1 คะแนน
4
ภาษา
ไทย
หมวดหมู่
วรรณกรรมคลาสสิค
ความยาว
1ชม. 7น.

1001 ทิวา - 2: ตอน อาบูลกาเซม (ฉบับเต็ม)

ผู้เขียน: กุสตาฟ วีล ผู้บรรยาย: ชลธิชา สุวัฒนะโสภณ หนังสือเสียง

อาบูลกาเซมเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจาก 1001ทิวาซึ้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
ที่มีพระเดชุภาพที่ยิ่งให่ในราชการของพระองค์

© 2020 Bookstream Asia (หนังสือเสียง) ISBN: 9783991179412