SUBSKRYPCJA STORYTEL UNLIMITED ("SSU")

Niniejsze warunki SSU stanowią uzupełnienie Umowy Użytkownika i Polityki Prywatności Storytel oraz wszelkich innych warunków dodatkowych, które mogą mieć zastosowanie do niektórych części Usługi. W przypadku konfliktu, niniejsze warunki SSU mają pierwszeństwo przed Umową Użytkownika. Zmiany i poprawki w tym "Plan SSU" zostaną wykonane zgodnie z Umową Użytkownika. Wszystkie dane osobowe w ramach Planu SSU będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Storytel. Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat Usługi Storytel i niniejszego planu subskrypcji, odwiedź FAQ na stronie internetowej Storytel.

1.Definicje

1.1.

"Subskrybent" oznacza każdą osobę posiadającą aktywne konto Storytel, która posiada dostęp do Usługi poprzez aktywny plan subskrypcji.

1.2.

"Użytkownik" oznacza każdego, kto posiada dostęp do Usługi, niezależnie od tego czy jest Subskrybentem, np. dziecko Subskrybenta. Użytkownik musi należeć do tego samego gospodarstwa domowego, co Subskrybent.

2.Plan Subskrypcji Storytel Unlimited

2.1.

Plan SSU umożliwia jednemu Subskrybentowi dostęp do Usługi. Subskrybent ma dostęp do pełnego katalogu Storytel. Subskrybent może dzielić swój Plan SSU z innym Użytkownikiem w swoim gospodarstwie domowym. Zarówno Subskrybent, jak i Użytkownik mogą korzystać z Usługi jednocześnie, ale tylko Subskrybent może transmitować pełną zawartość katalogu, a Użytkownik może transmitować tylko tytuły w trybie "Kids Mode", zgodnie z definicją podaną w Umowie Użytkownika. SSU oznacza zatem, że mogą istnieć dwie równoczesne transmisje: jedna o pełnej treści i jedna transmisja w trybie "Kids Mode".

3.Działanie NSS

3.1.

Aby rozpocząć, Subskrybent musi utworzyć konto na stronie internetowej Storytel.

3.2.

Plan SSU jest generowany automatycznie w zakładce "Moje Strony", a Subskrybent musi wprowadzić ważną metodę płatności. Poza akceptacją Umowy Użytkownika i Polityki Prywatności, Subskrybent musi zaakceptować niniejsze warunki SSU.

3.3.

Planem SSU można zarządzać na stronie internetowej Storytel w zakładce "Moje strony". W tym miejscu subskrybent może wprowadzić zmiany w planie subskrypcji, szczegółach konta, metodzie płatności lub zdecydować o zakończeniu subskrypcji.

Data ostatniego sprawdzenia: 2 listopada 2018

Storytel sp. z o.o.