מנסים עכשיו. מבטלים בכל שלב.

גבר נכנס בפרדס - אשכול נבו
גבר נכנס בפרדס - אשכול נבו