Bli den bästa versionen av dig själv, i alla lägen.