מנסים עכשיו. מבטלים בכל שלב.

כוחו של הרגע הזה - אקהרט טול
כוחו של הרגע הזה - אקהרט טול