Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Not Tonight, Darling! When Sexual Desire Disappears - Kirsten Ahlburg
Not Tonight, Darling! When Sexual Desire Disappears - Kirsten Ahlburg