Velkommen til Storytel

Ved å registrere deg med en Storytel-konto inngår du en juridisk bindende avtale med Storytel. Før du går inn i den fantastiske verden av historier, ta et øyeblikk og les disse bruksvilkårene nøye. Disse bruksvilkårene er viktige siden de regulerer forholdet mellom deg selv og Storytel – og som sådan påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser.

BRUKSVILKÅR FOR STORYTEL

Storytel AS og dets tilknyttede selskaper (heretter «Storytel», «oss», «vår/vårt/våre» eller «vi») tilbyr en abonnementstjeneste med personlig tilpassede funksjoner («tjenesten») som lar våre brukere (heretter «du/deg») få tilgang til lydbøker, e-bøker og annet innhold («innholdet») som gjøres tilgjengelig over Internett via tjenesten, til en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet.

For å få tilgang til våre tjenester trenger du en aktiv Storytel-konto. Når du oppretter en konto, må du eksplisitt godta og akseptere disse bruksvilkårene. I tillegg kreves det et aktivt abonnement for å bruke tjenesten. De fleste abonnementer reguleres av ytterligere abonnementsspesifikke vilkår («abonnementsvilkår») som du må godta når du registrerer deg for det spesifikke abonnementet. Informasjon om abonnementsplanene som tilbys, finner du på ditt lokale Storytel-nettsted.

Bortsett fra disse bruksvilkårene, er avtalen med Storytel også regulert av: (i) informasjonen du får oppgitt under kjøpet; og (ii) eventuelle abonnementsvilkår du godtar for ditt spesifikke abonnement. Sammen kalles all informasjon som regulerer ditt forhold til Storytel «Avtalen».

Storytel leverer tjenesten i henhold til vilkårene og betingelsene lagt frem i Avtalen. Hvis du ikke godtar Avtalen, kan du ikke bruke tjenesten eller få tilgang til eller bruke innhold som leveres via tjenesten.

Storytel kan på ethvert tidspunkt endre og oppdatere bruksvilkårene og abonnementsvilkårene, samt eventuelle andre vilkår som omfattes av Avtalen. Dette kan eksempelvis være endringer i pris eller tilgang til katalogen. Slike endringer vil varsles med minimum 30 dager slik at du vil kunne oppsi ditt abonnement og avslutte bruken innen du faktureres for en ny avtaleperiode, dersom du ikke lenger ønsker å fortsette abonnementet etter endringen har trådt i kraft. Du finner den til enhver tid gjeldende versjon av bruksvilkårene og abonnementsvilkårene på Storytels nettsted.

Du finner mer informasjon på Storytels nettsted og i vårt Hjelpesenter.

1. Aldersgrense og kontokvalifisering

1.1.
For å være kvalifisert til å inngå avtalen og opprette en konto eller inngå en abonnementsplan med Storytel, må du:
  • være minst atten (18) år gammel og/eller på annen måte ha autorisasjon og juridisk fullmakt til å inngå denne avtalen ved lov i landet der tjenesten er gjort tilgjengelig for deg;
  • være bosatt i landet hvor tjenesten gjøres tilgjengelig for deg;
  • oppgi riktige personlige opplysninger der det forespørres;
  • oppgi en gyldig betalingsmetode;
  • godta å overholde avtalen.

2. Tjenesten

2.1.
Storytel tilbyr en personlig, digital abonnementstjeneste der du kan strømme og/eller laste ned midlertidig (kun for hurtigbufret frakoblet lesing og lytting i appen) innholdet via en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet. Tjenesten er tilgjengelig via Storytel-applikasjonen eller annen forhåndsinstallert Storytel-programvare, og kan bare brukes til din ikke-kommersielle personlige bruk av slik programvare i samsvar med avtalen.
2.2.
For å kunne bruke tjenesten må du enten bruke i) en enhet som er kompatibel med Storytels tekniske krav, og/eller ii) en av Storytels forretningspartneres plattformer, som Storytel-applikasjonen eller eventuell annen Storytel-programvare er installert på. Tjenesten har kanskje ikke identisk funksjonalitet på tvers av alle enheter og plattformer. For en liste over de tekniske kravene for bruk av tjenesten, en liste over Storytels forretningspartnere og en liste over gjeldende godkjente betalingsmetoder, går du til Storytels nettsted.
2.3.
Storytel oppdaterer applikasjonen regelmessig for å sikre applikasjonens sikkerhet, oppfylle lovkrav, samt for å oppdatere og forbedre brukeropplevelsen. Av disse årsaker kan Storytel til tider kreve at du oppdaterer til en nyere versjon av applikasjonen.
2.4.
Storytel forbeholder seg retten til når som helst å endre de tekniske kravene for bruk av tjenesten og å endre, legge til eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Slike modifikasjoner og endringer vil bli lagt ut på Storytels nettsted.

3. Abonnementstyper

3.1.
Storytel tilbyr ulike abonnementstyper, som kan endres fra tid til annen. Informasjon om abonnementstypene som for øyeblikket leveres av Storytel, finnes på Storytels nettsted.
3.2.
Tjenesten som leveres til deg, avhenger av abonnementstypen du har registrert deg for.
3.3.
Storytel forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne eksisterende abonnementstyper eller å endre funksjoner eller funksjonalitet i abonnementstypene. Endringer i abonnementene kan baseres på ulike faktorer, f.eks. forbedring/håndtering av tjenesten, overholdelse av rettighetsinnehaveres krav eller juridiske eller tekniske krav. Hvis slike endringer påvirker et eksisterende abonnement negativt på mer enn en begrenset måte, vil du bli informert og ha mulighet til å si opp abonnementet, se avsnitt 11 og dine abonnementsvilkår.

4. Innholdsfiltre

4.1.
Alle forhåndsinstallerte innholdsfiltre, som f.eks. «Kids Mode» eller andre lignende filterfunksjoner som kan tilbys i tjenesten fra tid til annen, tilbys deg som en valgfri funksjon. Siden informasjonen som filtrene er basert på gis til Storytel av andre parter, som for eksempel utgiverne av innholdet, tar ikke Storytel ansvar for nøyaktigheten eller tilstrekkeligheten til disse filtrene og kan ikke garantere at disse filtrene vil fungere til din personlige tilfredsstillelse.
4.2.
Hvis og der et forhåndsinstallert «Kids Mode» filter tilbys deg, har innstillingene til dette filteret blitt laget basert på informasjon fra innholdets utgivere om at slikt innhold er egnet for barn som er tolv (12) år eller yngre. Dette betyr at innholdet som gjøres tilgjengelig i «Kids Mode» kan inkludere alt innhold og sjangre i innholdskatalogen for Storytel, som er beregnet for barn opptil 12 år. Storytel kan ikke på noen måte garantere at filteret er fullstendig nøyaktig, eller at det med fullstendig sikkerhet har filtrert alt ikke-relevant innhold i samsvar med det som er tiltenkt.

5. Gratis prøveperiode og andre kampanjer

5.1.
Abonnementet ditt kan starte med en gratis prøveperiode på tjenesten («gratis prøveperiode») eller en annen kampanje. Den gratis prøveperioden og andre kampanjer er ment for å la brukere prøve tjenesten gratis eller for redusert pris for første gang. En gratis prøveperiode kan derfor ikke brukes mer enn én gang per person. Gratis prøveperiode og/eller kampanje-kvalifisering bestemmes av Storytel etter eget skjønn, og Storytel kan begrense kvalifikasjonen for å forhindre misbruk av gratis prøveperiode eller kampanje. Storytel forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller si opp en gratis prøveperiode eller kampanje hvis Storytel, etter eget skjønn, fastslår at en bruker ikke er kvalifisert. Du kan ikke kombinere gratis prøveversjon eller kampanjetilbud med andre tilbud.
5.2.
Når du registrerer deg for en gratis prøveperiode, erkjenner og samtykker du i at du automatisk vil bli overført til et betalt abonnement ved slutten av den gratis prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet ditt før den første betalingen, i hvilket tilfelle du ikke vil bli belastet, og abonnementet ditt vil bli kansellert.

6. Priser og betalinger

6.1.
Priser vises på Storytels nettsted og vil bli tydelig kommunisert til deg når du registrerer deg for et abonnement. Prisene kan variere avhengig av typen abonnement og/eller betalingsmetoden som brukes. Hvis prisene varierer, vil Storytel kommunisere dette på Storytels nettsted i forbindelse med den generelle informasjonen om priser. Prisene inkluderer ikke datakommunikasjonskostnader eller -avgifter som din internett- eller telekommunikasjonstjenesteleverandør kan kreve i henhold til din kontrakt med en slik tjenesteleverandør.
6.2.
Du kan når som helst bytte mellom ulike abonnementstyper. Storytel kan, etter eget skjønn, tillate at slike bytter oppstår før slutten av den gjeldende abonnementsperioden.
6.3.
Storytel kan gjøre endringer i prisen på tjenesten ved å gi deg skriftlig varsel minst 30 dager i forveien. Et slikt varsel vil alltid gi deg nok tid til å kansellere abonnementet ditt før den nye prisen trer i kraft. Ved å ikke kansellere abonnementet, godtar du den nye prisen for tjenesten. Prisendringer kan baseres på ulike faktorer, f.eks. forbedring/administrasjon av tjenesten eller endring av kompensasjon til rettighetshavere.
6.4.
Abonnementer betales på forskudd (eller som avtalt på annen måte) til abonnementet kanselleres. Storytel gir ingen delvise eller fullstendige refusjoner eller kreditter når abonnementet er startet, med mindre annet er angitt i avtalen.
6.5.
Når det gjelder kredittkort, må du være oppmerksom på at Storytel kan nekte eller blokkere kredittkort som ikke er utstedt i landet der tjenesten tilbys deg. Storytel forbeholder seg også retten til når som helst og etter eget skjønn å nekte visse typer kredittkort.

7. Gavekort

7.1.
Storytel kan tilby forskjellige typer gavekort. Noen gavekort kan være produkt-spesifikke, noe som betyr at et gavekort er koblet til en bestemt abonnementstype. Ethvert slikt gavekort kan kun brukes sammen med et slikt abonnement. Når du aktiverer et gavekort mens du har et betalt abonnement, vil det betalte abonnementet bli satt på pause for varigheten av abonnementsperioden på gavekortet.

8. Immaterielle rettigheter

8.1.
Tjenesten og innholdet er vårt og/eller våre lisensgiveres opphavsrettslige eiendom. Alle varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, kjennetegn, domenenavn, patenter, oppfinnelser, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter, databaserettigheter og alle andre immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter (inkludert kunnskap), i tjenesten eller innholdet eies av oss eller våre lisensgivere, eller eventuelle tilknyttede selskap til oss eller våre lisensgivere. Ingen elementer av tjenesten eller innholdet kan brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av tjenesten som tilbys deg, og i den grad det er uttrykkelig tillatt i henhold til avtalen. Vi overfører ikke noen rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) eller eiendomsrett til tjenesten eller deler av den til deg, og vi overfører heller ikke slike rettigheter eller eiendomsrett til innholdet eller deler av det. I tillegg skal ingenting tolkes som at Storytel tildeler, ved implikasjon eller på annen måte, noen lisens eller rett til bruk av noe varemerke som vises på eller i tjenesten eller innholdet til deg.

9. Innholds- og programvarelisens

9.1.
Innholdet i tjenesten er i stadig utvikling og oppdateres regelmessig for å f.eks. forbedre tjenesten eller overholde juridiske krav, immaterielle rettigheter, rettighetsinnehaveres forespørsler eller våre interne retningslinjer for innhold. Dette betyr at innholdet som tilbys deg via tjenesten kan variere fra tid til annen og mellom de ulike landene og regionene der tjenesten er tilgjengelig, og at innhold kan endres, fjernes eller oppdateres uten varsel, så lenge endringen ikke påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte. Innholdet kan også variere avhengig av din gjeldende lokasjon når du benytter tjenesten. For informasjon om innhold som for øyeblikket er tilgjengelig i ditt land, går du til Storytel-appen.
9.2.
Tjenesten er konfigurert for å muliggjøre bruk av tjenesteprogramvaren og innholdet, som eies eller lisensieres av oss. I henhold til vilkårene i avtalen og din betaling av ethvert gjeldende gebyr, gir Storytel deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til og bruke tjenestens programvare og innholdet (kun innenfor tjenesten) for din personlige ikke-kommersielle bruk via en kompatibel Internett-tilgjengelig enhet.
9.3.
Du erkjenner, garanterer og samtykker i å sørge for at du, og/eller andre som du gir tilgang til tjenesten via kontoen din, ikke vil kopiere, reprodusere, duplisere, endre, tilpasse, lage avledede arbeider fra, vise, publisere, distribuere, disseminere, kringkaste, sende, selge, leie, lease, låne ut, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte for noe formål (kommersielt eller annet) noe materiale, innhold og/eller deler av eller hele tjenesten (inkludert, uten begrensning, visning og distribusjon av innholdet, tjenesten og/eller annet materiale via et tredjepartsnettsted eller på annen måte).
9.4.
Du erkjenner, garanterer og godtar også å sørge for at du, og/eller alle som du gir tilgang til tjenesten via din konto, til enhver tid vil overholde avtalen og spesifikt ikke; (1) omdistribuere, omgå eller deaktivere noe system for innholdsbeskyttelse eller teknologi for administrasjon av digitale rettigheter som brukes i tjenesten; (2) dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller på annen måte redusere en tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne eventuell identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) få tilgang til eller bruke tjenesten på en ulovlig eller uautorisert måte eller på en måte som antyder en tilknytning til våre produkter, tjenester eller varemerker.
9.5.
Bruk av tjenestene og/eller innholdet i strid med dette avsnitt 9 skal alltid anses å utgjøre et vesentlig brudd på denne avtalen og kan føre til krav knyttet til krenkelse av opphavsrett.

10. Tredjepartsinnhold og koblinger

10.1.
Storytel er ikke ansvarlig for og garanterer ikke kvaliteten eller sikkerheten til noen hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra tjenesten, vårt nettsted og/eller fora levert av Storytel, både innenfor og utenfor tjenesten.
10.2.
Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og innhold fra tredjeparter. Storytel kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller deres innhold, og slike tjenester kan være underlagt separate vilkår og/eller retningslinjer. Du bør lese nøye gjennom alle avtaler, bruksvilkår og/eller retningslinjer for personvern som presenteres for deg, og som gjelder for slike tredjepartstjenester og/eller innhold.

11. Varighet og oppsigelse

11.1.
Dette avsnitt 11 gjelder med mindre annet er angitt ved registrering for tjenesten eller i abonnementsvilkårene.
11.2.
Storytel kan, etter eget skjønn, til tider tilby kunder å sette deres nåværende abonnement på pause.
11.3.
Ved oppsigelse av abonnementet ditt, vil abonnementet avsluttes ved utløpet av din gjeldende abonnementsperiode. Hvis du har benyttet deg av et tilbud om gratis prøveperiode, som ennå ikke er utløpt, avsluttes abonnementet umiddelbart.
11.4.
Storytel kan si opp avtalen med umiddelbar virkning når som helst og uten forhåndsvarsel hvis du unnlater å overholde avtalen eller gjeldende lover, regler eller forskrifter, eller hvis du på annen måte bruker tjenesten på en bedragersk måte eller på en måte som kan forårsake skade på Storytel, deres tilknyttede selskaper eller en tredjepart.
11.5.
Oppsigelse skal ikke ha noen effekt på partenes rettigheter eller forpliktelser i henhold til avsnitt 8 («Immaterielle rettigheter»), avsnitt 13.7 (Brukergenerert innhold) eller andre vilkår i avtalen som etter deres art forblir i kraft selv etter at avtalen er avsluttet. Ved utløpet eller oppsigelsen av avtalen, uansett grunn, vil alle lisenser automatisk og uten ytterligere tiltak opphøre og skal gå tilbake til Storytel.

12. Storytels rettigheter og ansvar

12.1.
Storytel kan til tider kontakte deg. All kommunikasjon mellom Storytel og deg vil være i samsvar med Storytels retningslinjer for personvern.
12.2.
Vi har som mål å gjøre tjenesten tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Storytel gir imidlertid ingen garanti for at tjenesten alltid vil være fri for feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller avbrudd som påvirker tjenesten, skal Storytel gis mulighet til å korrigere disse uten å være i strid med avtalen. Storytel har også rett til, innen rimelighetens grenser, å stenge tjenesten, for eksempel, hvis det er nødvendig for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.
12.3.
Storytel har rett til, helt eller delvis, å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjeparter. Storytel har også rett til å engasjere underleverandører til å utføre sine forpliktelser i henhold til avtalen. Alle slike endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Storytels retningslinjer for personvern.
12.4.
Storytel kan, etter eget skjønn, foreta endringer i avtalen. Når Storytel gjør vesentlige endringer i avtalen som negativt påvirker tjenesten eller abonnementet ditt, vil dette bli kommunisert til deg, f.eks. ved å sende deg en e-post, tekstmelding eller et varsel via tjenesten. Slik kommunikasjon vil bli sendt av Storytel minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft, slik at du kan avslutte abonnementet før endringene hvis du ønsker det. Din fortsatte bruk av tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene. Det er derfor viktig at du leser alle varsler eller meldinger fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på grunn av slike oppdateringer eller endringer i avtalen, kan du gjøre dette ved å følge instruksjonene lagt frem i avsnitt 11 og abonnementsvilkårene dine.

13. Dine rettigheter og ansvar

13.1.
Du kan bare bruke tjenesten til din personlige, ikke-kommersielle bruk i samsvar med vilkårene i avtalen og som uttrykkelig tillatt i henhold til avsnitt 9. Du kan for eksempel ikke spille av lydbøker for et publikum eller på et offentlig sted, og du kan ikke på noen måte gjøre tjenesten og/eller innholdet tilgjengelig og/eller gi mulighet for tilgang for noen andre, hverken fysisk eller digitalt.
13.2.
Du er ansvarlig for å ha full kontroll over din konto og for å hindre unødig tilgang til tjenesten. Du forplikter deg også til å følge ethvert krav om passordsikkerhet og ikke avsløre ditt passord eller andre personlige detaljer knyttet til din konto til noen så lenge du abonnerer på tjenesten. Hvis en annen person får tilgang til tjenesten i henhold til disse bruksvilkårene, skal du sørge for at vedkommende som får tilgang til/bruker tjenestene overholder vilkårene i denne avtalen på alle måter, og du skal være ansvarlig for eventuelle brudd på vilkårene i denne avtalen fra en slik person.
13.3.
Hvis du er frakoblet tjenesten i en periode på tretti (30) dager eller mer, kan Storytel blokkere din tilgang til tjenesten til du går på nett igjen. Dette er for å sikre at du fortsatt har et aktivt abonnement på tjenesten og for å håndtere oppdateringer i innholdet.
13.4.
Det er ditt ansvar å informere Storytel om eventuelle endringer i opplysningene du oppga ved registrering og/eller ved kjøp, spesielt til e-postadressen eller telefonnummeret du opprettet kontoen din med.
13.5.
Du er ansvarlig for alt brukergenerert innhold (f.eks. vurderinger og profilbilde) som du oppretter og deler i tjenesten eller på plattformer relatert til tjenesten (f.eks. sosiale mediekanaler) («brukergenerert innhold»). Du er også ansvarlig for å sikre at du har alle rettigheter (inkludert alle immaterielle rettigheter) dertil, og at slikt brukergenerert innhold vil være i samsvar med vilkårene i denne avtalen og retningslinjene for Storytel-fellesskapet. Du kan ikke dele brukergenerert innhold som er, eller står i fare for å være, ansett som ulovlig, krenkende, støtende, trakasserende, uanstendig, ærekrenkende, diskriminerende, et brudd på personvern eller krenkelse av tredjepartsrettigheter. Du erkjenner og godtar at Storytel har rett til å overvåke, gjennomgå, fjerne eller deaktivere tilgang til brukergenerert innhold når som helst og etter Storytels eget skjønn. Vi ber om at du holder våre tjeneste- og kommunikasjonskanaler så respektfulle og relevante som mulig.
13.6.
Du gir herved Storytel en evigvarende, verdensomfattende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, ikke-gjenkallelig, overførbar og underlisensierbar ubegrenset rett til å bruke, inkludert, men ikke begrenset til, være vert for, reprodusere, modifisere, distribuere, vise og på annen måte gjøre offentlig tilgjengelig alt brukergenerert innhold i nå eksisterende eller fremtidige medier for kommersielle formål eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, det formål å markedsføre Storytel, tjenesten, innholdet og/eller dets lisensgivere og/eller forretningspartnere.
13.7.
Du har ingen rett til å overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen, med mindre du har skriftlig samtykke fra Storytel til å gjøre det.
13.8.
Du må ikke bruke tjenesten på noen måte som forårsaker, eller sannsynligvis vil forårsake at tjenesten blir avbrutt, skadet eller svekket på noen måte, og du må heller ikke bruke tjenesten eller enheten din til ulovlige eller bedragerske formål.
13.9.
Du erkjenner at tjenesten inkluderer innhold som ikke er passende eller egnet for mindreårige. Du samtykker derfor, uavhengig av om du har valgt å bruke et innholdsfilter (for eksempel Kids Mode), til ikke å la mindreårige få tilgang til tjenesten med mindre de er under ditt tilsyn.
13.10.
Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse ved tjenesten skal du gjøre reklamasjon og misligholdsbeføyelser gjeldende i henhold til forbrukerkjøpsloven eller de til enhver tid gjeldende lover og regler for digitale ytelser i det land hvor tjenesten leveres.

14. Sanksjoner og eksportkontroll

14.1.
Du kan ikke bruke, opprette tilgang til eller på annen måte eksportere eller videreeksportere tjenesten, med mindre dette er godkjent i henhold til amerikansk lovgivning og lovene i jurisdiksjonen der tjenesten ble anskaffet. Tjenesten kan ikke eksporteres, gjeneksporteres eller på annen måte gjøres tilgjengelig (a) til land eller regioner som er under embargo fra amerikanske myndigheter, eller (b) til noen på U.S. Treasury Departments Specially Designated Nationals List eller U.S. Department of Commerce Denied Persons List eller Entity List, EUs konsoliderte sanksjonsliste med utpekte personer. Ved å bruke tjenesten erklærer og garanterer du for at du ikke befinner deg i et slikt land eller på noen slik liste.

15. Levering av tjeneste

15.1.
Tjenesten er gjort tilgjengelig for deg i henhold til avtalen med Storytel AS, registrert i Norge med organisasjonsnummer 913 211 421 og med adresse Postboks 1900 Sentrum, 0055 OSLO.
15.2.
Hvis du kjøper abonnementet ditt via Storytels nettsted, selges tjenesten til deg av Storytel AS.
15.3.
Hvis du kjøper abonnementet ditt via en tredjepart, for eksempel en telefonoperatør osv., selges tjenesten til deg av denne tredjeparten, med mindre annet er angitt av tredjeparten.

16. Kontaktinformasjon

16.1.
Du kan kontakte oss via kanalene nedenfor:
  • Hjelpesenter for Storytel
  • E-postadresse: support.no@storytel.com.
  • Adresse: Storytel AS, Postboks 1900 Sentrum, 0055 OSLO.

17. Gjeldende lov og tvisteløsning

17.1.
Avtalen skal reguleres og fortolkes i samsvar med norsk lov.
17.2.
Hvis du er misfornøyd med tjenesten, innholdet på den eller med avtalen, og dette ikke skyldes en mangel eller forsinkelse ved tjenesten som kan påberopes etter digitalytelsesloven, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å avslutte tjenesten. Storytel skal ikke ha noe ansvar for noen indirekte skader, og du samtykker i at ethvert ansvar på vegne av Storytel i alle tilfeller skal være begrenset til beløpet du har betalt til Storytel i løpet av de tolv månedene før kravet ditt. Storytel er ikke ansvarlig for forstyrrelser i Internett-tilgangen din.
17.3.
Ved tvist mellom deg og Storytel som ikke kan løses mellom partene, kan tvisten henvises til Forbrukertilsynet gjennom et klageskjema på nett, som er tilgjengelig på https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage. I motsatt fall skal tvisten avgjøres av de ordinære domstolene i Norge.
17.4.
I tillegg tilbyr EU-kommisjonen et nettsted for tvisteløsning på nett, dedikert til å hjelpe forbrukere og forhandlere med å løse sine tvister, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sist gjennomgått 5. mai 2023

Storytel Norway AS