מנסים עכשיו. מבטלים בכל שלב.

נתיב הדמים - עוזי עילם
נתיב הדמים - עוזי עילם