campaign-banner

Niesamowite historie dostępne w Twoim telefonie

Miło nam, że chcesz wypróbować Storytel

Zarejestruj się

Wybieraj z tysięcy tytułów

Słuchaj w streamingu lub offline

Brak okresu wypowiedzenia

Wypróbuj Storytel już dziś

Regulamin Storytel Polityka prywatności

Witamy w Storytel!

Niniejsza Umowa Użytkownika jest istotna oraz reguluje stosunki pomiędzy Tobą a Storytel i jako taka wpływa na Twoje prawa i obowiązki. Prosimy zatem, przed wejściem w cudowny świat Storytel, o poświęcenie chwili na uważne przeczytanie poniższej umowy.

UMOWA UŻYTKOWNIKA

Storytel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-472), ul. Bertolta Brechta 7, spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 608730, NIP: 113-290- 62-06, REGON: 362739911, adres e-mail: support.pl@storytel.com (dalej określany jako "Storytel" , "my" lub "nasze") oferuje serwis subskrypcyjny o cechach spersonalizowanych ("Usługa"), która umożliwia Ci (dalej zamiennie "Ty " lub "Użytkownik") dostęp do audiobooków, e-booków oraz innych treści literackich ("Treści") strumieniowanych przez Internet do Twojego telefonu komórkowego lub innego kompatybilnego urządzenia z dostępem do Internetu. Poprzez założenie konta, Darmowej oferty testowej oraz/lub abonamentu Storytel, poprzez zakup lub spieniężenie Karty Podarunkowej, poprzez pobranie, dostęp oraz/lub użycie aplikacji Storytel, w zależności od przypadku, przystępujesz do wiążącej umowy ze Storytel i zgadzasz się oraz akceptujesz niniejszą Umowę Użytkownika. Niniejszym potwierdzasz także oraz wyrażasz zgodę na to, aby Storytel przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Storytel.

Niniejsza Umowa Użytkownika opisuje warunki, na jakich Usługa jest Ci udostępniania i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub warunki, na które wyraziłeś/ wyraziłaś zgodę. Wyrażenie zgody na postanowienia Umowy Użytkownika jest wymagane, abyś mógł uzyskać dostęp i korzystać z Usługi. Poprzez ich zaakceptowanie zgadzasz się i akceptujesz fakt, że Storytel może zakończyć niniejsza umowę lub zawiesić Twój dostęp do Usługi na przykład w sytuacji złamania postanowień niniejszej Umowy za 1-dniowym uprzednim powiadomieniem wraz z podaniem przyczyn takiego działania Storytel. Jeśli Użytkownik próbuje hakować, zniszczyć lub nadużyć Usługi, Storytel może zakończyć niniejszą Umowę lub zawiesić Twój dostęp natychmiast bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia Warunków (jak zdefiniowano poniżej), nie możesz korzystać z Usługi oraz nie możesz uzyskiwać dostępu ani korzystać z Treści dostarczanych przez Storytel.

Ponadto, dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do niektórych części Usługi, np. w związku z zasadami danego konkursu, postanowieniami dodatkowymi dla dodanych usług lub innych aktywności, oraz warunków, które mogą towarzyszyć określonym dodatkowym treściom, w związku z odrębnymi planami subskrypcji, produktami lub oprogramowaniem dostępnym w Usłudze. Gdy wymagane są warunki dodatkowe, zostaną one przedstawione Użytkownikowi w związku z określonymi aktywnościami lub produktami. Wszelkie dodatkowe warunki dostarczone przez Storytel stanowią uzupełnienie niniejszej Umowy, a w przypadku konfliktu, będą miały pierwszeństwo nad niniejszą Umową Użytkownika.

Niniejsza Umowa Użytkownika, łącznie z Polityką Prywatności Storytel oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami Storytel są dalej określane łącznie "Warunkami".

Obowiązująca wersja Warunków jest dostępna zawsze na stronie internetowej Storytel https://www.storytel.com/pl.

1. Limit wieku i uprawnienia do konta

1.1.
W celu uzyskania uprawnień do przystąpienia do Warunków oraz założenia konta lub przystąpienia do abonamentu Storytel należy:
 • mieć przynajmniej osiemnaście (18) lat;
 • być rezydentem Polski ; oraz
 • wyrazić zgodę na bycie związanym Warunkami.
1.2.
Należy także dostarczyć Storytel poprawne informacje o sobie w momencie rejestrowania konta oraz dostarczyć prawidłowe dane kontaktowe oraz prawidłowe metody płatności. Wyrażenie zgody na Warunki oraz dostarczenie takich informacji jest wymogiem udostępnienia Ci i korzystania przez Ciebie z Usługi. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki, nie możesz korzystać z Usługi lub jej funkcji i funkcjonalności oraz nie możesz korzystać z Treści udostępnianych w ramach Usługi.

2. Usługa

2.1.
Storytel dostarcza spersonalizowaną usługę subskrypcji cyfrowej, dzięki której Ty, jako Użytkownik, możesz strumieniować i / lub czasowo pobierać audiobooki, e-booki i inne treści literackie na swój telefon komórkowy lub inne urządzenia z dostępem do Internetu poprzez aplikację Storytel lub inne oprogramowanie Storytel zainstalowane fabrycznie. Dodatkowo, Usługa zawiera spersonalizowane rekomendacje, wiadomości i funkcjonalności rozwijane i modyfikowane specjalnie dla Ciebie, by polepszyć Twoje doświadczenia w użytkowaniu Usługi. Storytel może także od czasu do czasu oferować dostęp do różnego rodzaju forów na mediach społecznościowych, które mogą być dostępne lub niedostępne publicznie, w celu jeszcze lepszego wzbogacenia i polepszenia Twoich doświadczeń jako Użytkownika. Jeśli nie umówiono się inaczej w dodatkowych warunkach lub na podstawie zaoferowanego Ci abonamentu, na który wyraziłeś/wyraziłaś zgodę, Usługa, jak opisano powyżej, może być wykorzystywana wyłącznie do Twojego niekomercyjnego osobistego użytku w zgodzie z Warunkami.
2.2.
W celu skorzystania z Usług, wymagane jest korzystanie z urządzenia mającego dostęp do Internetu, kompatybilnego z wymogami technicznymi Storytel lub jednej z platform partnerów biznesowych Storytel, na których aplikacja Storytel jest zainstalowana oraz zapewnienie nam lub naszym partnerom biznesowym swojego wyboru metody płatności zaakceptowanej przez Storytel, obowiązujący w danym czasie. Pełna i aktualna lista wymogów technicznych korzystania z Usługi, kompletna lista partnerów biznesowych Storytel oraz lista akceptowanych obecnie metod płatności jest dostępna na stronie internetowej Storytel www.storytel.com/pl. Jednakże Storytel zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymogów technicznych korzystania z Usługi oraz do zmiany, dodania lub usunięcia partnerów biznesowych i metod płatności co pewien czas. Storytel dołoży wszelkich starań, by zawiadomić Cię poprzez wiadomość e-mail lub powiadomienie w ramach Usługi o każdej zmianie, która może ograniczać Twoje możliwości techniczne korzystania z Usługi. Takie powiadomienie będzie przesłanie nie później niż trzydzieści (30) dni przed wejściem w życie takich zmian. Storytel zastrzega sobie prawo, aby co pewien czas dodawać lub usuwać partnerów biznesowych oraz rozwiązania dotyczące płatności bez jakiegokolwiek wcześniejszego powiadamiania.

3. Abonamenty

3.1.
Storytel zastrzega sobie prawo do oferowania Usługi za pośrednictwem różnych rodzajów abonamentów, które mogą obejmować na przykład: abonamenty promocyjne, abonamenty dostarczane przez (lub powiązane z) osobami trzecimi, abonamenty opierające się na liczbie równocześnie oferowanych strumieni czy abonamenty opierające się na ograniczeniach w dostępie do Treści.
3.2.
Storytel dodaje nowe abonamenty, usuwa istniejące abonamenty lub zmienia jakiekolwiek cechy lub funkcje takich abonamentów od czasu do czasu. Jeżeli taka zmiana w istotny sposób wpłynie na istniejący abonament na niekorzyść Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość zakończenia Usługi zgodnie z punktem 12 niniejszej Umowy.
3.3.
Liczba jednoczesnych strumieni oferowanych w ramach abonamentu zależy od abonamentu, jaki wybrał Użytkownik i będzie określona bardziej szczegółowo w dodatkowym, osobno zaakceptowanym, regulaminie.
3.4.
Na stronie Storytel można znaleźć aktualne informacje na temat cen i wszelkiego rodzaju abonamentów oferowanych w Polsce. Użytkownik znajdzie tam również prezentację aktualnie dostępnych abonamentów i odpowiadających im warunków dodatkowych (w tym wszelkie szczegółowe ograniczenia), na które Użytkownik, aby uzyskać dostęp do określonego abonamentu, musi wyrazić osobno zgodę.
3.5.
Informacje na temat bieżącego abonamentu są dostępne po uzyskaniu dostępu do konta Użytkownika na stronie internetowej Storytel (tj. przez zalogowanie się na koncie Storytel Użytkownika za pomocą nazwy Użytkownika i hasła oraz przejście do "moich stron").
3.6.
W przypadku, gdy Użytkownik ma do wyboru więcej niż jeden abonament, Użytkownik może zmienić swój aktualny abonament na inny, aktualnie oferowany przez Storytel w kraju rezydowania Użytkownika. Jednak każda taka zmiana może zacząć obowiązywać od dnia zarejestrowania zmiany i potrwać do następnej, powtarzającej się daty płatności, zanim nowa zmiana może zostać zarejestrowana dla tego samego konta. Twój pierwotny cykl płatności wynoszący trzydzieści (30) dni nie zostanie zmieniony przez zmianę między różnymi abonamentami. Użytkownik może łatwo przeglądać, zarządzać lub zmieniać szczegóły swojego konta i abonamentu, uzyskując dostęp do swojego konta (np. logując się na swoje konto Storytel za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła oraz przechodząc do "moich stron").

4. Filtry Zawartości

4.1.
Wszelkie wstępnie zainstalowane filtry Zawartości, takie jak np. "Kids Mode" lub inne podobne funkcje filtrów, które mogą być czasami oferowane, są oferowane Użytkownikowi opcjonalnie. Metadane dla każdego tytułu w Treści, na których opiera się Storytel np. w zakresie ograniczeń wiekowych czy identyfikacji gatunków literackich, są dostarczane przez wydawnictwa będące partnerami biznesowymi Storytel. Stąd Storytel nie ponosi odpowiedzialności za to, i nie gwarantuje, że filtry oparte na takich metadanych całkowicie usatysfakcjonują Użytkownika. Ponadto Storytel nie może w żaden sposób zagwarantować, że takie filtry są całkowicie dokładne lub, że z całkowitą pewnością odfiltrowały całą nieistotną Treść, zgodnie z intencją Użytkownika. Jeśli filtr nie działa zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika, Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania z filtru i poinformować Storytel, kontaktując się poprzez stronę internetową Storytel, w jaki sposób możemy ulepszyć filtr i Usługę, aby lepiej spełniać oczekiwania Użytkownika. Storytel z zadowoleniem przyjmuje wszelkie opinie dotyczące Treści, które Użytkownik uważa za nieodpowiednie lub nietrafne w świetle zastosowanych filtrów lub które mogą zawierać elementy naruszające prawo lub w inny sposób niezgodne z prawem. Storytel polega na Twoich opiniach, dzięki którym może z czasem ulepszać filtry i Usługę.
4.2.
Jeżeli oraz tam, gdzie Użytkownikowi oferowany jest fabrycznie zainstalowany filtr "Kids Mode", ustawienia takiego filtra zostały utworzone na podstawie metadanych pozwalających tylko na dostęp do Treści uznanej przez jej wydawcę za odpowiednią dla dzieci w wieku dwunastu (12) lat i młodszych. Oznacza to, że Treści udostępnione w trybie "Kids Mode" mogą obejmować dowolne i wszystkie książki oraz gatunki z katalogu zawartości Storytel przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej.

5. Darmowy okres próbny

5.1.
Subskrypcja użytkownika może rozpocząć się wraz z darmowym okresem próbnym („Darmowy okres próbny”) Usługi. Darmowy okres próbny trwa siedem (7) dni. Jego celem jest umożliwienie Użytkownikom wypróbowania Usługi za darm0.
5.2.
Gdy Użytkownik rejestruje się do darmowego okresu próbnego, zostaje automatycznie przełączony do planu miesięcznej subskrypcji na koniec okresu próbnego, chyba że Użytkownik sam zrezygnuje z subskrypcji Usługi przed ostatnim dniem Darmowego okresu próbnego. W takim przypadku nie zostanie obciążony finansowo, a jego subskrypcja zostanie anulowana.
5.3.
Jeżeli Użytkownikowi został zaoferowany darmowy okres próbny, celem Storytel jest jednokrotne zaoferowanie Użytkownikowi możliwości skorzystania z Darmowego okresu próbnego. Dlatego też Użytkownik, który już aktywował darmowy okres próbny nie będzie miał możliwości skorzystania z dodatkowych Darmowych okresów próbnych. Storytel zastrzega sobie prawo do oceny uprawnień do otrzymania Darmowego okresu próbnego. Storytel może ograniczyć takie prawo, aby zapobiec jego nadużyciu i/lub naruszeniu Umowy. Storytel zachowuje prawo do odrzucenia lub zakończenia Darmowego okresu próbnego, gdy stwierdzi, że Użytkownikowi ono nie przysługuje. Użytkownik nie może łączyć oferty Darmowego okresu próbnego z innymi ofertami.

6. Ceny i płatność

6.1.
Storytel współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, za pośrednictwem których będą dokonywane wszystkie płatności przed ich rozliczeniem ze Storytel.
6.2.
Subskrypcje są opłacane miesięcznie z góry do momentu, gdy Użytkownik zdecyduje się zakończyć swoją subskrypcję. W przypadku płatności miesięcznych, Użytkownik będzie obciążany co trzydzieści (30) dni, począwszy od daty aktywacji subskrypcji przez Użytkownika lub, gdy subskrypcja rozpoczyna się od Darmowego okresu próbnego, od daty jego wygaśnięcia, chyba że Użytkownik lub Storytel zakończył ją przed rozpoczęciem tego okresu. W niektórych przypadkach data obciążenia Użytkownika ulegnie zmianie, na przykład, gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowości informacji dotyczących metody płatności wybranej przez Użytkownika, np. daty ważności karty Użytkownika.
6.3.
Ceny znajdują się w witrynie Storytel. Wszystkie przedstawione ceny zawierają podatek od wartości dodanej (VAT). Płatność jest uiszczana kartą kredytową/debetową lub inną metodą (w tym płatności wewnątrz aplikacji), o której Storytel może poinformować Użytkownika w każdym czasie. W odniesieniu do kart kredytowych, informujemy, że Storytel może odmówić lub zablokować kartę kredytową, która nie została wydana w kraju, w którym Usługa jest oferowana Użytkownikowi. Storytel ponadto zastrzega sobie prawo do odmowy uznawania niektórych typów kart kredytowych, w jakimkolwiek czasie i według własnego uznania.
6.4.
Ceny mogą się różnić w zależności od wybranej metody płatności. Gdy ceny będą się różnić, Storytel powiadomi o tym na swojej witrynie w ramach ogólnych informacji o cenach. Ponadto, ceny nie obejmują kosztów transferu danych ani opłat, których może wymagać dostawca usług internetowych lub telekomunikacyjnych na podstawie umowy Użytkownika z danym dostawcą usług.
6.5.
W przypadku braku zapłaty lub opóźnionej płatności, Storytel zachowuje prawo do zablokowania lub zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Usługi lub zakończenia dostępu Użytkownika do Usługi. Jeśli to nastąpi, należy zalogować się do Usługi na stronie internetowej Storytel używając swojego loginu i hasła, a następnie reaktywować subskrypcję za pomocą Konta Użytkownika w zakładce 'Moje Strony'. W przypadku płatności opóźnionych Storytel może jednak obciążyć Użytkownika odsetkami za opóźnienie.

7. Karty podarunkowe

7.1.
Storytel oferuje różne rodzaje Kart podarunkowych. Niektóre Karty podarunkowe mogą być połączone z określonym abonamentem, wskazanym przez kupującego w momencie zakupu. Każda taka Karta podarunkowa może być używana wyłącznie zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do takiego abonamentu.
7.2.
Gdy Użytkownik rejestruje się Kartą podarunkową Storytel, zgadza się na i akceptuje Warunki na takich samych zasadach, jak płacący subskrybent Usługi, pomniejszone o zawarte w tym dokumencie postanowienia dotyczące płatności.
7.3.
Będąc Użytkownikiem korzystającym z Karty podarunkowej Storytel, Użytkownik otrzyma pełny dostęp do Usługi na całkowity okres ważności Karty podarunkowej. Po wygaśnięciu Karty podarunkowej, Usługa zostanie automatycznie wyłączona, chyba że Użytkownik zarejestruje się jako płacący subskrybent lub zakupi nową Kartę podarunkową Storytel. Jednakże, gdy Użytkownik aktywuje Kartę podarunkową Storytel będąc już subskrybentem Usługi, Storytel czasowo zawiesi wymóg płatności za Usługę do momentu wygaśnięcia Karty podarunkowej. Po tym okresie Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do konta klienta płacącego za Usługę, wznowiony zostanie również plan płatności miesięcznej. Jeśli w takim przypadku aktywowana Karta podarunkowa dotyczy innego abonamentu niż pierwotnie subskrybowany, nastąpi automatyczne przeniesienie Użytkownika z powrotem do najczęściej używanego wcześniej abonamentu. Jeśli jednak taki abonament oparty jest na specjalnej karcie podarunkowej, zostanie automatycznie przeniesiony z powrotem do najczęściej używanego wcześniej abonamentu opartego na metodzie płatności nie korzystającej z Karty podarunkowej.

8. Anulowanie w okresie możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy

8.1.
Gdy Użytkownik rejestruje się w Usłudze, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Okres odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozpoczyna się z dniem rejestracji w Usłudze.
8.2.
Gdy Użytkownik zacznie słuchać/czytać audiobook lub e-book lub skorzysta z Usługi w jakikolwiek inny sposób, zrzeka się prawa do anulowania zakupu Usługi na mocy praw wspomnianych w rozdziale 8.1 powyżej. W takiej sytuacji zakończenie świadczenia Usługi podlega rozdziałowi 12 poniżej.
8.3.
Gdy Użytkownik chce anulować Usługę podczas okresu możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zalecamy, aby powiadomić nas o tym za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Storytel lub za pomocą formularza odstąpienia do umowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, znajdującego się na stronie https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl i wysłać go z adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika. Użytkownik może jednak użyć także innych sposobów w celu powiadomienia Storytel , że chce anulować zakup w okresie możliwości odstąpienia od umowy.
8.4.
Gdy użytkownik zostanie obciążony w sposób nieprawidłowy, kwota zostanie zwrócona w ciągu czternastu (14) dni.

9. Prawa własności intelektualnej

9.1.
Usługa jest naszą własnością chronioną prawem autorskim lub własnością chronioną prawem autorskim naszych licencjodawców lub licencjobiorców, a wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, opakowania i inne prawa własności intelektualnej w Usłudze lub w treściach dostępnych w ramach Usługi są własnością firmy Storytel lub naszych licencjodawców lub licencjobiorców lub firm stowarzyszonych. Z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie zgadzamy się na piśmie, żaden element Usługi ani jej zawartość nie mogą być używane lub wykorzystywane w inny sposób niż jako część Usługi oferowanej Użytkownikowi na mocy Warunków. Użytkownik może być właścicielem urządzeń fizycznych, na które dostarczane są elementy Usługi, ale zachowujemy pełne prawo własności Usługi oraz wszystkie prawa własności intelektualnej z niego wynikające. Nie przekazujemy Użytkownikowi praw ani tytułu własności do Usługi, ani nie przekazujemy Użytkownikowi żadnych praw, ani tytułu własności do żadnej części zawartości udostępnionej w ramach Usługi. Nic z rzeczy dostarczanych przez markę posiadaną lub licencjonowaną przez Storytel nie powinno być interpretowane jako udzielanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego znaku towarowego wyświetlanego w ramach Usługi dla Użytkownika.

10. Zawartość i licencja oprogramowania

10.1.
Zawartość oferowana Użytkownikowi w ramach Usługi może niekiedy różnić się w zależności od państwa i regionu, w którym Usługa jest dostępna. Zawartość może różnić się także w zależności od położenia Użytkownika w chwili udostępniania mu Usługi. Storytel nie gwarantuje, że Usługa lub treści dostępne za pośrednictwem Usługi będą dostępne do użytku w innym państwie niż państwo zamieszkania Użytkownika, w którym Usługa jest udostępniana Użytkownikowi. Aby uzyskać informacje na temat zawartości aktualnie dostępnej w Twoim kraju, odwiedź witrynę Storytel. Uprzejmie informujemy, że Storytel nie ma obowiązku powiadamiania Użytkownika o jakichkolwiek zmianach w oferowanej Treści.
10.2.
Usługa jest skonfigurowana w sposób umożliwiający używanie oprogramowania Usługi, jej zawartości, pozycji wirtualnych lub innych materiałów należących do nas lub licencjonowanych przez nas. Niniejszym udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzekazywalnej licencji na dostęp i korzystanie z oprogramowania Usługi, jego zawartości, pozycji wirtualnych lub innych materiałów wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny.
10.3.
Jako Użytkownik Usługi, Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie odtwarzać, nie powielać, nie modyfikować, nie tworzyć prac pochodnych, nie wyświetlać, nie publikować, nie dystrybuować, nie rozpowszechniać, nie nadawać, nie przesyłać, nie sprzedawać, nie wynajmować, nie leasingować, nie pożyczać, nie sublicencjonować, ani nie wpuszczać do obiegu lub w inny sposób wykorzystywać w dowolnym celu (komercyjnym lub innym) żadnych materiałów ani ich części, ani całości Usługi podmiotom zewnętrznym (między innymi wyświetlać i dystrybuować materiały za pomocą witryn podmiotów zewnętrznych) bez uzyskania wcześniej wyraźnej zgody pisemnej Storytel lub za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
10.4.
Użytkownik Usługi niniejszym potwierdza, gwarantuje i zgadza się, że on lub którakolwiek z osób, którym zezwala na dostęp do Usługi poprzez jego konto, zgadza się powstrzymać od: (1) redystrybucji, obchodzenia lub wyłączania systemów zabezpieczenia zawartości lub technologii zarządzania prawami cyfrowymi używanymi w Usłudze; (2) dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego, demontażu lub w inny sposób redukowania Usługi; (3) usuwania wszelkich identyfikacji, praw autorskich lub innych informacji o własności; oraz (4) prób uzyskania dostępu lub używania Usługi w sposób bezprawny lub nieupoważniony lub w sposób sugerujący powiązanie z naszymi produktami, usługami lub markami.
10.5.
Postanowienia tego rozdziału mają także zastosowanie do wszystkich którzy mają dostęp do Usługi.

11. Zawartość i odnośniki podmiotów zewnętrznych

11.1.
Występowanie zewnętrznych hiperłączy i / lub innych elementów generowanych przez podmioty zewnętrzne, dostępnych w Usłudze, na naszej witrynie oraz na forach świadczonych przez Storytel w i poza Storytel nie stanowi wsparcia ze strony Storytel lub firm stowarzyszonych dla opinii lub poglądów wyrażanych przez podmioty zewnętrzne na lub poza ich witrynami/platformami mediów społecznościowych. Storytel nie weryfikuje, nie wspiera ani nie bierze odpowiedzialności za poprawność, aktualność, kompletność lub jakość treści znajdujących się na stronach podmiotów zewnętrznych. Co więcej, Storytel nie odpowiada za jakość lub dostarczenie produktów lub usług oferowanych, dostępnych, uzyskanych przez lub reklamowany na stronach/platformach mediów społecznościowych tych podmiotów zewnętrznych. Storytel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryny/platformy społecznościowej podmiotu zewnętrznego. Storytel w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialne za bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody, niezależnie od tego, czy powstały w wyniku niedbalstwa, naruszenia umowy, szkalowania, naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, spowodowane wystawieniem, rozpowszechnianiem lub wykorzystywaniem jakichkolwiek informacji lub treści zawartych w witrynach internetowych z hiperłączami / platformach społecznościowych podmiotów zewnętrznych.
11.2.
Usługa może włączać, być włączana do lub być dostarczana w związku z usługami i zawartością podmiotów zewnętrznych. Storytel nie kontroluje usług ani zawartości tych podmiotów zewnętrznych. Należy uważnie zapoznać się z wszelkimi umowami lub warunkami użytkowania i polityką prywatności przedstawionymi Użytkownikowi, dotyczącymi usług lub zawartości podmiotów zewnętrznych.

12. Czas trwania i zakończenie

12.1.
W momencie, gdy Użytkownik zarejestruje konto na Storytel i zapisze się do miesięcznej subskrypcji na podstawie Abonamentu lub Darmowego Okresu Próbnego, subskrypcja będzie kontynuowana z miesiąca na miesiąc do momentu jej zakończenia przez Użytkownika lub przez Storytel. O ile Użytkownik nie zakończy subskrypcji Usługi, Użytkownik niniejszym upoważnia nas do obciążania go kolejną miesięczną opłatą subskrypcyjną zgodnie z Warunkami oraz za pomocą metody płatności wybranej przez Użytkownika oraz zarejestrowaną przez Storytrel w chwili rejestracji lub w inny sposób, zgodnie z późniejszymi instrukcjami Użytkownika.
12.2.
Aby zakończyć Usługę przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca subskrypcji, Użytkownik musi zakończyć Usługę nie później niż na dzień przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu, w przeciwnym wypadku subskrypcja będzie obowiązywać przez kolejny miesiąc i zostanie naliczona stosowna opłata.
12.3.
Aby zrezygnować z subskrypcji, należy odwiedzić stronę https://www.storytel.pl i zalogować się. Należy kliknąć na „Moje Strony” i „Moje konto”, wybrać opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” i postępować zgodnie z instrukcjami. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi, kontaktując się ze Storytel w inny sposób, np. poprzez adres e-mail.
12.4.
Oprócz prawa do zakończenia umowy określonego w punktach 3, 6.5 and 14.4 oraz w innych postanowieniach Warunków , Storytel zachowuje pełne prawo do zakończenia lub ograniczenia Użytkownikowi korzystania z Usługi w trybie natychmiastowym, gdy ma uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik (lub ktokolwiek, komu Użytkownik zezwolił na dostęp do Usługi) złamie Warunki lub jakiekolwiek inne obowiązujące w Polsce przepisy, zasady i regulaminy. Powyższe ma zastosowanie także, jeśli Użytkownik wykorzystuje Usługę w inny niedozwolony sposób lub sposób mogący narazić Storytel lub strony trzecie na straty.

13. Prawa i obowiązki Storytel

13.1.
W ramach świadczenia Usługi, Storytel może skontaktować się z Użytkownikiem drogą pocztową, telefoniczną, SMS-em, MMS-em, e-mailem lub bezpośrednio w Usłudze, aby przekazać mu informacje związane z funkcjami (w tym wysyłaniem powiadomień o dacie ważności karty kredytowej) oraz zawartością Usługi. Storytel może również, o ile Użytkownik wyraził na to wyraźne, uprzednie, oddzielne zgody, skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty, telefonu, SMS-a, MMS-a, poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Usłudze w związku z promocjami lub podobnymi działaniami oraz wydarzeniami związanymi z Usługą.
13.2.
Za osobną zgodą Użytkownika, Storytel może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą innych środków komunikacji, na przykład za pośrednictwem portali społecznościowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
13.3.
Wszelka komunikacja między Storytel i Użytkownikiem odbywa się zgodnie z polityką prywatności Storytel.
13.4.
O ile nie wynika to z winy Storytel, Storytel nie odpowiada za jakiekolwiek zakłócenia sieci komórkowych lub usług dostawców Internetu.
13.5.
Usługa jest dostępna przez całą dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Jednakże Storytel nie gwarantuje, że Usługa będzie zawsze wolna od błędów i przerw. Gdy dojdzie do awarii lub zakłóceń wpływających na Usługę, Storytel będzie miało możliwość naprawy bez naruszenia kontraktu, tj. Warunków. Storytel ma również prawo, w uzasadnionych granicach, zamknąć Usługę, na przykład na czas przeprowadzania aktualizacji i konserwacji.
13.6.
Storytel ma prawo, pełne lub częściowe, do przeniesienia praw i zobowiązań na podmioty zewnętrzne na mocy Warunków. Storytel ma również prawo zaangażować podwykonawców do wykonania zobowiązań wynikających z Warunków. Każda zmiana, wpływająca na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, będzie obsługiwana zgodnie z polityką prywatności Storytel.
13.7.
Storytel ma prawo do zmiany warunków. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach poprzez powiadomienie o takich zmianach w ciągu trzydziestu (30) dni, zanim zmiana wejdzie w życie. Jeśli w każdym przypadku Użytkownik zaprzestanie korzystania z Usługi w związku z takimi aktualizacjami lub zmianami, możliwe jest zakończenie subskrypcji zgodnie z opisem w punkcie 12 niniejszej Umowy użytkownika.

14. Prawa i obowiązki użytkownika

14.1.
Użytkownik może słuchać książek audio, czytać e-booki i korzystać z zawartości Usługi wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, jeśli postanowienia dodatkowych warunków nie stanowią inaczej. Konto Użytkownika (wraz ze szczegółowymi danymi logowania) jest osobiste i nie może być dzielone z innymi osobami.
14.2.
Użytkownik zgadza się nie obchodzić, ani nie próbować obejść ograniczeń technicznych mających na celu zapobieżenie kopiowaniu zawartości Usługi oraz nie kopiować, w całości lub częściowo, książek audio, e-booków lub innej zawartości w Usłudze, nawet do użytku prywatnego.
14.3.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dostęp do Usługi i korzystanie z niej będzie zgodne z Warunkami. Powyższe wymaganie dotyczy też każdego, komu Użytkownik zezwala na dostęp do Usługi za pośrednictwem swojego konta. Dostęp innemu Użytkownikowi może być przyznany przez Użytkownika wyłącznie zgodnie z Warunkami.
14.4.
Gdy Użytkownik znajduje się poza siecią przez okres trzydziestu (30) dni i ma w aplikacji tymczasowo pobraną zawartość, Storytel może wymagać od niego przejścia w tryb on-line, aby upewnić się, że Użytkownik dalej posiada aktywną subskrypcję Usługi oraz aby zaktualizować Treść w Usłudze. Gdy Użytkownik odmówi, Storytel ma prawo zawiesić dalsze korzystanie z Usługi do momentu, gdy Użytkownik potwierdzi, że posiada w Storytel aktywną subskrypcję. Gdy taka subskrypcja nie zostanie potwierdzona, Storytel ma prawo podtrzymać zawieszenie Usługi lub zamknąć konto Użytkownika.
14.5.
Użytkownik gwarantuje, że informacje dostarczone podczas rejestracji są prawdziwe oraz że wszelkie dane osobowe dostarczone Storytel, takie jak adres e-mail Użytkownika, są prawidłowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie Storytel o wszelkich zmianach w dostarczonych danych, w szczególności o adresie e- mail Użytkownika. Każdy e-mail wysłany Użytkownikowi przez Storytel na podany przez Użytkownika adres e-mail jest traktowany jako odebrany przez Użytkownika w ciągu dwóch (2) dni od wysłania wiadomości.
14.6.
Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojego konta i uniemożliwianie innym osobom dostania się do Usługi; nie będzie im ujawniał swojego hasła lub innych danych osobowych związanych z kontem Użytkownika przez okres, w jakim Użytkownik jest subskrybentem Usługi.
14.7.
Użytkownika odpowiada za to, że opinie wyrażone przez niego we wszystkich recenzjach książek audio i e-booków, wyrażone są zgodnie z polskim prawem i z szacunkiem dla innych oraz że Użytkownik nie używa słów lub wyrażeń, które mogą być odbierane jako dyskryminujące lub obraźliwe lub budzące sprzeciw na forach, które mogą być powiązane ze Storytel. Co więcej, odpowiedzialnością Użytkownika jest zagwarantowanie, że nie umieszcza on, nie używa ani nie udostępnia własności intelektualnej należącej do podmiotu zewnętrznego, ani nie umieszcza, nie używa lub nie udostępnia treści lub komentarzy nielegalnych lub takich, które można uznać za nielegalne, np. treści zniesławiających, materiałów przedstawiających lub sugerujących wykorzystywanie seksualne lub komentarzy on-line zawierających mowę nienawiści.
14.8.
Użytkownik nie może przenieść swoich praw i zobowiązań na mocy Warunków, chyba że Użytkownik posiada stosowną pisemną zgodę Storytel.
14.9.
Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób powodujący lub prawdopodobnie powodujący jakiekolwiek zakłócenie, uszkodzenie lub naruszenie Usługi. Użytkownik rozumie, że to on, a nie Storytel, jest odpowiedzialny za komunikację elektroniczną oraz zawartość wysyłaną do nas ze swojego urządzenia oraz że może korzystać z Usługi, swojego urządzenia oraz naszej witryny i wszelkich forów dostarczanych przez Storytel wewnątrz i poza Usługą wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Co za tym idzie, Użytkownik zgadza się nie korzystać z witryny w sposób nieuczciwy lub w związku z popełnieniem przestępstwa lub w inny sposób niezgodny z prawem lub w celu wysyłania, użycia bądź dalszego użycia materiałów, które do niego nie należą lub są nielegalne, obraźliwe (dotyczy to również materiałów zawierających treści erotyczne lub promujących rasizm, nienawiść lub przemoc fizyczną), zwodnicze, wprowadzające w błąd, niewłaściwe, nieprzyzwoite, napastliwe, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne lub stanowią naruszenie praw autorskich, znaku handlowego, poufności, prywatności lub innych zastrzeżonych informacji lub praw, czy też w inny sposób są nieuczciwe wobec podmiotów zewnętrznych.
14.10.
W przypadku, gdy Usługa lub jej część są nieprawidłowe lub wadliwe, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Storytel formularzem kontaktowym na stronie https://www.storytel.pl lub wysyłając wiadomość z adresu e-mail przydzielonego do konta, lub w inny sposób, aby poinformować nas o nieprawidłowości lub zgłosić skargę.
14.11.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa zawiera treści nieodpowiednie lub niewłaściwe dla osób niepełnoletnich. Dlatego też Użytkownik niniejszym zgadza się, niezależnie od tego czy Użytkownik korzysta z Filtra zawartości (takiego jak np. filtr „Kids Mode”), aby osoby niepełnoletnie miały dostęp do Usługi wyłącznie pod nadzorem Użytkownika.

15. Strony Umowy

15.1.
Usługa jest świadczona i udostępniana Użytkownikowi na Warunkach określonych przez Storytel sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-472), ul. Bertolta Brechta 7, spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 608730, NIP: 113-290- 62-06, REGON: 362739911. Aby skontaktować się z nami lub naszym działem obsługi klienta, wyślij e-mail na adres support.pl@storytel.com.

16. Sprawy różne

16.1.
Usługa jest świadczona Użytkownikowi wyłącznie do użytku niekomercyjnego – dla celów rozrywki, dla celów informacji oraz w innych podobnych celach.
16.2.
Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Jednak Warunki nie ograniczają żadnych praw ochrony konsumenta, do których Użytkownik może być uprawniony na mocy prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Użytkownika, jeśli są one inne niż wymienione powyżej.
16.3.
W przypadku powstania sporu między Storytel i Użytkownikiem, strony w pierwszej kolejności spróbują rozwiązać go na mocy porozumienia. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór można zgłosić do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ul. Trębacka 4 (00-474). W przeciwnym razie spór rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Storytel sp. z o.o.
16.4.
Ponadto, Komisja Europejska posiada witrynę poświęconą rozwiązywaniu sporów on- line, dedykowaną pomocy konsumentom i handlowcom w rozstrzyganiu sporów poza sądem. Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
16.5.
Jeżeli Użytkownik jest niezadowolony z Usługi, treści znajdujących się na niej lub z Warunków, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu do niej lub korzystania z Usługi.
16.6.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Usługi lub gdy Użytkownik potrzebuje pomocy z którąkolwiek z funkcji lub z kontem, prosimy o kontakt: support.pl@storytel.com.

Data ostatniego sprawdzenia: 4 maja 2020

Storytel sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STORYTEL

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.
Storytel to cyfrowa usługa subskrypcji przez Internet, zapewniająca użytkownikowi (dalej „Użytkownik”) dostęp do książek audio oraz e-booków na telefonie, na tablecie lub na innych urządzeniach („Usługa”), zgodnie z warunkami Umowy użytkownika, niniejszą Polityką Prywatności oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami, które mogą mieć decydujące znaczenie dla realizacji Twojego Abonamentu w ramach Storytel („Warunki”). Usługa jest świadczona przez spółkę Storytel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-472), ul. Bertolta Brechta 7, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000608730, numer NIP: 113-290-62-06, numer REGON: 362739911, (dalej „Storytel” lub „my”).
1.2.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia praktyki Storytel, dotyczące zbierania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, takich jak dane osobowe Użytkownika, w związku ze świadczeniem Użytkownikowi Usługi. Niniejsza polityka prywatności dotyczy również osób, które odwiedzają naszą stronę internetową lub pobierają i korzystają z naszej aplikacji. Ma ona na celu poinformowanie Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych i zapewnieniu go, że jego dane osobowe są traktowane z należytym szacunkiem i zgodnie z prawem dotyczącym ochrony praw osobowych obowiązującym w czasie świadczenia Usługi.
1.3.
Użytkownik zawsze powinien czuć się bezpiecznie, dzieląc się swoimi danymi osobowymi ze Storytel. Storytel podjął techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa gwarantujące, że dane osobowe Użytkownika są chronione w szczególności przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem wykorzystaniem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Jeśli Użytkownik nie czuje się komfortowo z treścią niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik może zawsze powstrzymać się od korzystania z Usługi.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1.
Storytel Sweden AB i Storytel sp. z o.o. są administratorami danych w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Storytel. Informacje na temat możliwości kontaktu z nami znajdują się w części 13.

3. KIEDY I SKĄD STORYTEL ZBIERA DANE OSOBOWE?

3.1.
Storytel zbiera dane osobowe dotyczące Użytkownika, gdy: Użytkownik tworzy konto w Storytel i / lub korzysta z Usługi, Użytkownik zamawia u Storytel usługę dodatkową lub produkt dodatkowy, Użytkownik instaluje i / lub korzysta z dowolnej aplikacji zawartej w Usłudze bez naszego podstawowego planu subskrypcji, Użytkownik odwiedza stronę internetową, Użytkownik rejestruje się jako subskrybent do newslettera Storytel i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, Użytkownik zgłasza błędy, naruszające lub w inny sposób nieodpowiednie materiały lub kontaktuje się z działem obsługi klienta Storytel z jakiegokolwiek innego powodu, Użytkownik łączy Usługę ze swoim kontem Facebook lub podobną usługą innego podmiotu zewnętrznego, np. w celu ułatwienia logowania do Usługi, w którym to przypadku otrzymujemy dane z takiej usługi podmiotu zewnętrznego, Użytkownik wypełnia ankietę, w tym, ale nie wyłącznie taką, jak kwestionariusz zadowolenia klienta lub ankieta marketingowa lub odpowiada na wiadomość od Storytel, lub Są one w inny sposób niezbędne w celu zarządzania relacją pomiędzy Użytkownikiem a Storytel.
3.2.
Ponadto, Storytel zbiera informacje przez ciasteczka swoje lub podmiotów zewnętrznych oraz przez podobne technologie śledzące (w tym beacony, tagi i pixele), mogące rejestrować działania i wybory Użytkownika, np. podczas korzystania z Usługi lub odwiedzania naszej witryny. Ma to miejsce, np. w celu wspierania logowania się, zapamiętywania ustawień preferowanych, wysyłania dostosowanego marketingu oraz mierzenia skuteczności reklam. Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak Storytel używa ciasteczek podano w polityce ciasteczek Storytel, która znajduje się na stronie internetowej Storytel.

4. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA STORYTEL?

4.1.
Gdy Użytkownik tworzy konto w Storytel lub kontaktuje się z działem obsługi klienta, Storytel zbiera jego dane osobowe. Podstawowe dane użytkownika, które zbiera Storytel, obejmują dane kontaktowe Użytkownika takie, jak imię i nazwisko Użytkownika i / lub jego nazwę użytkownika, adres e-mail i / lub jego numer telefonu oraz szczegółowe dane płatnicze Użytkownika takie, jak numer i typ karty oraz data jej wygaśnięcia. Storytel może również zbierać dane dotyczące daty urodzenia Użytkownika, jego płci oraz dodatkowe dane kontaktowe, takie jak adres Użytkownika. Storytel może również zbierać dostarczane przez Użytkownika dane osobowe o członkach jego rodziny (w tym imiona i nazwiska członków rodziny Użytkownika, adresy e-mail, ich daty urodzin oraz zainteresowania). Jeśli Użytkownik zdecyduje się podać ich dane osobowe, jest odpowiedzialny za to, że ma do tego prawo za ich zgodą, powinienen również poinformować ich o naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych.
4.2.
Gdy Użytkownik korzysta z Usługi lub z jakichkolwiek dodatkowych usług lub produktów firmy Storytel oraz gdy odwiedza witrynę Storytel lub korzysta z naszej aplikacji, Storytel może również zbierać dane dotyczące użytkowania (takie jak wybór tytułów i zapytania wyszukiwania), wyświetlania (np. przeglądane treści) oraz dane techniczne (takie jak unikatowy numer ID, wersja telefonu i platformy, adres IP urządzenia, wersja aplikacji Storytel, ustawienia języka, informacje URL, hasło (zaszyfrowane), dane z cookies, typ przeglądarki). Jeżeli podczas rejestracji jako klient Storytel, Użytkownik zarejestruje się jako użytkownik wymagający faktur, Storytel może również zbierać i przetwarzać niektóre informacje dostarczone przez Użytkownika dostawcy usług płatniczych Storytel, aby ułatwić proces wystawiania faktur.
4.3.
Gdy Użytkownik zdecyduje się połączyć Usługę z kontem Facebook lub z podobną usługą podmiotu zewnętrznego, będącego administratorem danych osobowych, firma Storytel może zbierać i przetwarzać dane osobowe, na których przekazanie do Storytel Użytkownik wyraził zgodę firmie Facebook lub innemu podmiotowi zewnętrznemu. Storytel zachęca Użytkownika do zapoznania się z praktykami ochrony prywatności takich podmiotów zewnętrznych.
4.4.
Co więcej, Storytel może również zbierać i przetwarzać dane osobowe dostarczone przez Użytkownika na forach publicznych na stronie Storytel, dane osobowe przekazane Storytel, gdy użytkownik korzysta ze strony Storytel, stronach Storytel na platformach podmiotów zewnętrznych, na przykład sklepach z aplikacjami, w serwisach społecznościowych, lub podczas łączenia profilu na stronie lub platformie podmiotu zewnętrznego z kontem osobistym Użytkownika.
4.5.
Storytel może również zbierać i przetwarzać określone informacje związane ze zdolnością Użytkownika do korzystania z Usługi oraz z metodą płatności wybraną przez Użytkownika. Jednakże, ponieważ Storytel współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, którzy operują niezależnie w systemach oddzielonych od Storytel, pełne dane płatnicze, takie jak kompletne numery kart kredytowych, nie będą przechowywane przez Storytel. Storytel zachęca Użytkowników do zapoznania się z praktykami ochrony prywatności takich podmiotów zewnętrznych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1.
Storytel będzie przechowywać dane osobowe związane z Użytkownikiem jedynie tak długo, jak długo jest to niezbędne dla celu określonej operacji przetwarzania.
5.2.
Oznacza to, że dane osobowe zebrane i przetworzone w celach marketingowych będą przechowywane dopóki Użytkownik posiada konto i dwanaście (12) miesięcy po zakończeniu jego subskrypcji, chyba że Użytkownik udzieli zgody Storytel na dalsze przetwarzanie danych .
5.3.
W celu wypełniania naszych obowiązków umownych, monitorowania i dokumentowania korzystania z kart podarunkowych i darmowych okresów próbnych oraz z innych dodatkowych usług, będziemy przechowywać dane osobowe dostarczone nam podczas rejestracji (takie, jak imię, nazwisko i / lub nazwa Użytkownika, adres e-mail i / lub numer telefonu oraz dane dotyczące płatności) dopóki Użytkownik posiada konto, korzysta z Usługi na podstawie karty podarunkowej lub w ramach darmowego okresu próbnego, jak również przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zebrane.
5.4.
Będziemy przechowywać informacje o osobistej bibliotece audiobooków / ebooków Storytel Użytkownika dopóki Użytkownik posiada konto, jak również przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane.
5.5.
Po skontaktowaniu się przez Użytkownika ze Storytel w celu uzyskania wsparcia lub w innych celach, będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których te dane zostały zebrane.
5.6.
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach analitycznych w trakcie okresu subskrypcji Użytkownika oraz przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których te dane zostały zebrane.
5.7.
Storytel może przechowywać dane przez dłuższy czas niż wyżej wymienione okresy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony praw i roszczeń.

6. GDZIE SĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

6.1.
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się w kraju, w którym siedzibę ma Strona Umowy (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Użytkownika). Dane osobowe są również przechowywane w Szwecji, gdzie znajduje się główna siedziba Storytel. W przypadku międzynarodowych transferów danych Storytel stosuje środki bezpieczeństwa opisane poniżej w punkcie 10.5.

7. DLACZEGO STORYTEL PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKA?

7.1.
Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika z wielu powodów. Przede wszystkim robi to, aby zarządzać relacjami z Użytkownikiem oraz aby spełniać nałożone na Storytel obowiązki prawne. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu dokonywania analizy rynku i klientów, badań rynkowych, statystyki, monitorowania biznesu oraz rozwoju biznesu i metodologii Storytel w celu rozwoju i indywidualizowania Usługi i jej funkcji.
7.2.
Ponadto, Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby dostarczać lepsze i bardziej dopasowane oferty oraz usługi. Storytel przetwarza dane osobowe także po to, by zmniejszyć ryzyko wysyłania nieodpowiednich reklam i innego typu nieprawidłowego marketingu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie reklamy lub komunikacje marketingowe. Dane osobowe mogą, na przykład, być przetwarzane, łączone, dzielone i analizowane, aby za pomocą marketingu ukierunkowanego, np. e-maili, powiadomień w aplikacji lub reklam w kanałach podmiotów trzecich, dostarczyć informacje, oferty lub rekomendacje o towarach i usługach Storytel lub jego parterów, które są dopasowane do preferencji, zachowania, potrzeb lub stylu życia Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na takie reklamy lub komunikacje marketingowe. Dane mogą być użyte także jako podstawa do marketingu ukierunkowanego wśród odbiorców podobnych do obecnych użytkowników Storytel. Może to na przykład obejmować przetwarzanie danych osobowych dla celów utworzenia niestandardowych grup odbiorców na platformach podmiotów trzecich, takich jak Google i Facebook. Storytel może również analizować i łączyć informacje o Użytkowniku, do których Storytel ma dostęp za pomocą Usługi z wizyt on-line Użytkownika oraz z innych rejestrów (np. Facebook lub inni podobni dostawcy usług społecznościowych), do celów określonych w tym rozdziale.
7.3.
Ponadto, Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby zapobiec, wykryć i zbadać potencjalne zakazane lub nielegalne działania, takie jak oszustwo, oraz aby egzekwować stosowanie się do naszych Warunków (np. określając, czy Użytkownikowi przysługuje prawo do Darmowego okresu próbnego lub do jakiejkolwiek innej oferty lub kampanii marketingowej).
7.4.
Storytel przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług wsparcia klienckiego, obejmujące przetwarzanie danych w celu świadczenia Użytkownikom usług wsparcia technicznego, aby mogli oni uzyskiwać dostęp i korzystać z naszych usług online (np. w przypadku gdy Użytkownik zgubił lub zapomniał hasła umożliwiającego mu dostęp do Serwisu) oraz w celu odpowiadania na zapytania klientów (za pośrednictwem korespondencji email lub formularzy online).

8. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

8.1.
Większość danych osobowych Użytkownika jest przetwarzana przez Storytel, ponieważ są one niezbędne do wykonania Warunków, np. aby Storytel mogło świadczyć i zarządzać Usługą oraz jej funkcjami. Przykładem może być sytuacja, gdy Storytel przetwarza np. dane kontaktowe Użytkownika, takie jak jego adres e-mail lub numer telefonu oraz informacje od dostawcy usług płatniczych.
8.2.
Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Storytel są przetwarzane na podstawie wyważenia interesów, np. uzasadniony interes Storytel w przetwarzaniu danych przeważa nad wpływem i ryzykiem, jakie to przetwarzanie może mieć na integralność osobistą Użytkownika. Ma to miejsce w sytuacji, gdy Storytel przetwarza dane Użytkownika w celach wsparcia (np. generalne prośby o wsparcie) oraz gdy przechowujemy dane o bibliotece audiobooków lub e-booków (w tym inne treści literackie) Użytkownika Storytel po zakończeniu subskrypcji.
8.3.
Ponadto, niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Dzieje się tak w przypadku przetwarzania danych, do których Storytel uzyskuje dostęp za pośrednictwem konta Facebook Użytkownika oraz w przypadku marketingu bezpośredniego towarów i usług Storytel lub partnerów Storytel, a także w innych celach marketingowych innych niż cele marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik poda dane osobowe innych osób fizycznych, na przykład takich, jak członkowie jego rodziny, Użytkownik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, że wyrażają oni zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
8.4.
Gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, Użytkownik wyraża ją dobrowolnie i Użytkownik może ją w każdej chwili wycofać, w całości lub częściowo.

9. BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

9.1.
Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych Użytkownika są dla nas bardzo ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed, w szczególności, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Co pewien czas sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa, aby ocenić potrzebę wdrożenia dodatkowych środków lub wykonania technicznych usprawnień w procedurach już istniejących. Należy pamiętać o tym, że mimo naszych najlepszych starań, trudno o nieprzenikalne zabezpieczenia, dlatego też prosimy o niezwłoczne informowanie nas w przypadku jakiejkolwiek podejrzanej aktywności w Usłudze.

10. KOMU STORYTEL PRZEKAZUJE DANE UŻYTKOWNIKÓW?

10.1.
Storytel może ujawnić dane osobowe Użytkownika swoim podmiotom powiązanym, tj. spółkom z grupy Storytel, partnerom handlowym, dostawcom oraz innym podmiotom zewnętrznym w celu wykonania Umowy z Użytkownikiem lub wykonania umów z dostawcami i partnerami Storytel, lub innym, zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Może tak być, gdy dostarczymy informacje, na przykład bankowi Użytkownika, aby wykazać zgodność i rozwiązać nieporozumienia etc.
10.2.
Storytel może również ujawniać dane osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w celu wysyłania Użytkownikowi dostosowanych reklam i marketingu, jak również w celu uniknięcia wysyłania nieistotnych reklam lub innych rodzajów nieistotnego marketingu, a także w celu zmierzenia sukcesu i zasięgu naszego marketingu cyfrowego i w innych celach promocyjnych. Tak jest w przypadku, gdy Storytel używa funkcji remarketingu i wyświetleń, zainteresowań i danych demograficznych w Google Analytics, przesyła niestandardowych odbiorców do np. Facebook'a i Google oraz kiedy informujemy naszych partnerów biznesowych, takich jak Facebook i Google, że pewien środek marketingowy generuje nowego określonego klienta lub kilku nowych klientów, w zależności od przypadku.
10.3.
Storytel może również ujawniać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu, na przykład dostawcom systemów IT, firmom świadczącym obsługę klienta oraz podmiotom powiązanym. Gdy dane osobowe są ujawniane firmom przetwarzającym dane w imieniu Storytel, zawieramy z takimi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia, że wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika jest zachowany.
10.4.
Dane osobowe mogą również być ujawniane, w razie potrzeby, aby spełnić ustawowe wymogi prawne lub wymogi od władz, organów lub agencji, aby zabezpieczyć interesy prawne Storytel lub w celu wykrycia, zapobieżenia lub zwrócenia uwagi na oszustwa lub inne problemy bezpieczeństwa lub techniczne.
10.5.
Jako firma międzynarodowa możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika w Unii Europejskiej (UE) lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w innych lokalizacjach. Gdy dane osobowe Użytkownika zostaną przeniesione pomiędzy różnymi krajami, będzie się to odbywało do poprzednio wymienionych kategorii odbiorców danych oraz dla celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane lub przechowywane poza UE / EOG, zostaną podjęte specjalne środki bezpieczeństwa, np. zagwarantujemy, że przeniesienie takie zostanie przeprowadzone zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych, na przykład poprzez zastosowanie umów przekazania danych, które zawierają standardowe modelowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych przyjętych przez Komisję UE i które są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON

11.1.
Informacje dostarczane przez Storytel mogą zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych lub będących własnością podmiotów zewnętrznych innych niż Storytel. Storytel nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych odbywające się na tych witrynach. Storytel zachęca Użytkownika do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, dostępnymi na tych witrynach.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

12.1.
Ta Polityka Prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Gdy Storytel wprowadzi znaczne zmiany w Polityce Prywatności, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem, sms-em lub w Usłudze zanim zmiany wejdą w życie. Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności będzie również publikowana na stronie internetowej Storytel. Gdy którakolwiek ze zmian będzie wymagać zgody Użytkownika, Storytel zwróci się z prośbą o jej udzielenie. Zachęcamy do częstego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami przetwarzania danych.

13. 13.TWOJE UPRAWNIENIA W RAMACH PRAWA UE/EOG

13.1.
Jeśli Użytkownik znajduje się na terytorium UE / EOG lub jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w inny sposób przez podmiot Storytel na terenie UE / EOG, Użytkownik ma następujące prawa (dodatkowo, ponad przysługujące Użytkownikowi praw do wycofania zgody):
 • Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo do żądania informacji dotyczącej tego, czy przetwarzamy dane osobowe jego dotyczące, a jeśli tak, ma prawo żądać informacji, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
 • Prawo do poprawiania danych: Jesteśmy zobowiązani do sprostowania niedokładnych danych osobowych lub do uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, na żądanie.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Jesteśmy w pewnych okolicznościach zobowiązani do usunięcia danych osobowych Użytkownika na jego żądanie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jesteśmy, w niektórych okolicznościach zobowiązani do ograniczenia naszego wykorzystania danych osobowych na żądanie Użytkownika. W takich przypadkach możemy wykorzystywać dane osobowe tylko w niektórych ograniczonych celach określonych przez prawo.
 • Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach, Użytkownik może mieć prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, do których mamy dostęp, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz z prawem do przesyłania tych danych do innego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu: W niektórych przypadkach, Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas jego danych osobowych. Możemy wówczas zostać zmuszeni do zaprzestania korzystania z danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody - Użytkowikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w sytuacjach, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, w każdym czasie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych opartego na tej zgodzie przed momentem jej wycofania. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy zapoznać się z treścią pkt 13.3 poniżej.
13.2.
Należy zauważyć, że z niektórych z wyżej wymienionych praw można skorzystać wyłącznie w określonych sytuacjach, np. w przypadku prawa do przenoszenia danych, które ma zastosowanie wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody oraz gdy przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany, oraz w przypadku prawa do usunięcia danych, które ma zastosowanie jedynie wtedy gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie równowagi interesów lub na podstawie zgody. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki Storytel przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz w przypadku, gdy Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw lub chce dowiedzieć się o nich więcej, zachęcamy do skontaktowania się z nami, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
 • Adres e-mail: privacy@storytel.com
 • Adres: Storytel sp. z o.o. , ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa
13.3.
Jeżeli Użytkownik chce wycofać którąkolwiek ze zgód, które udzielił Storytel na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, może wycofać swoją zgodę poprzez privacy@storytel.com. Dodatkowo, a także w każdym wysyłanym newsletterze Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości wycofania zgody na otrzymywanie kolejnych newsletterów. Jeśli chodzi o powiadomienia push, Użytkownik może (w przypadku większości urządzeń mobilnych i tabletów) wycofać udzieloną Storytel zgodę na otrzymywanie takich powiadomień, przechodząc do opcji "Ustawienia" swojego urządzenia i klikając na "Powiadomienia", a następnie zmieniając te ustawienia dla niektórych lub wszystkich aplikacji na urządzeniu Użytkownika. Jeśli chodzi o pliki cookie, decyzje Użytkowników dotyczące wycofania zgody są określone w polityce plików cookies
13.4.
Ponadto, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli jesteś rezydentem lub pracujesz w albo jeżeli naruszenie danych osobowych miało miejsce w Polsce, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data ostatniego sprawdzenia: 2 listopada 2018 r.

Storytel sp. z o.o.