Zacznij słuchać teraz, zrezygnuj kiedy chcesz.

Teaching To Transgress: Education as the Practice of Freedom - Bell Hooks
Teaching To Transgress: Education as the Practice of Freedom - Bell Hooks