STORYTEL UNLIMITED SUBSCRIPTION ("SUS")

Disse SUS avtalevilkårene supplerer Storytels Vilkår og Personvernpolicy og andre tilleggsvilkår som til enhver tid måtte gjelde for noen del av Tjenesten. Ved eventuell motstrid skal disse SUS avtalevilkårene gå foran Vilkårene. Endringer og korrigeringer til denne SUS Planen vil gjøres i samsvar med Vilkårene. Alle personopplysninger under SUS Planen vil bli håndtert i samsvar med Storytels Personvernpolicy. For ytterligere opplysninger om Storytel Tjenesten generelt og denne abonnementsplanen, vennligst besøk FAQ på Storytels nettside.

1. Definerte begreper

1.1.
Med "Abonnent" menes alle med en aktiv Storytel-konto som har tilgang til Tjenesten via en aktiv abonnementsplan.
1.2.
Med "Bruker" menes alle som har tilgang til Tjenesten uavhengig av om han/hun er Abonnent, f.eks. barnet til en Abonnent. Brukeren må være en del av samme husholdning som Abonnenten.

2. Storytel Unlimited Subscription

2.1.
SUS Planen gir én Abonnent tilgang til Tjenesten. Abonnenten har tilgang til hele Storytel katalogen. Abonnenten kan dele SUS Planen innen sin husholdning med én annen Bruker. Både Abonnenten og Brukeren kan benytte Tjenesten samtidig, men bare Abonnenten kan strømme hele kataloginnholdet og Brukeren kan bare strømme titler i barnemodus, som definert i Vilkårene. SUS betyr derfor at det kan forekomme to (2) samtidige strømminger: én med fullt innhold og én med barnestrømming.

3. SUS funksjonalitet

3.1.
For å starte må Abonnenten opprette en konto på Storytels nettside.
3.2.
SUS Planen er initiert under “mine sider”, og Abonnenten må oppgi en gyldig betalingsmetode. I tillegg til å godta Storytels Vilkår og Personvernpolicy, må Abonnenten også godta disse SUS avtalevilkårene.
3.3.
SUS Planen kan administreres på Storytels nettside under “mine sider”. Her kan Abonnenten gjøre endringer i Abonnementsplanen, kontoopplysninger, betalingsmetode, eller velge å avslutte abonnementet.

Sist revidert 2. november 2018

Storytel Norway AS