Self Meditation (mr)

विचारांमध्ये जादू असते. आपले विचार आपल्याला यशस्वी करतात आणि आपल्याला हवं तसं आयुष्य निर्माण करण्याच बळ देतात. समजून घेऊयात आपण मन स्वस्थ ठेऊन आनंदी होण्याच रहस्य....