Уроците на историята

Великият Виктор Юго определя историята като ехото на миналото, отекващо в бъдещето, а според философа, есеист и поет Джордж Сантаяна тези, които не помнят миналото, са обречени да го повтарят. Истината е, че има важни уроци, които можем да научим единствено вслушвайки се в гласовете на тези, живели преди нас. Да изучаваш историята е да изучаваш човешката природа, а в тези заглавия се надяваме да откриете отговорите на всички въпроси за днешния ден и бъдещето, което ни очаква.