Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Return of the "L" Word: A Liberal Vision for the New Century - Douglas S. Massey
Return of the "L" Word: A Liberal Vision for the New Century - Douglas S. Massey