Пробвайте сега. Можете да се откажете по всяко време.

The Adventures of Roger the Chicken– Roger the Ninja Chicken - Glenn Cox
The Adventures of Roger the Chicken– Roger the Ninja Chicken - Glenn Cox