Peppy Pals

Lekfulla historier som hjälper barn utveckla sin EQ Peppy Pals ljudböcker är baserade på Peppy Pals-appen som används av barn både i utbildningssyfte och på fritiden. Sagorna handlar om fem karaktärer som umgås och leker ihop, och fokuserar på deras interaktioner samt hur de påverkas av varandras handlingar. Peppy Pals historier är skrivna utifrån teman och koncept som forskning visar ska för bättra barns emotionella intelligens, eller emotionella kvot (EQ).