מנסים עכשיו. מבטלים בכל שלב.

סדר את המיטה שלך - אדמירל ויליאם ה. מקרייבן
סדר את המיטה שלך - אדמירל ויליאם ה. מקרייבן