Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Astrology Dictionary: Cosmic Knowledge from A to Z - Donna Woodwell
The Astrology Dictionary: Cosmic Knowledge from A to Z - Donna Woodwell