Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Frederick Douglass' Narrative – Memoirs Of An American Slave, Freedom Fighter & Statesman - Frederick Douglass
Frederick Douglass' Narrative – Memoirs Of An American Slave, Freedom Fighter & Statesman - Frederick Douglass