Пробвайте сега. Можете да се откажете по всяко време.

Good Morning, Lord . . . Can We Talk? - Charles R. Swindoll
Good Morning, Lord . . . Can We Talk? - Charles R. Swindoll