Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

I’ll Be Watching You - Beverly Barton
I’ll Be Watching You - Beverly Barton