Stofna aðgang

Batakernes bedstefar – En roman om Sumatra-missionæren, sydslesvigeren Ludwig Nommensen - Niels Aage Barfoed
Batakernes bedstefar – En roman om Sumatra-missionæren, sydslesvigeren Ludwig Nommensen - Niels Aage Barfoed