Пробвайте сега. Можете да се откажете по всяко време.

The Seat of the Soul - Gary Zukav
The Seat of the Soul - Gary Zukav