Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Ghost of J. Stokely - Bob Temple
The Ghost of J. Stokely - Bob Temple