Velkommen til Storytel!

Disse brukervilkårene er viktige og regulerer forholdet mellom deg og Storytel og påvirker dermed dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Før du går inn i Storytels fantastiske verden, les derfor disse vilkårene nøye.

STORYTELS BRUKERAVTALE

Storytel (heretter «Storytel», «oss», «vår» eller «vi») tilbyr en abonnementstjeneste med personlig tilpassede funksjoner («Tjenesten») som gir deg (heretter «du» eller «Abonnenten») mulighet til å få tilgang til lydbøker, e-bøker og annet litterært innhold («Innholdet») streamet over internett til mobiltelefonen din eller til en annen kompatibel enhet med internett tilgang. Ved å opprette en konto, en Gratis Prøveperiode og/eller en abonnementsplan med Storytel, ved å kjøpe og/eller innløse et Gavekort, ved å laste ned, få tilgang til og/eller bruke Storytel-appen eller Storytels hjemmeside, ved bruk av en tilleggstjeneste eller et produkt levert av Storytel eller på annen måte få tilgang til eller bruke Innholdet, egenskapene eller funksjonene i Tjenesten som Storytel tilbyr, inngår du en bindende avtale med Storytel der du aksepterer og godtar å overholde disse brukervilkårene. Du bekrefter og godtar også at Storytel behandler dine personopplysninger i samsvar med Storytels personvernpolicy.

Disse Vilkårene beskriver på hvilke betingelser Tjenesten gjøres tilgjengelig for deg og erstatter tidligere avtalte vilkår og betingelser. Å godta disse er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten. Ved å akseptere dem aksepterer og godtar du at Storytel kan si opp avtalen eller suspendere din tilgang til Tjenesten når som helst og uten forvarsel dersom du ikke overholder alle bestemmelsene her. Hvis du ikke godtar Vilkårene (som definert nedenfor), kan du ikke bruke Tjenesten, og hverken få tilgang til eller bruke Innhold levert av Storytel.

Utover dette kan ytterligere vilkår gjelde for enkelte deler av Tjenesten, som for eksempel regler for en bestemt konkurranse, særskilte betingelser for tilleggstjenester eller andre aktiviteter, eller for enkelte former for ekstra Innhold, eller for de forskjellige abonnementsplaner, og for andre produkter og programvarer som er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Hvis tilleggsbetingelser er påkrevd, vil disse bli opplyst i forbindelse med relevante aktiviteter eller produkter. Eventuelle tilleggsbetingelser gitt av Storytel kommer i tillegg til disse Vilkårene, og vil ved eventuell motstrid gjelde foran disse Vilkårene.

Disse brukervilkårene, Storytels personvernpolicy og eventuelle andre tilleggsvilkår fra Storytel er i det følgende omtalt i fellesskap som «Vilkårene».

Den til enhver tid gjeldende versjon av Vilkårene vil alltid være tilgjengelig på Storytels hjemmeside.

1. Aldersgrense og betingelser for å kunne ha en konto

1.1.
For å være kvalifisert til å akseptere Vilkårene og opprette en konto eller inngå en abonnementsplan med Storytel, må du
  • a) være minst atten (18) år gammel og/eller på annen måte ha fullmakt og rettslig myndighet til å inngå denne avtalen ved lov i det landet der Tjenesten blir gjort tilgjengelig for deg;
  • b) være bosatt i landet der Tjenesten er tilgjengelig for deg; og
  • c) godta å være bundet av Vilkårene.
1.2.
Du må også gi Storytel riktige opplysninger om deg selv når du oppretter en konto hos oss, oppgi riktig kontaktinformasjon og en gyldig betalingsmåte. Å godta Vilkårene og gi slik informasjon er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten. Hvis du ikke godtar Vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten eller dets funksjoner eller bruke slikt Innhold som leveres med Tjenesten.

2. Tjenesten

2.1.
Storytel tilbyr en personlig digital abonnementstjeneste der du som Abonnent kan streame og/eller midlertidig laste ned lydbøker, e-bøker og annet litterært Innhold til mobiltelefonen din eller via andre enheter med Internett tilgang som er tilgjengelige via Storytel-appen eller annen Storytel-forhåndsinstallert programvare. I tillegg inneholder Tjenesten personlige anbefalinger, meldinger og funksjoner som er utviklet og endret spesielt for deg for å forbedre din brukeropplevelse. Storytel kan også til enhver tid tilby tilgang til ulike typer sosiale medier, som kan være åpne for publikum eller lukkede, for ytterligere å forbedre og berike din brukeropplevelse. Med mindre annet er avtalt gjennom tilleggsbetingelser eller under en abonnementsplan som tilbys deg av Storytel, kan Tjenesten, som beskrevet ovenfor, bare brukes til din ikke-kommersielle personlige bruk i samsvar med Vilkårene.
2.2.
For å kunne bruke Tjenesten må du bruke en Internett-tilkoblet enhet som er kompatibel med Storytels tekniske krav eller en av Storytels forretningspartnerplattformer som Storytels applikasjon er installert på, og oppgi til oss eller vår forretningspartner ditt valg av en betalingsmåte som er akseptert av Storytel og som til enhver tid er gjeldende. Besøk Storytels hjemmeside for en fullstendig og oppdatert liste over de tekniske kravene til bruk av Tjenesten, en fullstendig liste over Storytels forretningspartnere og en liste over de aksepterte betalingsmåtene. Storytel forbeholder seg imidlertid retten til når som helst å endre de tekniske kravene til bruken av Tjenesten og til å endre, legge til eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Storytel vil gjøre sitt beste for å varsle deg, via e-post eller via push-melding fra Tjenesten, om eventuelle endringer som kan begrense din tekniske mulighet til å bruke Tjenesten. Slik melding vil bli sendt innen tretti (30) dager før ikrafttredelsen av endringene. Storytel forbeholder seg retten til når som helst å legge til eller fjerne en forretningspartner og betalingsløsning uten forvarsel.

3. Abonnementsplan

3.1.
Storytel forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å tilby Tjenesten gjennom ulike typer abonnementsplaner, noe som kan bety å inkludere, men ikke er begrenset til: salgsfremmende planer, planer levert av (eller sammen med) tredjeparter, planer basert på antall tilbudte samtidige strømmer, eller planer basert på begrensninger i Innholdet som tilbys.
3.2.
Storytel forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å legge til nye planer, fjerne eksisterende planer eller endre noen funksjoner eller funksjonaliteter i slike abonnementsplaner. Dersom en slik endring har vesentlig påvirkning på en eksisterende abonnementsplan til skade for en Abonnent, vil Abonnenten bli informert om dette og ha mulighet til å si opp tjenesten i henhold til § 12 i disse Vilkårene.
3.3.
Antall samtidige strømminger som tilbys under en abonnementsplan, vil avhenge av hvilken type abonnementsplan du har registrert deg for, og vil bli nærmere omtalt i tilleggsbetingelser som aksepteres separat.
3.4.
Vennligst se Storytels nettside for oppdatert prisinformasjon og hvilken type abonnementsplan som til enhver tid tilbys i ditt hjemland. Her finner du også en presentasjon av gjeldende tilgjengelige abonnementsplan(er) og tilhørende tilleggsbetingelser (inkludert eventuelle begrensninger) som du må akseptere separat for å få tilgang til en slik plan.
3.5.
Informasjon om din nåværende abonnementsplan får du ved å gå inn på kontoen din på Storytels nettside (det vil si ved å logge inn på din Storytel-konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «mine sider»).
3.6.
Dersom du tilbys flere forskjellige abonnementsplaner å velge mellom, kan du bytte fra din nåværende abonnementsplan til en annen abonnementsplan som Storytel måtte tilby i ditt hjemland. Enhver slik endring vil kunne tre i kraft den dagen da endringen ble registrert og må vare frem til din neste faste betalingsdato, før en ny endring kan registreres for samme konto. Din opprinnelige betalingssyklus på tretti (30) dager vil ikke bli endret ved et bytte mellom ulike abonnementsplaner. Du kan enkelt se gjennom, administrere eller endre kontoinformasjonen din og abonnementsplanen ved å gå inn på kontoen din (dvs. ved å logge deg på din Storytel-konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «mine sider»).

4. Innholdsfilter

4.1.
Eventuelle forhåndsinstallerte Innholdsfiltre, for eksempel «Kids Mode» eller andre lignende filterfunksjoner som til enhver tid måtte tilbys, vil tilbys til brukeren som en valgfri funksjon. Metadataene for hver tittel i Innholdet som Storytel er avhengig av med hensyn til f.eks. aldersgrenser og identifikasjon av litterære sjangere, er gitt av Storytels publiseringspartnere. Storytel tar derfor ikke ansvar for, og garanterer ikke for at du vil oppleve at filtrene basert på slike metadata fungerer helt slik som du skulle ønske. Videre kan Storytel på ingen måte garantere at slike filtre er helt nøyaktige, eller at de helt sikkert har filtrert alt ikke-relevant Innhold i samsvar med hensikten. Hvis du ikke er tilfreds med et slikt filter, må du straks avbryte bruken av filteret og gi oss beskjed om hvordan vi kan forbedre filteret og Tjenesten for i større grad å imøtekomme dine forventninger, ved å kontakte Storytel via Storytels nettside. Storytel setter pris på å få tilbakemelding om innhold som du finner upassende eller uegnet i lys av filtre som brukes, eller som du ellers mistenker kan inneholde krenkende eller ellers ulovlige funksjoner. Storytel er avhengig av din tilbakemelding slik at vi over tid kan forbedre våre filtre og vår Tjeneste.
4.2.
Hvis et forhåndsinstallert «barnemodus»-filter tilbys deg som Abonnent på Tjenesten, og der dette er gjort, har innstillingene til et slikt filter blitt basert på metadataene for kun å tillate slikt Innhold som utgiveren anser som egnet for barn i alderen tolv (12) år eller yngre. Dette betyr at Innholdet som er tilgjengelig i «Kids Mode», kan omfatte alle bøker og sjangere i Storytels Innholdskatalog beregnet for barn i alle aldre i denne aldersgruppen. Storytel kan på ingen måte garantere at filteret er helt nøyaktig eller at det helt sikkert har filtrert alt ikke-relevant Innhold i samsvar med hensikten.

5. Gratis prøveperiode

5.1.
Abonnementet ditt kan starte med en gratis prøveperiode («prøveperiode») av Tjenesten. Prøveperioden varer i fjorten (14) dager, eller som angitt på annen måte når du registrer deg, og er ment som en måte å gi brukere mulighet til å prøve Tjenesten.
5.2.
Når du registrerer deg for en prøveperiode, bekrefter du og sier deg enig i at du automatisk blir overført til en månedlig abonnementsplan ved slutten av prøveperioden, med mindre du avslutter abonnementet på Tjenesten før den siste dagen i prøveperioden. I så fall vil du ikke bli belastet, og abonnementet ditt blir avsluttet/kansellert.
5.3.
Dersom en prøveperiode tilbys, er Storytels hensikt å tilby deg en slik prøveperiode én gang. Dermed kan en bruker som allerede har aktivert en hvilken som helst form for prøveperiode bli blokkert fra å bruke flere prøveperioder. Betingelsene for å få en prøveperiode bestemmes etter Storytels eget skjønn, og Storytel kan begrense adgang til en prøveperiode for å forhindre misbruk og/eller brudd på Vilkårene. Storytel forbeholder seg retten til å tilbakekalle eller avslutte en prøveperiode dersom Storytel, etter eget skjønn, fastslår at en bruker ikke er kvalifisert. Brukeren kan ikke kombinere prøveperioden med andre tilbud.

6. Priser og betaling

6.1.
Alle dine betalinger går gjennom en tredjeparts betalingsleverandør som Storytel samarbeider med, før de blir overført til Storytel.
6.2.
Abonnementet forhåndsbetales månedlig frem til abonnementet er sagt opp. Det vil si fra den dato du aktiverer ditt abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp av deg eller Storytel før dette. I noen tilfeller vil datoen for når du blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å få bekreftet gyldighetsdato og øvrig informasjonen forbundet med betalingsmetoden du har valgt, som f.eks. opplysningene om ditt kredittkort.
6.3.
Prisene vises på Storytels nettside. Betaling skjer med kreditt-/debetkort eller annen betalingsmetode (inkludert, men ikke begrenset til betalinger via app) som Storytel til enhver tid måtte informere deg om. Ved bruk av kredittkort kan Storytel nekte eller blokkere kredittkort som ikke er utstedt i det landet Tjenesten er tilbudt Brukeren. Storytel forbeholder seg retten til å til enhver tid og etter eget forgodtbefinnende å nekte visse typer kredittkort.
6.4.
Prisene kan variere avhengig av hvilken betalingsmetode som brukes. Hvis prisene varierer, vil Storytel kommunisere dette på Storytels nettside i forbindelse med generell informasjon om priser. Videre inkluderer ikke prisene datakommunikasjonskostnader eller gebyrer som din internett- eller telekommunikasjonsleverandør kan kreve i henhold til din avtale med en slik tjenesteleverandør.
6.5.
Ved uteblitt eller forsinket betaling forbeholder Storytel seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten. Om dette skulle inntreffe, logg inn på Storytels nettside med brukernavn og passord og reaktiver ditt abonnement fra din Storytel-konto under «mine sider». Ved for sen betaling har Storytel rett til å belaste deg en rimelig forsinkelsesrente, purregebyr, og der det er aktuelt, lovfestede innkrevingsgebyrer.

7. Gavekort

7.1.
Storytel kan tilby ulike typer Gavekort. Noen Gavekort kan være produktspesifikke, noe som betyr at et slikt Gavekort er koblet til en bestemt abonnementsplan, som er valgt av kjøperen på kjøpstidspunktet. Et slikt Gavekort kan kun brukes i samsvar med vilkårene som gjelder for den aktuelle planen.
7.2.
Når du registrer deg som Abonnent med et Storytel-Gavekort, godtar og aksepterer du disse Vilkårene på de samme vilkår som et betalende medlem av Tjenestene gjør, med unntak for betalingsbestemmelsene.
7.3.
Som bruker av et Storytel Gavekort vil du få full tilgang til Tjenesten i perioden som fremgår på Gavekortet, og i henhold til den aktuelle abonnementsplanen. Ved utløpet av Gavekortet blir tjenesten automatisk avsluttet med mindre du registrerer deg som betalende Abonnent eller løser inn et nytt Storytel Gavekort. Hvis du aktiverer et Storytel Gavekort når du allerede er Abonnent på tjenesten, vil Storytel stanse kravet på betaling for Tjenesten midlertidig frem til Gavekortet utløper, hvorpå du automatisk blir ført tilbake som betalende kunde til Tjenesten og fortsetter den månedlige abonnementsbetalingen. Hvis Gavekortet du aktiverte i et slikt tilfelle gjelder for en annen abonnementsplan enn den du opprinnelig abonnerte på, blir du automatisk ført tilbake til din tidligere abonnementsplan. Men hvis en slik abonnementsplan er basert på et produktspesifikt Gavekort, blir du automatisk overført tilbake til din abonnementsplan, basert på en betalingsmåte som ikke bruker et Gavekort.

8. Avbestilling når du har angrerett

8.1.
Når du registrerer deg som Abonnent på Tjenesten, uavhengig av hvilket abonnement du velger, har du fjorten (14) dagers angrerett i samsvar med den norske angrerettsloven. Angrerettsfristen begynner å løpe på datoen for tegning av abonnementsplanen.
8.2.
Hvis du begynner å lytte eller lese en lydbok eller e-bok, eller bruke Tjenesten på annen måte, godtar du at du mister retten til å kansellere kjøpet av Tjenesten i henhold til angrefristen nevnt i punkt 8.1 ovenfor. Du har imidlertid rett til si opp Tjenesten i henhold til punkt 12 nedenfor.
8.3.
Hvis du vil si opp Tjenesten før angrefristen utløper, anbefaler vi at du informerer oss ved å bruke skjemaet som er tilgjengelig på nettsiden til Storytel eller angrerettskjemaet fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet som er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564, og at du sender det til support.no@storytel.com fra e-postadressen som er registrert på din konto. Du kan imidlertid også bruke andre måter å melde fra til Storytel om at du ønsker å avbestille kjøpet innenfor angrefristen.
8.4.
Hvis du er belastet feil, vil du bli kreditert det belastede beløpet innen fjorten (14) dager fra den dagen Storytel mottok meldingen din.

9. Immaterielle rettigheter

9.1.
Tjenesten er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom og inneholder opphavsrettsbeskyttet eiendom til våre lisensgivere eller rettighetshavere, og alle varemerker, servicemerker, handelsnavn, handelsmerker og andre immaterielle rettigheter i Tjenesten eller i Innholdet som er tilgjengelig for deg fra Tjenesten eies av oss eller våre lisensgivere eller rettighetshavere eller tilknyttede selskaper. Unntatt ved skriftlig samtykke fra oss, kan ikke noe element i Tjenesten eller dets Innhold brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av Tjenesten som tilbys til deg under Vilkårene. Du kan eie de fysiske enhetene der levering av elementer av Tjenesten til deg skjer, men vi beholder fullt og helt eierskap til Tjenesten og alle immaterielle rettigheter i den tilknytning. Vi overfører ikke rettigheter eller eierskap til noen del av Tjenesten til deg, og vi overfører heller ikke noen rettigheter eller eierskap til noen del av Innholdet som er tilgjengelig fra Tjenesten til deg. Ingenting som leveres av et merke som eies eller lisensieres av Storytel, skal tolkes som å gi, underforstått eller på annen måte, lisens eller bruksrett til et varemerke som vises på eller innenfor Tjenesten til deg.

10. Innhold og programvarelisens

10.1.
Innholdet som tilbys deg via Tjenesten, kan variere fra tid til annen og mellom de forskjellige land og regioner der Tjenesten er tilgjengelig. Innholdet kan også variere avhengig av hvor du befinner deg når du åpner tjenesten. Storytel kan ikke garantere at Tjenesten eller Innholdet som er tilgjengelig gjennom Tjenesten, vil være tilgjengelig for bruk i et annet land enn ditt bostedsland der Tjenesten er tilgjengelig for deg. For informasjon om Innholdet som er tilgjengelig i ditt land, vennligst besøk Storytels nettsider. Vær oppmerksom på at Storytel ikke har noen plikt til å varsle deg om eventuelle endringer i Innholdet som tilbys.
10.2.
Tjenesten er konfigurert til å muliggjøre bruk av Tjeneste-programvaren, dets Innhold, virtuelle elementer eller annet materiale som eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjeneste-programvaren, dens Innhold, de virtuelle elementene eller annet materiale for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk.
10.3.
Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; kopiere, reprodusere, duplisere, modifisere, lage avledede verk fra, vise, publisere, distribuere, formidle, kringkaste, overføre, selge, leie, lease, låne, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte noe materiale og/eller deler av eller hele Tjenesten til en tredjepart (herunder, uten begrensning, visning og distribusjon av materialet via en tredjeparts nettsted) uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Storytel, eller med mindre annet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende og ufravikelige lov.
10.4.
Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; (1) omfordele, omgå eller deaktivere et Innholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighetsadministrasjonsteknologi som brukes i Tjenesten; (2) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere enhver tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) logge inn eller bruke Tjenesten ulovlig eller uautorisert eller på en måte som tyder på en tilknytning til våre produkter, tjenester eller merker.
10.5.
Dette kapittel 10 gjelder også for enhver som har tilgang til Tjenesten.

11. Tredjeparts Innhold og lenker

11.1.
Eksterne hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra Tjenesten, vår nettside og eventuelle fora levert av Storytel både innenfor og utenfor Tjenesten, er ikke en godkjenning fra Storytel og/eller dets tilknyttede selskaper av meninger eller synspunkter uttrykt av slike tredjeparter på eller utenfor deres nettsteder/sosiale medie-plattformer. Storytel verifiserer ikke, godkjenner ikke eller er ansvarlig for nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på Innholdet på disse tredjeparts nettstedene. Videre er Storytel ikke ansvarlig for kvaliteten på eller levering av produkter eller tjenester som tilbys, tilgjengeliggjøres, innhentes av eller annonseres på slike tredjeparts nettsider/sosiale medier. Storytel er ikke ansvarlig for Innhold levert på noen tredjeparts nettside/sosiale medie-plattform, og Storytel er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller annen skade, uavhengig av om det oppstår ved uaktsomhet, kontraktbrudd, ærekrenkelse, brudd på opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, forårsaket av visning, distribusjon eller utnyttelse av informasjon eller Innhold som finnes på disse tredjeparts hyperkoblede nettsteder/sosiale medie-plattformer.
11.2.
Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og Innhold fra tredjepart. Storytel kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller Innholdet. Du bør lese nøye alle avtaler eller bruksvilkår og retningslinjer for personvern du mottar som gjelder for tredjepartstjenester og/eller Innhold.

12. Storytels rettigheter og ansvar

12.1.
Som en del av Tjenesten, kan Storytel kontakte deg via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten for å kommunisere om funksjonaliteten (inkludert å sende påminnelser om utløpsdato til kredittkort) og Innholdet i Tjenesten. Der det er aktuelt kan Storytel også, med mindre du har avslått slik kontakt, ta kontakt med deg via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten vedrørende kampanjer eller lignende aktiviteter, produkter og hendelser som er relatert til Tjenesten.
12.2.
Hvis du har særskilt avtalt og akseptert det, kan Storytel også kontakte deg via andre kommunikasjonsmidler, f.eks. via tredjepartsplattformer for sosiale media.
12.3.
All kommunikasjon mellom Storytel og Abonnenten skal være i samsvar med Storytels personvernpolicy.
12.4.
Storytel er ikke ansvarlig for forstyrrelser i mobilnettet eller tjenester fra internettleverandører.
12.5.
Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Storytel garanterer imidlertid ikke at Tjenesten alltid vil være uten feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller forstyrrelser som påvirker Tjenesten, vil Storytel ha mulighet til å rette opp disse uten at det foreligger kontraktsbrudd, det vil si brudd på Vilkårene. Storytel har også rett til, innen rimelighetens grenser, å lukke Tjenesten, for eksempel for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.
12.6.
Storytel har rett til, helt eller delvis, å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til en tredjepart. Storytel har også rett til å engasjere underleverandører for å utføre sine forpliktelser i henhold til Vilkårene. Eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Storytels personvernpolicy.
12.7.
Storytel kan etter eget forgodtbefinnende gjøre endringer i Vilkårene. Når Storytel gjør vesentlige endringer i Vilkårene til ulempe for deg, vil dette bli formidlet til deg, f.eks. ved å fremvise en melding i Tjenesten eller ved å sende deg en e-post, SMS eller et push-varsel via tjenesten senest tretti (30) dager før endringene trer i kraft. I noen tilfeller vil vi be om ditt uttrykkelig samtykke, og i noen tilfeller vil vi varsle deg på forhånd og din fortsatte bruk av Tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene. Det er derfor viktig at du leser enhver meddelelse eller melding fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte din bruk av Tjenesten på grunn av slike oppdateringer eller endringer i Vilkårene, kan du når som helst si opp abonnementet ditt på nettsiden, eller sende oss en e-post. Vær oppmerksom på at en e-post krever lengre behandlingstid, så den raskeste og sikreste løsningen er å gjøre det på nett.

13. Brukerens rettigheter og ansvar

13.1.
Med mindre annet følger av eventuelle tilleggsbetingelser, kan Abonnenten kun lytte til lydbøker, lese e-bøker og bruke Innholdet i tjenesten for Abonnentens private, ikke-kommersielle bruk. Brukere av Tjenesten kan f.eks. ikke spille lydbøker for et publikum eller på et offentlig sted. Kontoopplysningene dine (inkludert, men ikke begrenset til innloggingsdetaljer) er personlige og de kan ikke deles med andre.
13.2.
Abonnenten forplikter seg til å ikke omgå eller forsøke å omgå tekniske eller andre begrensninger som er på plass for å hinder kopiering av Innholdet i Tjenesten, og å ikke kopiere, helt eller delvis, lydbøker, e-bøker eller annet Innhold i Tjenesten, selv for privat bruk.
13.3.
Du erkjenner og godtar at din tilgang til og bruk av Tjenesten må skje i samsvar med Vilkårene. Du anerkjenner og godtar også at det samme gjelder for alle som du tillater tilgang til Tjenesten via kontoen din. Tilgang til annen bruker kan bare gis av deg i henhold til Vilkårene.
13.4.
Hvis du er offline fra Tjenesten i en periode på tretti (30) dager eller mer og midlertidig har lastet ned Innhold i appen, kan Storytel kreve at du skal gå online for å sikre at du fortsatt har et aktivt abonnement på Tjenesten og for å oppdatere Innholdet i Tjenesten. Hvis du nekter å gjøre dette, forbeholder Storytel seg retten til å stanse ytterligere bruk av Tjenesten inntil du har bekreftet at du har et aktivt abonnement hos Storytel. Hvis et slikt abonnement ikke kan bekreftes, kan Storytel, etter eget forgodtbefinnende, fortsette å suspendere Tjenesten eller avslutte kontoen din.
13.5.
Du er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt ved registrering, er korrekt, og at alle personopplysninger gitt til Storytel, inkludert din e-postadresse, er korrekte. Du er ansvarlig for å informere Storytel om enhver endring i opplysningene, spesielt din e-postadresse. Eventuell e-post som Storytel sender til din e-postadresse, anses å være mottatt av deg innen to (2) dager etter at e-posten er sendt.
13.6.
Du er ansvarlig for å opprettholde kontroll over din konto for å hindre uønsket tilgang til Tjenesten, og forplikter deg til ikke å røpe ditt passord eller andre personlig informasjon som er knyttet til din konto, så lenge du abonnerer på Tjenesten.
13.7.
I eventuelle vurderinger av lydbøker, e-bøker eller annet litterært Innhold som Abonnenten skriver, er Abonnenten ansvarlig for at Abonnentens meninger uttrykkes i henhold til gjeldende lover og med respekt for andre, og at Abonnenten ikke bruker ord eller uttrykk som kan oppfattes som diskriminerende eller unødvendig støtende eller upassende i fora som kan knyttes til Storytel. Det er videre Abonnentens ansvar å sørge for at Abonnenten ikke legger inn, bruker eller deler immateriell eiendom tilhørende tredjepart, eller poster, bruker eller deler Innhold eller kommentarer som er eller sannsynligvis kan tolkes som ulovlig, f.eks. ærekrenkende Innhold, materiale som skildrer eller foreslår seksuelt misbruk eller kommentarer på nettet.
13.8.
Abonnenten har ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene, med mindre Abonnenten har Storytels skriftlige samtykke til å gjøre det.
13.9.
Abonnenten kan ikke bruke Tjenesten på noen måte som forårsaker eller kan forårsake at Tjenesten avbrytes, skades eller svekkes på noen måte. Du forstår at du, og ikke Storytel, er ansvarlig for all elektronisk kommunikasjon og Innhold som sendes fra enheten til oss, og du kan bare bruke Tjenesten, enheten din og vår nettside og alle forum som Storytel tilbyr både i og utenfor Tjenesten til passende og lovlige formål. Deretter godtar du å ikke bruke nettstedet til uredelige formål eller i forbindelse med kriminell handling eller annen ulovlig aktivitet eller for å sende, bruke eller gjenbruke materiale som ikke tilhører deg eller ulovlig, støtende (inkludert, men ikke begrenset til, materiale med seksuelt eksplisitt Innhold eller som fremmer rasisme, hat eller fysisk skade), villedende, misvisende, fornærmende, uanstendig, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller som krenker opphavsrett, varemerker, konfidensialitet, personvern eller annen proprietær informasjon eller rett; eller ellers er skadelig for tredjeparter.
13.10.
Dersom Tjenesten, eller deler av denne, er uriktig eller feil, oppfordres du til å kontakte Storytel ved hjelp av kontaktskjemaet på Storytels nettside, fra e-postadressen som er registrert på din konto eller ved hjelp av andre midler for å informere oss eller å sende inn en klage.
13.11.
Abonnenten bekrefter at Tjenesten inneholder Innhold som ikke er egnet for mindreårige. Du samtykker derfor i, uavhengig av om du har valgt å bruke et Innholdsfilter eller ikke (som f.eks. et «Kids Mode» filter), ikke å la mindreårige få tilgang til Tjenesten med mindre de er under ditt tilsyn.

14. Avtalepart

14.1.
Tjenesten leveres og gjøres tilgjengelig under Vilkårene fra Storytel Norway AS, et aksjeselskap etablert i Norge med organisasjonsnummer 913 211 421, og forretningsadresse Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo. For å kontakte oss eller vår kundeserviceavdeling, vennligst send en e-post til support.no@storytel.com.

15. Diverse

15.1.
Tjenesten leveres til deg utelukkende med et ikke-kommersielt formål om underholdning, informasjon og andre lignende formål.
15.2.
Vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett, med unntak for norske lovvalgsregler. Vilkårene vil imidlertid ikke begrense eventuelle forbrukerrettigheter som du kan ha rett til i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland hvis det er forskjellig fra det som er nevnt ovenfor.
15.3.
Ved en tvist mellom Storytel og Abonnenten skal partene først forsøke å løse tvisten ved avtale. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten henvises til Forbrukerrådet ved å fylle ut en klage her: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0061/. Ellers skal tvisten avgjøres av domstolene i Norge.
15.4.
I tillegg har EU-kommisjonen en nettside for tvisteløsning på nettet, dedikert til å hjelpe forbrukere og selgere med å løse tvister utenom domstolene, som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
15.5.
Hvis du er misfornøyd med Tjenesten, Innholdet som er tilgjengelig der, eller med Vilkårene, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte din tilgang til og bruk av Tjenesten.
15.6.
For å få mer informasjon om Tjenesten, eller hvis du trenger hjelp med en hvilken som helst funksjon eller med din konto, vennligst kontakt support.no@storytel.com.

Sist revidert 4. mai 2020

Storytel Norway AS