Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

A Proud Taste for Scarlet and Miniver - E.L. Konigsburg
A Proud Taste for Scarlet and Miniver - E.L. Konigsburg