Virus

En stekhet sommardag drabbas Stockholm av ett mystiskt och våldsamt virus. Inom loppet av dagar är staden, landet och kanske hela världen ödelagd. Ett fåtal överlever smittan och Stockholm delas upp i fraktioner av immuna och osmittade som måste lära sig att förhålla sig till varandra, skapa sig ett slags liv i den nya ogästvänliga världen och att försvara den. Följ Amanda, Iris, Dano, Ursula och de andras desperata kamp för sin existens i en värld som faller samman! Samhället må ha nått sitt slut, men något måste komma därefter. Virus och Smittad är en tät historia om människors kamp för överlevnad i en värld som inte längre vill ha dem, berättad i ett skoningslöst tempo. Storytels egen megaserie, en hittills 6 säsonger olidligt spännande berättelse om kampen för överlevnad!