campaign-banner

Слушай аудиокниги със Storytel

Регистрирай се тук

Избирай измежду хиляди заглавия

Слушай онлайн или офлайн, когато си в движение или докато си почиваш

Прекрати абонамента си по всяко време

Пробвай Storytel сега

Условия за ползване Политика на поверителност

Добре дошли в Storytel

Чрез регистрацията Ви за акаунт в Storytel, сключвате правно обвързващо споразумение със Storytel. Преди да влезете в прекрасния свят на историите, моля, отделете малко време и прочетете внимателно тези Условия за ползване. Тези Условия за ползване са важни, тъй като регулират отношенията между Вас и Storytel, и съобразно с това засягат Вашите законни права и задължения.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА STORYTEL

Storytel Sweden AB и нейните филиали (наричани по-долу „Storytel“, „нас“, „наш ият/нашата/нашите“ или „ние“) предлагат абонаментна услуга с персонализирани характеристики и функции („Услугата“), която позволява на нашите потребители (наричани по-долу „Вие“) достъп до аудиокниги, електронни книги и друго съдържание („Съдържанието“), предоставено по интернет чрез Услугата на съвместимо устройство с достъп до интернет.

За да имате достъп до нашите Услуги, Вие се нуждаете от активен акаунт в Storytel. Трябва да се съгласите със и да приемете тези Условия за ползване при създаване на акаунт. Освен това е необходим активен абонамент за използване на Услугата. Повечето абонаменти се регулират от допълнителни условия, специфични за даден абонамент („Условия за абонамент“), които приемате при регистрацията Ви за него. Информация за предлаганите абонаментни планове може да бъде намерена на Вашия местен уебсайт на Storytel.

Освен тези Условия за ползване, Вашето споразумение със Storytel се регулира също от: (i) информацията, която Ви е предоставена по време на покупката; и (ii) всички Условия за абонамент, които приемате за Вашия специфичен абонамент. Цялата информация, която регулира отношенията Ви със Storytel, се нарича общо „Споразумение“.

Storytel предоставя Услугата според правилата и условията, посочени в Споразумението. Не можете да използвате Услугата, нито да осъществявате достъп до или да използвате Съдържание, предоставено чрез Услугата, ако не сте съгласни със Споразумението.

Валидната версия на Условията за ползване и на Условията за абонамент може да бъде намерена на уебсайта на Storytel.

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Storytel и в нашия Помощен център.

1. Ограничение за възраст и пригодност за акаунт

1.1.
За да имате право да сключите Споразумението и да създадете акаунт или да сключите абонаментен план със Storytel, Вие трябва:
 • да сте на възраст най-малко осемнадесет (18) години и/или да имате разрешение по друг начин и правомощие да сключите законно това споразумение в държавата, в която Услугата е налична за Вас;
 • да пребивавате в държавата, в която Услугата е налична за Вас;
 • да предоставите правилна лична информация, когато се изисква;
 • да предоставите валиден метод на плащане;
 • да се съгласите да спазвате Споразумението.

2. Услугата

2.1.
Storytel предоставя персонализирана услуга за дигитален абонамент, чрез която можете да предавате и/или временно да изтегляте (само за кеширано офлайн четене и слушане в приложението) Съдържанието чрез съвместимо устройство с достъп до интернет. Услугата е достъпна чрез приложението или друг предварително инсталиран софтуер на Storytel и може да се използва само за Ваше лично използване с нетърговска цел в съответствие със Споразумението.
2.2.
За да използвате Услугата, трябва да използвате i) устройство, което отговаря на техническите изисквания на Storytel, и/или ii) една от платформите за бизнес партньори на Storytel, на които е инсталирано приложението или друг софтуер на Storytel. Услугата може да няма еднакви функционалности на всички устройства и платформи. Моля, посетете уебсайта на Storytel за списък на техническите изисквания за използване на Услугата, списък на бизнес партньорите на Storytel и списък на приетите понастоящем методи на плащане.
2.3.
Storytel актуализира редовно приложението си, за да гарантира неговата сигурност, както и за актуализиране и подобряване на потребителското изживяване. Поради тези причини Storytel може понякога да изисква да актуализирате с по-нова версия на приложението.
2.4.
Storytel си запазва правото да променя по всяко време техническите изисквания за използването на Услугата и да променя, добавя или премахва бизнес партньори и методи на плащане. Такива изменения и промени ще бъдат публикувани на уебсайта на Storytel.

3. Абонаментни планове

3.1.
Storytel предлага различни абонаментни планове с периодичните им изменения. Информация за абонаментните планове, предоставени понастоящем от Storytel, може да бъде намерена на уебсайта на Storytel.
3.2.
Предоставената на Вас Услуга ще зависи от типа на абонаментния план, за който сте се регистрирали.
3.3.
Storytel си запазва правото да премахва по своя преценка налични абонаментни планове или да променя характеристики или функции на своите абонаментни планове. Промените в абонаментния план може да се основават на различни фактори, напр. подобряване/управление на Услугата, спазване на изискванията на притежателите на права или правни или технически изисквания. Когато такива промени се отразят отрицателно на наличен абонамент по повече от ограничен начин, ще бъдете информирани и ще имате възможност да прекратите абонамента, вижте раздел 11 и Условия за Вашия абонамент.

4. Филтри за съдържание

4.1.
Всички предварително инсталирани филтри за съдържание, като например „Режим за деца“ или други подобни функции за филтриране, които може да се предлагат понякога в Услугата, се предлагат на Вас като незадължителна функция. Тъй като информацията, на която се основават филтрите, се предоставя на Storytel от други страни, като издателите на Съдържанието, Storytel не поема никаква отговорност за точността или адекватността на тези филтри и не може да гарантира, че ще функционират по удовлетворителен за Вас начин.
4.2.
Ако и където за Вас се предлага предварително инсталиран „Режим за деца“, настройките на този филтър са направени въз основа на информация от издателите на Съдържанието, че такова Съдържание е подходящо за деца на възраст на или под дванадесет (12) години. Това означава, че Съдържанието, предоставено в „Режим за деца“, може да включва всяко и цялото съдържание и жанрове в каталога със съдържание на Storytel, предназначен за деца до 12-годишна възраст. Storytel не може да гарантира по никакъв начин, че филтърът е напълно точен или че е филтрирал с пълна сигурност цялото нерелевантно съдържание в съответствие с предназначението.

5. Безплатен пробен период и други кампании

5.1.
Вашият Абонамент може да започне с безплатен пробен период на Услугата („Безплатен пробен период“) или друга кампания. Безплатният пробен период и други кампании са предназначени да позволят на потребителите да изпробват за първи път Услугата безплатно или на по-ниска цена. Съобразно с това, безплатен пробен период не може да се използва повече от веднъж на човек. Пригодността за безплатния пробен период и/или кампания се определя по преценка на Storytel и Storytel може да ограничи пригодността за предотвратяване на злоупотреба с безплатен пробен период или кампания. Storytel си запазва правото да отмени или прекрати безплатен пробен период или кампания, ако определи по своя преценка, че съответният потребител не отговаря на условията. Не можете да комбинирате предложения за безплатен пробен период или кампания с други оферти.
5.2.
Когато се регистрирате за безплатен пробен период, Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще преминете автоматично към платен абонаментен план в края на безплатния пробен период, освен ако неотмените Вашия абонамент преди първото плащане, в който случай няма да бъдете таксувани и абонаментът Ви ще бъде отменен.

6. Цени и плащания

6.1.
Цените са представени на уебсайта на Storytel и ще Ви бъдат съобщени ясно, когато се регистрирате за Абонамент. Цените може да варират в зависимост от типа на използвания абонаментен план и/или метод на плащане. Ако цените варират, Storytel ще съобщи това на уебсайта на Storytel във връзка с общата информация за цените. Цените не включват разходи за съобщаване на данни или такси, които Вашият доставчик на интернет или телекомуникационни услуги може да предяви според Вашия договор с такъв доставчик на услуги.
6.2.
Можете да променяте по всяко време плана си с различни абонаментни планове. Storytel може да позволи по своя преценка такива промени да се извършват преди края на текущия абонаментен период.
6.3.
Storytel може да направи промени в цената на Услугата, като Ви изпрати най-малко 30-дневно писмено предизвестие. Такова известие ще позволява винаги достатъчно време да отмените абонамента си преди влизане в сила на новата цена. Вие приемате новата цена за Услугата, ако не отмените абонамента си. Промените в цената може да се основават на различни фактори, напр. подобряване/управление на Услугата или изменение на компенсацията за притежателите на права.
6.4.
Абонаментите се заплащат предварително (или както е договорено по друг начин), докато абонаментът не бъде отменен. Storytel не предоставя никакви частични или пълни възстановявания или кредитирания след започване на абонамента, освен ако не е посочено друго в Споразумението.
6.5.
По отношение на кредитни карти, моля, имайте предвид, че Storytel може да откаже или блокира кредитни карти, които не са издадени в държавата, в която Услугата се предлага на Вас. Storytel си запазва също правото да отказва по всяко време и по своя преценка определени типове кредитни карти.

7. Подаръчни карти

7.1.
Storytel може да предлага различни типове подаръчни карти. Някои подаръчни карти може да бъдат за специфичен продукт, което означава, че такава подаръчна карта е свързана с конкретен абонаментен план. Всяка такава подаръчна карта може да се използва само заедно със съответния план. Когато активирате подаръчна карта докато имате платен абонамент, платеният абонамент ще бъде преустановен докато продължава абонаментният период на подаръчната карта.

8. Права на интелектуална собственост

8.1.
Услугата и Съдържанието са наша собственост и/или защитена с авторски права собственост на нашите лицензодатели. Всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, търговски облик, имена на домейни, патенти, изобретения, търговски тайни, авторски права, права върху база данни и всички други права на интелектуална или индустриална собственост (включително ноу-хау) по отношение на Услугата или Съдържанието са собственост на нас или на нашите лицензодатели, или на компании, свързани с нас или нашите лицензодатели. Нито един елемент от Услугата или Съдържанието не може да се използва или потребява по друг начин, освен като част от предлаганата на Вас Услуга и доколкото е разрешено изрично съгласно Споразумението. Ние не прехвърляме на Вас права (включително права на интелектуална собственост) или право на собственост по отношение на Услугата или част от нея, както и не прехвърляме такива права или право на собственост по отношение на Съдържанието или част от него. Освен това не трябва да се тълкува, че Storytel Ви предоставя по подразбиране или по друг начин лиценз или право на използване на търговска марка, показана на или в рамките на Услугата или Съдържанието.

9. Лиценз за съдържание и софтуер

9.1.
Съдържанието в Услугата се развива непрекъснато и се актуализира редовно, например за подобряване на Услугата или за спазване на законовите изисквания, правата върху интелектуалната собственост, исканията на притежателите на права или нашите вътрешни политики за съдържание. Това означава, че Съдържанието, предлагано на Вас чрез Услугата, може понякога да е различно за различните държави и региони, където е налична Услугата и че Съдържанието може да бъде променяно, премахвано или актуализирано без предизвестие. Съдържанието може да е различно също в зависимост от текущото Ви местоположение при осъществяване на достъп до Услугата. За информация относно наличното понастоящем Съдържание във Вашата страна, моля, посетете приложението Storytel.
9.2.
Услугата е конфигурирана да позволява използването на софтуера за Услугата и Съдържанието, притежавано или лицензирано от нас. Съгласно условията на Споразумението и Вашето плащане на приложима такса, Storytel с настоящото Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране, непрехвърлим лиценз за достъп и използване на софтуера за Услугата и Съдържанието (само в рамките на Услугата) за Ваша лична нетърговска употреба чрез съвместимо устройство с достъп до интернет.
9.3.
Вие потвърждавате, гарантирате и се съгласявате да осигурите, че Вие и/или всеки, на когото разрешите достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да копира, възпроизвежда, размножава, променя, адаптира, създава производни произведения, показва, публикува, разпространява, разпраща, излъчва, предава, продава, наема, отдава на лизинг, заема, подлицензира, популяризира или използва по друг начин за каквато и да е цел (търговска или друга) какъвто и да е материал, Съдържание и/или част от или цялата Услуга (включително, без ограничение, показването и разпространението на Съдържанието, Услугата и/или друг материал, чрез уебсайт на трета страна или по друг начин).
9.4.
Вие също така потвърждавате, гарантирате и се съгласявате да осигурите, че Вие и/или всеки, на когото разрешавате достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, ще спазва по всяко време Споразумението и по-конкретно няма; (1) да пренасочва, заобиколя или деактивира съответна система за защита на съдържанието или технология за управление на цифрови права, използвана в Услугата; (2) да декомпилира, извършва обратен инженеринг, деасемблира или привежда по друг начин определена Услуга в четима от човека форма; (3) да премахва данни за идентификация, авторски права или други известия за собственост; или (4) да осъществява достъп до или използва Услугата по незаконен или неупълномощен начин или по начин, който предполага връзка с нашите продукти, услуги или марки.
9.5.
Използването на Услугите и/или Съдържанието в нарушение на настоящия раздел 9 ще се счита винаги за съществено нарушение на настоящото Споразумение и може да бъде причина за искове за нарушение на авторски права.

10. Съдържание и връзки на трети страни

10.1.
Storytel не носи отговорност за и не гарантира качеството или безопасността на хипервръзки и/или други елементи, генерирани от трети страни, достъпни от Услугата, нашия уебсайт и/или форуми, предоставени от Storytel, както в рамките на, така и извън Услугата.
10.2.
Услугата може да включва, да бъде включена в или да се предоставя във връзка с услуги и съдържание на трети страни. Storytel не контролира тези услуги на трети страни, нито тяхното съдържание, и тези услуги може да са предмет на отделни условия и/или политики. Трябва да прочетете внимателно всяко споразумение, условия за ползване и/или политики за поверителност, които се отнасят до такива услуги и/или съдържание на трети страни.

11. Продължителност и прекратяване

11.1.
Раздел 11 по-долу ще се прилага, освен ако не е посочено друго при регистрация за Услугата или в съответните Условия за абонамент.
11.2.
Storytel може понякога по своя преценка да предлага на клиентите да преустановят текущия си абонамент.
11.3.
Ако прекратите абонамента си, той ще изтече в края на текущия Ви абонаментен период. Ако сте се възползвали от оферта за безплатен пробен период, който все още не е изтекъл, абонаментът ще завърши незабавно.
11.4.
Storytel може да прекрати Споразумението с незабавен ефект по всяко време и без предизвестие, ако не спазвате Споразумението или приложимите закони, правила или разпоредби, или ако използвате Услугата по измамен начин или по начин, който може да причини щети на Storytel, нейните филиали или трета страна.
11.5.
Прекратяването няма да има ефект върху правата или задълженията на страните съгласно Раздел 8 („Права върху интелектуална собственост“), Раздел 13.7 (Съдържание, създадено отпотребителя) или други условия на Споразумението, които по своето естество остават в сила дори след неговото прекратяване. При изтичане или прекратяване на Споразумението по каквато и да е причина, всички лицензи стават неприложими автоматично и без по-нататъшни действия, и се връщат на Storytel.

12. Права и отговорности на Storytel

12.1.
Storytel може понякога да се свързва с Вас. Цялата комуникация между Storytel и Вас ще бъде в съответствие с политиката за поверителност на Storytel.
12.2.
Ние се стремим да направим Услугата налична денонощно, седем (7) дни в седмицата. Въпреки това, Storytel не дава гаранция, че Услугата ще бъде винаги без грешки или прекъсвания. В случаи на неизправности или прекъсвания във връзка с Услугата, на Storytel трябва да бъде дадена възможност да ги коригира без това да представлява нарушение на Споразумението. Storytel също така има право в рамките на разумното да преустанови Услугата, например, ако е необходимо за извършване на надстройки и поддръжка.
12.3.
Storytel има право да прехвърля изцяло или частично своите права и задължения според Споразумението на трети страни. Storytel има също правото да ангажира подизпълнители за изпълнение на задълженията си според Споразумението. Всички такива промени, които може да засегнат обработването на Вашителични данни, ще бъдат направени в съответствие с Политиката за поверителност на Storytel.
12.4.
Storytel може да прави промени в Споразумението по своя преценка. Когато Storytel направи съществени промени в Споразумението, които засягат негативно Услугата или Вашия Абонамент, това ще Ви бъде съобщено, напр. чрез изпращане на имейл, текстово съобщение или известие чрез Услугата. Такова съобщение ще бъде изпратено от Storytel най-малко тридесет (30) дни преди влизането в сила на промените, което Ви позволява да отмените Абонамента преди промените, ако желаете. По-нататъшното използване на Услугата от Ваша страна ще представлява приемане на промените от Вас. Ето защо е важно да прочетете внимателно всяко известие или съобщение от нас. Ако желаете да прекратите Вашия Абонамент поради такива актуализации или промени в Споразумението, можете да го направите, като следвате инструкциите, посочени в раздел 11 и Условията за Вашия абонамент.

13. Вашите права и отговорности

13.1.
Можете да използвате Услугата само за Ваша лична нетърговска употреба в съответствие с условията на Споразумението и както е разрешено изрично в раздел 9. Например, не можете да възпроизвеждате аудиокниги за аудитория или на обществено място и по никакъв начин не можете да предоставяте Услугата и/или Съдържанието на разположение и/или достъпни за други лица, независимо дали физически или цифрово.
13.2.
Вие носите отговорност за поддържането на самостоятелен контрол върху Вашия акаунт и за предотвратяването на неправомерен достъп до Услугата. Вие се задължавате да спазвате всяко изискване за сигурност на паролата и да не разкривате на никого паролата си или други персонализирани данни във връзка с Вашия акаунт, докато сте абонирани за Услугата. Ако е разрешен достъп на друго лице до Услугата съгласно настоящите Условия за ползване, Вие трябва да гарантирате, че лицата, които имат достъп до/използват Услугите, спазват във всяко отношение условията на настоящото Споразумение и Вие носите отговорност за всяко нарушение на условията на настоящото Споразумение от такова лице.
13.3.
Ако сте офлайн от Услугата за период от тридесет (30) дни или повече, Storytel може да блокира достъпа Ви до Услугата, докатоне бъдете отново онлайн. Това се прави за гарантиране, че все още имате активен абонамент за Услугата и за управлениe на актуализации в Съдържанието.
13.4.
Ваша отговорност е да информирате Storytel за всички промени в данните, предоставени от Вас при регистриране и/или при покупка, особено на имейл адреса или телефонния номер, с който сте създали акаунта си.
13.5.
Вие носите отговорност за цялотогенерирано от потребителя съдържание (напр. отзиви и профилна снимка), което създавате и споделяте в Услугата или на платформи, свързани с Услугата (напр. канали в социалните медии) („Съдържание, генерирано от потребителя“). Вие носите отговорност също да гарантирате, че притежавате всички права (включително всички права върху интелектуална собственост) в тази връзка и че такова Съдържание, генерирано от потребителя, ще бъде в съответствие с условията на настоящото Споразумение и Политиката на общността на Storytel. Нямате право да споделяте каквото и да е Съдържание, създадено от потребителя, което е или е изложено на риск да бъде счетено за незаконно, обидно, оскърбително, тормозещо, неприлично, опозорително, дискриминационно, представляващо нарушаване на поверителността или нарушаване на права на трети страни. Вие потвърждавате и приемате, че Storytel има право да наблюдава, преглежда, премахва или деактивира достъпа до всяко Съдържание, генерирано от потребителя, по всяко време и по преценка на Storytel. Молим Ви да поддържате нашите канали за обслужване и комуникация възможно най-почтителни и уместни.
13.6.
С настоящото предоставяте на Storytel постоянно, световно, безвъзмездно, неизключително, неотменимо, прехвърляемо и подлицензируемо неограничено право на използване, включително, но не само, да хоствате, възпроизвеждате, променяте, разпространявате, показвате и да предоставяте публично по какъвто и да е друг начин всяко и цялото Ви Съдържание, генерирано от потребителя, във всеки наличен понастоящем или бъдещ носител за търговски цели или по друг начин, включително, но не само, за целите на маркетинга на Storytel, Услугата, Съдържанието и/или съответните лицензодатели и/или бизнес партньори.
13.7.
Нямате право да прехвърляте правата и задълженията си според Споразумението, освен ако нямате писменото съгласие на Storytel за тази цел.
13.8.
Не трябва да използвате Услугата по никакъв начин, който причинява или е вероятно да причини прекъсване, нарушаване или възпрепятстване на Услугата по какъвто и да е начин, нито да използвате Услугата или Вашето устройство за незаконни или измамни цели.
13.9.
Вие потвърждавате, че Услугата включва Съдържание, което не е уместно или подходящо за непълнолетни лица. Следователно Вие се съгласявате, независимо дали сте избрали да използвате филтър за съдържание (като филтъра за режим за деца), да не позволявате на непълнолетни лица да имат достъп до Услугата, освен ако не са под Ваш надзор.

14. Санкции и контрол на износа

14.1.
Вие не можете да използвате, осъществявате достъп до или по друг начин да експортирате или реекспортирате Услугата, освен както е разрешено от законите на Съединените американски щати и законите на юрисдикцията, в която е получена Услугата. По-конкретно, но без ограничение, Услугата не може да бъде експортирана, реекспортирана или по друг начин предоставяна на разположение (а) в държава или регион с наложено ембарго от правителството на САЩ, или (б) на никого от списъка на специално определените граждани на Министерството на финансите на САЩ, списъка на лишените от права физически или юридически лица на Министерството на търговията на САЩ, консолидирания списък на санкциите на ЕС с определени лица. Използвайки Услугата, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в такава държава или в такъв списък.

15. Предоставяне на Услуга

15.1.
Услугата се предоставя на Вас според Споразумението от Storytel Sweden AB, регистрирана в Швеция с корпоративен идентификационен номер 556696-2865 и с адрес: Box 24167, 104 51 Stockholm.
15.2.
Ако закупите абонамента си чрез уебсайта на Storytel, Услугата се продава на Вас от Storytel Bulgaria EOOD (ЕИК 202130119).
15.3.
Ако закупите абонамента си чрез трета страна, като например телефонен оператор, Услугата се продава на Вас от тази трета страна, освен ако не е посочено друго от третата страна.

16. Данни за контакт

16.1.
Можете да се свържете с нас чрез каналите, посочени по-долу:
 • Помощен център на Storytel
 • Имейл адрес: support.bg@storytel.com
 • Адрес: България, гр. София, п.к. 1000, Столична община, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 41, ет. 5, ап. 7

17. Приложимо право и разрешаване на спорове

17.1.
Споразумението се управлява и тълкува в съответствие със законите на Швеция, с изключение на принципите за конфликт на закони. Въпреки това, Споразумението няма да ограничава правата за защита на потребителите, на които може даимате право съгласно действащите закони на страната, в която пребивавате, ако са в противоречие с горепосоченото.
17.2.
Ако не сте доволни от Услугата, наличното в нея съдържание или от Споразумението, можете да прекратите Услугата. Доколкото е разрешено от закона, Storytel не носи отговорност за косвени щети и Вие се съгласявате, че всяка отговорност от името на Storytel във всички случаи ще бъде ограничена до сумата, платена от Вас на Storytel през дванадесетте месеца, предхождащи Вашия иск. Storytel не носи отговорност за каквито и да било смущения в достъпа Ви до интернет.
17.3.
В случай на спор между Васи Storytel, който не може да бъде разрешен между страните, спорът може да бъде отнесен до компетентнатаОбща помирителна комисия в рамките на българската Комисия за защита на потребителите, https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya. В противен случай спорът ще бъде уреден от общия съд в България.
17.4.
Освен това Европейската комисия предоставя уебсайт за онлайн решаване на спорове, предназначен за подпомагане на потребителите и търговците да разрешават своите спорове по извънсъдебен начин, наличен на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Прегледано за последен път: 13 Септември 2023 г.

„Сторител България“ ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СТОРИТЕЛ“

1. ОБЩА ЧАСТ

1.1.
„Сторител“ е Интернет базирана цифрова абонаментна услуга, която Ви предоставя („Вие“ или „Потребителят“) достъп до уебсайта, аудио книгите, електронните книги и друго литературно съдържание на Сторител на мобилния Ви телефон или таблет или на друго устройство („Услугата“) съгласно Условията за използване, настоящата Политика за защита на личните данни и всички допълнителни условия, които могат да уреждат използването от Ваша страна на конкретен абонаментен план за Сторител („Условията“). Услугата се предоставя от „Сторител България“ ЕООД, ЕИК 202130119 (наричано по-долу за краткост „Сторител“ или „ние“).
1.2.
В настоящата политика за защита на личните данни са разяснява стандартната практика на „Сторител“ във връзка с извършваното от нас събиране, съхраняване, използване и оповестяване на определена информация, включително и на личните Ви данни, при извършваното от нас предоставяне на Услугата към Вас. Настоящата политика за защита на личните данни също така се отнася за лица, които посещават нашия уебсайт или свалят и използват нашето приложение. Тя също така служи да Ви информира относно извършваното от нас обработване на Вашите лични данни, като Ви гарантира, че се отнасяме към тях с необходимата грижа и в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни при използване на Услугата.
1.3.
Вие можете винаги да се чувствате защитени, когато споделяте със „Сторител“ Вашите лични данни. „Сторител“ е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да осигури защитата на личните Ви данни по-специално от неоторизиран достъп или оповестяване, използване, модификация и унищожаване и загуба. Ако имате опасения във връзка със съдържанието в настоящата Политика за защита на личните данни, Вие винаги можете да се въздържате от използването на Услугата.

2. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1.
Storytel Sweden AB и „Сторител България“ ЕООД са администраторите при обработката на Вашите лични данни, извършвана от „Сторител“. Можете да се свържете с всяко от двете дружества, например относно въпроси, свързани с добросъвестност и лична неприкосновеност. Информация за връзка с нас може да намерите в т. 13.

3. КОГА И ОТКЪДЕ „СТОРИТЕЛ“ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ?

3.1.
„Сторител“ събира лични данни, когато:
 • Вие създавате акаунт в „Сторител“ и/или използвате Услугата;
 • Вие поръчвате допълнителна услуга или продукт, предлагани от „Сторител“;
 • Вие инсталирате и/или използвате приложение, включено в Услугата, със или без съответен абонаментен план,
 • Вие посещавате уебсайта
 • Вие се регистрирате като абонат за бюлетина на „Сторител“;
 • Вие уведомявате за грешки, неправомерни или по друг начин неподходящи материали, или осъществявате контакт по друг повод с отдела за клиентско обслужване на „Сторител“;
 • Вие свързвате Услугата към Ваш акаунт във Facebook или към друга подобна услуга, предоставяна от трето лице, например за да улесните достъпа си до Услугата, като в този случай ние получаваме данни от тази услуга, предоставяна от трето лице;
 • Вие попълвате анкета, включително, но не само, въпросници за удовлетвореността на клиентите или маркетингови проучвания, или отговаряте на съобщение, изпратено от „Сторител“, или
 • е налице друга необходимост от управляване на отношенията между Вас и „Сторител“.
3.2.
„Сторител“ събира информация и чрез наши бисквитки или бисквитки на трети лица и други подобни начини за проследяване (включително, но не само маяци, тагове и пиксели), с които могат да се проследяват Вашите дейности и направените избори, т.е. когато сваляте нашето приложение, използвате Услугата или посещавате нашия уебсайт. Това е например с цел улесняване на вписването, запаметяване на Вашите предпочитани настройки, изпращане на съобразени с Вас маркетинг съобщения и измерване успеха на рекламата. Допълнителна информация за използването на бисквитки от „Сторител“ е предоставена в Политиката за бисквитки на уебсайта на „Сторител“.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА „СТОРИТЕЛ“?

4.1.
Когато Вие създавате профил в „Сторител“ или когато се свързвате с отдела за обслужване на клиенти на „Сторител“, тогава „Сторител“ събира лични данни за Вас. Основните потребителски данни, събирани от „Сторител“, включват Вашите данни за контакт, като например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и Вашите данни във връзка с плащания, като например вида и валидността на Вашата кредитна карта. „Сторител“ може да събира и данни за Вашата дата на раждане, пол и допълнителни данни за контакт, като например Вашия адрес. „Сторител“ може също да събира предоставена от Вас лична информация относно членове на Вашето семейство (включително имената на членове на Вашето семейство, дати на раждане и какви са техните интереси). Ако изберете да предоставите такива лични данни, Вие сте отговорни за наличие на право да направите това с тяхно съгласие и Вие също така трябва да ги информирате за извършваното от нас обработване.
4.2.
Когато използвате Услугата или допълнителни услуги и продукти на „Сторител“, както и когато посещавате уебсайта и приложението на „Сторител“, е възможно „Сторител“ също така да събира данни за използването (като например избор на заглавия и заявки за търсене), за визуализация (например съдържание, което се разглежда) и технически данни (например уникални идентификации на платформи, версии на телефона и платформата, IP адрес на устройството, версия на приложението на „Сторител“, езикови настройки, информация за URL, парола (кодирана), бисквитки и вид браузър. Ако при регистрацията Ви като клиент на „Сторител“ сте заявили и издаване на фактури, е възможно на „Сторител“ да е необходимо да събира и обработва и част от данните, които предоставяте на доставчика на платежни услуги на „Сторител“, за улесняване на това фактуриране.
4.3.
Ако решите да свържете Услугата с Facebook или с друга подобна услуга, предоставяна от трето лице, което самостоятелно администрира личните данни, „Сторител“ може да събира и администрира лични данни, за които Вие сте предоставили на Facebook или на съответното трето лице разрешение за споделяне със „Сторител“. „Сторител“ Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица.
4.4.
Освен това е възможно „Сторител“ също така да събира и обработва лични данни, които предоставяте в публични форуми на уебсайта на „Сторител“ или директно на „Сторител“, когато използвате уебсайта на „Сторител“, сайтовете на „Сторител“ на платформи на трети лица, като например магазини за приложения, сайтове на социални мрежи, или свързвате Вашия потребителски профил към сайт или платформа на трето лице с използване на Вашия личен акаунт.
4.5.
„Сторител“ може също така да събира и обработва определени лични данни във връзка с това дали имате право да използвате съответната Услуга и избрания от Вас начин на плащане. Понеже „Сторител“ си сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, които работят самостоятелно с отделени от „Сторител“ системи, от „Сторител“ няма да бъдат съхранявани пълни данни за плащанията, като например пълните номера на кредитни карти. „Сторител“ Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица-доставчици на платежни услуги.

5. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ДАННИТЕ?

5.1.
„Сторител“ ще съхранява Вашите лични данни само за такъв срок, какъвто е необходим предвид целите на съответната дейност по обработването им.
5.2.
Това означава, че личните данни, събрани и обработвани за маркетингови цели, ще се съхраняват толкова време, колкото време Вие сте Абонат и дванадесет (12) месеца след приключване на абонамента Ви, освен ако доброволно сте дали съгласие на „Сторител“ да продължи да обработва тези данни.
5.3.
За да изпълняваме нашите договорни задължения, да наблюдаваме и документираме използването на Подаръчните карти и Безплатните пробни периоди, както и други допълнителни услуги, ние ще съхраняваме личните данни, които Вие сте ни предоставили при регистрацията си (например Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и данните във връзка с плащане) за толкова време, колкото време Вие сте Абонат, потребител на Подаръчна карта и Безплатен пробен период и за срок от двадесет и четири (24) месеца след края на абонамента Ви, ползването на Подаръчна карта или Безплатен пробен период – което от тях настъпи най-късно.
5.4.
Ние ще съхраняваме Вашата лична информация за библиотеката Ви с аудио/електронни книги в „Сторител“ толкова време, колкото време Вие сте Абонат и за срок от двадесет и четири (24) месеца след тона, за улесняване на подобряване на Вашето преживяване, в случай че решите да се завърнете като Абонат в рамките на този период.
5.5.
Когато се свържете със „Сторител“, за да получите услуга по поддръжка или за други цели, ние ще съхраним Вашите лични данни двадесет и четири (24) месеца след разрешаването на последната Ви заявка за поддръжка (например въпроси и искания).
5.6.
Вашите лични данни се обработват за аналитични цели по време на Вашия абонаментен период и в продължение на двадесет и четири (24) месеца след това.
5.7.
„Сторител“ може да съхранява лични данни и за по-дълъг от горепосочените периоди от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция.

6. КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1.
Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени в държавата, където е установена Страната по договора (съгласно определението в Условията за използване). Личните данни се съхраняват и в Швеция, където се намира главното управление на "Сторител". За международни трансфери, "Сторител" прилага мерки за сигурност, описани по-долу в точка 10.5.

7. ЗАЩО „СТОРИТЕЛ“ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

7.1.
„Сторител“ обработва Вашите лични данни за различни цели. По-специално, обработва Вашите лични данни, за да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да изпълнява своите законови задължения. Възможно е личните Ви данни да се обработват и за извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността, както и за бизнес и методологично развитие на „Сторител“, с цел да развива и персонализира Услугата и нейните характеристики.
7.2.
„Сторител“ също така обработва Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги. „Сторител“ извършва това и за да намали риска от това да Ви бъде изпратена нерелевантна реклама или друг вид нерелевантен маркетинг материал. Личните данни могат например да бъдат обработвани, свързвани, сегментирани и анализирани, за да може чрез целенасочен маркетинг – например по имейл, push-уведомления в приложението и реклами на канали на трети лица – да предоставя информация, предложения или препоръки по отношение на предлаганите от „Сторител“ или от неговите партньори стоки и услуги, които да бъдат съобразени с Вашите предпочитания, поведение, потребности или начин на живот. Възможно е също така те да се използват като основа за целенасочен маркетинг към аудитории, които са подобни на съществуващите потребители на „Сторител“. Това може например да включва обработка на лични данни с цел създаване на персонализирана аудитория на платформи на трети лица, като например Facebook и Google. „Сторител“ може също да анализира и комбинира информацията за Вас, до която има достъп чрез предоставяната Услуга от Вашите онлайн посещения или други налични записи (например от Facebook или от други подобни доставчици на социални медии) за целите, посочени в тази точка.
7.3.
В допълнение към гореизложеното, „Сторител“ обработва Вашите лични данни с цел предотвратяване, откриване и разследване на евентуални забранени или незаконосъобразни дейности, включително измама, както и за прилагане на нашите Условия за използване (напр. за определяне дали имате право на Безплатен пробен период или друга оферта или маркетингова кампания, в зависимост от случая).

8. КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ?

8.1.
По-голямата част от обработваните от „Сторител“ лични данни за Вас, са необходими във връзка с изпълнението на Условията от страна на „Сторител“, т.е. за да може „Сторител“ да предоставя и администрира Услугата и нейните функционалности. Такъв е и случаят, когато „Сторител“ обработва, наред с другото, Вашите данни за контакт, като напр. Вашия имейл адрес или Вашия телефонен номер, както и информация от доставчика на платежни услуги.
8.2.
Част от личните данни, обработвани от „Сторител“, се обработват на основата на преценка за баланса на интереси, т.е. законният интерес на „Сторител“ по отношение на обработването на данните се ползва с предимство пред евентуалното въздействие и риск, които обработването на данните може да има спрямо Вас. Такъв е случаят, когато „Сторител“ обработва Ваши лични данни с цел поддръжка (напр. заявки за обща поддръжка) или определени маркетингови цели, различни от директен маркетинг, и когато съхраняваме информацията за библиотеката Ви с аудио/ електронни книги в „Сторител“ (включително и друго литературно съдържание) след изтичане на Вашия абонамент.
8.3.
Също така, някои данни се обработват въз основа на Вашето съгласие. Такъв е случаят с обработването на данните, до които „Сторител“ има достъп чрез акаунта Ви във Facebook, както и за целите на директен маркетинг на стоки и услуги, предлагани от „Сторител“ или партньори на „Сторител“. Ако предоставяте лични данни на други физически лица, например членове на Вашето семейство, Вие носите отговорност за тяхното съгласие за обработката на личните им данни.
8.4.
До степента, в която единственото правно основание за обработването на данните е дадено съгласие, даването на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и можете, по всяко време, изцяло или частично, да оттеглите Вашето съгласие.

9. СИГУРНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА ДАННИТЕ

9.1.
Сигурността, цялостността и поверителността на Вашите лични данни са важни за нас. Внедрили сме мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни по-специално срещу неоторизиран достъп или оповестяване, използване, промени, унищожаване и загуба. Ние периодично разглеждаме нашите процедури за сигурност, за да преценим необходимостта от прилагане на допълнителни мерки или да направим технически подобрения на съществуващите процедури. Моля, имайте предвид, че въпреки полаганите от наша страна големи усилия, малко мерки за сигурност са напълно непробиваеми, и затова Ви молим да ни информирате незабавно за всякакви подозрителни действия, които забележите в процеса на ползване на Услугата.

10. ПРЕД КОГО „СТОРИТЕЛ“ РАЗКРИВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

10.1.
„Сторител“ може да разкрие Ваши лични данни на свои свързани лица – т.е. пред дружества в рамките на групата „Сторител“, пред бизнес партньори, доставчици и други трети лица, с цел да изпълни споразумението с Вас или да изпълни договори с доставчици и бизнес партньори на „Сторител“, или по друг начин в съответствие с целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни. Такъв може да е случаят, когато предоставяме информация напр. на Вашата банка, за да докажем спазване на изисквания и да изясним недоразумения и т.н.
10.2.
„Сторител“ може също така да разкрие Ваши лични данни на трети лица с цел да Ви изпраща съобразени с Вас реклами и маркетинг съобщения, за да избегне изпращането на нерелевантни реклами или други нерелевантни маркетинг съобщения, с цел измерване на успеха и обсега на нашия дигитален маркетинг, както и за други промоционални цели. Такъв е случаят, когато „Сторител“ използва функциите за ремаркетинг и импресии, отчетите за интереса и демографските данни в Google Analytics, когато качва персонализирани аудитории напр. във Facebook и Google и когато информираме нашите бизнес партньори, като например Facebook и Google, че определена маркетингова мярка е генерирала нов конкретен клиент или определен брой нови клиенти, според случая.
10.3.
„Сторител“ може също така да разкрие лични данни на дружества, обработващи лични данни от наше име, като напр. нашите доставчици на ИТ системи, дружества за обслужване на клиенти и свързани с тях лица. Ако на такива дружества, обработващи личните данни от името на „Сторител“, бъдат предоставяни лични данни, „Сторител“ сключва с тях договори за обработване на данните, за да се осигури поддържането на високо ниво на сигурност на Вашите лични данни.
10.4.
Лични данни могат също така да бъдат разкрити, ако е необходимо, за да бъдат спазени законови изисквания или изисквания от страна на компетентните органи или агенции, за защита на законните интереси на „Сторител“ или за откриване, предотвратяване или привличане на вниманието към евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.
10.5.
ато дружество, извършващо международна дейност, е възможно да съхраняваме Ваши лични данни в Европейския съюз (ЕС) или в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на други места. Когато Вашите лични данни се прехвърлят между различните държави, прехвърлянето се извършва към описаните по-горе категории получатели, за целите, изложени в настоящата политика за защита на личните данни..
 • В случай, че Вашите лични данни бъдат прехвърлени или съхранявани извън ЕС/ЕИП, ще бъдат предприети специални мерки за сигурност, за да се осигури извършването на това прехвърляне в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, например чрез използване на договори за прехвърляне на данни, включващи стандартизирани клаузи за прехвърлянето на данните по образец, одобрен от Европейската комисия, наличен на уебсайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

11. ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ УЕБСАЙТОВЕ

11.1.
Предоставените от „Сторител“ данни могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани или притежавани от лице, различно от „Сторител“. „Сторител“ не носи отговорност за обработването на лични данни, извършвано от такива уебсайтове. „Сторител“ Ви приканва да се запознаете с информацията относно практиките относно личната неприкосновеност на администраторите на лични данни на съответния уебсайт.

12. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1.
Настоящата политика за защита на личните данни подлежи на периодичен преглед. В случай че „Сторител“ направи значителни промени в политиката за защита на личните данни, „Сторител“ ще Ви уведоми по имейл, с SMS или посредством Услугата преди промените да влязат в сила. Политиката за защита на личните данни се публикува и на уебсайта на „Сторител“. Когато за дадена промяна е необходимо Вашето съгласие, „Сторител“ ще поиска това ново съгласие от Вас. Насърчаваме Ви да преглеждате настоящата Политиката за защита на личните данни редовно, за да сте информирани относно нашите практики, свързани с обработка на данни.

13. ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРАВОТО НА ЕС/ЕИП

13.1.
Ако се намирате в ЕС/ЕИП или ако Вашите лични данни се обработват по друг начин от организация на „Сторител“ в рамките на ЕС/ЕИП, Вие имате следните права (в допълнение към оттегляне на Вашето съгласие):
 • Право на достъп: Имате право да попитате дали имаме лични данни за Вас и, ако това е така, да поискате информация за това какви лични данни имаме за Вас, защо и как ги обработваме.
 • Право на коригиране: От нас се изисква да коригираме неточни лични данни, или да допълним лични данни, които са непълни, при поискване.
 • Право за заличаване (право да бъдете забравени): При определени обстоятелства от нас се изисква да заличим Вашите лични данни по Ваше искане.
 • Право на ограничаване на обработката: При определени обстоятелства от нас се изисква да ограничим използването на Вашите лични данни по Ваше искане. В такива случаи можем да използваме личните данни само за определени ограничени цели, определени със закон.
 • Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите личните данни, до които имаме достъп, в структуриран, често използван и машинно четим формат и право да предавате тези данни на друго лице.
 • Право на възражение: В някои случаи можете да възразите срещу използването от нас на Ваши лични данни. Тогава от нас може да се изисква да преустановим използването на личните данни. Например, това може да е приложимо, при използването на лични данни с цел маркетинг и профилиране.
13.2.
Моля, обърнете внимание, че някои от горепосочените права могат да се упражняват само в определени ситуации, напр. правото на преносимост на данните, което се прилага само когато обработването на данните се извършва въз основа на споразумение или съгласие, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин, както и правото на заличаване на данни, което се прилага само когато данните се обработват въз основа на баланс на интереси или съгласие. В случай че имате въпроси относно начина, по който „Сторител“ обработва Вашите лични данни, желаете да упражните някое от Вашите права или да научите повече за правата, можете да се свържете с нас както е посочено по-долу.
 • Имейл адрес: privacy@storytel.com
 • Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 41, ет. 5, ап. 7, район Възраждане, гр. София 1000, България
13.3.
Ако не желаете „Сторител“ да обработва Вашите лични данни за целите на директен маркетинг, можете да изпратите писмено уведомление за това до „Сторител“. В допълнение към това, както и във всеки изпратен до Вас информационен бюлетин, ще бъдете информирани, че можете да се откажете от получаването на нови бюлетини. По отношение на push-уведомленията, Вие можете (при повечето мобилни и таблетни устройства) да се откажете от получаването на такива уведомления, като отидете в "Настройки" на устройството си и кликнете върху "Уведомления", след което промените тези настройки за някои или всички приложения на Вашето устройство. Що се отнася до бисквитките, Вашите възможности за изключване са описани в политиката на „Сторител“ относно бисквитките.
13.4.
Вие също така имате право да подадете оплакване пред компетентен орган, ако считате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ако сте местно лице, ако работното Ви място е в, или ако предполаганото нарушение на закона за защита на данните е било извършено в България, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Последен преглед: 27 Септември 2022 г.

„Сторител България“ ЕООД