Ole Vik

Spennende krim om lensmann Ole Vik og staben hans ved Fjellberg lensmannskontor.