Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Plato’s Republic - Plato
Plato’s Republic - Plato