Höstserien

I Stockholms skärgård pågår ännu en ubåtsjakt, men den här gången lyckas en privatperson fånga något på bild, något som sätter stor press på det redan skakiga världsläget. I Moskva tar en överste ett livsavgörande beslut, och en diplomat vid ryska ambassaden är allt annat än det han utger sig för att vara. Samtidigt gör ett amerikanskt specialförband i Irak en upptäckt som kommer att få ödesdigra konsekvenser. Höstserien är en trovärdig säkerhetspolitisk deckare i två delar, där Sverige står i centrum. Hur väl rustat är egentligen Sverige för yttre hot?

Sortera
Språk
Typ