Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Zookeepers' War: An Incredible True Story from the Cold War - J.W. Mohnhaupt
The Zookeepers' War: An Incredible True Story from the Cold War - J.W. Mohnhaupt