Пробвайте сега. Можете да се откажете по всяко време.

Core Christianity: Finding Yourself in God's Story - Michael Horton
Core Christianity: Finding Yourself in God's Story - Michael Horton