Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

The Convenient Marriage - Georgette Heyer
The Convenient Marriage - Georgette Heyer