campaign-banner

עולמות תוכן חדשים מחכים לך בנייד

איזה כיף שרצית לנסות את סטוריטל!

הרשמה

אלפי ספרים מחכים רק לך

האזנה לספרים בסטרימינג או בלי חיבור לאינטרנט

ללא צורך בהתראה מראש

נסו את סטוריטל!

תנאי השימוש מדיניות הפרטיות

תנאי השימוש של Storytel

תנאי שימוש אלו הינם בעלי חשיבות ומסדירים את היחסים בינך לבין Storytel, ולכן משפיעים על הזכויות והחובות המשפטיות שלך. לכן, טרם כניסתך לעולם המופלא של Storytel, אנא הקדש זמן לקריאת תנאי שימוש אלו בקפידה. Storytel (להלן: "Storytel" "אנחנו" או "שלנו") מציעה שירות מבוסס מנוי, הכולל אפשרויות להתאמה אישית של מאפיינים מסוימים (להלן: "השירות/ים"), ואשר מספק לך (להלן: "אתה" ו/או "המנוי") גישה לספרי-אודיו, ספרים אלקטרונים ותכנים ספרותיים אחרים (להלן: "התוכן") באופן של הזרמת המדיה (הידועה כStreaming), באמצעות רשת האינטרנט למכשיר הנייד שלך ו/או כל מכשיר אחר הנגיש לאינטרנט. על-ידי רישום ויצירת חשבון ו/או שימוש בגרסת ניסיון חינמית ו/או תכנית מנוי עם Storytel ו/או רכישה ו/או שימוש בכרטיס מתנה ו/או על-ידי הורדה, גישה ו/או שימוש באפליקציית ו/או אתר Storytel ו/או שימוש בשירותי התוסף ((add-on ו/או כל מוצר או שירות המוצע על-ידי Storytel ו/או כל גישה אחרת לתוכן או כל חלק מהשירותים המוצעים על-ידי Storytel לפי העניין, הנך מסכים לתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין Storytel. בנוסף, הנך מאשר שהבנת והנך מסכים כי Storytel תעבד את המידע האישי שלך, כמפורט במדיניות הפרטיות של Storytel. תנאי שימוש אלה מפרטים את התנאים להם כפוף השימוש בשירותים, והינם מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים אשר הוסכמו בין הצדדים. הסכמתך לתנאי שימוש אלו הינה הכרחית לצורך קבלת הגישה לשירותים והשימוש בהם. בעת קבלת תנאי שימוש אלו והסכמה להם, הינך מאשר כי Storytel רשאית לסיים את תנאי שימוש אלו ו/או להשהות את אפשרות הגישה שלך לשירותים, בכל עת וללא התראה מוקדמת, במידה והפרת את הדרישות המפורטות בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאים (כהגדרתם מטה), אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים ו/או לגשת ו/או לצרוך כל תוכן המוצע על-ידי Storytel. בנוסף, תנאי שימוש נוספים ומשלימים עשויים לחול על שימוש במאפיינים מסוימים תחת השירותים, ולדוגמא, כללים ביחס להשתתפות בתחרות מסוימת, תנאי שימוש נוספים ביחס לשירותי התוסף ( (add-on, ביחס לשימוש בתכנים מסוימים, ביחס לתוכניות מנוי שונות ומוצרים ו/או תוכנות המוצעים וניתנת אליהם גישה במסגרת השירותים. במידה וישנה תחולה של תנאי שימוש נוספים, אלו יוצגו בפניך עם השימוש בשירות ו/או המוצר הרלוונטי. תנאי השימוש הנוספים מטעם Storytel מהווים חלק מתנאי שימוש אלו, ובמקרה של סתירה, האמור בתנאי השימוש הנוספים יגבר על תנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטיות של Storytel, ותנאי השימוש הנוספים מטעם Storytel יכונו להלן יחד כ"תנאים". הגרסה הקובעת של התנאים נמצאת בכל עת באתר של Storytel.

1. הגבלת גיל וזכאות ליצירת חשבון

1.1.
על מנת להתקשר בתנאים אלו וליצור חשבון ו/או להיות זכאי לעשות שימוש בתוכנית מנוי מטעם Storytel, הנך מחויב לעמוד בתנאים הבאים:
 • להיות לפחות בן 18 ו/או בעל הרשאה וכשרות משפטית להתקשר בהסכם זה בהתאם להוראות הדין במדינה שבה השירות מוצע וזמין לך;
 • להיות אזרח במדינה בה השירות מוצע וזמין לך;
 • להסכים להתחייב לתנאים אלו.
1.2.
בנוסף, עלייך לספק ל- Storytel את המידע המדויק והמלא לגבייך, בעת הרישום ויצירת החשבון, לרבות פרטי יצירת קשר תקינים ואמצעי תשלום תקף. הסכמה לתנאים ומסירת המידע ל-Storytel הינם הכרחיים לצורך מתן גישה ושימוש בשירותים. במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים ו/או כל חלק מהם ו/או לצרוך את התוכן המוצע במסגרתה השירותים, בכל דרך שהיא.

2. השירותים

2.1.
Storytel מציעה ומספקת שירות מותאם אישית ומבוסס מנוי דיגיטלי, אשר במסגרתו, יוכל המנוי לבצע הזרמת מדיה ו/או להוריד זמנית ספרי אודיו, ספרים אלקטרוניים ותכנים ספרותיים אחרים למכשיר הטלפון הנייד של המנוי ו/או למכשירים אחרים הנגישים לאינטרנט, אליהם ניתן לגשת באמצעות אפליקציית Storytel או כל תוכנה אחרת המוצעת על ידי Storytel. בנוסף, השירות כולל המלצות אישיות, הודעות ותוכנות מותאמות אישית שפותחו והותאמו במיוחד בשבילך לצורך שיפור חווית המשתמש שלך. Storytel עשויה גם להציע לך מעת לעת גישה לפורומים שונים במדיות חברתית, אשר עשויים להיות פתוחים לכלל הציבור או לא, על מנת לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש שלך. אלא אם הוסכם אחרת במסגרת תנאים נוספים לתנאי שימוש אלו ו/או תחת תכנית מנוי המוצעת לך על-ידי Storytel ואשר אליה הסכמת, הנך רשאי לעשות אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי בשירות כמתואר לעיל ובהתאם לתנאים.
2.2.
על מנת לעשות שימוש בשירות, עליך להשתמש במכשיר המחובר לרשת האינטרנט ואשר תואם את הדרישות הטכניות של Storytel ו/או את דרישות הפלטפורמות של השותפות העסקיות של Storytel, אשר על גביהן מותקנת האפליקציה של Storytel, וכן למסור לנו ו/או לשותף העסקי הרלוונטי שלנו את אמצעי התשלום אשר בחרת ואשר מתקבל על ידי Storytel, כפי שיהיה רלוונטי מעת לעת. אנא ראה את האתר של Storytel לצורך קבלת לרשימה המלאה והמעודכנת של הדרישות הטכניות לשימוש בשירות, רשימה מלאה של השותפים העסקיים של Storytel ורשימה של אמצעי התשלום המקובלים כיום. Storytel שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הדרישות הטכניות לשימוש בשירות, ולשנות, להוסיף או להסיר שותפים עסקיים ואמצעי תשלום מעת לעת. Storytel תעשה את מירב המאמצים להודיע לך, באמצעות דוא"ל או באמצעות התראות במסגרת השירות, על כל שינוי אשר עשוי להגביל את יכולתך הטכנית להשתמש בשירות. הודעה כאמור תשלח לא יאוחר משלושים (30) יום לפני כניסת השינוי לתוקף. Storytel שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, להוסיף או להסיר שותף עסקי ופתרונות תשלום ללא כל הודעה מוקדמת אליך.

3. תוכניות מנוי

3.1.
Storytel שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להציע את השירות במסגרת תוכניות מנוי שונות, אשר עשויות לכלול, ללא הגבלה: תוכניות שיווקיות, תוכניות המוצעות על ידי (ו/או משולבות עם) צדדים שלישיים, תוכניות המבוססות על מספר הזרמות המידה במקביל, או תוכניות המבוססות על מגבלות בתוכן המוצע.
3.2.
Storytel שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף תוכניות חדשות, להסיר תוכניות קיימות, או לשנות אפשרויות ופונקציות כלשהן של תוכניות המנוי מעת לעת. כאשר שינוי כאמור משפיע באופן מהותי על תכנית מנוי קיימת לרעת המנוי, המנוי יקבל על כך הודעה, ותהיה לו האפשרות לסיים את השירות בהתאם לסעיף 12 תחת תנאי שימוש אלו.
3.3.
מספר הזרמות המדיה המקבילות האפשריות אשר המוצעות במסגרת תכנית המנוי, תהיה תלויה בסוג תכנית המנוי אליה נרשמת ותקבע בפירוט רב יותר במסגרת תנאי השימוש הנוספים אשר הוסכמו בנפרד.
3.4.
אנא עיין באתר Storytel למידע מעודכן על מחירים וסוגי המנוי המוצעים מעת לעת במדינת מגוריך. כאן תוכלו למצוא גם מצגת של תוכניות המנויים הקיימות כיום וכן התנאים הנוספים הרלוונטיים אליהם (כולל מגבלות מסוימות), כאשר על מנת לקבל גישה לתוכנית כאמור, יהיה עלייך להסכים להם בנפרד.
3.5.
מידע על תכנית המנוי הנוכחית שלך זמינה באמצעות גישה לחשבונך באתר Storytel (כלומר על-ידי כניסה לחשבון Storytel שלך עם שם המשתמש והסיסמא שלך ועל-ידי ניווט אל "הדפים שלי")
3.6.
במידה ומוצעת לך יותר מתוכנית מנוי אחת שהנך יכול לבחור, תוכל לשנות את תכנית המנוי הנוכחית שלך לתוכנית מנוי אחרת המוצעת על-ידי Storytel במדינת מגוריך. עם זאת, כל שינוי כזה עשוי להיכנס לתוקף מיום רישום השינוי ולהימשך עד לאחר תאריך התשלום הבא שלך לפני שניתן יהיה לרשום שינוי חדש תחת אותו חשבון. הסדר התשלומים המקורי שלך של שלושים (30) יום לא ישתנה על-ידי מעבר בין תוכניות מנוי שונות. באפשרותך לבדוק, לנהל או לשנות את פרטי חשבונך ותוכנית המנוי שלך בקלות, במסגרת החשבון שלך (כלומר על-ידי כניסה לחשבון ה-Storytel שלך עם שם המשתמש והסיסמא שלך ועל-ידי ניווט ל"דפים שלי").

4. מסנני תוכן

4.1.
כל התקנה מראש של מסנני תוכן, ולדוגמא "מצב ילדים" או פונקציות סינון דומות העשויות להיות מוצעות מעת לעת, מוצעות למשתמש כפונקציה אופציונלית. המטא-נתונים עבור כל כותרת בתוכן שעליו Storytel מסתמכת בנוגע, לדוגמא, למגבלות גיל וזיהוי ז'אנרים ספרותיים, מסופקים על-ידי השותפים העסקיים (כלומר, ההוצאה לאור) של Storytel. לכן, Storytel אינה מתחייבת כי המסננים המבוססים על מטא-נתונים יהיו לשביעות רצונך, וStorytel לא תישא באחריות לעניין זה. זאת ועוד, Storytel אינה מתחייבת שמסנני תוכן כאמור יהיו מדויקים או שאכן יבצעו סינון של תוכן שאינו רלוונטי, על פי ייעודם. במידה ומסנן כאמור אינו פועל לשביעות רצונך, אנא הפסק מידית את השימוש במסנן, וצור איתנו קשר דרך אתר Storytel על מנת ליידע אותנו כיצד אנו יכולים לשפר את המסנן ואת השירות בכדי לעמוד בצורה טובה יותר בציפיותיך. Storytel מקבלת בברכה כל משוב הנוגע לתוכן שאתה מוצא כבלתי ראוי ו/או לא מתאים ביחס למסננים בהם נעשה שימוש, או תוכן שאתה חושד כי עלול להכיל חלקים מפרים ו/או לא חוקיים. Storytel נסמכת על המשוב שלך בכדי לשפר את המסננים ואת השירות לאורך זמן.
4.2.
אם וכאשר מוצע לך כמנוי לשירות מסנן "מצב ילדים" שהותקן מראש, ההגדרות של מסנן זה נעשו על סמך המטא-נתונים לעיל, בכדי לאפשר רק לתוכן כזה שנחשב בעיני המוציא לאור שלו כמתאים לילדים עד גיל 12. המשמעות היא שהתוכן המוצג ב"מצב ילדים" עשוי לכלול את כל הספרים והז'אנרים בקטלוג התוכן של Storytel המיועד לילדים בכל הגילאים בקבוצת גיל זו. Storytel אינה יכולה להבטיח בשום צורה שהמסנן מדויק לחלוטין או שהוא בוודאות יסנן את התוכן הלא רלוונטי בהתאם לייעודו.

5. גרסה חינמית

5.1.
המנוי שלך עשוי להתחיל בתקופת ניסיון חינמית של השירות (להלן: "תקופת הניסיון החינמית"). תקופת הניסיון החינמית הינה למשך ארבעה-עשר (14) יום, או כפי שצוין אחרת בעת ההרשמה, והיא נועדה לאפשר למשתמשים לנסות את השירות.
5.2.
כאשר אתה נרשם לתקופת הניסיון החינמית, אתה מודע ומסכים כי תועבר באופן אוטומטי לתוכנית מנוי חודשית בתום תקופת הניסיון החינמית, אלא אם כן תסיים את המנוי שלך לשירות בטרם היום האחרון של תקופת הניסיון החינמית. במקרה כאמור לא תחויב, והמנוי שלך יבוטל.
5.3.
במידה ומוצעת לך תקופת הניסיון החינמית, כוונתה של Storytel הינה להציע לך ניסיון חינם כאמור למשך פעם אחת. לפיכך, משתמש שכבר הפעיל כל סוג של הצעת ניסיון בחינם עשוי להיחסם מפני שימוש בניסיונות חינם נוספים. זכאות לתקופת ניסיון חינמית נקבעת על-ידי Storytel, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ו- Storytel עשויה להגביל את הזכאות על מנת למנוע שימוש לרעה בניסיון חינם ו/או הפרה של התנאים. Storytel שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להפסיק תקופת ניסיון חינמית במידה ו-Storytel, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קבעה שהמשתמש אינו זכאי לתקופת ניסיון כאמור. המשתמש אינו זכאי לשלב את תקופת הניסיון החינמית עם הצעות אחרות.

6. מחירים ותשלומים

6.1.
Storytel משתפת פעולה עם צדדים שלישיים המספקים שירותי סליקה, שבאמצעותם יבוצעו כל התשלומים שלך לפני שיועברו ל- Storytel.
6.2.
התמורה עבור המנויים משולמת מדי חודש מראש, עד לסיום המנוי. באשר למועד חיוב התשלומים החודשיים, אתה תחויב פעם בשלושים (30) יום, החל מהמועד שבו אתה מפעיל את המנוי שלך, או במקרה בו המנוי התחיל בתקופת ניסיון חינמית, החל מתום תקופת הניסיון החינמית כאמור, אלא אם כן המנוי בוטל על ידך או על-ידי Storytel לפני מועד זה. במקרים מסוימים, המועד בו תחויב, עשוי להשתנות, לדוגמא, במידה ולא ניתן לקבוע את מועד אישור המידע ביחס לאמצעי התשלום שבחרת, למשל פרטי כרטיס האשראי שלך.
6.3.
המחירים מוצגים באתר Storytel. כל המחירים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי או על-ידי אמצעי תשלום אחר (כולל אך לא מוגבל לתשלומים בתוך האפליקציה) ש- Storytel רשאית להודיע על האפשרות לשימוש בו, בכל זמן נתון. לתשומת ליבך, ביחס לשימוש בכרטיס אשראי, Storytel רשאית לסרב או לחסום כרטיסי אשראי שאינם מונפקים במדינה בה מוצע השירות. Storytel שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ולפי שיקול דעתה לסרב לשימוש בסוגים מסוימים של כרטיסי אשראי.
6.4.
המחירים עשויים להשתנות בהתאם לאמצעי התשלום בו נעשה שימוש. במקרה של שינוי במחירים, Storytel תודיע על כך באתר Storytel, במסגרת המידע הכללי על המחירים. זאת ועוד, המחירים אינם כוללים עלויות או עמלות תקשורת אשר ספק האינטרנט או התקשרות שלך עשוי לדרוש תחת ההסכם שלך עם ספק שירותים זה.
6.5.
במקרה של מחדל או עיכוב בתשלום, Storytel שומרת לעצמה את הזכות להשהות את להפסיק את אפשרות הגישה של לשירות. במקרה כאמור, אנא היכנס לאתר Storytel עם שם המשתמש והסיסמא שלך והפעל מחדש את המנוי מחשבון ה- Storytel שלך, תחת קטגוריית 'הדפים שלי'. ואולם, במקרה של עיכוב תשלומים, Storytel זכאית לגבות ממך ריבית פיגורים סבירה ו/או דמי תזכורת ו/או, במקרים הרלוונטיים, דמי גבייה סטטוטוריים.

7. כרטיס מתנה

7.1.
Storytel עשויה להציע סוגים שונים של כרטיסי מתנה. כרטיסי מתנה מסוימים עשויים להיות מיועדים למוצר מסוים, כלומר כרטיס מתנה לתוכנית מנוי ספציפית, כפי שקבע הקונה בעת רכישתו. ניתן לעשות שימוש בכרטיסי מתנה כאמור רק בהתאם לתנאים החלים על תוכנית כזו.
7.2.
כאשר אתה נרשם כמנוי באמצעות כרטיס מתנה של Storytel, הנך מסכים ומקבל את התנאים באותו האופן שעושה מנוי משלם של השירות, ולמעט הסעיפים הנוגעים לתשלום תחת תנאי שימוש אלו.
7.3.
כמשתמש בכרטיס מתנה של Storytel, תינתן לך גישה מלאה לשירות בהתאם לתוכנית המנוי הרלוונטית במהלך כל תקופת כרטיס המתנה. עם פקיעת תוקפו של כרטיס המתנה, השירות יופסק אוטומטית אלא אם כן תירשם כמנוי משלם או תפדה כרטיס מתנה חדש של Storytel. עם זאת, אם תפעיל כרטיס מתנה של Storytel כאשר אתה כבר מנוי של השירות, Storytel תשהה זמנית את הדרישה לתשלום השירות עד לתום תקופת כרטיס המתנה, ובאותה העת תועבר אוטומטית חזרה לסטטוס של לקוח משלם, ותחודש תכנית תשלום המנוי החודשית. במידה וכטיס המתנה שעשית בו שימוש היה ביחס לתוכנית מנוי שונה מזו בה היית מנוי במקור, תועבר אוטומטית חזרה לתוכנית המנוי שהשתמשת בה בעבר. עם זאת, אם תכנית מנוי כזו מבוססת על כרטיס מתנה ספציפי למוצר, תועבר אוטומטית חזרה לתוכנית המנוי שהשתמשת בה בעבר המבוססת על תשלום שאינו כרטיס המתנה.

8. ביטול במהלך תקופת הצינון

8.1.
בעת הרישום כמנוי לשירות, ללא כל קשר לתוכנית המנוי שבחרת, קיימת לך הזכות לתקופת צינון של ארבעה עשר (14) ימים בהתאם לדין החל, כלומר, האפשרות לשנות את דעתך מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה ולקבל החזר כספי, בכפוף לכך שביצעת תשלום עבור תקופה זו ובכפוף לסעיף 8.2. מטה. תקופת הצינון חלה החל מהיום בו נרשמת לתוכנית המנוי.
8.2.
במידה והתחלת להאזין לספרי האודיו ו/או לקרוא ספרים אלקטרוניים, או להשתמש בשירות בכל דרך אחרת, אתה מסכים לוויתור על הזכות שלך לביטול רכישת השירות תחת הזכות הצינון הקבועה בסעיף 8.1. לעיל. עם זאת, עדיין יש לך את הזכות לסיים את השירות בהתאם להוראות סעיף 12 להלן.
8.3.
במידה והינך רוצה לבטל את השירות במהלך תקופת הצינון, אנו ממליצים כי תודיע לנו באמצעות שימוש בטופס הזמין באתר Storytel או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו, על-ידי שליחת דוא"ל לכתובת: support.il@storytel.com, מכתובת הדוא"ל שאיתה נרשמת לחשבון. אתה רשאי בנוסף להודיע ל- Storytel שאתה מעונין לבטל את הרכישה שלך בזמן תקופת הצינון באמצעים אחרים.
8.4.
במידה וחויבת באופן שגוי, יזוכה חשבונך בסכום החיוב תוך ארבעה עשר (14) ימים מהיום בו Storytel קיבלה את הודעתך.

9. זכויות קניין רוחני

9.1.
אנו הבעלים של הזכויות וזכויות היוצרים בשירות, אשר כולל גם זכויות יוצרים של בעלי הרישיון בתוכן, לרבות הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, וזכויות קניין רוחני אחרות בשירות ו/או בתוכן העומד לרשותך במסגרת השירותים, שהינו בבעלותנו או בבעלות מורשה הרישיון כאמור או כל חברה בקבוצת ל- Storytel. למעט אם הוסכם אחרת מפורשות בכתב, אין לעשות שימוש באף חלק מהשירות או מתוכנו בדרך אחרת מלבד כחלק מהשירות המוצע לך במסגרת התנאים. אתה עשוי להיות הבעלים של המכשיר על גביו מוצעים השירותים, ואולם אנו שומרים על בעלות מלאה בשירותים ועל כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים. איננו מקנים לך כל זכות או בעלות בשירות ו/או כל חלק ממנו, לרבות בתוכן הזמין כחלק מהשירות. אין לראות בכל הצעה על ידי מותג בבעלות ו/או תחת רישיון של Storytel, כהקניה, במפורש או אחרת, של רישיון או זכות לשימוש בסימן מסחר המוצג במסגרת השירות.

10. רישיון לתוכן ולתוכנה

10.1.
התוכן המוצע לך במסגרת השירות עשוי להשתנות מעת לעת ובין המדינות והאזורים השונים שבהם השירות זמין. התוכן עשוי להשתנות גם בהתאם למיקום שלך כאשר אתה ניגש לשירות. Storytel אינה מתחייבת כי, השירות או התוכן המוצע במסגרת השירות, יהיו זמינים לשימוש בכל מדינה אחרת מלבד מדינת מגוריך, בה השירות הוצע לשימושך. אנא ראה באתר Storytel מידע נוסף על התוכן הזמין כיום במדינתך. לתשומת ליבך, Storytel אינה מחויבת להודיע לך על כל שינוי בתוכן המוצע.
10.2.
השירות מוגדר כך שיאפשר שימוש בתוכנת השירות, התוכן, בפריטים וירטואליים או בחומרים אחרים שבבעלותנו או ברישיון. אנו מעניקים לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או להמחאה ו/או מתן רישיון משנה, להיכנס ולעשות שימוש בתוכנת השירות, בתוכן, בפריטים הווירטואליים או בכל חומר אחר לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד.
10.3.
אתה מאשר, מתחייב ומסכים כי אתה, או כל מי שאתה מאפשר לו גישה לשירות באמצעות חשבונך, לא תעתיקו, תשכפלו, תשנו, תצרו יצירות נגזרת, תציגו, תפרסמו, תפיצו, תשדרו, תעבירו, תמכרו, תשכירו, תשאילו, תעניקו רישיון משנה, תפיצו או תנצלו בכל דרך אחרת או לכל מטרה שהיא (מסחרית או אחרת) כל חומר ו/או חלק מהשירות ו/או כולו לצד שלישי כלשהו (כולל, ללא הגבלה, ההצגה וההפצה של החומר האמור באמצעות אתר של צד שלישי) ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Storytel או, בכפוף להוראה מפורשות המתירה את האמור לעיל תחת הוראות הדין החל.
10.4.
אתה בנוסף מאשר, מתחייב ומסכים כי אתה, או כל מי שאתה מאפשר לו גישה לשירות באמצעות חשבונך, לא; (1) תפיצו מחדש, תעקפו, או תשביתו כל מערכת להגנת תוכן או טכנולוגיית ניהול זכויות דיגיטליות אשר נעשה בהן שימוש תחת השירות; (2) תבצעו פירוק ו/או הנדסה לאחור ו/או הרס ו/או צמצום של השירות; (3) תסירו כל סימון, זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות; או (4) תיגשו לשירות ו/או תעשו שימוש בשירות באופן שאינו חוקי או בלתי מורשה או באופן המרמז על קשר ו/או שיתוף פעולה עם המוצרים, שירותים או מותגים שלנו.
10.5.
הוראות סעיף 10 חלות גם על כל מי שיש לו גישה לשירות.

11. תוכן וקישורים של צדים שלישיים

11.1.
הצגת קישורים חיצוניים ו/או אלמנטים אחרים מטעם צדדים שלישיים, ואשר הינם זמינים ו/או נגישים מהשירות ו/או מהאתר שלנו /או מפורום המוצע על-ידי Storytel הן במסגרת השירות והן מחוצה לו, אינם מהווים אישור ו/או עידוד מצד Storytel ו/או קבוצות החברות שלה, ביחס לדעות או ההשקפות המובעות על-ידי אותם צדדים שלישיים באתריהם ו/או בפלטפורמות המדיה החברתית שלהם ומחוצה לה. Storytel אינה מאמתת, תומכת ו/או אחראית על נכונות ו/או שלמות ו/או דיוק ו/או איכות התוכן הכלול באתרי צדדים שלישיים כאמור. יתר על כן, Storytel אינה אחראית לאיכות או לאספקת מוצרים ושירותים כלשהם המוצעים, נגישים, נרכשים או מפורסמים באתרי צדדים שלישיים ו/או פלטפורמות מדיה חברתית כאמור. לכן, Storytel לא תישא באחריות לתוכן המוצע באתר ו/או פלטפורמה מדיה חברתית של צד שלישי, ולרבות לכל אובדן ישיר או עקיף או כל נזק אחר, בין אם נובע מרשלנות, הפרת חוזה, לשון הרע, הפרה של זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות, הנגרמות על ידי הצגה, הפצה או ניצול של כל מידע או תוכן הכלול באתרים או בפלטפורמות מדיה חברתית של צדדים שלישיים.
11.2.
השירות עשוי לכלול ו/או להיכלל ו/או להיות מוצע בקשר עם שירותי ו/או תוכן צד שלישי. ל- Storytel אין שליטה באותם שירותי צד שלישי ולא בתוכנם. עליך לקרוא בעיון כל הסכם או תנאי שימוש ומדיניות פרטיות המוצגים בפניך ואשר חלים על שירותי צד שלישי ו/או תוכן כאמור.

12. תקופה וסיום

12.1.
ברגע שנרשמת ופתחת חשבון ב- Storytel ונרשמת כמנוי חודשי ו/או לצורך שימוש בתקופת הניסיון החינמית, המנוי שלך עם Storytel ימשיך מחודש לחודש עד שיבוטל ו/או יופסק על ידך או על-ידי Storytel. אלא אם תבטל את המנוי שלך, אתה מאשר לנו לגבות ממך את דמי המנוי של החודש הבא בהתאם לתנאים ואמצעי התשלום שבחרת בעת רישומך ל- Storytel, או בהתאם להוראות אחרות שמסרת לנו.
12.2.
בכדי לבטל ולסיים את המנוי לפני שמתווסף חודש חדש לתקופת המנוי שלך, עליך לבטל את השירות לא יאוחר מיום לפני תחילת התקופה החודשית החדשה, אחרת המנוי שלך ימשיך, ואתה תחויב בחודש נוסף בטרם סיומו.
12.3.
לביטול המנוי, אנא היכנס לחשבון שלך דרך אתר Storytel. לאחר מכן, הקלק על קטגוריית "הדפים שלי" ו "החשבון שלי", בחר באופציית הביטול ועקוב אחר ההוראות. אתה רשאי לבטל את השירות גם על-ידי שליחת הודעת ביטול ל- למחלקת שירות הלקוחות של Storytel, בכתובת הדוא"ל support.il@storytel.com או על-ידי שליחת דואר רשום לספק השירות שלנו, כמפורט בסעיף 15 מטה. הודעת הביטול תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים החל מרגע קבלת ההודעה על-ידי Storytel באמצעים אלקטרונים, או בתוך 6 ימי עסקים במידה והודעת הסיום נשלחה לספק השירות באמצעות דואר רשום, ועם זאת ביצוע התשלומים יהיה בכפוף לסעיף 12.2. לעיל.
12.4.
בנוסף לזכויות הביטול של Storytel כאמור בסעיפים 5.3, 6.5 ו-14.4 או בכל סעיף אחר תחת התנאים, ל- Storytel קיימת הזכות לבטל או להגביל את השימוש שלך בשירות באופן מידי, במידה ול- Storytel קיימות סיבות לחשוד שאתה (או כל מי שאפשרת לו גישה לשירות) הפרת את התנאים או הוראות הדין החל. זכות זו חלה גם אם הנך עושה שימוש בשירות באופן הנחשב כהונאה או באופן העלול לגרום נזק ל- Storytel או לצד שלישי כלשהו.

13. זכויותיה ואחריותה של Storytel

13.1.
במסגרת מתן השירות, Storytel רשאית ליצור איתך קשר בדואר, טלפון, מסרונים, דוא"ל או ישירות דרך השירות, לצורך הודעות הנוגעת לפונקציות השירות והתוכן (כולל שליחת תזכורות אודות תאריכי תפוגת כרטיס האשראי). Storytel רשאית, אלא אם כן סירבת לכך, ליצור איתך קשר בדואר, טלפון, מסרונים, דוא"ל או ישירות דרך השירות, לצורך הודעות ביחס למבצעים או פעילויות דומות, מוצרים ואירועים הקשורים לשירות.
13.2.
במידה ונתת את הסכמתך, Storytel רשאית ליצור איתך קשר בכל אמצעי תקשורת אחר למשל באמצעות פלטפורמות מדיה חברתיות של צדדים שלישיים.
13.3.
כל התקשורת כאמור בין Storytel והמנוי תעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Storytel.
13.4.
Storytel אינה אחראית לכל הפרעה ברשת הסלולרית או בשירות של ספקי רשת האינטרנט.
13.5.
השירות זמין מסביב לשעון, שבעה (7) ימים בשבוע. עם זאת, Storytel אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיה ללא שגיאות או הפרעות. במקרים של תקלות או הפרעות כלשהן המשפיעות על השירות, ל- Storytel תינתן האפשרות לתקן הפרעות אלה מבלי שהדבר ייחשב כהפרת חוזה, כלומר הפרת התנאים. ל- Storytel קיימת גם הזכות, מכוח סיבה כלשהי, לסגור את השירות, לדוגמא לצורך ביצוע שדרוגים ותחזוקה.
13.6.
ל- Storytel הזכות, להעביר את זכויותיה וחובותיה תחת התנאים, חלקן או כולן, לצדדים שלישיים. ל- Storytel גם הזכות לקיים את התחייבויותיה באמצעות קבלני משנה. כל שינוי כזה שעשוי להשפיע על עיבוד המידע האישי שלך יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Storytel.
13.7.
Storytel רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות את התנאים. כאשר Storytel תבצע שינויים מהותיים בתנאים לרעתך, Storytel תיידע אותך על כך, לדוגמא על-ידי הצגת הודעה בשירות, או על-ידי שליחת דוא"ל, מסרון, או התראת דחיפה באמצעות השירות, לא יאוחר משלושים (30) יום לפני כניסת השינויים לתוקף. במקרים מסוימים נבקש את הסכמתך המפורשת, ובמקרים מסוימים נספק לך הודעה מראש ונראה את המשך השימוש שלך בשירות כהסכמתך לשינויים אלה. לכן, חשוב שתקרא בעיון כל הודעה שתתקבל מאתנו. אם בכל עת תרצה להפסיק את השימוש בשירות עקב עדכונים או שינויים בתנאים, תוכל להפסיק את המנוי שלך בכל עת בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 12 לתנאי שימוש אלה.

14. זכויותיו ואחריותו של המנוי

14.1.
אלא אם כן נקבע אחרת במסגרת תנאי השימוש הנוספים אשר חלים, המנוי רשאי להאזין לספרי האודיו, לקרוא ספרים אלקטרוניים ולעשות שימוש בתוכן, אך ורק למטרת שימוש אישי ולא מסחרי של המנוי. לדוגמא, חל איסור על משתמשים בשירות להשמיע ספרי אודיו לקהל או במקום ציבורי. פרטי החשבון שלך (כולל, ללא הגבלה, פרטי ההתחברות) הם אישיים ואין לשתף אותם עם צדדים שלישיים.
14.2.
המנוי מתחייב שלא לעקוף או לנסות לעקוף את המגבלות הטכניות או כל מגבלה אחרת הקיימת לצורך מניעת העתקת התוכן הזמין במסגרת השירות, ולא להעתיק באופן מלא או חלקי, ספרי אודיו, ספרים אלקטרוניים או כל תוכן אחר, אפילו אם הדבר נעשה לצורך שימושו האישי.
14.3.
אתה מאשר ומסכים כי תעשה שימוש בשירות בהתאם להוראות התנאים. אתה גם מאשר ומסכים כי האמור לעיל יחול על כל מי שאתה מאפשר לו גישה לשירות באמצעות חשבונך. מתן גישה לכל משתמש אחר על ידך תעשה אך ורק בהתאם לתנאים.
14.4.
במידה ולא התחברת לשירות לתקופה של יותר משלושים (30) ימים , והורדת זמנית תוכן לאפליקציה, Storytel עשוי לדרוש ממך להתחבר למצב מקוון על מנת להבטיח שעדיין יש לך מנוי פעיל לשירות ולעדכן את התוכן בשירות. במידה ותסרב לעשות זאת, Storytel שומרת לעצמה את הזכות להשהות כל שימוש נוסף שלך בשירות עד אשר יתבצע אימות כי יש לך מנוי פעיל ב- Storytel. במידה ולא יתבצע אימות, Storytel רשאית, לפי שיקול דעתה, להמשיך להשהות את השירות או לסגור ולבטל את חשבונך.
14.5.
אתה אחראי להבטיח כי המידע שנמסר על ידך בעת הרישום יהיה נכון, לרבות כל הנתונים שנמסרו ל- Storytel כולל כתובת דוא"ל. כל הודעה ש- Storytel תשלח לכתובת הדוא"ל שמסרת, תחשב כאילו התקבלה על ידך תוך שני (2) ימים מיום שליחתה.
14.6.
אתה אחראי לשמור על שליטתך בחשבונך, למנוע גישה מופרזת לשירות ולא לחשוף את הסיסמא שלך או כל פרט אישי אחר הקשור לחשבונך כל עוד אתה מנוי לשירות.
14.7.
המנוי אחראי להבטיח כי, כל חוות דעת ביחס לספרי אודיו, ספרים אלקטרוניים או כל תוכן ספרותי אחר אשר נכתב על ידו, הינו תואם את הוראות הדין החל, ומנוסח באופן המכבד אחרים, וכי המנוי אינו עושה שימוש במילים או בביטויים שעשויים להיתפס באפליה, או פוגעניים שלא לצורך, או מעוררים התנגדות, בפורומים שעשויים להיות קשורים ל- Storytel. יתר על כן, באחריותו של המנוי להבטיח כי המנוי אינו מפרסם, משתמש או משתף קניין רוחני השייך לצד שלישי, או כי הוא אינו מפרסם, משתף, או משתמש בתכנים או הערות אשר עשויים להתפרש כלא חוקיים, לדוגמא תוכן משמיץ, תכנים המתארים או מרמזים על התעללות מינית או הערות שנאה.
14.8.
למנוי אין כל זכות להעביר את הזכויות שלו וחובותיו תחת התנאים, אלא אם כן המנוי קיבל את הסכמתה הכתובה של Storytel.
14.9.
חל איסור על המנוי לעשות שימוש בשירות באופן הגורם ו/או עשוי לגרום להפרעה או פגיעה כלשהי בשירות. אתה מבין שאתה, ולא Storytel, אחראי על כל התקשורת והתוכן האלקטרוני שנשלחים מהמכשיר שלך אלינו ועליך להשתמש בשירות, במכשיר שלך, באתר שלנו ובכל הפורומים המוצעים על-ידי Storytel, הן במסגרת השירות והן מחוצה לו, למטרות חוקיות בלבד. בנוסף, אתה מסכים שלא להשתמש באתר למטרות הונאה כלשהן, או למטרות פליליות או פעולות בלתי חוקיות אחרות, או לשלוח, להשתמש או לעשות שימוש חוזר בכל חומר שאינו שייך לך; או שאינו חוקי, פוגעני (כולל אך לא מוגבל לחומר הכולל תוכן מיני מפורש או שמקדם גזענות, שנאה, או נזק פיזי), מטעה, מטריד, משמיץ, לשון הרע, מגונה, פורנוגרפי, או מפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודיות, פרטיות או כל מידע או זכות קניינית אחרת; או הפוגע בדרך אחרת בצדדים שלישיים.
14.10.
במקרה שהשירות, או חלקים ממנו, שגוי או פגום, אתה מוזמן ליצור קשר עם Storytel באמצעות טופס יצירת הקשר באתר Storytel, מכתובת הדוא"ל הרשומה של חשבונך או על-ידי שימוש בכל אמצעי אחר, בכדי לידע אותנו או להגיש תלונה.
14.11.
המנוי מודע כי, השירות כולל תוכן שאינו מתאים לקטינים. לכן אתה מסכים, בין אם בחרת להשתמש במסנן תוכן ובין אם לאו (למשל מסנן 'מצב ילדים') לא לאפשר לקטינים לגשת לשירות אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוחך.

15. ספק השירות

15.1.
השירות ניתן וזמין עבורך תחת התנאים, באמצעות iCast Ltd, חברה בע"מ המאוגדת בישראל, מספר ח.פ. 51-374645-3, וכתובתה רחוב השלוש 3, כניסה ב', תל אביב, 6706061, ישראל. ליצירת קשר איתנו או עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו, אנא שילחו דוא"ל לכתובת: support.il@storytel.com

16. שונות

16.1.
השירות מוצע לשימושך אך ורק למטרות לא מסחריות, לצורך צריכת בידור, מידע ומטרות דומות אחרות.
16.2.
התנאים יפורשו בהתאם לחוקי מדינת שבדיה, למעט עקרונות ביחס לחוקים סותרים. עם זאת, התנאים לא יגבילו כל זכות הגנת הצרכן שאתה עשוי להיות זכאי אליהם בהתאם לחוקים המחייבים של מדינת מגוריך אם הם שונים מהאמור לעיל.
16.3.
במקרה של מחלוקת בין Storytel והמנוי, הצדדים ינסו תחילה לפתור את המחלוקת בניהם בהסכמה. במידה והצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה כאמור, סמכות השיפוט תהא של בית הדין הכללי של שבדיה.
16.4.
אם אינך מרוצה מהשירות, מהתוכן הזמין בו או מהתנאים, התרופה היחידה והבלעדית שלך היא להפסיק את הגישה או השימוש בשירות.
16.5.
למידע נוסף על השירות שלנו או במידה ואתה צריך עזרה אם פונקציה כלשהי או עם החשבון שלך, אנא צור איתנו קשר ב: support.il@storytel.com

עודכן לאחרונה: 5 למרץ 2021

אייקאסט בע“מ

מדיניות פרטיות - STORYTEL

1. הקדמה

1.1.
Storytel הוא שירות מקוון, מבוסס מנוי דיגיטלי, אשר מספק לך (להלן: "המשתמש" ו/או "אתה") גישה מהטלפון הנייד, טאבלט ו/או מכשירים אחרים לאתר Storytel ותכני אודיו, ספרי-אודיו, ספרים דיגיטליים ותכנים ספרותיים אחרים (להלן: "השירותים"), ובכפוף לתנאי השימוש, מדיניות פרטיות זו וכל תנאי נוסף אשר עשוי לחול תחת סוג המנוי שתבחר לשימוש בשירותים (להלן: "התנאים"). השירות מסופק על-ידי Storytel Sweden AB, המאוגדת בשבדיה, מספר מזהה 556696-2865 (להלן: " Storytel" או "אנחנו").
1.2.
מדיניות זו מפרטת ומסבירה את נהליה של Storytel לעניין איסוף, שמירה, שימוש ושיתוף של מידע, לרבות המידע האישי של המשתמש, במהלך השימוש בשירותים. מדיניות זו חלה גם על כל אדם המבקר באתר שלנו ו/או מתקין ומשתמש באפליקציה שלנו. מדיניות פרטיות זו נועדה לספק לך מידע ביחס לאיסוף ועיבוד המידע האישי שלך על-ידי Storytel, ולתאר את המחויבות שלנו לעבד ולשמור את המידע הנאסף כאשר אתה עושה שימוש בשירותים, בהתאם לדיני הגנת הפרטיות.
1.3.
אתה יכול להרגיש בטוח בעת שיתוף המידע האישי שלך עם Storytel. Storytel הטמיעה, והינה נוקטת, באמצעים הארגוניים והטכנולוגיים הראויים על מנת להבטיח את הגנת המידע האישי שלך ואבטחתו, ובפרט מפני גישה, גילוי, שימוש, ו/או שינוי בלתי מורשים, או פגיעה בשלמות המידע. אם אינך מרגיש בנוח עם תנאי מדיניות פרטיות זו והאמור בה, הנך רשאי, בכל עת, להימנע מלעשות שימוש בשירותים.
1.4.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

2. בעל מאגר המידע

2.1.
Storytel הינה הבעלים של מאגר המידע בו נצבר המידע האישי שנאסף אודותיך במסגרת השירותים. הנך רשאי ליצור עמנו קשר ביחס, בין היתר, למידע האישי שלך. אנא ראה את פרטי יצירת הקשר תחת סעיף 13 מטה.

3. כיצד ומתי Storytel אוספת מידע אישי?

3.1.
Storytel אוספת מידע אישי אודותיך, כאשר:
 • כאשר הנך יוצר חשבון בStroytel ו/או עושה שימוש בשירותים;
 • כאשר הנך מבצע הזמנה לקבלת התוסף או מוצר אחר תחת שירותי Storytel;
 • כאשר הנך מתקין ו/או עושה שימוש בכל אפליקציה הכלולה בשירותים, עם או ללא תוכנית מנוי;
 • כאשר הנך מבקר באתר שלנו;
 • כאשר הנך מבצע רישום לקבלת הודעות שיווקיות מטעם Storytel;
 • כאשר הנך פונה לשירות הלקוחות של Storytel לצורך דיווח על שגיאה, הפרה, תוכן לא ראוי או מכל סיבה אחרת;
 • כאשר הנך עושה שימוש בשירותי צד שלישי, כגון Facebook, לצורך השימוש בשירותים, לדוגמא לצורך חיבור לחשבון המשתמש שלך בStroytel. במקרה כאמור, אנו נקבל מידע מסוים מאותו צד שלישי;
 • כאשר הנך משיב על סקר ו/או שאלון מטעמנו, לדוגמא, סקר שביעות רצון ו/או סקר שיווקי, ו/או כאשר הנך משיב לפניה כלשהי מטעם Storytel ; או
 • כאשר איסוף המידע נחוץ לצורך ניהול יחסינו והשירות המוענק למשתמש.
3.2.
Storytel עושה שימוש בקבצי Cookies, מטעם Storytel ו/או צדדים שלישיים, וכן טכנולוגיות מעקב דומות (לרבות, ללא הגבלה, טכנולוגיות הידועות כtags, beacons וpixels), לצורך איסוף מידע. השימוש בטכנולוגיות נעשה לצורך איסוף מידע ביחס לפעולות שנעשות על ידך, לדוגמא, כאשר הינך מתקין את האפליקציה שלנו, עושה שימוש בשירותים או מבקר באתר. איסוף זה מתבצע, לדוגמא, על מנת לאפשר את החיבור לחשבון שלך, לזכור את הבחירות וההגדרות שלך, ולספק תוכן והצעות רלוונטיות ומותאמות אישית, וכן למטרת מדידת היעילות של פעילות הפרסום. למידע נוסף, אנא ראה את מדיניות הCookies של Storytel.

4. איזה מידע אישי Storytel אוספת?

4.1.
כאשר אתה יוצר חשבון ב- Storytel או יוצר קשר עם שירות הלקוחות של Storytel, נאסף לגביך מידע אישי. המידע האישי הבסיסי שנאסף כולל פרטי יצירת קשר, כגון שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שבחרת ולדוגמא, סוג כרטיס האשראי ותוקף הכרטיס. Storytel עשויה לאסוף מידע נוסף הכולל תאריך לידה, מין ופרטי יצירת קשר נוספים, כגון כתובת. בנוסף, Storytel עשויה לאסוף מידע אישי שהנך מוסר אודות בני משפחתך (לרבות שמות, כתובות דוא"ל, תאריכי לידה ותחומי העניין שלהם). אם בחרת למסור ל- Storytel מידע אישי אודות בני משפחתך, הנך אחראי לקבל את הסכמתם לשיתוף המידע, ועליך ליידע אותם על אופן האיסוף ועיבוד המידע על-ידי Storytel.
4.2.
כאשר אתה משתמש בשירותים, במוצרים ובאפליקציה של Storytel ו/או כאשר אתה מבקר באתר של Storytel, Storytel עשויה לאסוף נתוני שימוש (כגון בחירת כותרות ושאילתות חיפוש, נתוני צפייה (כגון התכנים אשר נצפו) ומידע טכני (כגון מזהה ייחודי המוקצה למשתמשי הפלטפורמה, סוג ו/או גרסה של המכשיר הנייד והפלטפורמה בה נעשה שימוש, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP), גרסת האפליקציה של Storytel, הגדרות שפה, מידע אודות כתובת URL, סיסמא (מוצפנת), נתוני cookies וסוג הדפדפן). במידה ובעת הרישום לשירותים נרשמת כלקוח משלם, Storytel עשויה לאסוף ולעבד חלק מן המידע אשר מסרת לספק הסליקה, על מנת להנפיק את החשבונית עבור התשלום.
4.3.
במידה ותבחר להתחבר לשירותי באמצעות שירותי צד שלישי, כגון פייסבוק, אנו נקבל מידע מסוים מאותו צד שלישי במידה שנתת לאותו שירות צד שלישי את הסכמתך לשתף עמנו את נתוניך האישיים עם Storytel. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, על מנת שתהיה מודע לנהלי הפרטיות שלהם.
4.4.
Storytel עשויה לאסוף ולעבד מידע אישי שסיפקת בפורומים ציבוריים הזמינים באתר Storytel, או מידע שמסרת ל- Storytel בעת שימוש באתר ו/או בעמודים אשר מנהלת Storytel בפלטפורמות של צדדים שלישיים כגון חנויות אפליקציות, רשתות חברתיות ו/או כאשר אתה מקשר את הפרופיל שלך באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים לחשבון האישי שלך ב- Storytel.
4.5.
בנוסף, Storytel עשויה לאסוף ולעבד מידע אישי ביחס לזכאות שלך לעשות שימוש בשירותים ולאמצעי התשלום שבחרת. עם זאת, היות ו- Storytel עושה שימוש בשירותי סליקה של צדדים שלישיים, אשר מספקים שירות זה באופן עצמאי ובמערכות נפרדות מהמערכות של Storytel, אנו לא נשמור מידע מלא הקשור לאמצעי התשלום, כגון המספר המלא של כרטיס האשראי שלך. אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם ספקי סליקה, על מנת שתהיה מודע לנהלי הפרטיות שלהם.

5. למשך כמה זמן ישמר המידע?

5.1.
Storytel תשמור את המידע האישי שלך אך ורק למשך הזמן ההכרחי בו המידע לצורך המטרה לשמה נאסף אותו מידע.
5.2.
כלומר, מידע אישי שנאסף לצורכי שיווק ישמר כל עוד הנך מנוי, ולמשך 12 חודשים לאחר תום המנוי, אלא אם נתת ל- Storytel את הסכמתך להמשיך את שמירת ועיבוד המידע.
5.3.
לצורך מילוי החובות החוזיות שלנו, ולצורכי מעקב ותיעוד השימוש בשוברי מתנה, בגרסת ניסיון חינמיות, ושירותי תוסף אחרים, Storytel תשמור את המידע האישי שמסרת במסגרת הליך הרישום (כגון שם, שם משתמש, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי תשלום) וזאת, כל עוד הנך מנוי, עושה שימוש בשובר המתנה, או משתמש בגרסת הניסיון החינמית, ולתקופה של 24 חודשים לאחר סיום המנוי שלך, השימוש בשובר המתנה ו/או השימוש בגרסת הניסיון החינמית, לפי המאוחר מבין האמור לעיל.
5.4.
אנו נשמור את המידע ביחס לספריית ספרי האודיו ו/או הספרים האלקטרונים האישית שלך, כל עוד הנך מנוי ולתקופה של 24 חודשים לאחר מכן, לצורך שיפור החוויה שלך ובמידה ותרצה לשוב ולרכוש מנוי במשך תקופה זו.
5.5.
כאשר הנך יוצר קשר עם Storytel לצורך קבלת תמיכה ו/או למטרה אחת, אנחנו נשמור את המידע שלך למשך 24 חודשים לאחר טיפול בפנייה.
5.6.
המידע האישי שלך נשמר לצורכי ניתוח סטטיסטי, במהלך תקופת המנוי שלך ולמשך 24 חודשים לאחר מכן.
5.7.
Storytel רשאית לשמור מידע האישי לתקופות נוספות מממשך הזמן המפורט מעלה, במידה ונדרש על פי דין, או לצורך מימוש זכויותיה של Storytel וכן ביסוס והתגוננות מפני טענות משפטיות.

6. היכן נשמר המידע האישי?

6.1.
המידע האישי שלך נשמר בשרתים בשבדיה. Storytel נוקטת באמצעים לאבטחת המידע בעת העברתו מחוץ לגבולות המדינה, כמפורט בסעיף 10.5 מטה.

7. מדוע Storytel אוספת ומעבדת את המידע האישי שלך?

7.1.
Storytel מעבדת את המידע האישי שלך למטרות שונות. בעיקר, Storytel מעבדת את המידע האישי שלך לצורך ניהול יחסיה החוזיים אתך כלקוח, ובכדי לקיים את חובותיה על פי דין. המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד גם לצורכי ניתוח ומחקר שוק, ניתוחים סטטיסטיים, מעקב עסקי ופיתוח עסקי של- Storytel לצורך שיפור והתאמת השירותים.
7.2.
בנוסף, Storytel אוספת ומעבדת את המידע האישי שלך על מנת לשפר את השירותים המוצעים לך ולהתאימם אישית להעדפותייך. Storytel מעבדת את המידע שלך גם לצורך הפחתת האפשרות כי יוצג לך פרסום ו/או הצעות שיווקיות אשר אינן רלוונטיות אלייך. לדוגמא, אנו עשויים לעבד, לפלח ולנתח מידע אישי לצורך שליחת והצגת הצעות או המלצות ביחס ל-Storytel ו/או ביחס לשירותים ולמוצרים של שותפיה, אשר הינם מותאמים להעדפותיך, פעולות שביצעת, הצרכים ותחומי העניין שלך וזאת, במסגרת אמצעי שיווק ייעודיים כגון דוא"ל, התראות אפליקציה ופרסומות המוצגות על גבי פלטפורמות של צדדים שלישיים. המידע האישי עשוי לשמש אותנו לצורך הגדרת קהל היעד לשיווק ממוקד, בהתבסס על מאפייני לקוחותיה הקיימים של Storytel, לרבות הגדרת קהל ייעודי לצורך פרסום ממוקד בפלטפורמות של צדדים שלישיים כגון Facebook וGoogle. Storytel רשאית לנתח ולשלב את המידע שנאסף לגבייך במסגרת השימוש בשירותים ו/או ביקור באתר ו/או מקורות נוספים (כגון Facebook או רשתות חברתיות דומות), ולמטרות המפורטות בסעיף זה.
7.3.
בנוסף לאמור לעיל, Storytel מעבדת את המידע האישי שלך על מנת לאתר, למנוע ולחקור פעילויות אסורות ו/או בלתי חוקיות, לרבות פעילויות פוטנציאליות כאמור, כולל הונאות, ולצורך אכיפת תנאי השימוש (למשל לקבוע האם הנך זכאי לתקופת ניסיון חינמית או להצעה אחרת, לפי הרלוונטי).

8. מה הבסיס המשפטי לעיבוד המידע?

8.1.
מרבית המידע האישי ש- Storytel אוספת ומעבדת ביחס אלייך, הינו הכרחי לקיום התחייבויותיה של Storytel תחת תנאי השימוש, כלומר לצורך מתן וניהול השירותים. לדוגמא, לצורך כך Storytel אוספת את פרטי הקשר שלך כגון כתובת דוא"ל, מספר הטלפון ומידע אשר מתקבל מספק שירותי הסליקה. לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, עם זאת, מסירת המידע האמור עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים וStorytel לא תוכל לספקם ללא מידע זה.
8.2.
חלק מהמידע האישי ש- Storytel מעבדת מעובד בהתבסס על איזון אינטרסים, כלומר כאשר האינטרס הלגיטימי של Storytel לעיבוד המידע גובר על ההשפעה עליך ו/או הסיכון שעשוי להיגרם לך, ולדוגמא, במקרים כאשר Storytel מעבדת את המידע האישי שלך למטרות תמיכה (למשל תמיכה כללית) או למטרות שיווק מסוימות שאינן דיוור ישיר וכאשר אנו שומרים מידע ביחס לספריית ספרי האודיו ו/או הספרים האלקטרונים האישית שלך, (כולל תכנים ספרותיים אחרים) לאחר תום תקופת המנוי שלך.
8.3.
בנוסף, חלק מהמידע אישי נאסף על בסיס קבלת ההסכמה שלך, ולדוגמא, מידע אישי שStorytel תקבל אליו גישה דרך חשבון הFacebook שלך, לצורך דיוור ישיר של המוצרים והשירותים של Storytel ושותפיה. במידה סיפקת מידע אישי של אדם פרטי אחר כלשהו, למשל קרוב משפחה, הנך אחראי לוודא כי התקבל הסכמתו לאיסוף המידע והשימוש בו.
8.4.
ככל שאיסוך המידע ועיבודו מתבצע על בסיס ההסכמה שלך כבסיס המשפטי היחידי, מתן הסכמתך הינה לבחירתך ומרצונך החופשי והנך רשאי, בכל עת, לחזור בך מהסכמתך לאיסוף המידע, כולה או חלקה.

9. אבטחת מידע

9.1.
אנו מכירים בחשיבות השמירה על סודיות המידע האישי שלך ואבטחתו. אנו הטמענו אמצעים טכניים, ארגוניים ופיזיים אשר נועדו להגן על המידע האישי שלך, ובפרט מפני גישה, גילוי, שימוש ושינוי בלתי מורשים ו/או הרס או אובדן של המידע. מעת לעת אנו בוחנים את נהלי אבטחת המידע שלנו לצורך הערכת הצורך בהטמעת אמצעים נוספים ו/או עדכון הנהלים הקיימים. לתשומת ליבך, על אף המאמצים שלנו, עליך לדעת כי מערכת מאובטחת לחלוטין אינה קיימת ולכן אנו מבקשים כי תעדכן אותנו באופן מידי בכל מקרה של חשש כי מתקיימת פעילות חשודה.

10. עם מי Storytel משתפת את המידע שלך?

10.1.
Storytel רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם חברות שהינן חלק מקבוצת Storytel, שותפים עסקיים, ספקים, וצדדים שלישיים אחרים לצורך קיום ההסכם איתך או לצורך קיום הסכמיה של Storytel עם ספקיה ושותפיה העסקיים ו/או בהתאם למטרות האיסוך והשימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו. לדוגמא, כאשר אנו מספקים מידע לבנק שלך על מנת להוכיח תאימות ולפתור מחלוקות וכדומה.
10.2.
Storytel רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למטרת דיוור ישיר והצגת פרסום מותאם אישית, על מנת להימנע מפרסום ו/או הצעות שיווקיות אשר אינן רלוונטיות אלייך, למדידת ההצלחה והיעילות של השיווק הדיגיטלי ולמטרות שיווקיות נוספות. לדוגמא, כאשר Storytel עושה שימוש באמצעי שיווק ממוקד ומותאם אישית, ניתוח תחומי עניין ודמוגרפיה באמצעות שימוש בכלי הניתוח של Google Analytics, יוצרת קהלי יעד בפלטפורמות כגון Facebook ו-Google וכן מדווחת לפלטפורמות כאמור כי אמצעי שיווקי מסוים הביא להתקשרות עם לקוח חדש מסוים או מספר לקוחות חדשים, לפי הרלוונטי.
10.3.
Storytel רשאית לשתף מידע אישי עם חברות אשר מעבדות את המידע האישי בעבור Storytel, כגון כמו ספקי שירותיIT , ספקי שירות לקוחות וחברות קשורות. במידה וStroytel- משתפת מידע כאמור, Storytel מתקשרת עם חברות אלו בהסכם עיבוד מידע על מנת להבטיח כי תישמר רמת הגנה גבוהה ביחס למידע האישי שלך.
10.4.
Storytel עשויה לשתף מידע אישי במידה ונדרש בכדי לציית לחובה חוקית על פי הדין החל ו/או דרישות של רשות מוסמכת ו/או לצורך שמירה על האינטרסים החוקיים של Stroytel ו/או לאתר ולמנוע הונאה ו/או תקלות טכניות ו/או הנוגעות לאבטחה.
10.5.
כעסק בינלאומי, אנו עשויים לאחסן את המידע האישי שלך באיחוד האירופי (EU), או באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בטריטוריות אחרות. כאשר המידע האישי שלך מועבר בין מדינות שונות, ההעברה מתבצעת לקטגוריות הנמענים שתוארו לעיל ולמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אפשרות "א" מדינות האיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי: אם המידע האישי שלך יועבר ו/או יאוחסן מחוץ למדינות האיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי, אמצעי אבטחה מיוחדים ינקטו, ואנחנו, לדוגמא, נוודא כי העברה כאמור תעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין החל ביחס לאבטחת מידע, למשל, באמצעות התקשרות בהסכמי העברת מידע אשר כוללים את ההוראות החוזיות האחידות שאושרו על-ידי נציבות האיחוד האירופי, אשר ידועים כ ,Standard Contractual Clauses ("SCCs") וזמינים באתר נציבות האיחוד האירופי: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en אפשרות "ב" מדינות שאינן באיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי: כפי שצוין לעיל, המידע האישי שלך מועבר לקטגוריות הנמענים שתוארו לעיל ולמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. העברת מידע זו תתבצע בהתאם להוראות הדין החל לעניין אבטחת מידע.

11. קישורים לאתרים חיצוניים

11.1.
המידע המסופק על-ידי Storytel עשוי לכלול קישורים לאתרים המופעלים או הנמצאים בבעלות צדדיים שלישיים. Storytel אינה אחראית לאיסוף ו/או עיבוד המידע האישי המתבצע באתרים אלה. מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים, על מנת שתהיה מודע לנהלי הפרטיות שלהם.

12. שינויים במדיניות הפרטיות

12.1.
אנו עשויים לשנות ולתקן את מדיניות פרטיות זו מעת לעל. במידה ונבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, Storytel תיידע אותך באמצעות דוא"ל, הודעת טקסט או במסגרת השירותים, ובטרם השינויים יכנסו לתוקף. הגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות שלנו תמיד תפורסם באתר. במידה ושינוי כלשהו ידרוש את הסכמתך, Storytel תבקש את הסכמתך המעודכנת כאמור. אנו ממליצים ומעודדים אותך לעיין במדיניות פרטיות זו לעיתים קרובות על מנת להתעדכן ולהכיר את נהלי הפרטיות שלנו.

13. הזכויות שלך תחת חוקי האיחוד האירופי (EU)/ האזור הכלכלי האירופי (EEA)

13.1.
אם אתה נמצא באיחוד האירופי או בשטח האזור הכלכלי האירופי, או אם המידע האישי שלך נאסף, נשמר או מעובד על ידי ישות של Storytel בתוך האיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי, מוקנות לך הזכויות הבאות (בנוסף לזכותך למשוך את הסכמתך):
 • זכות גישה (Right of access): קיימת לך הזכות לשאול האם אנחנו מחזיקים במידע אישי לגבייך, במידה וכן, הנך רשאי לבקש מידע לגבי איזה מידע אישי אנו מחזיקים וכיצד אנו עושים בו שימוש.
 • זכות תיקון (Right to rectification): אנחנו נדרשים לתקן מידע אישי לא מדויק אודותיך, או להשלים מידע אישי שאינו מלא, לפי בקשתך.
 • זכות מחיקה/הזכות להישכח (Right to erasure): בנסיבות מסוימות, אנו עשויים להידרש למחוק את המידע האישי שלך, לפי בקשתך.
 • זכות הגבלה (Right to restriction of processing): בנסיבות מסוימות, אנחנו עשויים להידרש להגביל את השימוש שלנו במידע האישי שלך, לפי בקשתך. במקרים כאמור, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע האישי רק למטרות מסוימות מוגבלות הקבועות תחת הדין הרלוונטי.
 • זכות ניוד מידע (Right to data portability): בנסיבות מסוימות, ייתכן שתהיה לך הזכות לקבל עותק המידע האישי שלך השמור על ידינו, בפורמט מובנה, נפוץ ואלקטרוני, ואת הזכות להעביר מידע זה לגוף אחר.
 • זכות סירוב (Right to object): בנסיבות מסוימות, תוכל להתנגד לשימוש שלנו במידע האישי שלך ואנו נהיה מחויבים להפסיק שימוש כאמור, ולדוגמא, ביחס למידע אישי נאסף למטרות שיווקיות ויצירת פרופיל שיווקי.
13.2.
לתשומת ליבך, חלק מהזכויות לעיל ניתנות למימוש רק בנסיבות מסוימות, ולדוגמא הזכות לניוד מידע, אשר חלה רק כאשר עיבוד המידע מתבצע על בסיס חוזי או הסכמה, ואם העיבוד מתבצע באמצעים אוטומטיים והזכות למחיקת מידע, אשר חלה רק כאשר הנתונים מעובדים על בסיס איזון אינטרסים או הסכמה. אם יש לך שאלות בנוגע לאופן בו Storytel מעבדת את המידע האישי שלך, או אם אתה רוצה לממש את הזכויות שלך או רוצה לדעת יותר על הזכויות שלך, אנא צור איתנו קשר, כמפורט להלן: בדוא"ל: privacy@storytel.com בדואר: Storytel Sweden AB Attention: Support Box 24167, 104 51 Stockholm, Sweden או לספק השירותים: iCast Ltd רחוב השלוש 3, כניסה ב', תל אביב, 6706061, ישראל
13.3.
אם אינך מעוניין ש- Storytel תעבד את המידע האישי שלך לצורך דיוור ישיר הנך רשאי להודיע על כך ל- Storytel. בנוסף, במסגרת הדיוור שתקבל, אנו ניידע אותך לגבי זכותך להסיר את עצמך מרשימת הדיוור. ביחס להתראות דחיפה (הידועות כPush Notifications), הנך יכול להסיר את קבלת ההודעות בהגדרות המכשיר בו אתה משתמש (ברוב המכשירים הניידים), על ידי שינוי ההגדרות תחת "התראות" ביחס לאפליקציה הרלוונטית. ביחס לאיסוף מידע על ידי שימוש בCookies, אפשרויות ההסרה הינן כמפורט במדיניות ה Cookies של Storytel.
13.4.
בנוסף, קיימת לך הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית, במידה והנך סבור כי עיבוד המידע האישי שלך מהווה הפרה של הוראות דין הרלוונטי.

עודכן לאחרונה: 5 למרץ 2021

אייקאסט בע“מ