Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Use Your Planets Wisely: Master Your Ultimate Cosmic Potential with Psychological Astrology - Jennifer Freed
Use Your Planets Wisely: Master Your Ultimate Cosmic Potential with Psychological Astrology - Jennifer Freed