg, og for hvert nyhetsbrev som blir sendt til deg, vil du bli informert om at du kan velge å avstå fra å motta ytterligere nyhetsbrev. Når det gjelder push-varsler kan du (for de fleste mobile enheter og nettbrett) velge å slå av slike varsler ved å gå til dine «innstillinger» på enheten og klikke på «varsler», og deretter endre disse innstillingene for enkelte eller alle app’ene på enheten. Med hensyn til cookies er dine muligheter til å velge å slå av disse beskrevet i Storytels cookie policy.
13.4.
Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene dersom du anser at dine personopplysninger har blitt behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du bor i, arbeider i, eller den påståtte overtredelsen av personvernlovgivningen har funnet sted i Norge, kan du sende din klage til det norske Datatilsynet.

Sist revidert 2. november 2018

Storytel Norway AS

Til info: Etter 14 dager går prøveperioden automatisk over i et Storytel Unlimited-abonnement. Etter verifisering av gyldig student-ID får du 50 kr i rabatt på abonnementsprisen, og du betaler kun 139,- per måned for ubegrenset lytting og lesing. Tilbudet gjelder kun nye kunder.

Anbefalte bøker:

Else går til psykolog - Else Kåss Furuseth
Else går til psykolog

Else Kåss Furuseth

Hør her'a! - Gulraiz Sharif
Hør her'a!

Gulraiz Sharif

Helvete - Erlend Loe
Helvete

Erlend Loe

Tante Ulrikkes vei - Zeshan Shakar
Tante Ulrikkes vei

Zeshan Shakar

Harry Potter og de vises stein - J.K. Rowling
Harry Potter og de vises stein

J.K. Rowling

Kan alle sjekke kalenderen? - Else Kåss Furuseth, Sigrid Bonde Tusvik, Siri Kristiansen, Benedicte Wessel-Holst
Kan alle sjekke kalenderen?

Else Kåss Furuseth, Sigrid Bonde Tusvik, Siri Kristiansen, Benedicte Wessel-Holst

Alt jeg vet om kjærlighet - Dolly Alderton
Alt jeg vet om kjærlighet

Dolly Alderton

snillegucci - lev ditt beste liv - Kristiane Aateigen
snillegucci - lev ditt beste liv

Kristiane Aateigen

Kan jeg bli med deg hjem - Marie Aubert
Kan jeg bli med deg hjem

Marie Aubert

Historien om Norge - Vegar Tryggeseid
Historien om Norge

Vegar Tryggeseid