campaign-banner

Opplev nye verdener direkte fra mobilen!

Start nå

Velg blant mer enn 20 000 titler

Last ned bøker offline - eller lytt og les som strømming

Ingen bindingstid

Prøv Storytel nå

Vilkår Personvernvilkår

Velkommen til Storytel

Ved å registrere deg med en Storytel-konto inngår du en juridisk bindende avtale med Storytel. Før du går inn i den fantastiske verden av historier, ta et øyeblikk og les disse bruksvilkårene nøye. Disse bruksvilkårene er viktige siden de regulerer forholdet mellom deg selv og Storytel – og som sådan påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser.

BRUKSVILKÅR FOR STORYTEL

Storytel AS og dets tilknyttede selskaper (heretter «Storytel», «oss», «vår/vårt/våre» eller «vi») tilbyr en abonnementstjeneste med personlig tilpassede funksjoner («tjenesten») som lar våre brukere (heretter «du/deg») få tilgang til lydbøker, e-bøker og annet innhold («innholdet») som gjøres tilgjengelig over Internett via tjenesten, til en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet.

For å få tilgang til våre tjenester trenger du en aktiv Storytel-konto. Når du oppretter en konto, må du eksplisitt godta og akseptere disse bruksvilkårene. I tillegg kreves det et aktivt abonnement for å bruke tjenesten. De fleste abonnementer reguleres av ytterligere abonnementsspesifikke vilkår («abonnementsvilkår») som du må godta når du registrerer deg for det spesifikke abonnementet. Informasjon om abonnementsplanene som tilbys, finner du på ditt lokale Storytel-nettsted.

Bortsett fra disse bruksvilkårene, er avtalen med Storytel også regulert av: (i) informasjonen du får oppgitt under kjøpet; og (ii) eventuelle abonnementsvilkår du godtar for ditt spesifikke abonnement. Sammen kalles all informasjon som regulerer ditt forhold til Storytel «Avtalen».

Storytel leverer tjenesten i henhold til vilkårene og betingelsene lagt frem i Avtalen. Hvis du ikke godtar Avtalen, kan du ikke bruke tjenesten eller få tilgang til eller bruke innhold som leveres via tjenesten.

Storytel kan på ethvert tidspunkt endre og oppdatere bruksvilkårene og abonnementsvilkårene, samt eventuelle andre vilkår som omfattes av Avtalen. Dette kan eksempelvis være endringer i pris eller tilgang til katalogen. Slike endringer vil varsles med minimum 30 dager slik at du vil kunne oppsi ditt abonnement og avslutte bruken innen du faktureres for en ny avtaleperiode, dersom du ikke lenger ønsker å fortsette abonnementet etter endringen har trådt i kraft. Du finner den til enhver tid gjeldende versjon av bruksvilkårene og abonnementsvilkårene på Storytels nettsted.

Du finner mer informasjon på Storytels nettsted og i vårt Hjelpesenter.

1. Aldersgrense og kontokvalifisering

1.1.
For å være kvalifisert til å inngå avtalen og opprette en konto eller inngå en abonnementsplan med Storytel, må du:
 • være minst atten (18) år gammel og/eller på annen måte ha autorisasjon og juridisk fullmakt til å inngå denne avtalen ved lov i landet der tjenesten er gjort tilgjengelig for deg;
 • være bosatt i landet hvor tjenesten gjøres tilgjengelig for deg;
 • oppgi riktige personlige opplysninger der det forespørres;
 • oppgi en gyldig betalingsmetode;
 • godta å overholde avtalen.

2. Tjenesten

2.1.
Storytel tilbyr en personlig, digital abonnementstjeneste der du kan strømme og/eller laste ned midlertidig (kun for hurtigbufret frakoblet lesing og lytting i appen) innholdet via en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet. Tjenesten er tilgjengelig via Storytel-applikasjonen eller annen forhåndsinstallert Storytel-programvare, og kan bare brukes til din ikke-kommersielle personlige bruk av slik programvare i samsvar med avtalen.
2.2.
For å kunne bruke tjenesten må du enten bruke i) en enhet som er kompatibel med Storytels tekniske krav, og/eller ii) en av Storytels forretningspartneres plattformer, som Storytel-applikasjonen eller eventuell annen Storytel-programvare er installert på. Tjenesten har kanskje ikke identisk funksjonalitet på tvers av alle enheter og plattformer. For en liste over de tekniske kravene for bruk av tjenesten, en liste over Storytels forretningspartnere og en liste over gjeldende godkjente betalingsmetoder, går du til Storytels nettsted.
2.3.
Storytel oppdaterer applikasjonen regelmessig for å sikre applikasjonens sikkerhet, oppfylle lovkrav, samt for å oppdatere og forbedre brukeropplevelsen. Av disse årsaker kan Storytel til tider kreve at du oppdaterer til en nyere versjon av applikasjonen.
2.4.
Storytel forbeholder seg retten til når som helst å endre de tekniske kravene for bruk av tjenesten og å endre, legge til eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Slike modifikasjoner og endringer vil bli lagt ut på Storytels nettsted.

3. Abonnementstyper

3.1.
Storytel tilbyr ulike abonnementstyper, som kan endres fra tid til annen. Informasjon om abonnementstypene som for øyeblikket leveres av Storytel, finnes på Storytels nettsted.
3.2.
Tjenesten som leveres til deg, avhenger av abonnementstypen du har registrert deg for.
3.3.
Storytel forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne eksisterende abonnementstyper eller å endre funksjoner eller funksjonalitet i abonnementstypene. Endringer i abonnementene kan baseres på ulike faktorer, f.eks. forbedring/håndtering av tjenesten, overholdelse av rettighetsinnehaveres krav eller juridiske eller tekniske krav. Hvis slike endringer påvirker et eksisterende abonnement negativt på mer enn en begrenset måte, vil du bli informert og ha mulighet til å si opp abonnementet, se avsnitt 11 og dine abonnementsvilkår.

4. Innholdsfiltre

4.1.
Alle forhåndsinstallerte innholdsfiltre, som f.eks. «Kids Mode» eller andre lignende filterfunksjoner som kan tilbys i tjenesten fra tid til annen, tilbys deg som en valgfri funksjon. Siden informasjonen som filtrene er basert på gis til Storytel av andre parter, som for eksempel utgiverne av innholdet, tar ikke Storytel ansvar for nøyaktigheten eller tilstrekkeligheten til disse filtrene og kan ikke garantere at disse filtrene vil fungere til din personlige tilfredsstillelse.
4.2.
Hvis og der et forhåndsinstallert «Kids Mode» filter tilbys deg, har innstillingene til dette filteret blitt laget basert på informasjon fra innholdets utgivere om at slikt innhold er egnet for barn som er tolv (12) år eller yngre. Dette betyr at innholdet som gjøres tilgjengelig i «Kids Mode» kan inkludere alt innhold og sjangre i innholdskatalogen for Storytel, som er beregnet for barn opptil 12 år. Storytel kan ikke på noen måte garantere at filteret er fullstendig nøyaktig, eller at det med fullstendig sikkerhet har filtrert alt ikke-relevant innhold i samsvar med det som er tiltenkt.

5. Gratis prøveperiode og andre kampanjer

5.1.
Abonnementet ditt kan starte med en gratis prøveperiode på tjenesten («gratis prøveperiode») eller en annen kampanje. Den gratis prøveperioden og andre kampanjer er ment for å la brukere prøve tjenesten gratis eller for redusert pris for første gang. En gratis prøveperiode kan derfor ikke brukes mer enn én gang per person. Gratis prøveperiode og/eller kampanje-kvalifisering bestemmes av Storytel etter eget skjønn, og Storytel kan begrense kvalifikasjonen for å forhindre misbruk av gratis prøveperiode eller kampanje. Storytel forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller si opp en gratis prøveperiode eller kampanje hvis Storytel, etter eget skjønn, fastslår at en bruker ikke er kvalifisert. Du kan ikke kombinere gratis prøveversjon eller kampanjetilbud med andre tilbud.
5.2.
Når du registrerer deg for en gratis prøveperiode, erkjenner og samtykker du i at du automatisk vil bli overført til et betalt abonnement ved slutten av den gratis prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet ditt før den første betalingen, i hvilket tilfelle du ikke vil bli belastet, og abonnementet ditt vil bli kansellert.

6. Priser og betalinger

6.1.
Priser vises på Storytels nettsted og vil bli tydelig kommunisert til deg når du registrerer deg for et abonnement. Prisene kan variere avhengig av typen abonnement og/eller betalingsmetoden som brukes. Hvis prisene varierer, vil Storytel kommunisere dette på Storytels nettsted i forbindelse med den generelle informasjonen om priser. Prisene inkluderer ikke datakommunikasjonskostnader eller -avgifter som din internett- eller telekommunikasjonstjenesteleverandør kan kreve i henhold til din kontrakt med en slik tjenesteleverandør.
6.2.
Du kan når som helst bytte mellom ulike abonnementstyper. Storytel kan, etter eget skjønn, tillate at slike bytter oppstår før slutten av den gjeldende abonnementsperioden.
6.3.
Storytel kan gjøre endringer i prisen på tjenesten ved å gi deg skriftlig varsel minst 30 dager i forveien. Et slikt varsel vil alltid gi deg nok tid til å kansellere abonnementet ditt før den nye prisen trer i kraft. Ved å ikke kansellere abonnementet, godtar du den nye prisen for tjenesten. Prisendringer kan baseres på ulike faktorer, f.eks. forbedring/administrasjon av tjenesten eller endring av kompensasjon til rettighetshavere.
6.4.
Abonnementer betales på forskudd (eller som avtalt på annen måte) til abonnementet kanselleres. Storytel gir ingen delvise eller fullstendige refusjoner eller kreditter når abonnementet er startet, med mindre annet er angitt i avtalen.
6.5.
Når det gjelder kredittkort, må du være oppmerksom på at Storytel kan nekte eller blokkere kredittkort som ikke er utstedt i landet der tjenesten tilbys deg. Storytel forbeholder seg også retten til når som helst og etter eget skjønn å nekte visse typer kredittkort.

7. Gavekort

7.1.
Storytel kan tilby forskjellige typer gavekort. Noen gavekort kan være produkt-spesifikke, noe som betyr at et gavekort er koblet til en bestemt abonnementstype. Ethvert slikt gavekort kan kun brukes sammen med et slikt abonnement. Når du aktiverer et gavekort mens du har et betalt abonnement, vil det betalte abonnementet bli satt på pause for varigheten av abonnementsperioden på gavekortet.

8. Immaterielle rettigheter

8.1.
Tjenesten og innholdet er vårt og/eller våre lisensgiveres opphavsrettslige eiendom. Alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, kjennetegn, domenenavn, patenter, oppfinnelser, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, databaserettigheter og alle andre immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter (inkludert kunnskap), i tjenesten eller innholdet eies av oss eller våre lisensgivere, eller eventuelle tilknyttede selskap til oss eller våre lisensgivere. Ingen elementer av tjenesten eller innholdet kan brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av tjenesten som tilbys deg, og i den grad det er uttrykkelig tillatt i henhold til avtalen. Vi overfører ikke noen rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) eller eiendomsrett til tjenesten eller deler av den til deg, og vi overfører heller ikke slike rettigheter eller eiendomsrett til innholdet eller deler av det. I tillegg skal ingenting tolkes som at Storytel tildeler, ved implikasjon eller på annen måte, noen lisens eller rett til bruk av noe varemerke som vises på eller i tjenesten eller innholdet til deg.

9. Innholds- og programvarelisens

9.1.
Innholdet i tjenesten er i stadig utvikling og oppdateres regelmessig for å f.eks. forbedre tjenesten eller overholde juridiske krav, immaterielle rettigheter, rettighetsinnehaveres forespørsler eller våre interne retningslinjer for innhold. Dette betyr at innholdet som tilbys deg via tjenesten kan variere fra tid til annen og mellom de ulike landene og regionene der tjenesten er tilgjengelig, og at innhold kan endres, fjernes eller oppdateres uten varsel, så lenge endringen ikke påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte. Innholdet kan også variere avhengig av din gjeldende lokasjon når du benytter tjenesten. For informasjon om innhold som for øyeblikket er tilgjengelig i ditt land, går du til Storytel-appen.
9.2.
Tjenesten er konfigurert for å muliggjøre bruk av tjenesteprogramvaren og innholdet, som eies eller lisensieres av oss. I henhold til vilkårene i avtalen og din betaling av ethvert gjeldende gebyr, gir Storytel deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke tjenestens programvare og innholdet (kun innenfor tjenesten) for din personlige ikke-kommersielle bruk via en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet.
9.3.
Du erkjenner, garanterer og samtykker i å sørge for at du, og/eller andre som du gir tilgang til tjenesten via kontoen din, ikke vil kopiere, reprodusere, duplisere, endre, tilpasse, lage avledede arbeider fra, vise, publisere, distribuere, disseminere, kringkaste, sende, selge, leie, lease, låne ut, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte for noe formål (kommersielt eller annet) noe materiale, innhold og/eller deler av eller hele tjenesten (inkludert, uten begrensning, visning og distribusjon av innholdet, tjenesten og/eller annet materiale via et tredjepartsnettsted eller på annen måte).
9.4.
Du erkjenner, garanterer og godtar også å sørge for at du, og/eller alle som du gir tilgang til tjenesten via din konto, til enhver tid vil overholde avtalen og spesifikt ikke; (1) omdistribuere, omgå eller deaktivere noe system for innholdsbeskyttelse eller teknologi for administrasjon av digitale rettigheter som brukes i tjenesten; (2) dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller på annen måte redusere en tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne eventuell identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) få tilgang til eller bruke tjenesten på en ulovlig eller uautorisert måte eller på en måte som antyder en tilknytning til våre produkter, tjenester eller varemerker.
9.5.
Bruk av tjenestene og/eller innholdet i strid med dette avsnitt 9 skal alltid anses å utgjøre et vesentlig brudd på denne avtalen og kan føre til krav knyttet til krenkelse av opphavsrett.

10. Tredjepartsinnhold og koblinger

10.1.
Storytel er ikke ansvarlig for og garanterer ikke kvaliteten eller sikkerheten til noen hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra tjenesten, vårt nettsted og/eller fora levert av Storytel, både innenfor og utenfor tjenesten.
10.2.
Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og innhold fra tredjeparter. Storytel kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller deres innhold, og slike tjenester kan være underlagt separate vilkår og/eller retningslinjer. Du bør lese nøye gjennom alle avtaler, bruksvilkår og/eller retningslinjer for personvern som presenteres for deg, og som gjelder for slike tredjepartstjenester og/eller innhold.

11. Varighet og oppsigelse

11.1.
Dette avsnitt 11 gjelder med mindre annet er angitt ved registrering for tjenesten eller i abonnementsvilkårene.
11.2.
Storytel kan, etter eget skjønn, til tider tilby kunder å sette deres nåværende abonnement på pause.
11.3.
Ved oppsigelse av abonnementet ditt, vil abonnementet avsluttes ved utløpet av din gjeldende abonnementsperiode. Hvis du har benyttet deg av et tilbud om gratis prøveperiode, som ennå ikke er utløpt, avsluttes abonnementet umiddelbart.
11.4.
Storytel kan si opp avtalen med umiddelbar virkning når som helst og uten forhåndsvarsel hvis du unnlater å overholde avtalen eller gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller hvis du på annen måte bruker tjenesten på en bedragersk måte eller på en måte som kan forårsake skade på Storytel, deres tilknyttede selskaper eller en tredjepart.
11.5.
Oppsigelse skal ikke ha noen effekt på partenes rettigheter eller forpliktelser i henhold til avsnitt 8 («Immaterielle rettigheter»), avsnitt 13.7 (Brukergenerert innhold) eller andre vilkår i avtalen som etter deres art forblir i kraft selv etter at avtalen er avsluttet. Ved utløpet eller oppsigelsen av avtalen, uansett grunn, vil alle lisenser automatisk og uten ytterligere tiltak opphøre og skal gå tilbake til Storytel.

12. Storytels rettigheter og ansvar

12.1.
Storytel kan til tider kontakte deg. All kommunikasjon mellom Storytel og deg vil være i samsvar med Storytels retningslinjer for personvern.
12.2.
Vi har som mål å gjøre tjenesten tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Storytel gir imidlertid ingen garanti for at tjenesten alltid vil være fri for feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller avbrudd som påvirker tjenesten, skal Storytel gis mulighet til å korrigere disse uten å være i strid med avtalen. Storytel har også rett til, innen rimelighetens grenser, å stenge tjenesten, for eksempel, hvis det er nødvendig for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.
12.3.
Storytel har rett til, helt eller delvis, å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjeparter. Storytel har også rett til å engasjere underleverandører til å utføre sine forpliktelser i henhold til avtalen. Alle slike endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Storytels retningslinjer for personvern.
12.4.
Storytel kan, etter eget skjønn, foreta endringer i avtalen. Når Storytel gjør vesentlige endringer i avtalen som negativt påvirker tjenesten eller abonnementet ditt, vil dette bli kommunisert til deg, f.eks. ved å sende deg en e-post, tekstmelding eller et varsel via tjenesten. Slik kommunikasjon vil bli sendt av Storytel minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft, slik at du kan avslutte abonnementet før endringene hvis du ønsker det. Din fortsatte bruk av tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene. Det er derfor viktig at du leser alle varsler eller meldinger fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på grunn av slike oppdateringer eller endringer i avtalen, kan du gjøre dette ved å følge instruksjonene lagt frem i avsnitt 11 og abonnementsvilkårene dine.

13. Dine rettigheter og ansvar

13.1.
Du kan bare bruke tjenesten til din personlige, ikke-kommersielle bruk i samsvar med vilkårene i avtalen og som uttrykkelig tillatt i henhold til avsnitt 9. Du kan for eksempel ikke spille av lydbøker for et publikum eller på et offentlig sted, og du kan ikke på noen måte gjøre tjenesten og/eller innholdet tilgjengelig og/eller gi mulighet for tilgang for noen andre, hverken fysisk eller digitalt.
13.2.
Du er ansvarlig for å ha full kontroll over din konto og for å hindre unødig tilgang til tjenesten. Du forplikter deg også til å følge ethvert krav om passordsikkerhet og ikke avsløre ditt passord eller andre personlige detaljer knyttet til din konto til noen så lenge du abonnerer på tjenesten. Hvis en annen person får tilgang til tjenesten i henhold til disse bruksvilkårene, skal du sørge for at vedkommende som får tilgang til/bruker tjenestene overholder vilkårene i denne avtalen på alle måter, og du skal være ansvarlig for eventuelle brudd på vilkårene i denne avtalen fra en slik person.
13.3.
Hvis du er frakoblet tjenesten i en periode på tretti (30) dager eller mer, kan Storytel blokkere din tilgang til tjenesten til du går på nett igjen. Dette er for å sikre at du fortsatt har et aktivt abonnement på tjenesten og for å håndtere oppdateringer i innholdet.
13.4.
Det er ditt ansvar å informere Storytel om eventuelle endringer i opplysningene du oppga ved registrering og/eller ved kjøp, spesielt til e-postadressen eller telefonnummeret du opprettet kontoen din med.
13.5.
Du er ansvarlig for alt brukergenerert innhold (f.eks. vurderinger og profilbilde) som du oppretter og deler i tjenesten eller på plattformer relatert til tjenesten (f.eks. sosiale mediekanaler) («brukergenerert innhold»). Du er også ansvarlig for å sikre at du har alle rettigheter (inkludert alle immaterielle rettigheter) dertil, og at slikt brukergenerert innhold vil være i samsvar med vilkårene i denne avtalen og retningslinjene for Storytel-fellesskapet. Du kan ikke dele brukergenerert innhold som er, eller står i fare for å være, ansett som ulovlig, krenkende, støtende, trakasserende, uanstendig, ærekrenkende, diskriminerende, et brudd på personvern eller krenkelse av tredjepartsrettigheter. Du erkjenner og godtar at Storytel har rett til å overvåke, gjennomgå, fjerne eller deaktivere tilgang til brukergenerert innhold når som helst og etter Storytels eget skjønn. Vi ber om at du holder våre tjeneste- og kommunikasjonskanaler så respektfulle og relevante som mulig.
13.6.
Du gir herved Storytel en evigvarende, verdensomfattende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-gjenkallelig, overførbar og underlisensierbar ubegrenset rett til å bruke, inkludert, men ikke begrenset til, være vert for, reprodusere, modifisere, distribuere, vise og på annen måte gjøre offentlig tilgjengelig alt brukergenerert innhold i nå eksisterende eller fremtidige medier for kommersielle formål eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, det formål å markedsføre Storytel, tjenesten, innholdet og/eller dets lisensgivere og/eller forretningspartnere.
13.7.
Du har ingen rett til å overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen, med mindre du har skriftlig samtykke fra Storytel til å gjøre det.
13.8.
Du må ikke bruke tjenesten på noen måte som forårsaker, eller sannsynligvis vil forårsake at tjenesten blir avbrutt, skadet eller svekket på noen måte, og du må heller ikke bruke tjenesten eller enheten din til ulovlige eller bedragerske formål.
13.9.
Du erkjenner at tjenesten inkluderer innhold som ikke er passende eller egnet for mindreårige. Du samtykker derfor, uavhengig av om du har valgt å bruke et innholdsfilter (for eksempel Kids Mode), til ikke å la mindreårige få tilgang til tjenesten med mindre de er under ditt tilsyn.
13.10.
Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse ved tjenesten skal du gjøre reklamasjon og misligholdsbeføyelser gjeldende i henhold til forbrukerkjøpsloven eller de til enhver tid gjeldende lover og regler for digitale ytelser i det land hvor tjenesten leveres.

14. Sanksjoner og eksportkontroll

14.1.
Du kan ikke bruke, opprette tilgang til eller på annen måte eksportere eller videreeksportere tjenesten, med mindre dette er godkjent i henhold til amerikansk lovgivning og lovene i jurisdiksjonen der tjenesten ble anskaffet. Tjenesten kan ikke eksporteres, gjeneksporteres eller på annen måte gjøres tilgjengelig (a) til land eller regioner som er under embargo fra amerikanske myndigheter, eller (b) til noen på U.S. Treasury Departments Specially Designated Nationals List eller U.S. Department of Commerce Denied Persons List eller Entity List, EUs konsoliderte sanksjonsliste med utpekte personer. Ved å bruke tjenesten erklærer og garanterer du for at du ikke befinner deg i et slikt land eller på noen slik liste.

15. Levering av tjeneste

15.1.
Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg i henhold til avtalen med Storytel AS, registrert i Norge med organisasjonsnummer 913 211 421 og med adresse Postboks 1900 Sentrum, 0055 OSLO.
15.2.
Hvis du kjøper abonnementet ditt via Storytels nettsted, selges tjenesten til deg av Storytel AS.
15.3.
Hvis du kjøper abonnementet ditt via en tredjepart, for eksempel en telefonoperatør osv., selges tjenesten til deg av denne tredjeparten, med mindre annet er angitt av tredjeparten.

16. Kontaktinformasjon

16.1.
Du kan kontakte oss via kanalene nedenfor:
 • Hjelpesenter for Storytel
 • E-postadresse: support.no@storytel.com.
 • Adresse: Storytel AS, Postboks 1900 Sentrum, 0055 OSLO.

17. Gjeldende lov og tvisteløsning

17.1.
Avtalen skal reguleres og fortolkes i samsvar med norsk lov.
17.2.
Hvis du er misfornøyd med tjenesten, innholdet på den eller med avtalen, og dette ikke skyldes en mangel eller forsinkelse ved tjenesten som kan påberopes etter digitalytelsesloven, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å avslutte tjenesten. Storytel skal ikke ha noe ansvar for noen indirekte skader, og du samtykker i at ethvert ansvar på vegne av Storytel i alle tilfeller skal være begrenset til beløpet du har betalt til Storytel i løpet av de tolv månedene før kravet ditt. Storytel er ikke ansvarlig for forstyrrelser i Internett-tilgangen din.
17.3.
Ved tvist mellom deg og Storytel som ikke kan løses mellom partene, kan tvisten henvises til Forbrukertilsynet gjennom et klageskjema på nett, som er tilgjengelig på https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage. I motsatt fall skal tvisten avgjøres av de ordinære domstolene i Norge.
17.4.
I tillegg tilbyr EU-kommisjonen et nettsted for tvisteløsning på nett, dedikert til å hjelpe forbrukere og forhandlere med å løse sine tvister, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sist gjennomgått 5. mai 2023

Storytel Norway AS

PERSONVERNPOLICY FOR STORYTEL

1. GENERELT

1.1.
Storytel er en internettbasert digital abonnementstjeneste som gir deg (“du/deg” eller “Brukeren”) tilgang til Storytels nettside, lydbøker, e-bøker og annet litterært innhold på din mobiltelefon, på ditt nettbrett eller andre enheter (“Tjenesten”) i henhold til Brukeravtalen, denne Personvernpolicy og øvrige tilleggsvilkår og betingelser som måtte gjelde for din bruk av den enkelte Abonnementsplan for Storytel (“Vilkårene”). Tjenesten leveres av Storytel Norway AS, med organisasjonsnummer 913 211 421, (”Storytel” eller “vi/oss”).
1.2.
Personvernpolicyen inneholder en beskrivelse av Storytels praksis med hensyn til innsamling, lagring, bruk og utlevering av bestemt informasjon, herunder dine personopplysninger i forbindelse med at vi leverer Tjenesten til deg. Denne personvernpolicyen gjelder også personer som besøker vår nettside eller laster ned og bruker applikasjonen vår. Den informerer deg om vår behandling av dine personopplysninger og sikrer deg at dine personopplysninger blir behandlet med respekt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning når du benytter Tjenesten.
1.3.
Du skal alltid føle deg trygg når du deler dine personopplysninger med Storytel. Storytel har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er egnet for å sikre at dine personopplysninger blir beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk, endring, ødeleggelse og tap. Dersom du ikke er komfortabel med innholdet i denne Personvernpolicyen, kan du alltid velge å avstå fra å benytte Tjenesten.

2. BEHANDLINGSANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGER

2.1.
Storytel Sweden AB og Storytel Norway AS er felles behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger i Storytel. Du kan kontakte begge selskapene om for eksempel integritet og personvern. Informasjon om hvordan du kontakter oss finnes i punkt 13.

3. NÅR OG FRA HVOR SAMLER STORYTEL INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1.
Storytel samler inn personopplysninger om deg når:
 • Du oppretter en konto hos Storytel og/eller benytter Tjenesten,
 • Du bestiller en tilleggstjeneste eller et produkt fra Storytel,
 • Du installerer og/eller benytter en applikasjon inkludert i Tjenesten med eller uten en underliggende abonnementsplan,
 • Du besøker nettsiden,
 • Du registrerer deg som abonnent på Storytels nyhetsbrev,
 • Du rapporterer feil, krenkende eller upassende innhold, eller kontakter Storytels kundetjeneste av hvilken som helst årsak,
 • Du kobler Tjenesten til din Facebook-konto eller en lignende tredjeparts tjeneste, f.eks. for å logge inn på Tjenesten, med den følge at vi mottar opplysninger fra slik tredjeparts tjeneste,
 • Du besvarer en undersøkelse, inkludert men ikke begrenset til, kundetilfredshetsundersøkelser eller markedsundersøkelser eller svar på kommunikasjon fra Storytel, eller Det uansett er nødvendig å administrere forholdet mellom deg og Storytel.
3.2.
Storytel samler også inn informasjon gjennom våre egne eller tredjeparts cookies og lignende sporingsteknologi (inkludert, men ikke begrenset til, beacons, tags og pixler) som kan spore dine aktiviteter og valg, f.eks. når du laster ned vår applikasjon, benytter Tjenesten eller besøker vår nettside. Dette skjer for eksempel for å forenkle innloggingen, huske dine foretrukne innstillinger, sende deg skreddersydd markedsføringsmateriale og for å måle effekten av markedsføringen. Ytterligere informasjon om Storytels bruk av cookies er oppgitt i Storytels cookie policy, som du finner på Storytels nettside.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER STORYTEL INN?

4.1.
Når du oppretter en konto hos Storytel eller kontakter Storytels kundeservice, samler Storytel inn personopplysninger om deg. Grunnleggende brukeropplysninger som Storytel samler inn omfatter dine kontaktdetaljer, slik som navn og/eller brukernavn, e-postadresse og/eller telefonnummer og dine betalingsdetaljer slik som kredittkorttype og utløpsdato på kortet. Storytel kan også samle inn opplysninger om fødselsdato, kjønn og ytterligere kontaktdetaljer, slik som din adresse. Storytel kan også samle inn personlige opplysninger som du oppgir angående dine familiemedlemmer (inkludert familiemedlemmenes navn, e-post, fødselsdato og interesser). Dersom du velger å oppgi slike personopplysninger er du ansvarlig for å ha rett til å gjøre dette med deres tillatelse, og du bør også informere dem om våre behandlingsaktiviteter.
4.2.
Når du benytter Tjenesten eller andre Storytel tjenester og produkter, og besøker Storytels nettside eller app, kan Storytel også samle inn opplysninger om bruk (slik som valg av titler og bruk av søkeord), visningsinformasjon (slik som hvilket innhold som vises) og tekniske opplysninger (slik som unik plattform ID, telefon og plattformversjoner, enhetens IP adresse, Storytel app versjon, språkinnstillinger, URL informasjon, passord (kryptert), cookie-informasjon og nettlesertype). Dersom du da du registrerte deg som kunde hos Storytel registrerte deg som en fakturakunde, kan Storytel også måtte samle inn og behandle noe av informasjonen du oppgir til Storytels betalingstjenesteleverandør for å forenkle slik fakturering.
4.3.
Dersom du velger å koble Tjenesten til Facebook eller en lignende tredjeparts tjeneste som behandler personopplysninger, kan Storytel samle inn og behandle personopplysninger som du har gitt til Facebook, eller en slik tredjepart, tillatelse til å dele med Storytel. Storytel oppfordrer deg til å søke informasjon om slike tredjeparters personvernpraksis.
4.4.
Videre kan Storytel også samle inn og behandle personopplysninger som du oppgir i offentlige fora på Storytels nettside eller til Storytel når du bruker Storytels nettside, Storytels nettsteder på tredjeparts plattformer slik som app-butikker, sosiale nettverkstjenester, eller koble din profil på en tredjeparts nettsted eller plattform med din personlige konto.
4.5.
Storytel kan også samle inn og behandle visse opplysninger knyttet til din berettigelse til å benytte Tjenesten og hvilken betalingsmetode du har valgt. Men ettersom Storytel samarbeider med tredjeparts tjenesteleverandører som opererer uavhengig i systemer separat fra Storytel, vil ingen fullstendige betalingsopplysninger, slik som fullstendige kredittkortnumre, bli lagret av Storytel. Storytel oppfordrer deg til å søke informasjon om slike tredjeparts betalingsleverandørers personvernpraksis.

5. HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE?

5.1.
Storytel oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålet med den enkelte behandlingsaktiviteten.
5.2.
Dette betyr at personopplysninger som er samlet inn og behandlet for markedsføringsformål vil bli lagret så lenge du er Abonnent og tolv (12) måneder etter at ditt abonnement er avsluttet, med mindre du har gitt Storytel ditt samtykke til å fortsette å behandle slike opplysninger.
5.3.
For å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser, og for å overvåke og dokumentere bruken av Gavekort og Gratis Prøveperioder og andre tilleggstjenester, lagrer vi de personopplysninger du oppga da du registrerte deg (slik som ditt navn og/eller brukernavn, e-postadresse og /eller telefonnummer og betalingsdetaljer) så lenge du forblir Abonnent, Gavekortbruker eller benytter en Gratis Prøveperiode, og dernest for en periode på tjuefire (24) måneder etter at ditt abonnement, ditt kjøp av Gavekort eller din Gratis Prøveperiode er avsluttet, avhengig av hva som inntreffer sist.
5.4.
Vi vil beholde informasjon om ditt personlige Storytel lydbok-/e-bokbibliotek så lenge du forblir Abonnent, og deretter i en periode på tjuefire (24) måneder for å kunne forenkle og forbedre din opplevelse dersom du skulle ønske å returnere som Abonnent innen den ovennevnte tidsperioden.
5.5.
Når Du kontakter Storytel for å få hjelp av andre årsaker, vil vi deretter lagre dine personopplysninger i tjuefire (24) måneder etter å ha avsluttet din siste forespørsel om bistand (f.eks. ved problemer og spørsmål).
5.6.
Dine personopplysninger blir behandlet for analytiske formål i din abonnementsperiode og deretter i tjuefire (24) måneder.
5.7.
Storytel kan lagre dine personopplysninger i en lengre periode enn nevnt ovenfor dersom det er påkrevet ved lov, eller for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

6. HVOR LAGRES PERSONOPPLYSNINGENE?

6.1.
Dine personopplysninger lagres på servere lokalisert der Kontraktsparten (som definert i Brukervilkårene) er etablert. Personopplysninger blir også lagret I Sverige, hvor Storytels hovedvirksomhet befinner seg. Ved internasjonale overføringer benyttes Storytels sikkerhetsforanstaltninger som beskrevet nedenfor i 10.5.

7. HVORFOR BEHANDLER STORYTEL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

7.1.
Storytel behandler dine personopplysninger for ulike formål. Først og fremst behandler Storytel dine personopplysninger for å kunne forvalte kundeforholdet med deg og for å oppfylle sine rettslige forpliktelser. Dine personopplysninger kan også bli behandlet for markedsføring og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsovervåking og forretnings- og metodisk utvikling for Storytel for å kunne utvikle og tilpasse Tjenesten og dens egenskaper.
7.2.
Storytel behandler også dine personopplysninger for å kunne yte bedre og mer individuelt tilpassede tilbud og tjenester. Storytel behandler også dine personopplysninger for å redusere risikoen for å sende deg irrelevant reklame eller andre typer irrelevant markedsføring. Personopplysninger kan for eksempel bli behandlet, koblet, segmentert og analysert, ved målrettet markedsføring via for eksempel e-post, i app push varsler og markedsføring i tredjeparts kanaler, for å tilby informasjon, tilbud eller anbefalinger rundt Storytels produkter og tjenester, som er skreddersydd for dine preferanser, din atferd, dine behov eller din livsstil. De kan også benyttes som et grunnlag for målrettet markedsføring mot publikum som tilsvarer Storytels eksisterende brukere. Dette kan f.eks. omfatte behandling av personopplysninger i den hensikt å skape skreddersydde mottakergrupper på tredjeparts-plattformer slik som Facebook og Google. Storytel kan også analysere og kombinere opplysningene om deg som Storytel har tilgang til via Tjenesten fra dine nettbesøk eller andre registre (f.eks. Facebook eller andre lignende leverandører av sosiale medier), for formål spesifisert i dette punkt.
7.3.
I tillegg til det ovennevnte behandler Storytel dine personopplysninger for å forhindre, oppdage og undersøke potensielle forbudte eller ulovlige aktiviteter, inkludert svindel, og for å håndheve våre Vilkår (f.eks. å avgjøre om du er kvalifisert for en Gratis Prøveperiode eller til annet aktuelt tilbud eller markedsføringskampanjer).

8. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

8.1.
De fleste personopplysninger Storytel behandler om deg, behandles fordi det er nødvendig for at Storytel skal kunne oppfyllelse av Vilkårene, det vil si for at Storytel skal kunne levere og administrere Tjenesten og dens funksjoner. Dette er tilfellet når Storytel f.eks. behandler din kontaktinformasjon, slik som din e-postadresse eller ditt telefonnummer og informasjon fra leverandøren av betalingstjenesten.
8.2.
Noen av personopplysningene som Storytel behandler, blir behandlet basert på en interesseavveining, det vil si at Storytels berettigede interesse i å behandle opplysningene veier tyngre enn virkningen og risikoen behandlingen kan ha for din integritet. Dette er tilfelle når Storytel behandler dine opplysninger for hjelpeformål (f.eks. alminnelige forespørsler om bistand) eller enkelte markedsføringsformål (unntatt direkte markedsføring) og når vi lagrer din Storytel lyd-/e-bok (herunder litterært innhold) biblioteksinformasjon etter at ditt abonnement er avsluttet.
8.3.
I tillegg behandles noen personopplysninger basert på ditt samtykke. Dette gjelder behandling av slike personopplysninger som Storytel får tilgang til via din Facebook-konto, for direkte markedsføring av Storytel eller Storytels partneres produkter og tjenester. Dersom du oppgir personopplysninger for andre fysiske personer, som f.eks. dine familiemedlemmer, er du ansvarlig for å sørge for at disse samtykker til behandlingen av sine personopplysninger.
8.4.
I den utstrekning behandlingen utføres med samtykke som eneste rettslig grunnlag, er det frivillig for deg å gi slikt samtykke og du kan når som helst, helt eller delvis, trekke tilbake ditt samtykke.

9. PERSONVERN OG INTEGRITET

9.1.
Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten for dine personopplysninger er veldig viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte dine personopplysninger, særlig mot uautorisert tilgang eller utlevering, bruk, endring, ødeleggelse og tap. Fra tid til annen vurderer vi våre sikkerhetsprosedyrer for å kunne vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak eller foreta tekniske oppgraderinger på eksisterende prosedyrer. Vær oppmerksom på at selv om vi gjør vårt beste, er det få sikkerhetstiltak som er ugjennomtrengelige, og vi ber derfor om at du informerer oss umiddelbart om mistenkelige aktiviteter som du oppdager i Tjenesten.

10. HVEM UTLEVERER STORYTEL PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

10.1.
Storytel kan utlevere dine personopplysninger til sine tilknyttede selskaper, det vil si til selskaper innen Storytel-konsernet, forretningspartnere, leverandører og andre tredjeparter for å kunne oppfylle avtalen med deg eller for å oppfylle avtaler med Storytels leverandører og forretningspartnere eller i henhold til formålene oppgitt i denne personvernpolicyen. Dette kan være tilfelle når vi oppgir informasjon til f.eks. din bank for å bekrefte overholdelse og oppklare misforståelser etc.
10.2.
Storytel kan også utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for det formål å sende deg skreddersydd reklame og markedsføring, for å unngå å sende deg irrelevant reklame eller andre typer av irrelevant markedsføring, for å måle effekten og rekkevidden av vår digitale markedsføring, og for andre markedsføringsformål. Dette er tilfellet når Storytel benytter remarketing-funksjoner og antall visninger, interesse og demografisk rapportering i Google Analytics, opplasting av tilpassede mottakergrupper til f.eks. Facebook og Google og når vi informerer våre forretningspartnere, slik som Facebook og Google, at et spesielt markedsføringstiltak genererte en spesifikk ny kunde eller eventuelt et visst antall nye kunder.
10.3.
Storytel kan også utlevere personopplysninger til selskaper som behandler personopplysninger på våre vegne, slik som våre IT-systemleverandører, kundetjenesteselskaper og tilknyttede selskaper. Dersom personopplysninger blir utlevert til slike selskaper som behandler opplysninger på Storytels vegne, går Storytel inn i avtaler om behandling av personopplysninger med slike parter, for å kunne sikre at et høyt nivå av sikkerhet for dine personopplysninger blir ivaretatt.
10.4.
Personopplysninger kan også utleveres, dersom nødvendig, for å overholde lovfestede krav eller krav fra myndigheter eller organer, for å sikre Storytels juridiske interesser eller for å oppdage, forebygge eller være oppmerksom på svindel eller andre sikkerhets- eller tekniske spørsmål.
10.5.
Som et internasjonalt selskap kan vi lagre dine personopplysninger innenfor EU eller EØS eller andre steder. Når dine personopplysninger overføres mellom ulike land, gjøres overføringen til de tidligere nevnte kategorier av mottakere og for de formål nevnt i denne personvernpolicyen. Dersom dine personopplysninger er overført eller lagret utenfor EU/EØS, vil det bli tatt spesielle sikkerhetshensyn, vi vil f.eks. påse at slik overføring utføres i samsvar med denne personvernpolicyen og som tillatt etter gjeldende lovverk om personvern, for eksempel gjennom bruk av dataoverføringsavtaler som inkluderer de standardiserte EU-modell klausuler for overføring av opplysninger opptatt av EU-Kommisjonen, og som er tilgjengelige på EU-Kommisjonens nettside https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. LINKER TIL EKSTERNE NETTSIDER

11.1.
Informasjon gitt av Storytel kan inneholde linker til nettsider som drives eller eies av andre enn Storytel. Storytel er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer på disse nettsidene. Storytel oppfordrer deg til å oppdatere deg på personvernpraksisen til de behandlingsansvarlige for de enkelte nettsidene.

12. ENDRINGER I PERSONVERNPOLICYEN

12.1.
Denne personvernpolicyen kan til enhver tid endres. Dersom Storytel gjør noen vesentlige endringer i personvernpolicyen, vil Storytel informere deg via e-post, SMS eller gjennom Tjenesten før endringene trer i kraft. Den siste versjonen av vår personvernpolicy vil også bli publisert på Storytels nettside. Dersom en endring krever ditt samtykke, vil Storytel be om slikt samtykke fra deg. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernpolicyen relativt hyppig for å holde deg oppdatert på vår personvernpraksis.

13. DINE RETTIGHETER UNDER EU/EEA’S LOVVERK

13.1.
Dersom du befinner deg i EU/EØS, eller dersom dine personopplysninger blir behandlet av en Storytel enhet i EU/EØS, har du følgende rettigheter (i tillegg til å trekke tilbake ditt samtykke):
 • Rett til innsyn: Du har rett til å spørre om vi har personopplysninger om deg eller ikke, og dersom det er tilfellet, be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler dem.
 • Rett til retting: Vi er på forespørsel forpliktet til å rette personopplysninger som er feil, eller å komplettere personopplysninger som er ufullstendige.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): I noen tilfeller er vi forpliktet å slette dine personopplysninger etter forespørsel fra deg.
 • Rett til begrensning av behandling: I noen tilfeller er vi pålagt å begrense vår bruk av dine personopplysninger på din forespørsel. I slike tilfeller kan vi kun benytte personopplysninger for enkelte begrensede formål i henhold til lov.
 • Rett til dataportabilitet: I visse tilfeller kan du ha rett til å motta de personopplysninger som vi har tilgang til i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å få overført opplysningene til andre.
 • Rett til å protestere: I visse tilfeller kan du protestere mot vår bruk av dine personopplysninger. Vi kan da bli pålagt å stoppe bruken av dine personopplysninger. Et eksempel på når dette kan være tilfellet, er når personopplysningene blir benyttet for markedsførings- og profileringsformål.
13.2.
Vær oppmerksom på at enkelte av rettighetene ovenfor kun kan utøves i visse situasjoner. F.eks. kan retten til dataportabilitet kun utøves når behandlingen skjer på det grunnlag at den er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, eller på grunnlag av samtykke og behandlingen er automatisert. Tilsvarende vil retten til å få opplysninger slettet kun gjelder når opplysningene er behandlet på grunnlag av en interesseavveining eller på grunnlag av samtykke. Dersom du har spørsmål om hvordan Storytel behandler dine personopplysninger, ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller å vite mer om dine rettigheter, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.
 • E-postadresse: privacy@storytel.com
 • Adresse: Storytel AS, Attention: Support, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo, Norge
13.3.
Hvis du ikke ønsker at Storytel skal behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring kan du gi beskjed til om dette til Storytel. I tillegg, og for hvert nyhetsbrev som blir sendt til deg, vil du bli informert om at du kan velge å avstå fra å motta ytterligere nyhetsbrev. Når det gjelder push-varsler kan du (for de fleste mobile enheter og nettbrett) velge å slå av slike varsler ved å gå til dine «innstillinger» på enheten og klikke på «varsler», og deretter endre disse innstillingene for enkelte eller alle app’ene på enheten. Med hensyn til cookies er dine muligheter til å velge å slå av disse beskrevet i Storytels cookie policy.
13.4.
Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene dersom du anser at dine personopplysninger har blitt behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du bor i, arbeider i, eller den påståtte overtredelsen av personvernlovgivningen har funnet sted i Norge, kan du sende din klage til det norske Datatilsynet.

Sist revidert 5. Mai 2023

Storytel Norway AS