นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสตอรี่เทล

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1.
สตอรี่เทลเป็นบริการการเป็นสมาชิกดิจิทัลบนอินเตอร์เน็ตซึ่งทำให้ท่าน (ต่อไปในนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้ใช้งาน") เข้าถึงเว็บไซต์สตอรี่เทล หนังสือเสียง อีบุ๊คส์ และเนื้อหาในรูปงานประพันธ์อื่นจากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน ("บริการ") ตามข้อตกลงในการใช้งาน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจใช้บังคับกับการที่ท่านเลือกใช้แผนการใช้บริการของสตอรี่เทลแบบใดแบบหนึ่ง ("ข้อกำหนด") ซึ่งให้บริการโดยบริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562091258 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สตอรี่เทล" หรือ "เรา")
1.2.
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติของสตอรี่เทลในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน นอกจากนี้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวยังครอบคลุมถึงบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชั่นของเรา โดยนโยบายนี้จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการใช้บริการ
1.3.
ท่านควรรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับสตอรี่เทล ทั้งนี้ สตอรี่เทลได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้องจากการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากการทำลายหรือสูญหาย หากท่านไม่รู้สึกพอใจกับเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถเลิกใช้บริการได้ตลอดเวลา

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1.
สตอรี่เทล สวีเดน เอบี และบริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยสตอรี่เทล ท่านสามารถติดต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งในเรื่องความถูกต้องเชื่อถือได้และความเป็นส่วนตัว ข้อมูลวิธีติดต่อเราถูกระบุไว้ในข้อ 13

3. สตอรี่เทลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดและจากที่ใด

3.1.
สตอรี่เทลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เมื่อ:
 • ท่านมีบัญชีกับสตอรี่เทล และ/หรือใช้บริการ
 • ท่านสั่งใช้บริการเสริม (Add-On) หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากสตอรี่เทล
 • ท่านติดตั้ง และ/หรือใช้แอปพลิเคชั่นใด ๆ ที่รวมอยู่ในบริการกับเราไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในแผนการใช้บริการ
 • ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ท่านสมัครเป็นผู้ใช้บริการข่าวของสตอรี่เทล
 • ท่านรายงานข้อผิดพลาด การละเมิดสิทธิ์ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสตอรี่เทลด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
 • ท่านเชื่อมต่อบริการไปยังบัญชีเฟซบุ๊กของท่าน หรือบริการที่คล้ายคลึงกันของบุคคลภายนอก เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้บริการ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะได้รับข้อมูลจากบริการของบุคคลภายนอกนั้น
 • ท่านตอบแบบสำรวจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า การสำรวจการตลาด หรือตอบกลับการติดต่อจากสตอรี่เทล หรือ
 • จำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านและสตอรี่เทล
3.2.
นอกจากนี้สตอรี่เทลเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุ้กกี้ของเราเองหรือของบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บีคอนส์ แท็ก และพิกเซล) ที่อาจติดตามกิจกรรมและสิ่งที่ท่านเลือก เช่น เมื่อท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา เมื่อท่านใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าสู่ระบบ จดจำการตั้งค่าที่ท่านชื่นชอบ ส่งโฆษณาที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่านและวัดความสำเร็จของการโฆษณา ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของสตอรี่เทลได้ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ของสตอรี่เทลในเว็บไซต์สตอรี่เทล

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สตอรี่เทลเก็บรวบรวม

4.1.
เมื่อท่านสร้างบัญชีกับสตอรี่เทล หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสตอรี่เทล สตอรี่เทลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งานซึ่งสตอรี่เทลจะเก็บรวบรวมจะได้แก่รายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อของท่าน เช่น ชื่อ และ/หรือชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงินของท่าน เช่น ประเภทบัตรเครดิตของท่าน วันหมดอายุของบัตร อีกทั้งอาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วันเกิดของท่าน เพศ หรือรายละเอียดสำหรับใช้ติดต่อเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ของท่าน นอกจากนี้สตอรี่เทลอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน (รวมทั้ง ชื่อของสมาชิกในครอบครัว อีเมล วันเกิดและสิ่งที่บุคคลดังกล่าวสนใจ) หากท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบและมีสิทธิที่จะทำเช่นนั้นโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว และท่านควรจะต้องแจ้งให้บุคคลดังล่าวทราบเกี่ยวกับการประมวลผลของเรา
4.2.
เมื่อท่านใช้บริการ หรือบริการเพิ่มเติมและผลิตภัณฑ์ของสตอรี่เทล และเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของสตอรี่เทล สตอรี่เทลอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ (เช่น การเลือกหัวข้อ และการค้นหา) ข้อมูลที่ดู (เช่น เนื้อหาที่เปิดดู) และข้อมูลเชิงเทคนิค (เช่น หมายเลข ID ของแพลตฟอร์ม โทรศัพท์และเวอร์ชั่นของแพลตฟอร์ม ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ เวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่นของสตอรี่เทล การตั้งค่าภาษา ข้อมูล URL รหัสผ่าน (ที่มีการเข้ารหัส) ข้อมูลคุกกี้ และประเภทของเบราว์เซอร์) เมื่อท่านลงชื่อเป็นลูกค้าของสตอรี่เทล ท่านได้ลงนามเป็นลูกค้าที่จะได้รับใบเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้สตอรี่เทลอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลบางอย่างที่ท่านส่งให้แก่ผู้ให้บริการรับชำระเงินของสตอรี่เทลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเรียกเก็บเงินดังกล่าว
4.3.
หากท่านเลือกจะเชื่อมต่อบริการไปที่เฟซบุ๊กหรือบริการของบุคคลภายนอกที่คล้ายคลึงกันที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สตอรี่เทลอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้อนุญาตเฟซบุ๊ค หรือบุคคลภายนอกรายอื่นไว้เพื่อให้แบ่งปันกับสตอรี่เทล ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย
4.4.
นอกจากนี้สตอรี่เทลอาจเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในเวทีสาธารณะในเว็บไซต์ของสตอรี่เทล หรือได้ให้ไว้แก่สตอรี่เทลเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของสตอรี่เทล เว็บไซต์ของสตอรี่เทลบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น แอปพลิเคชั่นสโตร์ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมโปรไฟล์ของท่านที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกกับบัญชีส่วนตัวของท่าน
4.5.
สตอรี่เทลอาจเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุณสมบัติของท่านที่จะทำให้ท่านมีสิทธิใช้บริการ และวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก อย่างไรก็ตามเนื่องจากสตอรี่เทลร่วมงานกับผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งประกอบการอย่างอิสระในระบบที่แยกต่างหากจากสตอรี่เทล สตอรี่เทลจะไม่เก็บข้อมูลการชำระเงินที่ครบถ้วน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตครบทุกหมายเลข ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วย

5. ระยะเวลาที่สตอรี่เทลจะเก็บข้อมูลไว้

5.1.
สตอรี่เทลจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานแค่ที่จำเป็นต่อการประมวลผลเท่านั้น
5.2.
ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะเก็บไว้ตราบที่ท่านเป็นสมาชิกและหลังจากนั้นต่อไปอีกสิบสอง (12) เดือนเมื่อท่านเลิกรับบริการเว้นแต่ท่านยินยอมให้สตอรี่เทลทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้
5.3.
เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญาของเรา เพื่อติดตามตรวจสอบ และทำบันทึกเกี่ยวกับการใช้บัตรของขวัญ ระยะเวลาทดลองใช้ฟรี และบริการเสริมอื่น ๆ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เมื่อลงชื่อสมัครใช้ (เช่น ชื่อ และ/หรือชื่อผู้ใช้งานของท่าน ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดการชำระเงิน) ตราบที่ท่านเป็นสมาชิก ผู้ใช้บัตรของขวัญ หรือผู้ทดลองใช้ฟรี และยี่สิบสี่ (24) เดือนหลังจากท่านเลิกรับบริการ บัตรของขวัญที่ท่านซื้อ หรือการใช้บัตรของขวัญของท่าน หรือการทดลองใช้ฟรีของท่านสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
5.4.
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับ Audiobook/e-book Library ของสตอรี่เทลไว้ตราบที่ท่านเป็นสมาชิกและหลังจากนั้นอีกยี่สิบสี่ (24) เดือนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านหากท่านประสงค์จะกลับมาเป็นสมาชิกภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
5.5.
เมื่อท่านติดต่อสตอรี่เทลเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนหลังจากแก้ไขปัญหาที่แจ้งไว้ในคำขอบริการช่วยเหลือครั้งล่าสุดของท่าน (เช่น ประเด็นปัญหา และคำขอต่าง ๆ)
5.6.
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ในระหว่างระยะเวลาที่ท่านรับบริการและหลังจากนั้นต่อไปอีกยี่สิบสี่ (24) เดือน
5.7.
สตอรี่เทลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานกว่าเวลาที่ระบุข้างต้นหากกฎหมายกำหนดไว้ หรือเพื่อทำการก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิในการดำเนินคดี

6. สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

6.1.
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศคู่สัญญา (ตามที่กำหนดความหมายไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการ) ตั้งอยู่ นอกจากนี้ยังจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่สถานประกอบการหลักของสตอรี่เทลตั้งอยู่และเป็นที่ที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศสตอรี่เทลจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในข้อ 10.5

7. เหตุที่สตอรี่เทลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1.
สตอรี่เทลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งเพื่อจะบริหารจัดการเรื่องลูกค้าสัมพันธ์กับท่าน และเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของสตอรี่เทลเป็นหลัก นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า วิจัยตลาด การทำสถิติ การติดตามดูแลธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจและระเบียบวิธีการให้กับสตอรี่เทลเพื่อที่จะพัฒนาและปรับแต่งบริการและฟีเจอร์ของบริการให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
7.2.
นอกจากนี้สตอรี่เทลจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อเสนอและบริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการส่วนตัวมากขึ้น สตอรี่เทลยังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อลดความเสี่ยงในการส่งโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือทำการตลาดประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปให้ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผล เชื่อมโยง แบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์ด้วยวิธีการด้านการตลาดที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้ เช่นแจ้งผ่านอีเมล หรือการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันและการโฆษณาในช่องทางของบุคคลภายนอก เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของสตอรี่เทล หรือของพันธมิตรทางการค้าของสตอรี่เทลซึ่งได้มีการปรับให้เข้ากับความชอบ พฤติกรรม ความต้องการ หรือไลฟ์สไตล์ของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวจะใช้สำหรับการตลาดที่มีการกำหนดเป้าหมายกับผู้ชมที่คล้ายคลึงกับผู้ใช้งานอยู่เดิมของสตอรี่เทล ซึ่งการประมวลผลอาจรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น เฟซบุ๊ก และกูเกิล นอกจากนี้สตอรี่เทลอาจวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่สตอรี่เทลสามารถเข้าถึงผ่านบริการจากการเข้าเยี่ยมชมทางออนไลน์ของท่าน หรือบันทึกรายการอื่น ๆ (เช่น เฟซบุ๊ก หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์รายอื่นที่คล้ายคลึงกัน) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อนี้
7.3.
นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว สตอรี่เทลจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการกระทำที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการฉ้อโกง และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเรา (เช่น พิจารณากำหนดว่าท่านมีสิทธิใช้บริการของเราในช่วงทดลองใช้ฟรี หรือมีสิทธิได้รับข้อเสนอหรือเข้าร่วมแคมเปญการตลาดอื่น ๆ ได้หรือไม่ตามแต่กรณี)

8. ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

8.1.
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่สตอรี่เทลประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ถูกประมวลผลเพราะสตอรี่เทลจำเป็นต้องทำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด กล่าวคือ เพื่อสตอรี่เทลจะได้สามารถให้บริการและบริหารจัดการบริการ และฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเป็นกรณีที่สตอรี่เทลประมวลผลรายละเอียดสำหรับติดต่อกับท่าน เช่น ที่อยู่อีเมลของท่าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และข้อมูลจากผู้ให้บริการรับชำระเงิน
8.2.
ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่สตอรี่เทลประมวลผลจะถูกประมวลผลโดยพิจารณาจากความสมดุลแห่งประโยชน์ เช่นประโยชน์โดยชอบของสตอรี่เทลในการประมวลผลข้อมูลมีน้ำหนักมากกว่าผลกระทบหรือความเสี่ยงที่การประมวลผลอาจมีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลของท่าน ซึ่งจะเป็นกรณีที่สตอรี่เทลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ความช่วยเหลือ (เช่น การขอความช่วยเหลือทั่วไป) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดบางประการนอกเหนือจากการตลาดแบบตรง และเมื่อเราจัดเก็บข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับ Audio/Ebook Library (รวมทั้งงานประพันธ์อื่น) ของท่านหลังจากที่ท่านเลิกเป็นสมาชิก
8.3.
นอกจากนี้เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่ท่านให้ความยินยอม ซึ่งจะเป็นกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สตอรี่เทลเข้าถึงผ่านบัญชีเฟซบุ๊กของท่านเพื่อทำการตลาดแบบตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการของสตอรี่เทลหรือพันธมิตรของสตอรี่เทล หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดารายอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดการให้บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของบุคคลผู้นั้น
8.4.
ในส่วนที่การประมวลผลทำขึ้นโดยได้รับความยินยอมซึ่งเป็นฐานทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว การให้ความยินยอมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน และท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดก็ได้

9. ความปลอดภัยและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

9.1.
ความปลอดภัย ความถูกต้องครบถ้วน และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา เราจึงได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิค มาตรการในการบริหารจัดการ และมาตรการควบคุมการใช้งานที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง เปิดเผย ใช้ แก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากการทำลายหรือการสูญหาย เราจะทบทวนวิธีการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นระยะเพื่อประเมินความจำเป็นในการใช้มาตรการเพิ่มเติม หรือเพื่อทำการปรับปรุงทางเทคนิคให้วิธีการที่มีอยู่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ ขอเรียนว่าแม้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ไม่สามารถเจาะผ่านได้ ดังนั้นเราใคร่ขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านพบว่าในบริการมีการดำเนินการที่น่าสงสัย

10. บุคคลที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10.1.
สตอรี่เทลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสตอรี่เทล กล่าวคือ บริษัทในกลุ่มสตอรี่เทล พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า หรือบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับผู้จัดหาสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของสตอรี่เทล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เราให้ข้อมูลแก่ธนาคารของท่านเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแก้ไขเรื่องการเข้าใจผิดเป็นต้น
10.2.
สตอรี่เทลอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อส่งโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดที่ตรงกับความสนใจของท่านไปให้ เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งโฆษณาหรือการส่งเสริมการตลาดประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องให้ท่าน เพื่อวัดความสำเร็จและการขยายตัวการตลาดดิจิทัลของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นกรณีที่สตอรี่เทลจะใช้ฟีเจอร์สำหรับการ Remarketing และการแสดงผลความประทับใจ ความสนใจ และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ใน Google Analytics กรณีที่สตอรี่เทลทำการอัปโหลดผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ไปที่เฟซบุ๊ก และกูเกิล และในกรณีที่เราแจ้งพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น เฟซบุ๊กและกูเกิลว่ามาตรการด้านการตลาดบางอย่างทำให้เกิดลูกค้าใหม่ หรือลูกค้ากลุ่มใหม่ตามแต่กรณี
10.3.
สตอรี่เทลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทที่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนเรา เช่น ผู้ให้บริการระบบไอที บริษัทที่ให้บริการลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทซึ่งประมวลผลข้อมูลแทนสตอรี่เทล สตอรี่เทลจะเข้าทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลกับบริษัทดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
10.4.
ทั้งนี้ หากจำเป็นอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายของสตอรี่เทล หรือเพื่อตรวจ ป้องกัน หรือให้ความสนใจกับปัญหาเรื่องการฉ้อโกง และปัญหาด้านความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค
10.5.
เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือที่อื่นใดเนื่องจากเราเป็นธุรกิจนานาชาติ ซึ่งเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศต่าง ๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถ่ายโอนไปให้ผู้รับประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลจะเป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

11. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

11.1.
ข้อมูลที่สตอรี่เทลให้ไว้อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สตอรี่เทลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสตอรี่เทลไม่ได้รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวทำขึ้น ดังนั้นขอให้ท่านศึกษาวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

12.1.
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งหากสตอรี่เทลแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อย่างสำคัญ สตอรี่เทลจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล เอสเอ็มเอส หรือผ่านบริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเราได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของสตอรี่เทล หากการเปลี่ยนแปลงใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน สตอรี่เทลจะขอความยินยอมจากท่านใหม่ และขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อจะได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลของมูลของเรา

13. สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

13.1.
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านจะมีสิทธิต่อไปนี้ (นอกเหนือจากสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม)
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิสอบถามว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือไม่ และหากเรามีข้อมูลดังกล่าว ท่านมีสิทธิขอข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านคือข้อมูลอะไร เหตุผลและวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: เราจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนให้ครบถ้วนทันทีที่มีการร้องขอให้ดำเนินการ
 • สิทธิในการลบ (สิทธิที่จะถูกลืม): ในบางกรณีเราอาจต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านขอให้ดำเนินการ
 • สิทธิในการระงับการประมวลผล: ในบางกรณีเราจะต้องระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านขอ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเข้าถึงในรูปแบบที่ใช้ได้ทั่วไปและเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านออกได้ และมีสิทธิส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการรายอื่น
 • สิทธิในการคัดค้าน: ในบางกรณี ท่านอาจคัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราอาจจะต้องหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือการประมวลผลอัตโนมัติ (Profiling)
13.2.
ขอเรียนว่าสิทธิบางอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นอาจใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น เช่น สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ซึ่งจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อทำการประมวลผลข้อมูลเนื่องมาจากความจำเป็นทางสัญญาหรือมีการให้ความยินยอม และสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลซึ่งจะสามารถใช้ได้เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลเนื่องจากความสมดุลแห่งประโยชน์หรือมีการให้ความยินยอม หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่สตอรี่เทลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 • อีเมล: privacy@storytel.com
 • ที่อยู่: ส่งถึง Support, Box 24167, 104 51 Stockholm, Sweden หรือ
 • ที่อยู่: บริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 3บี ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
13.3.
หากท่านไม่ต้องการให้สตอรี่เทลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับใช้ในการตลาดแบบตรง ท่านสามารถแจ้งให้สตอรี่เทลทราบ นอกจากนี้จดหมายข่าวที่ส่งให้ท่านทุกฉบับจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านสามารถบอกเลิกรับจดหมายข่าวได้ สำหรับกรณีของ Push Notifications ท่านสามารถเลิกรับการแจ้งเตือนนี้ได้ (ในอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต) โดยไปที่คำสั่ง "การตั้งค่า" ในอุปกรณ์ของท่านแล้วกดคลิกที่คำว่า "การแจ้งเตือน" และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแอปพลิเคชั่นบางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่าน ในกรณีของคุกกี้ท่านมีสิทธิยกเลิกคุกกี้ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายเรื่องคุกกี้ของสตอรี่เทล
13.4.
ท่านมีสิทธิส่งข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลที่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศสวีเดนหรือประเทศไทย หรือหากสถานที่ทำงานของท่านตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดนหรือประเทศไทย หรือหากมีการกล่าวหาว่ามีละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นในประเทศสวีเดนหรือประเทศไทย ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนของท่านไปที่หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศสวีเดนหรือประเทศไทยตามลำดับก็ได้

ตรวจทานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่: 19 พ.ย. 2020

บริษัท สตอรี่เทล (ประเทศไทย) จำกัด