Próbka
Angielski – Grammar Master - Dorota Guzik, Dominika Tkaczyk

Angielski – Grammar Master

Angielski – Grammar Master

3,79 95 5 Autor: Dorota Guzik, Dominika Tkaczyk Czyta: Maybe Theatre Company, Tadeusz Z. Wolański, Lara Kalenik, Barbara Kubica-Daniel
Audiobook.
Chcesz opanowa? gramatyk? na poziomie zaawansowanym i bezb??dnie pos?ugiwa? si? j?zykiem angielskim?

Ucz si? z kursem „Angielski Grammar Master. Grammar tenses + Grammar Practice – New edition”, który stopniowo uczy wszystkich najwa?niejszych czasów oraz przydatnych form gramatycznych niezb?dnych do poprawnego porozumiewania si? w ró?nych sytuacjach.

Dlaczego warto wybra? kurs „Angielski Grammar Master. Grammar tenses + Grammar Practice – New edition”?

Aby udoskonali? swój styl wypowiedzi i bez trudu tworzy? zdania z?o?one, nie wystarczy pozna? zasady gramatyczne. Wa?ne jest, aby rozumie? ró?nice w u?yciu gramatyki i wiedzie?, w jakich sytuacjach zastosowa? dan? form?. Potem wystarczy po prostu zastosowa? t? wiedz? w praktyce i to w?a?nie znajdziesz w tym kursie. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W ka?dej lekcji:
• ciekawa historyjka ucz?ca gramatyki w kontek?cie,
• praktyczne wskazówki zwracaj?ce uwag? na u?ycie danej konstrukcji,
• zestaw ?wicze? utrwalaj?cych poznane formy w typowych sytuacjach,
• samodzielne tworzenie zda? i pyta? wed?ug instrukcji lektora,
• nagrane przejrzyste wyja?nienia z przyk?adami.

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu: dialogi, ?wiczenia sprawdzaj?ce z odpowiedziami oraz dodatkowo Appendix zawieraj?ce t?umaczenie wszystkich zasad gramatycznych, a tak?e trudniejszych s?ów i zwrotów na j?zyk polski.
Język: Polski Kategoria: Nauka języków Tłumaczenie:

Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia
Data wydania: 2018-01-01
Czas trwania: 5H 55M
ISBN: 9788380062351
Recenzje

Podobne książki

Miej zawsze dobrą książkę pod ręką - słuchaj i czytaj bez ograniczeń

Czytaj i słuchaj do woli. W streamingu lub offline. Wybierz książkę dla siebie lub dziecka. Słuchaj na telefonie lub tablecie.

ZAŁÓŻ KONTO